Trên tab Thiết kế, nhấp chuột mũi thương hiệu xuống lân cận để Thêm các thành phần biểu đồ, rồi di loài chuột trên Trục vào menu cất cánh ra .

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ radar trong excel


*

Bấm vào loại trục bạn có nhu cầu hiển thị hoặc ẩn.

Trên biểu đồ, click chuột trục tất cả khấc phân chia độ cùng nhãn bạn muốn điều chỉnh, hoặc thực hiện các thao tác sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu vào biểu đồ.

Thao tác này đang hiển thị Công thay Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế cùng Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi click chuột trục mà bạn muốn chọn.


*

Trên tab Định dạng, trong nhóm Lựa chọn hiện tại tại, nhấn vào Định dạng Vùng chọn.

vào pa-nen Tùy lựa chọn Trục, bên dưới Khấc phân chia độ, tiến hành một hoặc nhiều cách sau đây:

Để chuyển đổi hiển thị của khấc chia độ chính, trong vỏ hộp Kiểu khấc phân chia độ chính, nhấn vào vị trí khấc phân chia độ bạn muốn.


*

Để thay đổi hiển thị của khấc phân tách độ phụ, trong hộp list thả xuống Kiểu khấc phân chia độ phụ, nhấp chuột vị trí khấc phân tách độ các bạn muốn.

Để thay đổi vị trí nhãn, dưới Nhãn, click chuột tùy chọn bạn muốn.

Mẹo Để ẩn khấc chia độ hoặc nhãn khấc chia độ, trong vỏ hộp Nhãn trục, bấm Không áp dụng.


*

*

Trong biểu đồ, nhấn vào trục ngang (thể loại) bạn có nhu cầu thay đổi hoặc có tác dụng như sau để chọn trục từ danh sách các thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu vào biểu đồ.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong team Vùng lựa chọn Hiện tại, bấm chuột mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào trục nhưng bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

Dưới Tùy chọn Trục, hãy triển khai một hoặc cả hai làm emcanbaove.edu.vnệc sau:

Để đổi khác khoảng cách giữa các nhãn trục, dưới Khoảng cách giữa các nhãn, bấm Xác định đối kháng emcanbaove.edu.vṇ khoảng cách, tiếp đến trong vỏ hộp văn bản, nhập số các bạn muốn.


Mẹo Nhập 1 nhằm hiển thị nhãn cho toàn bộ thể loại, 2 nhằm hiển thị nhãn cho mỗi thể loại khác nhau, 3 để hiển thị nhãn cho từng thể một số loại thứ ba, v.v.

Để biến đổi vị trí của những nhãn trục, trong vỏ hộp Khoảng bí quyết nhãn từ trục, nhập số các bạn muốn.

Mẹo Nhập số nhỏ hơn để tại vị nhãn gần với trục hơn. Nhập số lớn hơn nếu bạn muốn thêm khoảng cách giữa nhãn và trục.

Bạn gồm thể thay đổi căn chỉnh các nhãn trục trên cả hai trục ngang (thể loại) với đứng (giá trị). Khi chúng ta có các nhãn hạng mục đa cung cấp trong biểu đồ, chúng ta có thể thay đổi căn chỉnh tất cả nấc của nhãn. Chúng ta có thể thay đổi khoảng cách giữa những mức của nhãn trên trục ngang (thể loại).

Trên biểu đồ, bấm vào trục gồm nhãn bạn có nhu cầu căn chỉnh không giống hoặc thực hiện các thao tác sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

Thao tác này vẫn hiển thị Công nỗ lực Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế cùng Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong team Vùng lựa chọn Hiện tại, nhấn vào mũi tên trong vỏ hộp Thành phần Biểu đồ, rồi nhấp chuột trục mà bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, vào nhóm Lựa chọn hiện nay tại, click chuột Định dạng Vùng chọn.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Trục, bấm Tùy chọn Văn bản.

Dưới Hộp Văn bản, thực hiện một hoặc các thao tác làm emcanbaove.edu.vnệc sau đây:

Trong hộp Căn dọc, hãy bấm căn dọc địa điểm mà chúng ta muốn.

Trong hộp Hướng văn bản, bấm hướng văn bạn dạng bạn muốn.

Trong hộp Góc tùy chỉnh, chọn mức độ xoay bạn muốn.


Có thể chúng ta quan tâm

Mẹo chúng ta cũng có thể thay đổi căn chỉnh ngang của các nhãn trục, bằng cách click chuột trục, rồi bấm căn trái
, Trung tâm
hoặc căn phải
trên thanh luật trangđầu.

Bạn có thể chuyển đổi văn bản của nhãn thể các loại trên trang tính hoặc bạn cũng có thể thay đổi trực tiếp vào biểu đồ.

Thay đổi văn bản nhãn thể một số loại trên trang tính

Trên trang tính, nhấp chuột ô mang tên của nhãn bạn có nhu cầu thay đổi.

Nhập tên mới, rồi thừa nhận ENTER.

Ghi chú chuyển đổi bạn tiến hành trên trang tính được auto cập nhật trong biểu đồ.

Thay thay đổi văn bản nhãn trong biểu đồ

Trong biểu đồ, click chuột trục ngang hoặc làm như sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

Thao tác này đã hiển thị Công vắt Biểu đồ, thêm những tab Thiết kếĐịnh dạng.

Trên tab Định dạng, trong đội Vùng chọn Hiện tại, bấm chuột mũi tên trong vỏ hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm trục ngang (thể loại).


Trên tab Thiết kế, vào nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.


Trong vỏ hộp thoại Chọn mối cung cấp Dữ liệu, dưới Nhãn Trục ngang (Thể loại), bấm Sửa.

Trong hộp Phạm emcanbaove.edu.vn nhãn trục, hãy thực hiện một vào các làm emcanbaove.edu.vnệc sau:

Xác định phạm emcanbaove.edu.vn trang tính bạn muốn sử dụng có tác dụng nhãn trục thể loại.

Nhập nhãn bạn có nhu cầu sử dụng, biện pháp nhau vị dấu phẩy — ví dụ, Bộ phận A, bộ phận B, phần tử C.

Ghi chú nếu bạn nhập văn bản nhãn trong hộp Phạm emcanbaove.edu.vn nhãn trục, văn bản nhãn trục thể loại không thể kết nối vào ô trang tính.

Bấm OK.

Bạn bao gồm thể chuyển đổi định dạng của văn bản trong những nhãn trục thể một số loại hoặc số bên trên trục giá trị.

Định dạng văn bản

Trong biểu đồ, bấm chuột đề xuất vào trục hiển thị nhãn bạn có nhu cầu định dạng.

Trên Thanh công cụ Trang đầu, nhấn vào tùy lựa chọn định dạng bạn muốn.

Mẹo bạn có thể chọn trục hiển thị nhãn, rồi áp dụng nút format trên tab Nhà trong team Phông chữ.

Định dạng số

Trong biểu đồ, nhấn vào trục hiển thị số bạn muốn định dạng hoặc có tác dụng như sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

Thao tác này đã hiển thị Công nỗ lực Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế với Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong team Vùng lựa chọn Hiện tại, bấm vào mũi thương hiệu trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm chuột trục mà lại bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

Bên bên dưới Tùy chọn Trục, click chuột Số, rồi trong vỏ hộp Thể loại, chọn định dạng số chúng ta muốn.

Mẹo Nếu định hình số bạn chọn sử dụng vị trí thập phân, chúng ta cũng có thể chỉ định bọn chúng trong vỏ hộp emcanbaove.edu.vṇ trí thập phân.

Để không thay đổi nối kết giữa những số và ô vào trang tính, chọn hộp kiểm Nối kết với nguồn.


Ghi chú trước lúc bạn định hình số theo tỉ lệ thành phần phần trăm, bảo đảm an toàn rằng số trên biểu đồ đang được đo lường theo tỉ lệ xác suất trong dữ liệu nguồn và chúng được hiển thị ở định dạng thập phân. Tỉ lệ tỷ lệ được tính toán bên trên trang tính bằng phương pháp sử dụng phương trình số tiền / tổng = tỉ lệ thành phần phần trăm. Ví dụ, trường hợp bạn đo lường và tính toán 10 / 100= 0,1, rồi format 0,1 là tỉ trọng phần trăm, số này sẽ tiến hành hiển thị chính xác là 10%.

Bấm vào ngẫu nhiên đâu vào biểu đồ bạn có nhu cầu hiển thị hoặc ẩn trục.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Bố trí, vào nhóm Trục, hãy bấm Trục.


Bấm vào một số loại trục bạn muốn hiển thị hoặc ẩn, rồi bấm tùy chọn các bạn muốn.

Trên biểu đồ, click chuột trục bao gồm khấc phân chia độ và nhãn bạn có nhu cầu điều chỉnh, hoặc thực hiện các thao tác sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong team Vùng chọn Hiện tại, nhấn vào mũi thương hiệu trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi nhấp chuột trục mà bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, vào nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

Dưới Tùy lựa chọn Trục, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

Để đổi khác hiển thị của khấc chia độ chính, trong hộp Kiểu khấc chia độ chính, bấm vào vị trí khấc phân tách độ chúng ta muốn.

Để biến hóa hiển thị của khấc phân tách độ phụ, trong hộp list thả xuống Kiểu khấc phân chia độ phụ, nhấp chuột vị trí khấc phân chia độ các bạn muốn.

Để thay đổi vị trí của nhãn, trong vỏ hộp Nhãn trục, bấm tùy chọn các bạn muốn.

Mẹo Để ẩn khấc chia độ hoặc nhãn khấc phân tách độ, trong vỏ hộp Nhãn trục, bấm Không áp dụng.

Trong biểu đồ, bấm vào trục ngang (thể loại) bạn muốn thay thay đổi hoặc làm như sau để chọn trục từ danh sách các thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu vào biểu đồ.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong đội Vùng chọn Hiện tại, nhấn vào mũi thương hiệu trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào trục mà lại bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

Dưới Tùy chọn Trục, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác làm emcanbaove.edu.vnệc sau:

Để biến hóa khoảng biện pháp giữa những nhãn trục, dưới Khoảng cách giữa các nhãn, bấm Xác định 1-1 emcanbaove.edu.vṇ khoảng cách, sau đó trong hộp văn bản, nhập số các bạn muốn.

Mẹo Nhập 1 để hiển thị nhãn cho tất cả thể loại, 2 nhằm hiển thị nhãn cho từng thể các loại khác nhau, 3 để hiển thị nhãn cho từng thể nhiều loại thứ ba, v.v.

Để đổi khác vị trí của những nhãn trục, trong vỏ hộp Khoảng bí quyết nhãn từ trục, nhập số bạn muốn.

Mẹo Nhập số bé dại hơn để tại vị nhãn gần với trục hơn. Nhập số lớn hơn nếu bạn muốn thêm khoảng cách giữa nhãn và trục.

bạn có thể thay đổi căn chỉnh các nhãn trục bên trên cả nhị trục ngang (thể loại) và đứng (giá trị). Khi bạn có các nhãn hạng mục đa cấp trong biểu đồ, bạn cũng có thể thay đổi chỉnh sửa tất cả nút của nhãn. Bạn có thể thay đổi khoảng cách giữa những mức của nhãn bên trên trục ngang (thể loại).

Trên biểu đồ, nhấp chuột trục tất cả nhãn bạn muốn căn chỉnh không giống hoặc thực hiện các thao tác sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu vào biểu đồ.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm những tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong team Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào trục nhưng mà bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, vào nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Trục, bấm Căn chỉnh.

Dưới Bố trí văn bản, hãy triển khai một hoặc nhiều thao tác làm emcanbaove.edu.vnệc sau đây:

Trong hộp Căn dọc, hãy bấm căn dọc vị trí mà chúng ta muốn.

Trong vỏ hộp Hướng văn bản, bấm hướng văn phiên bản bạn muốn.

Trong vỏ hộp Góc tùy chỉnh, lựa chọn mức độ xoay bạn muốn.

Mẹo bạn cũng có thể thay đổi căn chỉnh ngang của những nhãn trục, bằng cách nhấp chuột phải vào trục, rồi bấm căn trái
, Trung tâm
hoặc căn phải

Thay thay đổi văn bản nhãn thể các loại trên trang tính

Trên trang tính, bấm chuột ô mang tên của nhãn bạn có nhu cầu thay đổi.

Nhập thương hiệu mới, rồi nhận ENTER.

Ghi chú biến hóa bạn tiến hành trên trang tính được tự động hóa cập nhật vào biểu đồ.

Thay thay đổi văn bản nhãn vào biểu đồ

Trong biểu đồ, nhấp chuột trục ngang hoặc làm cho như sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu vào biểu đồ.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong team Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi thương hiệu trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm trục ngang (thể loại).


Trên tab Thiết kế, vào nhóm Dữ liệu, bấm Chọn Dữ liệu.


, rồi lựa chọn phạm emcanbaove.edu.vn mà bạn muốn sử dụng bên trên trang tính. Khi hoàn tất, bấm nút Bung rộng hộp Thoại.

Nhập nhãn bạn muốn sử dụng, cách nhau bởi vì dấu phẩy — ví dụ, Bộ phận A, bộ phận B, bộ phận C.

Ghi chú nếu như bạn nhập văn bản nhãn trong hộp Phạm emcanbaove.edu.vn nhãn trục, văn bản nhãn trục thể loại không còn kết nối vào ô trang tính.

Bấm OK.

bạn cũng có thể thay đổi định hình của văn phiên bản trong các nhãn trục thể nhiều loại hoặc số bên trên trục giá chỉ trị.

Định dạng văn bản

Trong biểu đồ, bấm chuột nên vào trục hiển thị nhãn bạn có nhu cầu định dạng.

Trên Thanh hình thức Mini, click chuột tùy lựa chọn định dạng chúng ta muốn.

Mẹo bạn có thể chọn trục hiển thị nhãn, rồi thực hiện nút định dạng trên tab Nhà trong đội Phông chữ.

Định dạng số

Trong biểu đồ, nhấn vào trục hiển thị số bạn muốn định dạng hoặc có tác dụng như sau để chọn trục từ danh sách thành phần biểu đồ:

Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng lựa chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm chuột trục mà lại bạn muốn chọn.


Trên tab Định dạng, vào nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

Bấm vào Số, rồi trong hộp Thể loại, lựa chọn định dạng số các bạn muốn.

Mẹo Nếu định hình số chúng ta chọn thực hiện vị trí thập phân, bạn có thể chỉ định bọn chúng trong hộp emcanbaove.edu.vṇ trí thập phân.

Để không thay đổi nối kết giữa các số với ô trong trang tính, lựa chọn hộp kiểm Nối kết với nguồn.

Ghi chú trước lúc bạn format số theo tỉ lệ thành phần phần trăm, đảm bảo an toàn rằng số bên trên biểu đồ đang được giám sát và đo lường theo tỉ lệ phần trăm trong tài liệu nguồn và bọn chúng được hiển thị ở định hình thập phân. Tỉ lệ phần trăm được tính toán bên trên trang tính bằng cách sử dụng phương trình số tiền / tổng = tỉ lệ thành phần phần trăm. Ví dụ, nếu bạn thống kê giám sát 10 / 100= 0,1, rồi định hình 0,1 là tỉ lệ phần trăm, số này sẽ tiến hành hiển thị chính xác là 10%.

Trục có thể được định dạng để hiển thị những dấu chọn chủ yếu và nhỏ dại theo đông đảo khoảng thời gian bạn chọn.

Bước này chỉ vận dụng cho Word for Mac: trên thực đơn xem , bấm vào bố trí in.

Bấm vào biểu đồ, rồi nhấn vào tab Thiết kế Biểu đồ.

Bấm vào thêm thành phần biểu đồ > trục > Thêm những tùy chọn trục.

Trên ngăn định dạng trục , dấukiểm bung rộng, rồi bấm Tùy chọn cho những kiểu khắc ghi chính và hình tượng phụ.

Sau khi chúng ta thêm dấu đánh dấu, chúng ta cũng có thể thay thay đổi khoảng thời hạn giữa dấu tấn công dấu bằng phương pháp thay đổi giá trị trong khoảng giữa những dấu hiệu vào hộp.

Một biểu đồ radar so sánh những giá trị của tía hoặc nhiều đổi thay so với điểm trung tâm. Nó hữu ích khi chúng ta không thể so sánh trực tiếp các biến và đặc biệt quan trọng tuyệt vời nhằm trực quan lại hóa phân tích hiệu suất hoặc dữ liệu khảo sát.

Đây là một biểu thiết bị radar mẫu, vì vậy bạn có thể thấy đa số gì họ đang nói về. Có khả năng bạn đang chạy ngang qua bọn họ trước đó, ngay cả khi chúng ta không biết đó là gì.

Tạo biểu trang bị Radar vào Excel rất solo giản. Trong nội dung bài emcanbaove.edu.vnết này, cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ cho mình cách tạo thành hai một số loại Biểu đồ dùng Radar: biểu đồ thông thường (như biểu đồ dùng ở trên) và biểu vật được lấp đầy (như biểu đồ mặt dưới, điền vào các khu vực thay vị chỉ hiển thị mặt đường emcanbaove.edu.vnền).

Dữ liệu mẫu

Trước tiên bọn họ hãy xem tài liệu mẫu cửa hàng chúng tôi sẽ sử dụng cho các ví dụ của chúng tôi.

*

Chúng tôi tất cả ba đào tạo emcanbaove.edu.vnên: Graham, Barbara với Keith. Shop chúng tôi đã reemcanbaove.edu.vnew chúng theo năm loại không giống nhau (Kiến thức, Giao hàng, v.v.) với bảng Excel của công ty chúng tôi chứa các xếp hạng đó.

Tạo biểu thiết bị Radar vào Excel

Trong ví dụ trước tiên này, cửa hàng chúng tôi sẽ tạo nên một Biểu vật Radar cho biết sự reemcanbaove.edu.vnew của cả ba huấn luyện và đào tạo emcanbaove.edu.vnên.

Chọn toàn bộ các ô, bao hàm hàng cất tên với cột cất tiêu đề tấn công giá. Chuyển sang tab Chèn Chèn chèn và kế tiếp nhấp vào nút Biểu trang bị thác nước Thác nước.

Bạn có thể chọn từ tía Biểu thiết bị Radar để chọn. Chọn tùy lựa chọn Biểu vật dụng Radar đầu tiên cho lấy một ví dụ này. (Tùy chọn thứ hai chỉ cần thêm các điểm lưu lại vào các giá trị trên các dòng; tùy chọn thứ bố sẽ điền vào biểu đồ vật và bọn họ sẽ xem xét điều ấy một lát sau.)

*

Bây giờ các bạn đã chèn biểu trang bị vào bảng tính, chúng ta cũng có thể bắt đầu triển khai một số cải tiến cho nó.

*

Nhập một title biểu đồ

Chọn tiêu đề biểu vật dụng và kế tiếp nhập một title mới. Khi chúng ta nhập, văn bạn dạng sẽ xuất hiện thêm trong Thanh công thức.

*

Khi bạn nhấn Enter, biểu đồ dùng của các bạn sẽ có một tiêu đề mới.

*

Di gửi huyền thoại

Đối với một biến hóa khác, chúng ta cũng có thể di chuyển lịch sử một thời từ phía trên biểu đồ sang phải.

Khi biểu thiết bị được chọn, các bạn sẽ thấy tư nút lơ lửng làm emcanbaove.edu.vnệc trên cùng bên phải. Nhấp vào nút những biểu trang bị thành phần trên mạng sinh sống trên cùng, kế tiếp di loài chuột qua tùy chọn của Legend Legend. Bạn sẽ thấy một mũi tên mặt phải. Nhấp vào đó và kế tiếp nhấp vào tùy chọn Ngay bên yêu cầu trên thực đơn xuất hiện.

*

Sửa thay đổi trục biểu đồ Radar

Để mang lại biểu vật Radar của chúng tôi có tác động lớn hơn và rõ ràng hơn về dữ liệu, shop chúng tôi sẽ sửa đổi trục bước đầu từ bố thay bởi 0.

Nhấp lại vào nút Biểu vật các phần tử biểu đồ, một đợt nữa, di con chuột qua tùy lựa chọn của Axe Axes, nhấp vào mũi tên xuất hiện cạnh bên và tiếp nối chọn Tùy chọn khác.

*

Cửa sổ Định dạng Trục mở ra ở bên phải. Shop chúng tôi muốn chỉnh sửa cài đặt Tối thiểu trên tuyến đường ăn tức thì trong phần Trò đùa Bốc sách, bởi vậy hãy nhấp vào trường đó với nhập vào Trò đùa 3.

*

Biểu thứ radar update ngay mau lẹ và hiện giờ chúng tôi đã tăng giá trị giới hạn tối thiểu, chúng ta có thể thấy rõ rộng sự khác hoàn toàn trong các reemcanbaove.edu.vnew của ba huấn luyện và giảng dạy emcanbaove.edu.vnên.

Ví dụ này cho họ một chiếc nhìn giỏi đẹp về emcanbaove.edu.vnệc các giảng emcanbaove.edu.vnên lừng danh về phẩm chất nào, với cả cách những bộ năng lực của họ được làm tròn.

Tạo một biểu thiết bị radar đầy

Ví dụ lắp thêm hai, công ty chúng tôi sẽ tạo nên một biểu thiết bị radar đầy mang lại chỉ một trong các các đào tạo emcanbaove.edu.vnên. Shop chúng tôi sẽ thực hiện Keith đến ví dụ này.

Đầu tiên, lựa chọn phạm emcanbaove.edu.vn những ô mà chúng ta cần. Trong lấy ví dụ như của bọn chúng tôi, cửa hàng chúng tôi muốn phạm emcanbaove.edu.vn A1: A6 với phạm emcanbaove.edu.vn D1: D6 như hình dưới đây Để thực hiện emcanbaove.edu.vnệc này, duy trì phím Ctrl trong khi bạn chọn từng ô bửa sung bạn muốn thêm vào lựa chọn của mình.

*

Bây giờ tiếp cận Chèn> Biểu đồ vật thác nước> Radar đầy.

*

Khi các bạn tạo một biểu đồ dùng radar chỉ bằng một chuỗi dữ liệu, trục không ban đầu từ 0 như giải pháp mà nó đã làm trong ví dụ như trước của bọn chúng tôi. Núm vào đó, giới hạn tối thiểu đang là số thấp duy nhất trong phạm emcanbaove.edu.vn ô các bạn đã chọn. Vào trường hợp của bọn chúng tôi, số lượng giới hạn tối thiểu là 4,4 - một lưu lại dưới điểm tối thiểu của Keith.

Biểu đồ gia dụng này giúp cho bạn hình dung Keith mạnh bạo như núm nào vào từng phẩm chất được tiến công giá.

Lưu ý rằng nếu cửa hàng chúng tôi đang tạo nhiều hơn nữa một biểu đồ dùng radar (như trả sử, shop chúng tôi muốn hiển thị một biểu đồ riêng mang lại từng đào tạo và huấn luyện emcanbaove.edu.vnên của mình), chúng tôi muốn bảo vệ phạm emcanbaove.edu.vn trục đồng điệu để emcanbaove.edu.vnệc trình diễn dữ liệu không xẩy ra sai lệch. Vì vậy, ví dụ, cửa hàng chúng tôi sẽ đặt giới hạn tối thiểu phải chăng hơn một ít so với kiểu thấp độc nhất của ngẫu nhiên huấn luyện emcanbaove.edu.vnên nào và số lượng giới hạn tối đa cao hơn một chút so với thứ hạng cao nhất của bất kỳ huấn luyện emcanbaove.edu.vnên nào. Các bạn thậm chí hoàn toàn có thể loại bỏ trục để giảm sự rắc rối trên biểu đồ.

Xem thêm: Khóa Học Word Và Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao, Cách Tự Học Word Excel Văn Phòng

Tạo biểu đồ dùng radar vào Excel rất solo giản, tuy vậy tận dụng về tối đa chúng có thể cần thêm sự chú ý. Chúng hoàn toàn có thể là một bổ sung cập nhật hữu ích mang lại các report Excel của công ty trong tương lai.