Các bạn đang cần nhập ký kết hiệu phi và những ký tự quan trọng khác trong Excel mà không biết cách nhập như thế nào? Vậy các bạn hãy xem thêm các cam kết hiệu phi vào Excel, cách nhập cam kết hiệu phi và những ký tự đặc biệt khác trong Excel dưới đây.

Bạn đang xem: Chèn ký hiệu phi trong excel

Ký hiệu phi vào Excel:

Phím tắt để nhập ký kết hiệu phi vào Excel: alt + 237; alternative text + 232; alternative text + 0216; alt + 0248

trường hợp các bạn muốn nhập thêm các ký tự đặc biệt khác trong Excel thì các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm hai giải pháp nhập ký tự quan trọng dưới đây:

1. Chèn ký tự sệt biệt bằng cách chọn Insert -> Symbol.

Bước 1: Trên file Excel mà bạn có nhu cầu chèn ký hiệu phi hay những ký tự quan trọng đặc biệt khác, chúng ta chọn ô mà bạn muốn chèn, tiếp theo chọn thẻ Insert.

Bước 2: trong phần Symbols các bạn chọn Symbol.

Bước 3: Trên cửa sổ Symbol, trên thẻ Symbols các chúng ta cũng có thể lựa chọn những ký từ bỏ mà bạn có nhu cầu chèn ví dụ các bạn chọn cam kết hiệu phi và lựa chọn Insert.

Lưu ý: mỗi lần bạn lựa chọn Insert là một lần chèn ký kết tự quánh biệt.

Các bạn cũng có thể chọn vào phần Font các font như Wingdings, Wingdings 2, Wimgdings 3 để có những cam kết tự đặc biệt quan trọng cực đẹp.

MO9_092105997.jpg" alt="*">