01 Đề bài:

Write an essay about advantages and disavantages of social networks such as Facebook, Google Pus, Zalo...(Viết bài văn về lợi ích và có hại của mạng xã hội như là facebook, Google Pus, Zalo...)


I’m sure you already use at least one social media platform such as Facebook, Google Pus, Zalo,… do you find it more advantageous or more disadvantageous? Let’s take a look at some pros và cons of social networking.

Bạn đang xem: Advantages and disadvantages of using social networks

On one hand, social networks bring about lots of advantages. First và for most, they are the fastest nad most convenient way people communicate nowadays. People no longer need to write or send letter và wait for a long time before receiving the responses. They just need a smartphone, a tablet or a laptop that is connected to mạng internet to talk face lớn face with the others even when they live far from each other. Another huge advantage of social networks is that they are a way khổng lồ spread beautiful messages. For example, when there is someone meeting difficulties, people can post the information on facebook or zalo khổng lồ raise fund. Thanks to lớn social platforms, there are many disable are helped & many people living in poverty can be supported. Besides, social networks help the firms and corporations advertise their products & buy them online, which raise their revenue dramatically. Students use social platform to nói qua study tips & help each other in learning.

On the other hands, social media has several drawbacks. The most negative effect is that people, especially young people, get addicted to lớn social networking. They spend even more than 4 hours a day to check their social network, which waste an amount of their time. Nowadays, you can easily see the young people on the streets staring at their smartphone to use facebook or viber or snapchat,… Furthermore, even primary children now use facebook, which affect badly on their awareness. Another problem concerning with social truyền thông media is the invasion of privacy. When you log in, you must provide your private information. Although the social network owners commit not to reveal your profile but the hackers can take it from them any when they can. Furthermore, some people use social networks for bad purpose such as offense some one or spread wrong information.

In conclusion, social network is beneficial when you make use of it. I suggest that you take responsibility for what you do và protect your privacy. Be careful with what you post and treat others as if you were in a face-to-face situation.

Dịch:

Tôi chắc rằng bạn sẽ sử dụng tối thiểu một social như Facebook, Google Pus, Zalo, ... Các bạn có thấy nó thuận lợi hơn hay có hại hơn? chúng ta hãy coi xét một vài ưu và nhược điểm của mạng buôn bản hội.

Một mặt, mạng xóm hội đem về rất các lợi thế. Đầu tiên, bọn chúng là cách thuận lợi nhất để giao tiếp hiện nay. Hồ hết người không thể cần đề xuất viết hoặc nhờ cất hộ thư và chờ một thời hạn dài trước khi nhận được làm phản hồi. Họ chỉ việc một điện thoại cảm ứng thông minh, một laptop bảng hoặc một máy tính xách tay được liên kết với mạng internet để thủ thỉ mặt đương đầu với những người khác trong cả khi họ sống xa nhau. Một lợi thế rất to lớn của các mạng xã hội là chúng được coi như là một phương pháp để truyền bá hồ hết thông điệp đẹp. Ví dụ, khi gồm ai đó gặp mặt khó khăn, đầy đủ người rất có thể đăng thông tin trên facebook hoặc zalo để gây quỹ. Dựa vào có các mạng xã hội, có rất nhiều người khuyết tật và nhiều người sống trong nghèo khổ có thể được hỗ trợ. Cạnh bên đó, các social giúp các công ty và tập đoàn lớn quảng cáo thành phầm của chúng ta và tải chúng trực tuyến, giúp tăng doanh thu đáng kể. Học sinh sử dụng social để share các mẹo và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập tập.

Mặt khác, phương tiện media xã hội có một số trong những nhược điểm. ảnh hưởng tiêu cực nhất là đều người, nhất là những fan trẻ tuổi, bị nghiện mạng buôn bản hội. Chúng ta dành nhiều hơn thế nữa 4 giờ đồng hồ để chất vấn các social của họ, vấn đề đó lãng mức giá một lượng thời gian của họ. Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những giới trẻ trên con đường phố nhìn chằm chặp vào smartphone thông minh của mình để áp dụng facebook hoặc viber hoặc snapchat, ... Rộng nữa, trong cả những đứa trẻ con cúng áp dụng facebook, điều làm tác động xấu đến nhận thức của chúng. Một vấn đề khác với mạng xóm hội là sự xâm phạm sự riêng rẽ tư. Khi bạn đăng nhập, các bạn sẽ cần đưa tin cá nhân của mình. Tuy nhiên các chủ download mạng làng mạc hội khẳng định không bật mý hồ sơ của bạn nhưng các tin tặc rất có thể lấy nó từ chúng ta bất cứ khi nào họ tất cả thể. Hơn nữa, một số người thực hiện các social cho các mục đích xấu như xúc phạm một ai đó, hoặc truyền bá tin tức sai lệch.

Kết luận, social sẽ hữu ích khi các bạn tận dụng nó. Tôi nhận định rằng bạn nên chịu trách nhiệm về đều gì chúng ta làm và bảo vệ sự riêng bốn của bạn. Hãy cẩn thận với các gì các bạn đăng và đối xử với những người khác như thể các bạn đang chạm chán phải trường hợp mặt đối mặt.

Social media marketing is considered one of the effective ways of promoting business, & when it is on popular social truyền thông platforms, Facebook is widely used. Today, in this blog we are going to hold the limelight on Facebook as a kinh doanh platform và its effectiveness khổng lồ promote your business.

*

Facebook As A sale Platform: What Statistics Say?

It is not just a saying that Facebook is the most popular social networking platform. From the statistics as well we get clear evidence of the accuracy of what is claimed. Among the social media platforms, Facebook was the first lớn cross one billion registered accounts và it has currently over 2.89 billion monthly active users.

Xem thêm: Hướng dẫn in 2 mặt trong excel đơn giản nhất cho người mới học

Facebook’s daily active user count increased a little from the first quarter of 2022 khổng lồ 1.96 billion during the second. There is plenty of statistical data standing as clear evidence of the popularity of Facebook. Small businesses are choosing Facebook & advertisers actively using it khổng lồ promote their businesses. 

So, despite having this large number of users và growing popularity, is it effective to use Facebook as a sale platform? Let’s dig deeper!

5 Advantages Of Using Facebook As A kinh doanh Platform

*

Being the most used social networking site, there are many advantages of using Facebook as a kinh doanh platform to promote your business. Facebook has a lot lớn offer your company. Below, there are 5 ways how Facebook as a kinh doanh tool can help your business’s sales process.