Excel là 1 trong công ráng vô cùng thiết yếu so với công tác kế toán trong doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy, một kế toán bắt buộc phải sử dụng thành thạo phần mềm này nhằm quá trình thao tác được lập cập và chính xác hơn. Dưới đó là một số hàm excel thông dụng nhưng mà kế toán đề nghị nắm trong tâm bàn tay.

Bạn đang xem: Các hàm excel thông dụng

*

1. Hàm MAX cùng hàm MIN

• Hàm MAX trả về kết quả là giá chỉ trị lớn nhất trong hàng được chọn, thường dùng để làm tìm số lớn số 1 trong một hàng số.Cú pháp: =MAX(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là hàng mà bạn muốn tìm giá bán trị lớn nhất trong đó.

• Hàm MIN trái lại với hàm MAX, có nghĩa là trả về kết quả là giá chỉ trị nhỏ dại nhất trong hàng được chọn.Cú pháp: =MIN(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị bé dại nhất trong đó.

2. Hàm and và hàm OR

• Hàm AND bao gồm các đối số là các hằng hoặc biểu thức logic. Hàm trả về quý giá TRUE nếu tất cả các đối số của nó hồ hết đúng cùng trả về giá trị FALSE nếu tối thiểu một đối số trong đó sai.Cú pháp: =AND(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là các biểu thức logic.

• Hàm OR cũng bao gồm các đối số như hàm AND, tuy nhiên nó sẽ trả về cực hiếm TRUE khi ít nhất một trong các đối số là đúng, với trả về giá trị FALSE khi tất cả các đối số của nó rất nhiều sai.Cú pháp : =OR(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là những biểu thức logic.

• lưu giữ ý :– các đối số vào hàm and và OR đề nghị là biểu thức logic.– Hàm and và OR hay được ghép với các hàm không giống để triển khai các phép tính phức tạp.

3. Hàm IF

Hàm IF là trong số những hàm đa chức năng và được thực hiện nhiều tốt nhất trong excel, nó sẽ trả về giá trị 1 nếu đk đúng và trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai.

Cú pháp : = IF(Logical_test,,)

Trong đó:– Logical_test là biểu thức điều kiện.– là quý giá được trả về nếu đk đúng.– là cực hiếm được trả về nếu đk sai.

4. Hàm SUM, AVERAGE cùng COUNT

Cả 3 hàm này đông đảo được thực hiện trên một hàng được chọn. Hàm SUM tính tổng tất cả các số vào dãy, hàm AVERAGE tính quý giá trung bình của toàn bộ các số vào dãy, còn hàm COUNT dùng làm đếm con số các ô gồm chứa dữ liệu kiểu số vào dãy.

Cú pháp:• =SUM(Number1, Number2, Number3…)• =AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)• =COUNT(Value1, Value2, Value3…)

5. Hàm SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF

Nhóm hàm này có công dụng tương từ bỏ như SUM, AVERAGE với COUNT, tuy vậy có thêm đk và chúng chỉ triển khai trên các ô vừa lòng điều kiện chuyển ra.

Cú pháp:• =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)• =AVERAGEIF(Range, Criteria, Sum_range)Trong đó Range là vùng đựng điều kiện, Criteria là điều kiện đưa ra còn Sum_range là vùng đề xuất tính tổng.• =COUNTIF(range,criteria)Trong đó range là vùng nên đếm, criteria là vấn đề kiện.

6. Hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Cả 2 hàm trên hầu hết là hàm tìm kiếm, tuy nhiên VLOOKUP vẫn tìm tìm theo cột còn HLOOKUP đã tìm tìm theo hàng.

Cú pháp :• =VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )• =HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

Trong đó:– Lookup Value là giá chỉ trị dùng làm dò tìm.– Table Array là bảng giá trị dò để so sánh với giá chỉ trị dùng làm dò tìm. Vùng này rất cần được để ở dạng add tuyệt đối.– Col idx num: là sản phẩm tự cột/hàng dữ liệu mà bạn có nhu cầu lấy vào phép so sánh– Range lookup là phạm vi kiếm tìm kiếm. 1 tương xứng với dò tìm tương đối và 0 tương ứng với dò tìm xuất xắc đối.

Hiện nay cố kỉnh vì việc sử dụng phần mềm excel, những doanh nghiệp siêu bé dại đã tiến hành thay đổi sử dụng phần mềm kế toán để giao hàng công tác quản lý tài bao gồm – kế toán của công ty mình. Phần mềm kế toán Easy
Books giành riêng cho mọi đối tượng người tiêu dùng doanh nghiệp, góp kế toán thực hiện nghiệp vụ vô cùng solo giản, số lượng tài khoản kế toán, khối hệ thống chứng từ, mẫu biểu, report đều tối giản hơn rất nhiều so với phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn lớn. Bối cảnh của Easy
Invoice thân thiết và dễ thực hiện với hệ thống biểu đồ gia dụng phân tích bỏ ra tiết. Phần mềm cân xứng với cả những doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tự thực hiện công tác kế toán tài chính và cả các doanh nghiệp sử dụng thương mại dịch vụ kế toán thuê ngoài.

Các hàm Excel phổ biến trong kế toán hay được dùng lên sổ sách, tính lương, kho, nhập xuất tồn, công nợ: hướng dẫn giải pháp sử dụng những hàm trong Excel như: Vlookup, sumif, subtotal...

1. Hàm LEFTCú pháp: LEFT(text,số ký kết tự phải lấy)VD: LEFT(“emcanbaove.edu.vn”,6)=”ketoan”Nghĩa là: Tôi ước ao lấy 6 ký tự trong chữ "emcanbaove.edu.vn"VD: LEFT(“emcanbaove.edu.vn”,14)=”emcanbaove.edu.vn”Nghĩa là:Tôi ước ao lấy 14 ký kết tự vào chữ "emcanbaove.edu.vn"VD bên trên Excel: LEFT(B3,2)
2. Hàm VLOOKUPCú pháp: =VLOOKUP(giá trị dò, bảng dò, cột quý hiếm trả về, đẳng cấp dò)- Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tra cứu theo cột gửi từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò kiếm tìm một cách chính xác. X=1 là dò kiếm tìm một giải pháp tương đối.Ví dụ như dùng để:- tìm Mã mặt hàng hoá, tên hàng hoá từ hạng mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.- Tìm đối chọi giá Xuất kho từ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.- tra cứu Mã TK, thương hiệu TK từ hạng mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…- tìm kiếm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế tự kỳ trước, địa thế căn cứ vào quý giá khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )Chi huyết mời chúng ta xem tại đây: Cách áp dụng hàm Vlookup vào Excel kế toán
3. Hàm LENCú pháp: LEN(text).Công dụng là đếm số ký kết tự trong chuỗi text.VD: LEN(“ketoan”)=6 LEN(“emcanbaove.edu.vn”)=14
4. Hàm SUMIF:Cú pháp: =SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).- Hàm này trả về cực hiếm tính tổng của các ô vào vùng nên tính thoả nguyện một điều kiện đưa vào.Ví dụ như cần sử dụng để:- Tổng vừa lòng số liệu tự sổ NKC lên phát sinh Nợ phạt sinh tất cả trên Bảng bằng vận số gây ra Tài khoản- Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"- Tổng hợp số liệu từ bỏ sổ NKC lên cột PS Nợ, PS tất cả của “Bảng tổng hợp đề nghị thu, nên trả khách hàng hàng”- Kết chuyển những bút toán cuối kỳ.Ví dụ = SUMIF(B3:B8,”- Tính tổng của các giá trị vào vùng từ B3 đến B8 với điều kiện là những giá trị nhỏ dại hơn hoặc bởi 8.Chi huyết mời chúng ta xem trên đây: Cách sử dụng hàm SUMIF vào Excel
5. Hàm SUBTOTAL:Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)- Hàm Subtotal là hàm thống kê giám sát cho một đội nhóm con vào một list hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính nhưng bạn chọn lựa trong đối số thứ nhất.Ví dụ như cần sử dụng để:- Tính tổng gây ra trong kỳ.- Tính tổng cho từng thông tin tài khoản cấp 1.- Tính tổng tiền tồn cuối ngày...Chi máu mời chúng ta xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào Excel
6. Hàm MIDCú pháp: MID(chuỗi cam kết tự, vị trí ký tự bắt đầu, số ký tự phải lấy)VD: MID(“emcanbaove.edu.vn”,7,8) = thienung MID(“emcanbaove.edu.vn”,3,4) = toan
7. Hàm IFCú pháp: =If(Điều kiện, giá trị 1, cực hiếm 2).- Hàm IF là hàm trả về cực hiếm 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai.Ví dụ:= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI
8. Hàm SUM:Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)- Hàm Sum là hàm cộng toàn bộ các số vào một vùng tài liệu được chọn.- những tham số: Number1, Number2… là những số đề nghị tính tổng.
9. Hàm MAX:Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)- Hàm MAX là hàm trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.
10. Hàm MIN:Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ tuổi nhất trong dãy được nhập vào.
11. Hàm AND:Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

Xem thêm: Cách thay đổi giao diện facebook trên cốc cốc cốc 2022, cách chuyển về giao diện facebook cũ

- những đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Những đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) giả dụ một hay các đối số của nó là sai.Ví dụ: =AND(D7>0,D7Lưu ý: - những đối số bắt buộc là giá trị logic hoặc mảng xuất xắc tham chiếu có chứa cực hiếm logic. - ví như đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị kia bị bỏ qua. - nếu vùng tham chiếu không cất giá trị xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__________________________________________________
*


*

*


cách tính thuế TNCN phù hợp đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử bài toán Cách đk người phụ thuộc giảm trừ gia đạo năm 2021 Cách đăng ký Mã số thuế cá thể trên HTKK với thuedientu thủ tục phát hành hóa đối kháng điện tử thứ 1 qua mạng cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm 2022 -2023 những khoản túi tiền được trừ với Không được trừ tính thuế TNDN nấc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo cách thức trực tiếp trên doanh thu Mức xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu kế toán tiên tiến nhất Mức phạt nộp chậm trễ tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã đái mục nộp thuế gợi ý kê khai bổ sung cập nhật điều chỉnh thuế GTGT tiên tiến nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng các bậc thuế môn bài xích năm 2021 tiên tiến nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng bí quyết viết hóa đối kháng GTGT tiên tiến nhất khi phân phối hàng, dịch vụ, xây dựng bí quyết xử lý hóa solo viết sai chi tiết từng trường hợp bí quyết lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý - mon
giải pháp xây dựng thang bảng lương năm 2023 phương tiện về báo cáo tình hình sử dụng lao cồn tại doanh nghiệp Cách làm cho bảng tính lương trên Excel các tháng năm 2023 report tình hình thực hiện lao động mẫu mã số 01/PLI theo NĐ 145