Khi làm việc với những file bảng tính lớn với số loại và cột lớn, việc thắt chặt và cố định những mẫu và cột có nội dung quan trọng đặc biệt để tiện theo dõi với tra cứu là điều hết sức quan trọng và có lại hiệu quả cao trong công việc. Nội dung bài viết này đang hướng dẫn các bạn cách cố định dòng với cột theo ý thích trong đầy đủ phiên bản Excel thường dùng nhất bây chừ và cơ chế trang tính Google Sheets. Họ cùng bước đầu nhé!

*


Cách cố định và thắt chặt dòng trong Excel
Cách cố định và thắt chặt cột vào Excel
Cách xóa cố định và thắt chặt dòng và cột trong Excel
Những câu hỏi liên quan khi cố định dòng với cột vào Excel.

Bạn đang xem: Cố định cột trong excel 2003


Cách thắt chặt và cố định dòng trong Excel

Cách thắt chặt và cố định dòng trong Excel 2019 cùng Excel 365

Về mặt tác dụng cơ bạn dạng và giao diện nói theo cách khác hai phiên bạn dạng Excel này là một, chi tiết về sự khác nhau giữa Excel 2019 và Excel 365 sẽ tiến hành mình nói trong một nội dung bài viết khác. Sau đấy là cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2019 và Excel 365.

a. Thắt chặt và cố định một dòng

Để tất cả thể cố định dòng trên cùng của trang tính các bạn làm theo quá trình sau đây:Chọn View > Freeze Panes > Freeze top Row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+W > F > R.

*

Vậy được coi là dòng trên cùng của bảng tính đã được núm định:

*

b. Thắt chặt và cố định nhiều dòng

Bạn bao gồm thể cố định và thắt chặt nhiều dòng tính từ mẫu trên cùng của bảng tính bằng các bước sau đây:Bước 1: chọn dòng dưới các dòng bạn muốn cố định. Ví dụ: muốn cố định 8 chiếc đòng tiên, dòng bạn cần chọn là dòng số 9.

*

Bước 2: Chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes hoặc dùng tổng hợp phím Alt+W > F > F.

*

Kết trái là 8 dòng thứ nhất đã được thắt chặt và cố định ở đầu bảng tính:

*

Cách thắt chặt và cố định dòng trong Excel 2016

Giao diện và bản lĩnh cơ bản của Excel năm nhâm thìn tương từ như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn cố định và thắt chặt dòng vào Excel 2019 ở trên.

Cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2013

Giao diện và kĩ năng cơ bạn dạng của Excel 2013 tương tự như Excel 2019. Bạn có thể làm theo hướng dẫn cố định dòng trong Excel 2019 ở trên.

Cách thắt chặt và cố định dòng trong Excel 2010

Giao diện và khả năng cơ bạn dạng của Excel 2010 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn cố định dòng trong Excel 2019 ngơi nghỉ trên.

Cách cố định dòng vào Excel 2007

Giao diện và tác dụng cơ phiên bản của Excel 2007 tương tự như Excel 2019. Bạn có thể làm theo hướng dẫn cố định dòng trong Excel 2019 ngơi nghỉ trên.

Cách cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2003

Excel 2003 bao gồm sự khác biệt đáng nói về bối cảnh so với các phiên phiên bản sau này. Tiếp sau đây là cách để cố định dòng trong Excel 2003.Bước 1: lựa chọn dòng dưới dòng bạn muốn cố định. Ở đây bạn muốn cố định 8 mẫu đầu, đề xuất mình đã chọn dòng số 9.

*

Bước 2: chọn Window > Freeze Panes. Hoặc sử dụng tổ hợp Alt+W > F.

*

8 dòng trước tiên trong bảng tính đã được vắt định:

*

Cách cố định dòng vào Google Sheets

Công nạm bảng tính online Google Sheets sẽ có cách cố định dòng có phần khác biệt so cùng với Excel. Sau đó là cách thắt chặt và cố định dòng vào Google Sheets:

a. Cố định và thắt chặt một dòng

Chọn View > Freeze > 1 row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > O

*

Dòng thứ nhất trong bảng tính sẽ được cầm cố định:

*

b. Cố định nhiều dòng

Để cố định và thắt chặt hai cái trong Google Sheets, các bạn làm như sau:

Chọn View > Freeze > 2 row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > W

*

Hai dòng thứ nhất trong bảng tính đang được nuốm định:

*

Để cố định nhiều cái hơn trong Google Sheets, các bạn làm như sau:

Bước 1: lựa chọn 1 ô bất kỳ trong dòng ở đầu cuối mà bạn có nhu cầu cố định, ví dụ bạn thích cố định 8 cái đầu tiên, ô mình lựa chọn sẽ là A8.

*

Bước 2: lựa chọn View > Freeze > Up to lớn current row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > U.

*

8 dòng thứ nhất đã được cố gắng định.

*

Cách cố định và thắt chặt cột trong Excel

Cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2019 với Excel 365

Về mặt công dụng cơ phiên bản và giao diện có thể nói hai phiên phiên bản Excel này là một, chi tiết về sự khác nhau giữa Excel 2019 cùng Excel 365 sẽ tiến hành mình nhắc trong một bài viết khác. Sau đây là cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2019 cùng Excel 365.

a. Cố định một cột

Để bao gồm thể cố định và thắt chặt cột đầu tiên của trang tính chúng ta làm theo quá trình sau đây:Chọn View > Freeze Panes > Freeze First Column hoặc sử dụng tổng hợp phím Alt+W > F > C.

Vậy là cột thứ nhất của bảng tính sẽ tiến hành cố định

b. Thắt chặt và cố định nhiều cột

Bạn tất cả thể cố định nhiều cột tính từ dòng trên thuộc của bảng tính bằng quá trình sau đây:Bước 1: chọn cột bên phải các cột bạn có nhu cầu cố định. Ví dụ: muốn cố định và thắt chặt 2 cột đầu tiên, cột bạn phải chọn là cột số 3 (cột C).

*

Bước 2: chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes hoặc dùng tổ hợp phím Alt+W > F > F.

*

Kết quả là 2 cột thứ nhất đã được thắt chặt và cố định ở đầu bảng tính:

*

Cách cố định cột trong Excel 2016

Giao diện và công dụng cơ bạn dạng của Excel năm 2016 tương từ như Excel 2019. Bạn có thể làm theo phía dẫn cố định và thắt chặt cột trong Excel 2019 sinh hoạt trên.

Cách cố định và thắt chặt cột vào Excel 2013

Giao diện và thiên tài cơ phiên bản của Excel 2013 giống như như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo phía dẫn cố định và thắt chặt cột trong Excel 2019 ngơi nghỉ trên.

Cách cố định cột vào Excel 2010

Giao diện và tác dụng cơ phiên bản của Excel 2010 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo hướng dẫn thắt chặt và cố định cột vào Excel 2019 sống trên.

*

Cách cố định và thắt chặt cột vào Excel 2007

Giao diện và nhân tài cơ phiên bản của Excel 2007 tương tự như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo hướng dẫn cố định cột vào Excel 2019 làm việc trên.

*

Cách thắt chặt và cố định cột vào Excel 2003

Excel 2003 tất cả sự khác biệt đáng nhắc về bối cảnh so với những phiên bản sau này. Tiếp sau đây là cách để cố định cộttrong Excel 2003.

Bước 1: lựa chọn cột bên bắt buộc cột bạn có nhu cầu cố định. Ở đây mình thích cố định cột đầu, phải mình sẽ chọn cột số 2 (cột B).

*

Bước 2: chọn Window > Freeze Panes. Hoặc sử dụng tổng hợp Alt+W > F.

*

Cột đầu tiên trong bảng tính đang được nuốm định:

*

Cách cố định và thắt chặt cột vào Google Sheets

Công cố kỉnh bảng tính online Google Sheets sẽ có được cách cố định cột có phần khác biệt so với Excel. Sau đây là cách thắt chặt và cố định dòng trong Google Sheets:

a. Cố định một cột

Chọn View > Freeze > 1 column hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > L

*

Cột thứ nhất trong bảng tính đang được rứa định:

*

b. Cố định và thắt chặt nhiều cột

Để cố định và thắt chặt hai cột vào Google Sheets, chúng ta làm như sau:

Chọn View > Freeze > 2 column hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > M

*

Hai cột trước tiên trong bảng tính đã được thay định:

*

Để cố định và thắt chặt nhiều cột hơn trong Google Sheets, các bạn làm như sau:

Bước 1: chọn một ô bất kỳ trong cột sau cuối mà bạn muốn cố định, ví dụ bạn muốn cố định 3 cột đầu tiên, ô mình lựa chọn sẽ là C13.

*

Bước 2: chọn View > Freeze > Up to lớn current column hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > P.

*

3 cột đầu tiên đã được thay định:

*

Cách thắt chặt và cố định vùng trong Excel 2019 và Excel 365

Về mặt tính năng cơ phiên bản và giao diện có thể nói hai phiên bản Excel này là một, cụ thể về sự khác nhau giữa Excel 2019 và Excel 365 sẽ được mình nhắc trong một bài viết khác. Sau đó là cách cố định và thắt chặt vùng vào Excel 2019 cùng Excel 365.

Bước 1: chọn ô dưới dòng bạn có nhu cầu cố định cùng bên yêu cầu cột bạn muốn cố định. Ở đây bạn muốn cố định cột đầu và chiếc đầu phải ô mình lựa chọn sẽ là B2.

*

Bước 2: lựa chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > F > F.

*

Vùng bạn muốn đã được vậy định

*

Cách cố định và thắt chặt vùng vào Excel 2016

Giao diện và kĩ năng cơ bạn dạng của Excel năm nhâm thìn tương trường đoản cú như Excel 2019. Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn cố định và thắt chặt vùng trong Excel 2019 nghỉ ngơi trên.

Cách cố định và thắt chặt vùng vào Excel 2013

Giao diện và tài năng cơ bản của Excel 2013 tương tự như như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo hướng dẫn thắt chặt và cố định vùng vào Excel 2019 làm việc trên.

Cách cố định và thắt chặt vùng vào Excel 2010

Giao diện và công dụng cơ phiên bản của Excel 2010 tựa như như Excel 2019. Bạn có thể làm theo hướng dẫn cố định vùng vào Excel 2019 ở trên.

Cách cố định và thắt chặt vùng trong Excel 2007

Giao diện và hào kiệt cơ bạn dạng của Excel 2007 tương tự như Excel 2019. Bạn có thể làm theo phía dẫn thắt chặt và cố định vùng vào Excel 2019 ở trên.

Cách cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2003

Excel 2003 bao gồm sự khác biệt đáng kể về hình ảnh so với những phiên bạn dạng sau này. Sau đây là phương pháp để cố định chiếc trong Excel 2003.

Bước 1: chọn ô bên nên cột bên nên cột bạn có nhu cầu cố định và dưới dòng bạn có nhu cầu cố định. Ở đây bạn muốn cố định cột đầu và 8 cái đầu, yêu cầu mình sẽ lựa chọn ô B9.

*

Bước 2: chọn Window > Freeze Panes. Hoặc sử dụng tổ hợp Alt+W > F.

*

Vùng chúng ta chọn đã được cố gắng định:

*

Cách thắt chặt và cố định vùng vào Google Sheets

Công nỗ lực bảng tính online Google Sheets sẽ sở hữu được cách thắt chặt và cố định vùng có phần khác biệt so với Excel. Sau đó là cách thắt chặt và cố định vùng trong Google Sheets:

Bạn lần lượt áp dụng cách cố định và thắt chặt nhiều cột và thắt chặt và cố định nhiều dòng như phía dẫn trên là đã được hiệu quả như sau:

*

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng cùng cột trong Excel

Cách xóa cố định và thắt chặt dòng và cột vào Excel 2019 với Excel 365

Về mặt chức năng cơ bản và giao diện nói theo một cách khác hai phiên bản Excel này là một, chi tiết về sự không giống nhau giữa Excel 2019 và Excel 365 sẽ được mình nhắc trong một nội dung bài viết khác. Sau đó là cách xóa thắt chặt và cố định dòng với cột trong Excel 2019 cùng Excel 365.

Chọn View > Freeze Panes > Unfreeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > F > F.Bảng tính của các bạn sẽ về chứng trạng ban đầu.

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng cùng cột vào Excel 2016

Giao diện và kĩ năng cơ phiên bản của Excel 2016 tương từ như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo hướng dẫn xóa cố định và thắt chặt dòng cùng cột vào Excel 2019 sống trên.

Cách xóa cố định dòng cùng cột trong Excel 2013

Giao diện và tính năng cơ bạn dạng của Excel 2013 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn xóa thắt chặt và cố định dòng cùng cột trong Excel 2019 sống trên.

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng với cột trong Excel 2010

Giao diện và kĩ năng cơ bạn dạng của Excel 2010 tương tự như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn xóa thắt chặt và cố định dòng với cột trong Excel 2019 sinh hoạt trên.

Cách xóa cố định dòng và cột trong Excel 2007

Giao diện và hào kiệt cơ phiên bản của Excel 2007 tương tự như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn xóa cố định dòng cùng cột vào Excel 2019 sống trên.

Cách xóa cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2003

Excel 2003 có sự khác hoàn toàn đáng nhắc về hình ảnh so với những phiên bạn dạng sau này. Dưới đây là cách để cố định mẫu trong Excel 2003.

Chọn Window > Unfreeze Panes. Hoặc sử dụng tổng hợp Alt+W > F.

*

Bảng tính bạn chọn đang trở về chứng trạng ban đầu.

Cách xóa cố định cột vào Google Sheets

Công cố kỉnh bảng tính online Google Sheets sẽ có được cách cố định và thắt chặt dòng gồm phần khác hoàn toàn so với Excel. Sau đây là cách xóa cố định và thắt chặt dòng với cột trong Google Sheets:

Bạn lựa chọn View > Freeze > No row hoặc No column tùy thuộc vào ý hy vọng của bạn. Bạn cũng có thể lần lượt sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > R hoặc Alt+V > R > C.

*

Những câu hỏi liên quan liêu khi thắt chặt và cố định dòng với cột vào Excel.

1. Lý do tôi công dụng cố định đôi khi không thể hoạt động?

Bạn buộc phải lưu ý, khi vẫn trong chế độ chỉnh sửa, tức là bạn chưa hoàn tất câu hỏi nhập liệu ngơi nghỉ ô như thế nào đó, các bạn sẽ không thể cố định dòng cùng cột trong Excel. Đối với tệp tin Excel được bảo vệ, chúng ta cũng cần yếu thực hiện thao tác làm việc này.

2. Sau khi tôi giữ hộ file cho người khác, những tùy chọn thắt chặt và cố định có được không thay đổi hay không?

Câu vấn đáp là có, những tùy chọn này vẫn được giữ lại trong file khi chúng ta chuyển cho người khác.

3. Đối với các dòng với cột đã được gộp, tôi tất cả thể cố định và thắt chặt được bọn chúng hay không?

Câu vấn đáp sẽ là vừa có, vừa không? bạn có thể thực hiện nay việc thắt chặt và cố định các cái và cột đã có gộp cùng với nhau vào Excel, nhưng tất yêu thực hiện thao tác làm việc này vào Google Sheets.

Với bài xích hướng dẫn này, mình mong mỏi là chúng ta đã biết cách thực hiện thao tác thắt chặt và cố định dòng cùng cột vào Excel với Google Sheets rồi. Nội dung bài viết được mình tự kiếm tìm hiểu, tổng hợp cùng biên soạn bắt buộc nếu có bất cứ ý kiến đóng góp hay thắc mắc thắc mắc như thế nào các bạn cũng có thể để lại comment bên dưới, mình rất mong chờ đóng góp từ các bạn! Cảm ơn chúng ta đã đọc nội dung bài viết này! Chúc chúng ta thực hiện tại thành công!

Nếu như chúng ta là người thường xuyên thao tác làm việc với Excel thì cách thắt chặt và cố định cột trong Excel là giữa những thủ thuật quan trọng đặc biệt bạn cần phải biết trong lúc làm việc. Nó sẽ giúp đỡ bạn cai quản được tài liệu một cách giỏi hơn. Hãy đọc bài viết dưới đây với phần đông kiến thức hữu ích được Học Office lựa chọn lọc kỹ càng nhé!


Cách thắt chặt và cố định cột trong Excel

Cách thắt chặt và cố định cột vào Excel dưới đây sẽ giúp bạn triển khai chỉ trong tích tắc cực kỳ hiệu quả!

1. Cách thắt chặt và cố định cột đầu tiên trong Excel

Bước 1: Chọn vào một trong những ô bất kỳ trong trang tính.

*
Cách cố định cột vào Excel

Bước 2: Rồi vào View > Freeze Panes > Freeze First Column.

*
Cách cố định cột vào Excel

Bước 3: Cột vẫn được cố định và thắt chặt sẽ được ghi lại bằng mặt đường kẻ đậm hơn so với mặt đường kẻ các cột khác.

2. Cách cố định nhiều cột và nhiều dòng

Bước 1: khẳng định các cột, loại mà bạn có nhu cầu cố định, rồi lựa chọn vào ô bên dưới dòng sau cùng và bên buộc phải cột cuối mong muốn cố định.

*
Cách cố định và thắt chặt cột vào Excel

Bước 2: lựa chọn thẻ View > Freeze Panes > Freeze Panes.

*
Cách cố định và thắt chặt cột vào Excel

Bước 3: tiếp đến nếu mở ra đường viền sẫm màu bên nên ngay dưới dòng, cột mà bạn muốn cố định là thành công.

3. Bí quyết bỏ cố định cột

Để bỏ cố định cột trong Excel, hãy lựa chọn cột ao ước bỏ rồi với View > Freeze Panes > Unfreeze Panes.

*
Cách bỏ cố định cột

* Chú ý: Khi diệt cách cố định cột vào Excel sẽ khiến tất cả những cột chúng ta đang thắt chặt và cố định trở lại trạng thái bình thường. Các bạn sẽ cần thắt chặt và cố định lại ccotj theo ý mình sau thời điểm thực hiện việc hủy.

Cách cố định nhiều cột vào Excel

Bạn có thể cố định nhiều cột một thời điểm trong bảng tính Excel một giải pháp dễ dàng.

Bước 1: xác định nhóm cột bạn muốn cố định, rồi chọn vào ô ở trong dòng thứ nhất của cột nằm cạnh phải team cột yêu cầu cố định.

*
Cách cố định và thắt chặt cột trong Excel

Bước 2: liên tục chọn tab View > Freeze Panes > Freeze Panes.

*
Cách cố định và thắt chặt cột vào Excel

Những cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng con đường kẻ đậm hơn so với những đường kẻ cột khác bạn nhé!


Cách cố định và thắt chặt ô trong Excel

Để cố định ô vào Excel bạn phải thực hiện các bước sau:

– lựa chọn ô chưa công thức mà bạn có nhu cầu cố định.– Rồi bên trên thanh công thức thêm ký hiệu $ vào trước ô tham chiếu bằng phương pháp nhấn F4.

* Ví dụ: vào trường hòa hợp này là ô A1.

*
Cách cố định và thắt chặt ô trong Excel

Và có thể thấy ô A1 được cố định trong phương pháp như sau:

*
Cách cố định ô trong Excel

Cách thắt chặt và cố định hàng trong Excel 2003, 2007, 20010, 2013, 2021

Với những bước cơ chúng ta sau bạn đã cố định được hàng trong các phiên phiên bản Excel:

Bước 1: bấm chuột vào dòng dưới dòng bạn muốn cố định. Hoặc rất có thể nhấn cố định vào một ô bất ỳ sinh sống hàng dưới hàng đề xuất cố định.Bước 2: thực hiện cố định:

– Excel 2003: trên thanh Menu chọn tab Window > Rồi chọn Freeze Panes.– Excel 2007,…, 2021: trên tanh Ribbon chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes là trả thành.

*
Cách cố định hàng vào Excel

Bước 3: thử cuộn chuột xuống để bình chọn xem đã được chưa nhé!

Hướng dẫn cách thắt chặt và cố định dòng title trong Excel

Việc cố định dòng title trong Excel là một trong những thủ thuật quan trọng mà bạn cần biết khi cai quản một danh sách tài liệu như bảng chấm công, bảng lương, làm chủ nhân viên,… được bài bản và đơn giản dễ dàng hơn.

Bước 1: lựa chọn hàng tất cả dòng tiêu đề mà bạn có nhu cầu cố định. Rồi chọn tab Page Layout, kế tiếp chọn Print Titles.

Bước 2: Sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Page Setup. Chọn mục Row lớn repeat at top, nhận vào biểu tượng ô vuông ngay cuối cái Row to repeat at top.

*
Cố định dòng tiêu đề trong Excel

Bước 3: kế tiếp sẽ mở ra khung trắng bé dại Row lớn repeat at top. Hãy bôi black hoặc nhấp chột vào nội dung nên lặp. Sau thời điểm nhập hoàn thành thì dìm Enter.

Xem thêm: Excel không tự cập nhật công thức, excel không nhảy công thức

*
Cố định cái tiêu đề trong Excel

Bước 4: Trở về hộp thoại Page Setup. Tại mục Row to lớn repeat at đứng top sẽ lộ diện tiêu đề mà bạn muốn lặp. Để xem xét lại nội dung, hoàn toàn có thể nhấn Print Preview. Rồi nhấn OK để lưu lại. Sẽ thấy tiêu đề ngơi nghỉ đầu trang 1 sẽ tái diễn ở các trang tiếp theo.

Với đa số hướng dẫn chi tiết ở trên, hi vọng rằng các bạn đã biết cách thắt chặt và cố định cột vào Excel và những thủ thuật không giống để thuận lợi cho việc so sánh, đối chiếu dữ liệu của một cột, một hàng so với các cột, hàng tài liệu khác. Chúc các bạn thành công, với học thêm được không ít mẹo Excel cơ bản ứng dụng cho việc đo lường và tính toán dữ liệu của bản thân mình nhé!

Liên hệ ngay lập tức với học Office

gmail.com
Hastag: #emcanbaove.edu.vn, #học_office, #emcanbaove.edu.vncom, #excel, #word, #powerpoint, #congnghe, #phancung, #phanmem, #thuthuat