*

Cách chèn thêm nhiều sheet mới SIÊU NHANH trên excel

Chèn thêm sheet mới trong excel là một trong những thao tác cơ bản mà một người sử dụng excel cần biết. Tuy nhiên làm sao để chèn thêm nhiều sheet mới trong thời gian ngắn nhất thì không phải ai cũng biết.

Bạn đang xem: Cách tạo nhiều sheet trong excel

Cách chèn thêm nhiều sheet mới trong excel 2003 hoàn toàn giống với excel 2007 2010

Hôm nay, Ad sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chèn thêm nhiều sheet mới siêu nhanh trên excel.

Trong hình dưới đây là giao diện mặc định của Microsoft excel khi mở một file mới (workbook mới).

– Gồm có 3 sheet

– Tên của các sheet lần lượt là: Sheet1, sheet2, sheet3

*

1. Yêu cầu:

Chèn thêm 40 sheet trắng như vậy để lập báo cáo cho 40 điểm bán hàng.

2. Giải quyết vấn đề.

Thông thường khi chèn thêm sheet mới, đơn giản ta chỉ cần click vào biểu tượng thêm sheet mới bên cạnh sheet cuối cùng trong file excel.

Tuy nhiên, Hạn chế của phương pháp này là chỉ có thể thêm một (01) sheet mới cho một lần click chuột. Như vậy với yêu cầu tạo 40 sheets thì ta phải nhấn thêm 40 lần nữa.

Như vậy có vẻ rất mất thời gian đúng không bạn.

3. Cách xử lý: Chèn thêm nhiều sheet mới nhờ thủ thuật.

Bước 1: Click chuột phải vào tên một sheet bất kỳ và chọn select all.

*

Bước 2: Sau khi click select all sheets thì tên của tất cả các sheet đều chuyển màu nền từ xám sang trắng. Khi đó bạn tiếp tục click chuột phải vào tên của một sheet bất kỳ và chọn “Move or copy”

*

Bước 3: Trong cửa số Move or copy hiện ra, bạn chọn như sau:

– To book: chọn file để di chuyển hoặc tạo bản copy của các sheet được chọn. Trong trường hợp này mình để mặc định theo như excel đang để.

– Before sheet: Bạn muốn để các sheet tạo mới ở vị trí nào so với các sheet đã có sẵn. Chỉ việc chọn theo như ý mình thôi nhé.

– Create a copy: Để tao nhanh sheet mới ta sẽ tick chọn chức năng này.

*

Bước 4: Nhấn OK để hoàn tất lần thêm sheet mới thứ nhất

Kết quả ta được thêm 3 sheet mới như hình dưới đây. Làm thao tác tương tự, số lượng sheet thêm mới sẽ tăng theo cấp số nhân:

*

Lần 1 = 3*2

Lần 2 = 6*2 = 3*2^2

Lần 3 = 12*2 = 3*2^3

…..

Thật tuyệt vời phải không bạn. Hãy áp dụng để trở thành chuyên gia trong excel nhé.

Khi làm việc với nhiều bảng tính Excel, có thể bạn sẽ gặp các thao tác cần thực hiện cho một vài bảng cụ thể. Thay vì lần lượt mở từng bảng và lặp lại nhiều lần một thao tác, hãy cùng emcanbaove.edu.vn tìm hiểu thao tácgộp các sheet trong Excel để rút ngắn thời gian làm việc nhé.

Cách gộp các sheet trong Excel

Giả sử bạn có một file Excel tổng hợp doanh thu chứa nhiều bảng tính, với mỗi bảng tính đại diện cho một tháng trong năm. Bây giờ bạn cần thêm một giá trị sản phẩm mới là Máy fax vào hàng 7 trong tất cả các bảng tính này.

*

Với cách gộp các sheet trong Excel, chúng ta sẽ tiến hành nhóm các sheet cần thiết lại trước, sau đó mới thực hiện thay đổi. Giá trị mới được thêm vào sẽ được Excel tự động áp dụng cho tất cả các bảng tính trong nhóm đã gộp.

Hãy cùng mình tìm hiểu các phương pháp gộp các sheet trong Excel và một số lưu ý quan trọng đối với các cách làm này nhé!

Cách gộp một vài sheet trong Excel

Thay vì gộp tất cả các sheet trong Excel, có thể bạn chỉ muốn nhặt ra và gộp các sheet trong Excel cụ thể để thực hiện thao tác với dữ liệu trên các sheet này. Trường hợp phổ biến với cách làm này là khi bạn cần ẩn sheet Excel. Thay vì ẩn từng sheet một, ta sẽ chọn tất cả các sheet cần ẩn rồi nhấn nút ẩn. Như vậy, chúng ta sẽ không phải tốn thời gian cho công đoạn nhàm chán này.

Để gốp một vài sheet cụ thể, bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn một sheet đầu tiên muốn gộp.

Bước 2: Nhấn giữ phím Ctrl và chọn tất cả các sheet còn lại.

Thao tác trên sẽ giúp bạn gộp các sheet trong Excel nhanh chóng. Bạn sẽ thấy màu sắc của các sheet được chọn sẽ thay đổi để phân biệt với các sheet còn lại.

Nếu bạn muốn gộp một dải các sheet liên tiếp, thay vì dùng phím Ctrl, bạn có thể chọn sheet đầu tiên, sau đó nhấn giữ phím Shift và chọn sheet cuối cùng. Thao tác này sẽ tự động lựa chọn tất cả các sheet ở giữa.

Trong hình dưới đây, mình đang áp dụng cách gộp các sheet trong Excel với lần lượt sheet T1, T4 và T5. Sau khi chọn, nền ô của các sheet này chuyển sang màu trắng.

*

Khi các sheet đã được gộp thành một nhóm, mọi thao tác diễn ra trên một sheet sẽ đồng thời được cập nhật trên toàn bộ các sheet còn lại. Giả sử, mình thêm sản phẩm máy fax vào hàng 7 của sheet T1. Khi chuyển sang sheet T4 và sheet T5, dữ liệu mới này cũng được tự động thêm vào và hiển thị trên các sheet.

*

Không chỉ với thao tác thêm mới dữ liệu,gộp các sheet trong Excel sẽ trở thành vị cứu tinh của bạn khi thêm các công thức trong cùng một ô tính, đặc biệt với những công thức tham chiếu hoặc tính toán phức tạp, hoặc trong trường hợp bạn cần định dạng dữ liệu trong các sheet. Tổng hợp lại, tất cả các thao tác bạn thực hiện trên một sheet lúc này sẽ được Excel tự động lặp lại trên các sheet còn lại.

Một mẹo để nhận biết các sheet đã gộp: Bạn hãy nhìn lên thanh hiển thị tên file Excel phía trên ribbon trong giao diện màn hình, bạn sẽ thấy từ "Group" được hiển thị cùng với tên file.

*

Lưu ý: Thao tác gộp các sheet trong Excel có hiệu lực chừng nào bạn di chuyển giữa các sheet trong nhóm. Khi bạn nhấn vào một sheet ngoài các sheet đã gộp, nhóm sẽ tự động hủy bỏ.

Cách bỏ gộp một số sheet trong Excel

Sau khi bạn gộp các sheet trong Excel, có thể bạn sẽ đổi ý và muốn loại bỏ một số sheet ra khỏi nhóm. Trong trường hợp này, những gì bạn cần làm đơn giản là nhấn giữ phím Ctrl và chọn tất cả các sheet muốn tách. Thao tác này sẽ loại bỏ các sheet ra khỏi nhóm trong khi các sheet còn lại vẫn được gộp với nhau.

Cách gộp tất cả các sheet trong Excel

Nếu bạn muốn gộp tất cả các sheet trong Excel một cách nhanh chóng, hãy nhấn chuột phải tại bất kỳ thẻ sheet nào trên file Excel, sau đó chọn Select all Sheets.

*

Một cách gộp các sheet trong Excel khác bạn có thể sử dụng là phím Shift:

Bước 1:Chọn một sheet đầu tiên muốn gộp.

Bước 2:Nhấn giữ phím Shift và chọn sheet cuối cùng trong bảng.

Cách bỏ gộp tất cả các sheet trong Excel

Tương tự như cách gộp tất cả các sheet, bạn có thể dễ dàng bỏ gộp chúng bằng cách nhấn chuột phải tại một thẻ sheet bất kỳ và chọn Ungroup Sheets. Như vậy, toàn bộ các sheet trong file Excel sẽ được tách riêng và bạn có thể quay về thực hiện các thay đổi trong từng sheet.

*

Cách gộp các sheet trong Excel thành 1 sheet

Thay vì gộp các sheet trong Excelriêng biệt để thực hiện cùng 1 thao tác, bây giờ chúng ta cần tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel. Vậy làm thế nào để gộp nhiều sheet thành 1 sheet? Bạn có thể làm điều này bằng lệnh VBA Excel.

Một số lưu ý về cấu trúc các sheet

Để có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel bằng cách gộp nhiều sheet thành 1 sheet, bạn cần đảm bảo một số yếu tố dưới đây liên quan tới cấu trúc các sheet trong file Excel:

Nội dung sheet phải bắt đầu từ ô đầu tiên của trang, tức là ô A1.Các sheet trong file Excel phải có cùng một cấu trúc.Lệnh VBA Excel dưới đây chỉ có tác dụng khi gộp nhiều sheet thành 1 sheet trong 1 file Excel, không thể hợp nhất các sheet từ nhiều file Excel khác nhau.

Để nắm rõ hơn các yêu cầu về cấu trúc dữ liệu file Excel của mình, các bạn hãy tải về file Excel đính kèm với bài viết nhé.

Lệnh VBA gộp nhiều sheet thành 1 sheet

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành các bước tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel. Bạn hãy theo dõi và thao tác cùng mình nhé.

Bước 1: Đi đến thẻ Developer > nhóm Code > Visual Basic.

*

Bước 2: Cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra. Nhấn Insert > Module.

*

Bước 3: Copy lệnh VBA Excel dưới đây vào Module vừa tạo

Sub Combine() Dim J As Integer On Error Resume Next Sheets(1).Select Worksheets.Add Sheets(1).Name = "Combined" Sheets(2).Activate Range("A1").Entire
Row.Select Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1") For J = 2 To Sheets.Count Sheets(J).Activate Range("A1").Select Selection.Current
Region.Select Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xl
Up)(2) Next
End Sub
Lệnh VBA Excel này sẽ chọn toàn bộ các sheet trong file Excel, kèm theo nội dung các sheet tính từ ô A1, sau đó tạo một sheet mới mang tên "Combined" và dán toàn bộ nội dung đã chọn vào sheet này.

Bước 4: Nhấn F5 để chạy lệnh VBA Excel

Lúc này, bạn đã hoàn thành công đoạn tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel và gộp nhiều sheet thành 1 sheet. Bạn sẽ thấy sheet Combined xuất hiện dưới thanh hiển thị và tất cả nội dung trong file Excel đều đã được tổng hợp trong sheet này.

Đó là toàn bộ các thao tác gộp các sheet trong Excel bạn có thể thực hiện với bảng tính của mình. Các bạn hãy tải về file đính kèm cuối bài viết để thực hành cách gộp nhiều sheet thành 1 sheet nhé.

Tổng kết

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về cách gộp các sheet trong Excel cũng như cách gộp nhiều sheet thành 1 sheet để tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel. Hy vọng kiến thức trong bài viết có thể giúp bạn thuận lợi gộp các sheet trong Excel.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xóa biểu tượng cảm xúc trên facebook, cách xoá biểu tượng cảm xúc trên facebook

Để học thêm nhiều kiến thức Excel mới, các bạn hãy cập nhật các bài viết của chúng mình trên blog emcanbaove.edu.vn nhé. Rất nhiều thủ thuật hữu ích đang chờ bạn khám phá đó.