Nếu chúng ta mới ban đầu học Excel, nội dung bài viết này là giành riêng cho bạn. Hãy thuộc Gitiho tìm hiểu về các hàm trong Excel cơ bản và quan trọng nhất nhé. Đừng lo lắng rằng mình sẽ không hiểu nhiều hết loài kiến thức, do chúng mình sẽ cung ứng những lấy ví dụ về hàm tương tự như các tài liệu liên quan cho bạn.

Bạn đang xem: Các hàm trong excel và ví dụ


*
EXG01: tuyệt đỉnh công phu Excel - trở thành bậc thầy Excel
*
Nhập môn Excel cùng Gitiho
*
EXG05 - kĩ năng sử dụng cách làm và hàm A-Z trong Excel

Các hàm vào Excel có chức năng xử lí văn bản

Các hàm vào Excel: Hàm TEXT

Hàm Excel cơ bạn dạng đầu tiên bọn họ tìm gọi là hàm TEXT. Vào các hàm vào Excel, hàm TEXT gồm chức năng đổi khác một số hoặc ngày dưới dạng số về định dạng mong muốn. Cách làm hàm TEXT như sau:

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

value là một trong những giá trị số bạn muốn chuyển lật sang văn bản.format_text là định dạng hy vọng muốn.

Ví dụ về bí quyết hàm TEXT như sau:

=TEXT(A1,"dd/mm/yyyy")

Công thức này sẽ biến đổi định dạng dữ liệu tại ô A1 sang chuỗi văn bạn dạng dạng ngày/tháng/năm.

=TEXT(A1, "€#,##0.00")

Công thức này sẽ chuyển đổi số tại ô A1 thành chuỗi kí từ bỏ số có đơn vị tiền tệ là €.

*

Các hàm trong Excel: Hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE vào Excel có công dụng nối những đoạn văn bạn dạng lại với nhau hoặc phối kết hợp các giá chỉ trí từ các ô vào 1 ô duy nhất. Bí quyết của hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(text1, ,...)

Trong đó:text1, text 2,... Là những đoạn văn bản hoặc những ô trong trang tính Excel yêu cầu nối.

Trong số những hàm Excel cơ bản, chức năng của hàm CONCATENATE tương đương với cách áp dụng công thức với lốt &.

Ví dụ về bí quyết hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(A1, " ",B1)

Công thức này vẫn nối văn bạn dạng trong ô A1 với ô B1 với nhau, chia cách ở giữa là một trong những dấu cách. Khi sử dụng công thức với vết &, họ cũng vẫn thu được hiệu quả tương tự.

*

Các hàm vào Excel: Hàm TRIM

Một hàm Excel cơ bạn dạng khác có tính năng văn bản là hàm TRIM. Vào các hàm trong Excel, hàm TRIM được áp dụng để loại bỏ hàng đầu trong trang tính hoặc giải pháp dấu cách, khoảng không vô nghĩa giữa những từ.

Công thức hàm TRIM như sau:

=TRIM(text)

Trong đó: text là đoạn văn phiên bản cần vứt bỏ dấu giải pháp hoặc khoảng trống vô nghĩa.

Ví dụ về bí quyết hàm TRIM như sau:

=TRIM(A1)

Công thức này sẽ xóa đi không gian thừa giữa những từ trong ô A1.

*

Các hàm vào Excel: Hàm SUBSTITUTE

Hàm SUBSTITUTE là hàm Excel cơ bản thay cố kỉnh kí tự vào một ô. Bí quyết của hàm SUBSTITUTE như sau:

=SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, )

Trong đó:

text là chuỗi văn bản thuở đầu hoặc ô cất văn bạn dạng muốn vận dụng thay thế.old_text là những kí tự mong thay thế.new_text là những kí tự mong mỏi thế cho các kí từ bỏ cũ. là tham số ko bắt buộc thực hiện cho old_text.

Ví dụ về phương pháp hàm SUBSTITUTE như sau:

=SUBSTITUTE(A1, ",", ";")

Công thức này sẽ thay thế các vết "," vào chuỗi văn bạn dạng ở ô A1 sang vệt ";" như sau

*

Các hàm vào Excel: Hàm VALUE

Hàm VALUE tất cả chức năng đổi khác một chuỗi văn bạn dạng sang định hình số. Vào các hàm vào Excel, hàm VALUE cực kỳ lợi sợ khi kết hợp với các hàm tính toán, vị nó bao gồm khả năng biến đổi các giá bán trị đại diện thay mặt cho số thành định dạng số hoàn chỉnh.

Công thức hàm VALUE dễ dàng và đơn giản như sau:

=VALUE(text)

Trong đó: text là văn bạn dạng muốn gửi thành format số.

Các hàm vào Excel: Hàm EXACT

Hàm EXACT là hàm Excel cơ bạn dạng có tác dụng so sánh 2 chuỗi văn bạn dạng và trả về quý giá TRUE trường hợp 2 chuỗi văn bạn dạng giống nhau, trả về FALSE trường hợp 2 chuỗi không giống nhau.

Công thức hàm EXACT như sau:

=EXACT(text1, text2)

Trong đó: text1, text2 theo thứ tự là 2 chuỗi văn bạn dạng cần so sánh.

Ví dụ về hàm EXACT vào Excel:

Trong ô A1 họ có tài liệu "Táo". Vào ô A2 bọn họ có văn bạn dạng "Quả táo". Khi sử dụng hàm EXACT với bí quyết =EXACT(A1, A2) ta vẫn nhận được hiệu quả FALSE do có sự khác hoàn toàn giữa 2 chuỗi văn bạn dạng trong 2 ô A1 với A2.

*

Hàm EXACT siêu ít lúc được thực hiện riêng mà thế vào đó, nó phân phát huy tính năng hiệu quả độc nhất vô nhị khi phối kết hợp với các hàm vào Excel khác, ví dụ như hàm VLOOKUP để tìm kiếm văn bản.

Các hàm trong Excel định dạng chữ viết hoa với viết thường

Có 3 trong số các hàm vào Excel giúp bọn họ định dạng văn phiên bản chữ hoa hoặc chữ thường, ví dụ như sau:

Hàm UPPER(text) chuyển đổi tất cả những kí tự trong văn phiên bản sang định dạng chữ viết hoa.Hàm LOWER(text)chuyển đổi tất cả các kí tự trong văn bạn dạng sang định dạng chữ viết thường.Hàm PROPER(text) thay đổi chữ cái đầu tiên thành chữ viết hoa và các kí tự còn lại sang chữ thường.

Ví dụ về hàm
UPPER, hàm LOWER cùng hàm PROPER:

*

Các hàm trong Excel trích xuất các kí tự văn bản

Nếu chúng ta cần lấy ra trong chuỗi văn bạn dạng một số kí tự tuyệt nhất định, hãy dùng đến các hàm vào Excel nhưsau:

Hàm LEFT(text, ) trả về một trong những kí tự duy nhất định bắt đầu từ phía bên trái chuỗi văn bản. Vào đó: text là chuỗi văn bạn dạng cần trích xuất, là số kí tự phải trích xuất.

Hàm RIGHT(text, ) trả về một vài kí tự duy nhất định ban đầu từ bên yêu cầu chuỗi văn bản. Vào đó: text là chuỗi văn bạn dạng cần trích xuất, là số kí tự nên trích xuất.

Hàm MID(text, start_num, num_chars)trả về một số trong những kí tự nhất định bước đầu từ địa điểm kí tự bạn chỉ định. Vào đó,text là chuỗi văn bạn dạng cần trích xuất, start_num là địa điểm kí tự thứ nhất cần trích xuất, là số kí tự đề xuất trích xuất.

Ví dụ về những hàm Excel cơ phiên bản này như sau:

*

Các hàm vào Excel có tác dụng kiểm tra logic

Đây là các hàm Excel cơ bạn dạng giúp fan dùng review điều kiện và trả về hiệu quả tương ứng.

Các hàm trong Excel đối chiếu đk logic

Các hàm này có công dụng đối chiếu quý giá với đk và trả về hiệu quả TRUE hoặc FALSE, rõ ràng như sau:

Hàm AND(logical1, ,...) trả về TRUE nếu tất cả đối số những đúng cùng trả về FALSE trường hợp một trong các đối số sai. Vào đó: logical1, là những đối số.Hàm OR(logical1, ,...)trả về TRUE nếu như một trong số đối số là đúng cùng trả về FALSE tất cả các đối số sai. Trong đó: logical1, là các đối số.Hàm XOR(logical1, ,…) trả về 1 quý giá hợp lệ nhất trong tất cả các đối số.Trong đó: logical1, là các đối số.

Ví dụ về các hàm trong Excel này như sau:

*

Các hàm vào Excel: Hàm NOT

Hàm NOT có tính năng đảo ngược quý giá đối số, tức là Excel trả về FALSE trong quá trình đối chiếu chất vấn logic, hàm NOT đã hiển thị TRUE. Ngược lại, ví như Excel trả về TRUE, việc sử dụng hàm NOT sẽ mang đến ta kết quả FALSE.

Công thức của hàm NOT như sau:

=NOT(logical)

Trong đó: logical là đối số.

Ví dụ, cả 2 công thức tiếp sau đây sẽ trả về quý hiếm FALSE:

=NOT(TRUE)

=NOT(3*3=9)

Các hàm trong Excel: Hàm IF

Hàm IF trả về một giá trị khớp ứng với đk bạn hướng dẫn và chỉ định với công thức như sau:

=IF((logical_test, , )

Trong đó:

logical_test là điều kiện đối chiếu. là giá bán trị bạn muốn Excel trả về nếu quý hiếm cần đối chiếu khớp với điều kiện đối chiếu. là giá bán trị bạn có nhu cầu Excel trả về nếu cực hiếm cần đối chiếu khớp với điều kiện đối chiếu.

Ví dụ về hàm IF trong Excel như sau:

*

Các hàm vào Excel khám nghiệm lỗi logic

Các hàm Excel cơ bạn dạng được thực hiện để kiểm soát lỗi súc tích của bí quyết là hàm IFERROR cùng hàm IFNA:

Hàm IFERROR(value, value_if_error) kiểm tra lỗi công thức. Vào đó, value là công thức đề xuất kiểm tra, value_if_error là giá chỉ trị bạn muốn Excel trả về nếu phương pháp sai về mặt logic. Hàm IFERROR có khả năng xử lí tất cả các lỗi Excel cơ bản.Hàm IFNA(value, value_if_na) hoạt động tương từ như hàm IFERROR, nước ngoài trừ việc nó chỉ up load lỗi #N/A.

Ví dụ về các hàm vào Excel kiểm soát lỗi logic:

*

Các hàm trong Excel có tính năng tính toán

Các hàm trong Excel kiếm tìm tổng các ô

Các hàm trong Excel: hàm SUM

Hàm SUM trả về tổng các đối số của nó với phương pháp hàm như sau:

=SUM(number1, ,…)

Trong đó: number1, là những đối số bắt buộc tính tổng. Những đối số này hoàn toàn có thể là số, các tham chiếu ô hoặc các kết quả công thức.

Ví dụ, phương pháp hàm =SUM(A1:A3, 1) sẽ tiến hành cộng các giá trị vào ô A1 đến A3, mặt khác cộng thêm 1 vào hiệu quả cuối cùng.

Các hàm trong Excel: Hàm SUMIF và hàm SUMIFS

Các hàm trong Excel này đều phải sở hữu chứ năng cộng các ô đáp ứng nhu cầu điều kiện được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi tài liệu nhất định. Mặc dù nhiên, phương pháp sử dụng các hàm trong Excel này còn có một sự biệt lập giữa số lượng điều kiện có thể đánh giá. Trong khi hàm SUMIF chỉ hoàn toàn có thể đánh giá 1 điểm kiện, hàm SUMIFS có chức năng đánh giá chỉ nhiều đk khác nhau.

Công thức những hàm như sau:

=SUMIF(range, criteria, )

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, , …)

Trong đó:

range/criteria_range là phạm vi dữ liệu.

criteria là vấn đề kiện nhận xét dữ liệu. Chỉ phần đa dữ liệu đáp ứng điều kiện review mới được cùng vào tổng.

sum_range là toàn bộ các ô tổng vừa lòng nếu điều kiện được đáp ứng.

Ví dụ cho những hàm Excel cơ bản này như sau:

*

Các hàm vào Excel: Hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT là 1 trong số không nhiều các hàm trong Excel có tác dụng xử lí mảng. Bằng câu hỏi kết phù hợp với các yếu tố mảng được cung cấp, hàm SUMPRODUCT hoàn toàn có thể trả về tổng sản phẩm.

Bản hóa học hàm SUMPRODUCT không phải một hàm Excel cơ bản, bởi vì vậy buộc phải các bạn có thể gặp trở ngại trong việc thực hiện hàm này.

Các hàm trong Excel làm cho tròn số liệu

Các hàm vào Excel bao gồm chứ năng làm cho tròn số liệu bao gồm các hàm sau:

Hàm ROUND có tác dụng tròn số mang đến số chữ số được chỉ định.Hàm ROUNDUP làm tròn số lên, mang đến số cam kết tự được chỉ định.Hàm ROUNDDOWN làm cho tròn số xuống, mang đến số ký kết tự được chỉ định.Hàm MROUND có tác dụng tròn số cho một bội số được chỉ định.Hàm FLOOR có tác dụng tròn số xuống, đến bội số được chỉ định.Hàm CEILING làm cho tròn số lên, mang lại bội số được chỉ định.Hàm INT làm tròn số xuống số nguyên ngay gần nhất.Hàm TRUNC cắt bớt số số mang lại số nguyên sát nhất.Hàm EVEN làm cho tròn số đến số nguyên chẵn ngay sát nhất.Hàm ODD làm cho tròn số lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

Các hàm vào Excel tính số dư phép chia

Trong số các hàm Excel cơ bản, hàm gian lận có công dụng trả về số dư của phép chia. Công thức hàm như sau:

=MOD(number, divisor)

Trong đó:

number là số bị chia.divisor là số chia.

Các hàm trong Excel có tính năng thống kê dữ liệu

Các hàm trong Excel tìm giá trị khủng nhất, nhỏ tuổi nhất và giá trị trung bình

Excel cung ứng các hàm sau để người dùng tìm giá chỉ trị mập nhất, nhỏ dại nhất và giá trị trung bình của dữ liệu.

Hàm MIN(number1, , …)trả về giá chỉ trị bé dại nhất tự danh sách những đối số.Hàm MAX(number1, , …)trả về giá chỉ trị lớn số 1 từ danh sách các đối số
Hàm AVERAGE(number1, , …)trả giá trị trung bình của những đối số.Hàm SMALL(array, k)trả về giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất sản phẩm k trong mảng.Hàm LARGE(mảng, k)trả về giá bán trị lớn số 1 thứ k trong mảng.

Các hàm trong Excel đếm số ô

Các hàm trong Excel tiếp sau đây giúp chúng ta đếm số ô cất kiểu tài liệu nhất định hoặc những ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện duy nhất định.

Hàm COUNT(value1, , …) trả về số lượng các giá trị số (số cùng ngày) vào danh sách những đối số.Hàm COUNTA(value1, , …) trả về số ô gồm chứa dữ liệu trong danh sách các đối số. Nó đếm những ô có chứa bất kỳ thông tin, bao gồm các quý hiếm lỗi và những chuỗi văn bản rỗng (“”) được trả về bởi những công thức khác.Hàm COUNTBLANK(range) đếm số ô trống trong một phạm vi xác định. Những ô có chuỗi văn phiên bản trống (“”) cũng khá được tính là những ô trống.Hàm COUNTIF(range, criteria) tính số ô vào phạm vi thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn được chỉ định.Hàm COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, …) đếm số ô đáp ứng được toàn bộ các tiêu chuẩn được chỉ định.

Các hàm trong Excel: Hàm LOOKUP và những hàm liên quan

Các hàm vào Excel: Hàm VLOOKUP

Mở đầu cùng với các hàm vào Excel tương quan đến hàm LOOKUP, hãy mày mò về
Hàm VLOOKUP. Hàm Excel cơ phiên bản này tra cứu một quý giá được hướng đẫn trong cột trước tiên của bảng và kéo dữ liệu tương xứng với cực hiếm từ thẳng hàng trong cột không giống của bảng. Phương pháp hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, )

Trong đó:

lookup_value là giá bán trị phải tìm kiếm.table_array là nhị hoặc những cột dữ liệu.col_index_num là số cột nhằm kéo dữ liệu.range_lookup xác minh tìm tìm là hoàn toàn đúng đắn (FALSE) xuất xắc chỉ tương đối đúng chuẩn (TRUE hoặc vứt qua).

Ví dụ: phương pháp =VLOOKUP("Táo", A2:C10, 3) để giúp bạn search kiếm các giá trị "Táo" trong phạm vi ô A2 cho C10 và trả về giá bán trị cân xứng tại cột C.

Các hàm trong Excel: Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về tham chiếu mang lại một ô vào mảng dựa trên số hàng và cột các bạn chỉ định. Phương pháp hàm INDEX như sau:

=INDEX(array, row_num, )

Trong đó:

array là vùng dữ liệu được chọn.row_num là số hàng các bạn chỉ định. là số cột chúng ta chỉ định.

Ví dụ về hàm INDEX như sau: bí quyết =INDEX(A1:C10, 3, 4) sẽ giúp đỡ bạn tìm quý giá trong phạm vi từ bỏ ô A1 mang đến C10, trên giao điểm của hàng máy 3 và cột đồ vật 4, đó là ô D3.

Các hàm vào Excel: Hàm MATCH

Hàm MATCH có tính năng trả về vị trí kha khá của một mục dữ liệu với bí quyết như sau:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, )

Trong đó:

lookup_value là giá chỉ trị buộc phải tìm.lookup_array là phạm vi dữ liệu xác định. là kiểu so sánh dữ liệu.

Hàm MATCH lúc kết hợp với hàm INDEX hoàn toàn có thể tạo phải một cách làm tìm kiếm dữ liệu mạnh mẽ thay cầm cố cho hàm VLOOKUP trong Excel.

Các hàm vào Excel: Hàm INDIRECT

Hàm INDIRECT gián tiếp trả về tác dụng một tham chiếu ô hoặc dải ô được chỉ định bởi vì một chuỗi văn bản. Bí quyết hàm Excel cơ bạn dạng này như sau:

=INDIRECT(ref_text, )

Trong đó: ref_text là chuỗi văn bạn dạng được chỉ định.

Ví dụ đơn giản nhất về hàm INDIRECT vào Excel như sau:

*

Trong lấy một ví dụ này, bọn họ điền phương pháp =INDIRECT(B2) vào ô C2. Kết quả, Excel trả về quý giá ở ô B2, tham chiếu mang lại số liệu ở ô A2.

Các hàm trong Excel: Hàm OFFSET

Hàm OFFSET trả về một tham chiếu đến một hàng ô tính xuất phát điểm từ một ô bắt đầu được chỉ định và hướng dẫn hoặc một hàng ô theo số hàng và cột được chỉ định. Cách làm hàm như sau:

=OFFSET(reference, rows, cols, , )

Trong đó:

reference là điểm gốc của phương pháp hàm.rows là số hàng di chuyển lên hoặc xuống từ điểm gốc.cols là số cột di chuyển sang trái hoặc đề xuất từ điểm gốc.height là độ cao tính bằng số hàng, mà bạn muốn hàm OFFSET trả về kết quả.width làchiều rộng tính bằng số cột, mà bạn có nhu cầu tham chiếu trả về.

Ví dụ, công thức =OFFSET(A1, 1, 2) đã trả công dụng về vị trí ô giao điểm của sản phẩm ngay bên dưới hàng 1 cùng cột cách cột A 2 cột về bên cạnh phải. Như vậy, Excel vẫn trả kết quả tại ô C2.

Các hàm vào Excel: Hàm TRANPOSE

Hàm TRANPOSE là 1 trong những trong số các hàm trong Excel có chức năng độc tuyệt nhất vô nhị: biến đổi một dải ô nằm hướng ngang thành dải đứng với ngược lại. Công thức hàm Excel cơ bạn dạng này đơn giản như sau:

=TRANPOSE(array)

Các hàm vào Excel: Hàm HYPERLINK

Hàm HYPERLINK tạo ra một siêu liên kết đến những tài liệu cùng file Excel nằm bên phía ngoài file vẫn mở. Cách làm hàm HYPERLINK như sau:

=HYPERLINK(link_location,)

Các hàm vào Excel có chức năng xử lí dữ liệu tài chính

Các hàm vào Excel: Hàm FV

Hàm FV có chức năng tính cực hiếm tương lai (future value) của một dòng tiền hoặc một khoản chi tiêu dựa trên lãi suất cố định. Bí quyết của hàm FV như sau:

=FV(rate, nper, pmt, , )

Các hàm trong Excel xử lí dữ liệu thời gian

Các hàm trong Excel chế tạo ra lập ngày tháng

Các hàm trong Excel dưới đây có tính năng tạo lập tháng ngày từ các số:

Hàm DATE trả về một ngày được chỉ định dưới dạng số.Hàm DATEVALUE đổi khác một chuỗi văn bạn dạng đại diện cho ngày sang định hình ngày.

Các hàm trong Excel trả ngày và giờ hiện tại

Các hàm trong Exceldưới đây bao gồm sẽ trả về quý giá ngày với giờ tại thời điểm hiện nay bạn đang làm việc trên Excel:

Hàm TODAY trả về ngày hiện tại tại.Hàm NOW trả về ngày và thời gian hiện tại.

Các hàm trong Excel trích ra tháng ngày và những thành phần ngày tháng

Các hàm trong Exceldưới đây vẫn trích ra tài liệu ngày mon và các thành phần ngày tháng:

Hàm DAY trả về ngày vào tháng.Hàm MONTH trả về tháng của một ngày được chỉ định.Hàm YEAR trả về năm của một ngày nhất định.Hàm EOMONTH trả về ngày ở đầu cuối của tháng.Hàm WEEKDAY trả về ngày trong tuần.Hàm WEEKNUM trả về số tuần của một ngày.

Các hàm trong Excel tính chênh lệch ngày

Các hàm trong Exceldưới đây sẽ giúp đỡ bạn tính chênh lệch ngày:

Hàm DATEDIF trả về sự biệt lập giữa hai ngày.Hàm EDATE trả về một ngày nằm vào thời điểm tháng đã định trước, rất có thể đứng trước hoặc sau ngày bắt đầu.Hàm YEARFRAC trả về xác suất của một khoảng thời gian trong một năm.

Các hàm vào Excel áp dụng tính những ngày làm việc

Các hàm vào Exceldưới đây để giúp đỡ kế toán viên soạn thảo bảng chấm công công dụng và dễ dàng:

Hàm WORKDAY trả về một vài tuần tự thể hiện số ngày làm cho việc.Hàm WORKDAY.INTL tính ngày tháng là số ngày vào tuần được chỉ định trước hoặc sau ngày bắt đầu, với thông số cuối tuần tùy chỉnh.Hàm NETWORKDAYS trả về số ngày thao tác giữa 2 ngày xác định.Hàm NETWORKDAYS.INTL trả về số ngày thao tác giữa 2 ngày xác minh với ngày vào cuối tuần tùy chỉnh.

Các hàm vào Excel xử lý dữ liệu thời hạn trong ngày

Các hàm vào Exceldưới đó là công cụ tác dụng để xử lý dữ liệu thời hạn trong ngày:

Hàm TIME(hour, minute, second)trả về thời gian.Hàm
TIMEVALUE(time_text)chuyển thay đổi một thời hạn nhập dưới dạng một chuỗi văn phiên bản thành một số trong những thể bây chừ gian.Hàm
NOW()trả về số khớp ứng với ngày và thời gian hiện tại.Hàm
HOUR(serial_number)– biến hóa một số thành một giờ.Hàm
MINUTE(serial_number)chuyển đổi một số trong những thành phút.

Hàm
SECOND(serial_number)chuyển đổi một vài thành giây.

Các hàm trong Excel đếm với tính tổng ô theo màu

Mặc mặc dù Excel không cung ứng sẵn cho bọn họ các hàm đếm cùng tính tổng ô theo màu, bọn họ hoàn toàn có thể tự tạo thành các hàm này bởi VBA trong Excel. Các hàm trong Excel chúng ta hoàn toàn có thể tạo để tự động đếm và tính tổng những ô theo mã màu hướng đẫn là:

Hàm Get
Cell
Color(cell)
trả về mã màu sắc của color nền trực thuộc một ô xác định.Hàm
Get
Cell
Font
Color(cell)trả về mã màu sắc của màu font chữ ở trong một ô xác định.Hàm
Count
Cells
By
Color(range, màu sắc code)đếm các ô bao gồm màu nền được chỉ định.Hàm
Count
Cells
By
Font
Color(range, color code)đếm những ô gồm màu phông chữ được chỉ định.Hàm
Sum
Cells
By
Color(range, màu sắc code)tính tổng của các ô gồm màu nền duy nhất định.Hàm
Sum
Cells
By
Font
Color(range, màu sắc code))trả về tổng của các ô cùng với một màu chữ duy nhất định.Hàm
Wbk
Count
Cells
By
Color(cell)tính những ô tất cả màu nền được hướng dẫn và chỉ định trong toàn bộ bảng tính.Hàm
Wbk
Sum
Cells
By
Color(cell)tính tổng các ô với màu sắc nền được hướng dẫn và chỉ định trong cục bộ bảng tính.

Tổng kết

Càng thực hiện thành nhuần nhuyễn Excel, ta sẽ càng phân phát hiện nhiều hơn thế nữa các hàm trong Excel rất là tiện lợi. Thậm chí, ta có thể tạo được các hàm riêng biệt của mình. Để từ bỏ tin làm chủ Excel, hãy đón gọi các bài viết trên blog Gitiho với tham gia khóa đào tạo và huấn luyện Tuyệt đỉnh Excel với chúng mình tức thì nhé.

Nhưng chúng ta đã biết, Excel là trong những công cụ thống kê giám sát hữu ích cho kế toán nói riêng cùng dân công sở nói chung. Bạn là người tiếp tục tiếp xúc với công việc tính toán và sử dụng hàm tính excel. Trong bài viết hôm nay admin sẽ tổng hợp những hàm vào excel cùng ví dụ dễ dàng và đơn giản dễ hiểu giúp chúng ta thuận tiện rộng trong quá trình tính toán của mình. Sau đây là các hàm vào excel cơ bản:

Tổng hợp các hàm vào excel cùng ví dụ

1. Hàm SUM

Hàm sum (hàm tính tổng) là một trong hàm mà bất kì ai cũng sẽ biết do nó tương đối thông dụng và đối chọi giản. Đây là hàm tính tổng các số lại với nhau. Hay hiểu theo cách khác là Cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.

Khi ban đầu 1 hàm hay 1 phép tính bất kỳ nào, các bạn phải nhớ nhằm dấu bằng (=) phía đằng trước thì phép tính.

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)Các tham số: = Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

*

Các hàm vào excel cùng ví dụ

Khác với bí quyết làm bằng tay thủ công thông hay là nên cộng từng ô lại với nhau thì khi thực hiện hàm Sum dễ dãi trong việc giám sát hơn cực kỳ nhiều, nâng cao tốc độ nên không ít người dân chọn làm cách này.

2.Hàm SUMIF

Hàm Sumif là hàm tính tổng dẫu vậy là tính tổng có đk kèm theo. Nếu có yêu cầu tính tổng mà đi kèm với một đk nào đó. Cơ mà chỉ có một điều kiện thôi thì bạn thực hiện hàm sumif này. Tính tổng của những ô được chỉ định bởi vì những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Các tham số:

Range: Là dãy mà bạn có nhu cầu xác định.Criteria: các tiêu chuẩn chỉnh mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.Sum_range: Là các ô thực sự phải tính tổng.

Cú pháp của hàm =Sumif(phạm vi điều kiện, điều kiện, vùng tính tổng). Trong trường vừa lòng phạm vi đk và vùng tính tổng trùng nhau thì cú pháp nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn là =Sumif(phạm vi điều kiện, điều kiện).

*

Các hàm vào excel cơ bản

3.Hàm MAX

Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Cú pháp: MAX-(Number1, Number2…)

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.

*

Các hàm trong excel và biện pháp sử dụng

4.Hàm MIN

Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

Cú pháp: MIN(Number1,Number2…)

Các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá bán trị nhỏ dại nhất làm việc trong đó.

*

Hàm MIN

5.Hàm AVERAGE

Hàm Average là hàm tính trung bình các số. Đây là hàm này được dùng rất nhiều trong việc tính vừa phải điểm số học sinh trong những trường học. Cú pháp của hàm này là =Avarage(giá trị 1, giá trị 2,….).

Trả về gi trị trung bình của các đối số.

Cú pháp: AVERAGE(number1, number2…)

Các tham số: number1, number2 … là các số yêu cầu tính quý giá trung bình.

*

Hàm AVERAGE vào excel cơ bản

6.Hàm COUNT

Hàm Count là hàm đếm kí tự vào một đống đều ô trống cùng ô cất chữ số. Nếu bạn có nhu cầu biết trong vùng nào đó tất cả bao nhiêu chữ số thì thay vày đếm từng ô bạn cũng có thể dùng hàm này để tính cực kỳ nhanh. Hãy nhớ rằng hàm này là hàm đếm với đếm gì thì hãy dùng hàm này nhé!

Hàm này dùng để đếm những ô chứa dữ liệu kiểu số vào dãy.

Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

Với những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu.

*

Các hàm vào excel cơ bản

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo các hàm mở rộng:

Hàm COUNTA

Đếm toàn bộ các ô cất dữ liệu.Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu.

Hàm COUNTIF

Hàm này có công dụng đếm các ô đựng giá trị số theo một điều kiện cho trước.Cú pháp: COUNTIF (Range, Criteria)

Các tham số:

Range: Dãy dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm.Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho các ô được đếm.

Xem thêm: Cách Chuyển Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel 2010 【A, Cách Chuyển Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel

Với các hàm trong excel và biện pháp sử dụng cụ thể như trên, chúc các bạn thao tác bên trên excel thật cấp tốc và chính xác. Thuộc Admin khám phá các hàm thường chạm mặt trong excel vào các nội dung bài viết tiếp theo nhé.