Trong quá trình thao tác làm việc với Excel, đôi lúc các bạn muốn gộp những ô lại với nhau để ô có size lớn và phù hợp hơn với ngôn từ hơn. Nhưng chúng ta lại không biết cách gộp ô vào Excel mà vẫn tồn tại dữ liệu. Vậy chúng ta hãy thuộc xem gợi ý gộp ô trong Excel năm nhâm thìn mà nội dung bài viết chia sẻ dưới đây, cùng với Excel 2013, 2010 các bạn cũng có thể thực hiện nay tương tự.

Bạn đang xem: Cách trộn ô trong excel 2010

Dưới đó là 3 giải pháp gộp ô vào Excel, các bạn cũng có thể gộp các ô trong Excel cơ mà không hại mất dữ liệu, mời các bạn cùng theo dõi.

Cách 1: Gộp ô vào Excel sử dụng tuấn kiệt Merge và Center

phương pháp gộp ô này đã giúp các bạn gộp ô hối hả nếu ô chưa xuất hiện dữ liệu hay dữ liệu chỉ ngơi nghỉ ô thứ nhất trong những ô buộc phải gộp. Các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Trên file Excel, chúng ta chọn các ô đề xuất gộp.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta chọn thẻ Home, vào phần Alignment các bạn chọn Merge và Center để gộp các ô đang chọn.

Như vậy các ô mà bạn chọn sẽ được gộp lại thành một ô và tài liệu trong ô bên trên phía trái sẽ tiến hành căn thân trong ô vừa gộp.

Ngoài ra chúng ta có hai gạn lọc gộp ô không giống khi các bạn chọn vào hình tượng tam giác cạnh Merge & Center:

nếu chọn Merge Across thì các ô bạn đã chọn sẽ được gộp lại theo từng dòng, dữ liệu trong ô trước tiên của mỗi dòng các bạn chọn sẽ tiến hành giữ lại và hiển thị trường đoản cú vị trí đầu tiên của ô gộp.

nếu lọc Merge Cells thì những ô chúng ta đã chọn lựa được gộp thành một ô và tài liệu trong ô đầu tiên phía trên phía bên trái được không thay đổi nhưng ko được căn thân như khi chúng ta chọn Merge và Center.

Cách 2: Gộp ô trong Excel sử dụng code VBA

sử dụng cách này thì những ô mà bạn chọn sẽ tiến hành gộp mau lẹ và nếu như dữ liệu của người tiêu dùng ở toàn bộ các ô mà bạn muốn gộp thì cũng không bị mất dữ liệu. Các bạn thực hiện nay như sau:

Bước 1: Trên tệp tin Excel, chúng ta chọn những ô buộc phải gộp, tiếp theo chúng ta chọn thẻ View -> Macros hoặc nhấn tổng hợp phím Alt + F8 để xuất hiện sổ Macro.

Bước 2: Trên cửa sổ Macro các bạn nhập tên cho Macro trong phần Macro name với nhấn chọn Create.

Lưu ý: thương hiệu macro buộc phải viết liền ko dấu.

Bước 3: mở ra cửa sổ Visual Basic for Applications, các bạn sao chép đoạn code phía dưới vào vào phần Sub .... End Sub. sau đó nhấn biểu tượng Run greed color hoặc các bạn chọn Run -> Run Sub/User
Form
nhằm chạy Macro gộp ô.

Dim Cll As Range, Temp As String On Error Resume Next If Selection.Merge
Cells = False Then For Each Cll In Selection If Cll "" Then Temp = Temp + Cll.Text + " " Next Cll Selection.Merge Selection.Value = Left(Temp, Len(Temp) - 1) Else Selection.Un
Merge kết thúc If Selection.Horizontal
Alignment = xl
Center Selection.Vertical
Alignment = xl
Center

Xuất hiện nay thông báo các bạn nhấn lựa chọn OK, sau đó chúng ta tắt Visual Basic, như vậy các ô các bạn chọn đã làm được gộp.

Nếu các bạn muốn gộp những ô khác trong file Excel lúc này thì chúng ta chỉ đề nghị chọn (bôi đen) những ô yêu cầu gộp, tiếp nối chọn View -> Macros hoặc tổng hợp Alt + F8.

Xuất hiện tại hộp thoại Macro các bạn nhấp đúp chuột vào tên Macro gộp ô mà chúng ta vừa tạo thành ở trên để chạy Macro.

Y4Af_111233838.jpg" alt="*">