Bạn đã xem: Cách khắc số thứ tự vào Excel lúc lọc dữ liệu đơn giản dễ dàng 2022 tại pgddttramtau.edu.vn

Đánh số thiết bị tự vào Excel khi lọc tài liệu – Thông thường, để khắc số cột trong bảng dữ liệu Excel, đa số các bạn thường nhập số thứ tự trước, ví dụ như 1 rồi sống ô mặt dưới, các bạn nhập hàm =”ô đầu tiên”+1 và tiếp đến kéo xuống cuối cột ao ước đánh số sản phẩm công nghệ tự là được. Tuy nhiên, nó rất thủ công và bắt buộc sử dụng bình thường khi số lượng cột vượt lớn.

Bạn đang xem: Cách đánh số thư tự trong excel

Bạn sẽ xem bài xích viết: giải pháp đánh số sản phẩm công nghệ tự trong excel lúc lọc dữ liệu đơn giản dễ dàng 2022


Mục lục bài viết


Đánh số bởi hàm SUBTOTAL trong Excel

Hạn chế của Auto
Filter khi đặt số trong Excel

– Quan gần kề trực tiếp ví dụ mà blogphanmem.com cung ứng về bảng dữ liệu đánh số

Sử dụng Auto
Filter khi lọc dữ liệu – Hình 1

Bạn có thể trải nghiệm anh tài Auto
Filter để lọc ngôn từ ở cột D cùng với tên đk “Dài”. Công dụng sau khi lọc như sau:

Filter-khi-danh-so-thu-tu-trong-Excel-21.jpg" alt="*">