Trong Excel bọn họ thường xuyên phải thao tác với đối tượng người dùng thời gian là Ngày, Tháng, Năm. Vậy làm thế nào để bóc được các giá trị ngày, tháng, năm từ một ô chứa 1 tài liệu có dạng thời gian? giỏi làm vậy nào để tạo thành 1 giá trị ngày mon từ số đông nội dung trơ trẽn Năm, Tháng, Ngày? tiếp sau đây Học Excel Online vẫn hướng dẫn chúng ta các hàm rước ngày mon năm trong excel.

Bạn đang xem: Các hàm ngày tháng trong excel


Hàm YEAR để lấy quý giá Năm từ một đối tượng thời gian

Để lấy giá tốt trị số thời gian từ một đối tượng người sử dụng thời gian thì bạn có thể sử dụng hàm YEAR trong Excel.Cấu trúc của hàm YEAR=YEAR(serial_number)

Trong kia serial_number là 1 trong giá trị về thời gian, là dữ liệu dạng số, không phải dạng TextNumber, Is
Non
Text, Is
Text

Trong ví dụ dưới đây họ cùng xem cách áp dụng hàm YEAR và hiệu quả thu được:
*
Như vậy bọn họ thấy: dù giá trị thời hạn viết dưới format nào thì hàm YEAR vẫn lấy đúng số thời gian trong giá trị thời gian đó.Ví dụ: Để xác minh năm bây giờ là năm làm sao thì chúng ta kết hợp hàm YEAR với hàm TODAY như sau:

=YEAR(TODAY())

Kết trái của hàm YEAR ra một giá bán trị gồm loại tài liệu là dạng Number, chưa phải dạng thời gian.

Hàm MONTH để đưa giá trị Tháng từ một đối tượng thời gian

Để lấy giá tốt trị Số Tháng từ một đối tượng người dùng thời gian thì bạn cũng có thể sử dụng hàm MONTH trong Excel.Cấu trúc của hàm MONTH

=MONTH(serial_number)

Trong kia serial_number là 1 trong những giá trị về thời gian, là dữ liệu dạng số, không hẳn dạng Text
Xét một số trong những ví dụ áp dụng hàm tách bóc số tháng từ là một giá trị thời hạn như sau:
*
Kết trái của hàm MONTH ra một giá trị bao gồm loại tài liệu là dạng Number, chưa hẳn dạng thời gian.

Hàm DAY để mang giá trị Ngày từ một đối tượng thời gian

Tương từ như hàm YEAR, hàm MONTH sống trên, hàm DAY vẫn giúp họ xác định số Ngày xuất phát điểm từ một giá trị thời gian trong Excel.Cấu trúc hàm DAY

=DAY(serial_number)

serial_number là một trong những giá trị thời gian, tài liệu dạng số.
*
Kết quả của hàm DAY ra một giá bán trị bao gồm loại tài liệu là dạng Number, không hẳn dạng thời gian.

Hàm DATE để tạo nên 1 giá trị thời hạn từ việc ghép các đối tượng người dùng Năm, Tháng, Ngày

Để tạo thành một giá chỉ trị thời hạn thì bọn họ phải sử dụng hàm DATE. Hàm Date giúp xác minh ra một giá chỉ trị thời hạn có tương đối đầy đủ Ngày, Tháng, Năm cùng được viết đúng định dạng chuẩn chỉnh là Thời gian.Cấu trúc của hàm DATE

=DATE(year, month, day)

Cấu trúc hàm Date khá quánh biệt, đó là thứ tự của các thành phần trong hàm là Năm > tháng > Ngày. Khi viết hàm buộc phải đặc biệt để ý nội dung này.Một số lấy một ví dụ về việc ứng dụng hàm Date để tạo thành giá trị màn trình diễn thời gian:
*
FD83j
Để hoàn toàn có thể làm xuất sắc bài tập trên, các bạn cần xem thêm một số kiến thức và kỹ năng về các hàm: VLOOKUP, CHOOSE, SUMIFS, WEEKDAYNgoài ra học tập Excel Online xin reviews với các bạn Khóa học Excel trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cấp dành mang đến người đi làm. Đây là một khóa học tập rất đầy đủ kiến thức và kỹ năng và hỗ trợ rất tốt vời cho bạn trong bài toán làm quen với Excel, sử dụng những công cụ, các hàm trong Excel để giúp bạn thao tác làm việc trên Excel được tốt hơn, công dụng hơn. Chi tiết xem tại:

Các hàm tháng ngày rất quan trọng đặc biệt trong Excel nó được sử dụng để bóc ngày gộp ngày cho biết ngày chính là thứ mấy,…. Ngày lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm này làm việc trong nội dung bài viết dưới đây.


I. Download file thực hành và xem đoạn phim hướng dẫn1. Tệp tin thực hành

Để tiện trong quá trình học với để đọc hơn về những hàm ngày tháng trong Excel. Các bạn cũng có thể tải về file thực hành thực tế ở đây

2. Xem video HD sử dụng những hàm ngày tháng trong Excel

II. Những Hàm ngày tháng1. Hàm Day

Mô tả: Hàm DAY trả về ngày của ngày tháng thể hiện bằng số sê-ri. Ngày được cung cấp ở dạng số nguyên từ 1 đến 31.

Cấu trúc: =DAY(serial_number)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là ngày mon của ngày bạn đang cố gắng tìm kiếm

Ví dụ:

*

2. Hàm Month

Mô tả: Hàm MONTH trả về tháng của một ngày được thể hiện bằng số sê-ri. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, từ là 1 (tháng 1) cho tới 12 (tháng 12)..

Cấu trúc: =MONTH(serial_number)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là ngày tháng của ngày bạn đang nỗ lực tìm kiếm

Ví dụ:

*

3. Hàm Year

Mô tả: Hàm YEAR trả về năm tương ứng với một ngày nào đó. Năm được trả về làm việc dạng số nguyên trong vòng 1900-9999.

Cấu trúc: =YEAR(serial_number)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là ngày những năm mà bạn hy vọng tìm

Ví dụ:

*

4. Hàm Date

Mô tả: Hàm DATE trả về số sê-ri liên tục đại diện cho một ngày cụ thể

Cấu trúc: =DATE(year,month,day)

Trong đó:

Year (Bắt buộc): là giá trị của tham đối năm có thể bao gồm từ một đến bốn chữ số

Month (Bắt buộc): là số nguyên dương hoặc âm đại diện mang đến tháng trong năm từ 1 đến 12 (Tháng Một đến Tháng Mười Hai).

Day (Bắt buộc): là số nguyên dương hoặc âm đại diện mang đến ngày của tháng từ 1 đến 31

Ví dụ:

*

5. Hàm Weekday

Mô tả: Hàm WEEKDAY trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên, từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Cấu trúc: =WEEKDAY(serial_number,)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là một số tuần tự thể hiện ngày tháng của ngày bạn vẫn tìm kiếm

return_type (Tùy chọn): là một số xác định kiểu giá trị trả về

Return_typeSố được trả về
1 hoặc bỏ quaLà các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy). Hoạt động giống với các phiên bản Microsoft Excel trước đây.
2Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).
3Là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật).
11Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).
12Là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai).
13Là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba).
14Là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư).
15Là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm).
16Là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu).
17Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Ví dụ:

*

Kiểm tra:

*

6. Hàm Weeknum

Mô tả: Hàm WEEKNUM trả về số thứ tự của tuần trong thời hạn của một ngày cụ thể Có hai hệ thống được dùng mang đến hàm này

Hệ thống 1 Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong thời điểm và được đánh số là tuần 1.

Hệ thống 2 Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên những năm là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1. Hệ thống này là hệ phương pháp đã xác định vào ISO 8601, vốn thường được gọi là hệ thống đánh số tuần châu Âu.

Cấu trúc: =WEEKNUM(serial_number,)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là một ngày trong tuần

return_type (Tùy chọn): Là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào. Khoác định là 1.

Return_typeTuần bắt đầu vàoHệ Thống
1 hoặc bỏ quaChủ Nhật1
2Thứ Hai1
11Thứ Hai1
12Thứ Ba1
13Thứ Tư1
14Thứ Năm1
15Thứ Sáu1
06Thứ Bảy1
1Thứ Hai2

Ví dụ:

*

III. Các Hàm giờ đồng hồ Phút Giây1. Hàm Hour

Mô tả: Hàm HOUR trả về về giờ của một giá trị thời gian

Cấu trúc: =HOUR(serial_number)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là thời gian có chứa giờ mà bạn muốn tìm.

Xem thêm:

Ví dụ:

*

2. Hàm Minute

Mô tả: Hàm MINUTE trả về phút của một giá trị thời gian. Phút được trả về dưới dạng số nguyên, vào phạm vi từ 0 tới 59

Cấu trúc: =MINUTE(serial_number)

Trong đó:

serial_number (Bắt buộc): là thời gian có chứa phút mà bạn muốn tìm.

Ví dụ:

*

3. Hàm Second

Mô tả: Hàm SECOND trả về phần giây của giá trị thời gian. Giây được cung cấp ở dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 (không) đến 59