Trong thừa trình thao tác với Excel, gồm lúc chúng ta cần link dữ liệu giữa 2 sheet trong Excel để khi dữ liệu ở sheet này thay đổi thì sheet được link đến cũng biến hóa theo. Mời chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới trên đây để cùng tìm hiểu về cách liên kết dữ liệu, liên kết dữ liệu giữa 2 sheet vào Excel.

Bạn đang xem: Cập nhật dữ liệu giữa các sheet trong excel

E_014218218.png" alt="*">