Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP và hàm IF vào Excel là nhị hàm có giá trị khác nhau. Hàm VLOOKUP là 1 trong hàm dùng để làm tra cứu tác dụng trả về theo hàng dọc. Vậy, làm sao để hàm IF phối kết hợp với
VLOOKUPchuẩn? bài viết này sẽ vấn đáp cho chúng ta và góp bạnhọc Excelhiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm if và vlookup trong excel

1. Hàm IF trong Excel là gì?

Hàm IF trong excel thường được sử dụng với mục tiêu kiếm các giá trị vừa lòng điều kiện được mang lại trước vào chuỗi. Trong trường thích hợp nếu thỏa mãn điều khiếu nại thì hàm trả về giá trị TRUE ko hàm trả về quý giá FALSE

Cú pháp hàm IF vào excel:

=IF(logical_test, , )

Trong đó:

- logical_test: đk được đưa ra

- value_if_true: nếu thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sẽ chỉ ra giá trị này

- value_if_false: không thỏa mãn nhu cầu điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

Bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu như sau:

=IF (điều kiện, quý giá 1, cực hiếm 2)

Nếu như thỏa mãn nhu cầu “điều kiện” thì hiệu quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ:

*

Cách thực hiện hàm If

Trong đó: C2 là địa điểm ô của điểm cần xét, giả dụ điểm to hơn 8 thì đã hiện cực hiếm “Giỏi”, còn sót lại là “Khá”. Chú ý vì giỏi, hơi là chữ vị vậy cần được cho vào ngoặc kép trường hợp không sẽ bị báo lỗi.

*

Kết trái khi thực hiện hàm If

2. Hàm Vlookup vào Excel

Hàn vloolup có tên gọi là hàm dò tìm giá bán trị, được sử dụng trong trường vừa lòng 2 bảng,bảng 1 đề nghị dò tìm giá chỉ trị, bảng 2 là bảng đựng giá trị chuẩn. Xem xét hàm Vlookup là hàm dò tìm theo cột khác với Hlookup là dò tìm quý hiếm theo hàng.

Cú pháp

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,

Trong đó:

-lookup_value: giá chỉ trị dùng làm dò tìm

-table_array: Bảng giá trị dò

-col_index_num: Là sản phẩm công nghệ tự cột yêu cầu lấy tài liệu trên báo giá trị dò.

-range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm kiếm giá bán trị. TRUE tương tự với số 1 (dò tra cứu tương đối), FALSE tương tự với 0 (dò tìm hay đối).

Ví dụ: Bảng điểm thi đại học của các học viên thuộc những khối thi không giống nhau. Bảng 1 là danh sách các học viên và điểm thi, bảng 2 là vấn đề chuẩn. Yêu mong dò tìm cực hiếm từ bảng 2 nhằm điền tin tức vào bảng 1 những học sinh đỗ.

=> Cú pháp:=VLOOKUP(D6,$D$17:$E$20,2,0)

Trong đó:

- D6: ô chứa giá trị buộc phải tìm sinh sống bảng 1(ô thứ nhất ở bảng 1 đựng giá trị tương tự với quý giá ô thứ nhất ở bảng 2).

-$D$17:$E$20: phạm vi ô đựng bảng 2

- 2: sản phẩm công nghệ tự cột bắt đầu cần lấy ở bảng 1 nhằm dò

- 0: dò tìm tốt đối

*

Hàm Vlookup

*

Kết trái khi thực hiện hàm Vlookup

3. Bí quyết hàm IF kết phù hợp với hàm
VLOOKUP

Hàm VLOOKUP vào EXcel là một hàm có tác dụng tra cứu giúp theo sản phẩm dọc cho tới khi tìm thấy hiệu quả tra cứu vớt khớp. Còn hàm IF triển khai kiểm tra xúc tích và trả về một quý hiếm cho tác dụng TRUE và cực hiếm khác cho công dụng FALSE. Việc sử dụngkết hợp hàm if cùng vlookup đang như sau:

Cú pháphàm vlookup if.

=If(Vlookup(lookuo_value, table_array, col, index_num, )

Trong đó:

- Lookup value: Giá trị này đề cập cho giá trị ô hoặc văn bạn dạng mà bọn họ đang tìm kiếm kiếm.

- Table_ array: xác định phạm vi ô hoặc vùng dữ liệu mà chúng ta muốn tìm kiếm giá trị.

- Col_index_number: số cột mà bọn họ muốn trả về giá trị.

- Range_lookup: tham số này là True hoặc False, nhận tác dụng khớp đúng mực hoặc tài liệu tương tự.

4. Các trường hợpsử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm
VLOOKUP

Hàm VLOOKUPcó điều kiện IFcó 3 trường hợp nên chú ý, ví dụ như sau:

+ Trường thích hợp 1: dùng làm so sánh tác dụng VLOOKUP,

+ Trường hòa hợp 2: cách xử lý lỗi

+ Trường phù hợp 3: góp tra cứu dựa trên hai giá trị.

Lưu ý: Để sử dụng những hàm IF với VLOOKUP cùng nhau, bạn nên lồng hàm VLOOKUP phía bên trong hàm IF.

5. Gây ra cú pháp đến hàm VLOOKUP

- khẳng định giá trị bạn có nhu cầu tra cứu

- xác minh dải ô cất giá trị bạn muốn tra cứu. ( lưu giữ ý: cực hiếm tra cứu luôn luôn nằm làm việc cột đầu tiên của dải ô để hàm VLOOKUP new trả về giá bán trị đúng chuẩn )

- Số cột chứa giá trị trả về vào dải ô. Hoặc hoàn toàn có thể chỉ định TRUE nếu kết quả khớp tương đối hoặc FALSE với cùng 1 kết quả đúng chuẩn ở cực hiếm trả về. Mặc dù nếu không những định bất kể giá trị làm sao thì Excel đã mặc định là TRUE hoặc hiệu quả trả về tương đối

Sau khi khẳng định được những giá trị ta tổng vừa lòng lại theo bí quyết hàm VLOOKUP như sau:

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô cất giá trị tra cứu, số cột vào dải ô chứa giá trị trả về, công dụng khớp dao động (TRUE) hoặc tác dụng khớp đúng mực (FALSE)).

6. Ví dụ về sự phối kết hợp của hàm VLOOKUP phối kết hợp IF

Ví dụ 1: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để đối chiếu giá trị

Có ví dụ như sau: áp dụng hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF

Mô tả: nhờ vào cột tài liệu có trong các ô A1: B6, hãy khám phá xem tên được kể trong ô D2 bao gồm phần thưởng dựa trên doanh số to hơn 2500$ tốt không?

Các cách thực hiện:

- cách 1: Kích chuột vào địa chỉ ô E2

- bước 2: Áp dụng vào hàm ta nhấn đượccông thức tính:=IF(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)>2500,“Yes”,“No”)

- cách 3: nhận Enter được công dụng trả về như hình phía mặt dưới

*
Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để so sánh giá trị

Ví dụ 2: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để cách xử trí lỗi

Yêu cầu: sử dụng hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để tìm ra những lỗi

Mô tả hàm IFVLOOKUP:

- bước 1: Gán quý hiếm Jason Williams đến ô D2.

- bước 2: Để kiếm tìm doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE) cho ô E2.

Khi thực hiện kết thúc sẽ trả về lỗi #N/A. Tức là tên Jason Williams không tồn tại trong số ô A2:A6.

Vì vậy, để cách xử trí lỗi này, ta thực hiện bằng phương pháp lồng hàm VLOOKUP với ISNA vào phía bên trong hàm IF.

- cách 1: Kích loài chuột vào ô E2

- bước 2: Nhập công thức: =IF(ISNA(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)) vào ô E2.

- bước 3: nhận Enter được tác dụng trả về như hình dưới

*
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để cách xử lý lỗi

Cách làm này sẽ trả lại tên không tìm kiếm thấy. áp dụng hàm ISNA sẽ giúp kiểm tra xem công dụng của VLOOKUP bao gồm phải bị lỗi #N/A hay là không và triển khai điều kiện IF tương ứng. Bạn cũng có thể đặt tin nhắn văn bạn dạng khác hoặc thậm chí một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Ví dụ 3: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF nhằm tra cứu vãn hai giá trị

Xét ví dụ, những ô A1:A6 chứa giá trị mang đến các sản phẩm ở nhì hàng không giống nhau.

Để tìm giá trị của sản phẩm trong ô E2, bạn triển khai như sau:

- bước 1: Kích con chuột vào ô E2.

- cách 2: Trong ô G2 nhập bí quyết sau: =IF(F2= “Shop 1”,VLOOKUP(E2,A2:C6,2,FALSE),VLOOKUP(E2,A2:C6,3,FALSE))

- bước 3: Ấn Enter được hiệu quả như hình dưới.

*

Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF nhằm tra cứu vãn hai giá bán trị

Khi thực hiện cách này đã trả lại $ 3,50. Hàm IF soát sổ xem quý hiếm trong ô F2 là shop 1 hay 2. Theo vlookup có điều kiện if này, VLOOKUP tiếp nối trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

Ví dụ 4: Hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF nhằm trả về quý hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 cùng 0

Quan sát bảng dữ liệu dau, phụ thuộc vào số lượng dánh sách hàng hóa trong kho và số lượng các loại sản phẩm & hàng hóa này, trường hợp coi con số 0 là không còn hàng, lớn hơn 0 là còn hàng thì bạn có thể áp dụng phương pháp như sau:

= IF(VLOOKUP(E1,A2:B6,2,FLASE)>0,"Còn hàng","Hết hàng")

Công thức trên dùng làm tra cứu con số của sản phẩn NHO, nếu như số lượng to hơn 0 thì tức là "còn hàng", nếu như không hiệu quả sẽ là "hết hàng".

*

Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF nhằm trả về quý giá TRUE/FALSE hoặc 1 cùng 0

7. Một số lưu ý khi sử dụng hàm IF kết hợp với Vlookup

- Để hàm Vlookup hiển thị đúng kết quả, giá trị Lookup luôn luôn phải phía bên trong cột bên phía ngoài cùng phía bên trái của bảng dữ liệu khi bạn nhập cách làm Vlookup.

- chúng ta có thể sử dụng hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF để sửa những lỗi trong Excel.

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm
VLOOKUP chuẩn chỉnh một cách cụ thể qua các ví dụ. Hi vọng rằng với lấy ví dụ như minh hoạ với lời giải cụ thể về hàm VLOOKUP chắc chắn đã giúp bạn hiểu được công dụng cũng như vận dụng hàm VLOOKUP tác dụng nhất.

Bài viết này Học Excel Online phía dẫn các bạn cách thực hiện hàm VLOOKUP kết hợp IF trong Excel. Hình như bạn cũng tra cứu thấy cách thay lỗi #N/A bởi dữ liệu của người tiêu dùng tự định nghĩa.

Xem thêm: Biểu phí chuyển tiền từ agribank sang ngân hàng khác, phí chuyển tiền ngân hàng agribank

Trong các phần trước của loạt nội dung bài viết về VLOOKUP, họ đã học tập về hàm VLOOKUP cơ bạn dạng và cách sửa lỗi thường gặp mặt khi áp dụng hàm VLOOKUP trong Excel trong nội dung bài viết này, bọn họ sẽ đi tìm kiếm hiểu bí quyết lồng ghép hàm VLOOKUP cùng với hàm IF và đông đảo ví dụ.

Kết phù hợp VLOOKUP với hàm IF để trả về quý giá TRUE/FALSE hoặc 1 và 0

Ví dụ 1: trả sử bạn có 1 danh sách hàng hoá vào kho cùng số lượng của các loại hàng hoá này, nếu bạn muốn có một phân tích đơn giản dễ dàng bằng vấn đề điền vào trong dòng tương ứng với con số bằng 0 là “hết hàng”, điền vào trong dòng tương ứng cùng với số lượng lớn hơn 0 là “còn hàng” thì chúng ta cũng có thể viết hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF như sau:
*
*
*
*
*
*
Cách phối hợp hàm vlookup và ifnaBài hướng dẫn hàm Vlookup phối hợp If đã khép lại buổi chia sẻ hôm nay. Lâm thời biệt với chúc các bạn thành công.