Khi thao tác làm việc với các file bảng tính mập với số chiếc và cột lớn, việc thắt chặt và cố định những loại và cột tất cả nội dung đặc biệt quan trọng để tiện theo dõi và tra cứu là vấn đề hết sức quan trọng và với lại công dụng cao trong công việc. Nội dung bài viết này đã hướng dẫn bạn cách cố định và thắt chặt dòng và cột theo ý thích trong gần như phiên phiên bản Excel thịnh hành nhất bây chừ và cơ chế trang tính Google Sheets. Bọn họ cùng bắt đầu nhé!

*


Cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel
Cách cố định cột vào Excel
Cách xóa cố định và thắt chặt dòng cùng cột trong Excel
Những thắc mắc liên quan tiền khi cố định và thắt chặt dòng và cột trong Excel.

Bạn đang xem: Cố định dòng trong excel 2003


Cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel

Cách cố định dòng trong Excel 2019 với Excel 365

Về mặt công dụng cơ bạn dạng và giao diện nói cách khác hai phiên bạn dạng Excel này là một, cụ thể về sự khác nhau giữa Excel 2019 với Excel 365 sẽ tiến hành mình đề cập trong một bài viết khác. Sau đó là cách cố định dòng trong Excel 2019 cùng Excel 365.

a. Cố định một dòng

Để có thể cố định dòng trên thuộc của trang tính các bạn làm theo công việc sau đây:Chọn View > Freeze Panes > Freeze vị trí cao nhất Row hoặc sử dụng tổng hợp phím Alt+W > F > R.

*

Vậy được coi là dòng trên cùng của bảng tính sẽ được vậy định:

*

b. Cố định và thắt chặt nhiều dòng

Bạn gồm thể thắt chặt và cố định nhiều chiếc tính từ dòng trên cùng của bảng tính bằng các bước sau đây:Bước 1: lựa chọn dòng dưới các dòng bạn muốn cố định. Ví dụ: muốn cố định 8 chiếc đòng tiên, dòng bạn cần chọn là dòng số 9.

*

Bước 2: Chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes hoặc dùng tổng hợp phím Alt+W > F > F.

*

Kết quả là 8 dòng trước tiên đã được thắt chặt và cố định ở đầu bảng tính:

*

Cách cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2016

Giao diện và kỹ năng cơ bản của Excel năm nhâm thìn tương tự như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo hướng dẫn thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2019 sống trên.

Cách cố định dòng trong Excel 2013

Giao diện và khả năng cơ bạn dạng của Excel 2013 giống như như Excel 2019. Bạn có thể làm theo phía dẫn thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2019 ngơi nghỉ trên.

Cách cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2010

Giao diện và công dụng cơ bản của Excel 2010 tương tự như như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo hướng dẫn cố định dòng trong Excel 2019 làm việc trên.

Cách thắt chặt và cố định dòng trong Excel 2007

Giao diện và tuấn kiệt cơ bản của Excel 2007 tương tự như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo hướng dẫn cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2019 sinh sống trên.

Cách cố định và thắt chặt dòng vào Excel 2003

Excel 2003 gồm sự biệt lập đáng nói về giao diện so với những phiên phiên bản sau này. Dưới đây là phương pháp để cố định chiếc trong Excel 2003.Bước 1: lựa chọn dòng bên dưới dòng bạn muốn cố định. Ở đây mình muốn cố định 8 loại đầu, bắt buộc mình đã chọn cái số 9.

*

Bước 2: lựa chọn Window > Freeze Panes. Hoặc sử dụng tổ hợp Alt+W > F.

*

8 dòng trước tiên trong bảng tính vẫn được nỗ lực định:

*

Cách thắt chặt và cố định dòng trong Google Sheets

Công núm bảng tính online Google Sheets sẽ sở hữu được cách cố định dòng gồm phần khác biệt so cùng với Excel. Sau đó là cách cố định và thắt chặt dòng vào Google Sheets:

a. Thắt chặt và cố định một dòng

Chọn View > Freeze > 1 row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > O

*

Dòng đầu tiên trong bảng tính vẫn được nỗ lực định:

*

b. Thắt chặt và cố định nhiều dòng

Để cố định và thắt chặt hai chiếc trong Google Sheets, chúng ta làm như sau:

Chọn View > Freeze > 2 row hoặc sử dụng tổng hợp phím Alt+V > R > W

*

Hai dòng trước tiên trong bảng tính sẽ được rứa định:

*

Để cố định và thắt chặt nhiều chiếc hơn trong Google Sheets, chúng ta làm như sau:

Bước 1: lựa chọn 1 ô ngẫu nhiên trong dòng ở đầu cuối mà bạn có nhu cầu cố định, ví dụ bạn thích cố định 8 dòng đầu tiên, ô mình lựa chọn sẽ là A8.

*

Bước 2: chọn View > Freeze > Up to current row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > U.

*

8 dòng đầu tiên đã được ráng định.

*

Cách cố định cột vào Excel

Cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2019 cùng Excel 365

Về mặt tác dụng cơ bạn dạng và giao diện nói theo một cách khác hai phiên phiên bản Excel này là một, cụ thể về sự không giống nhau giữa Excel 2019 và Excel 365 sẽ được mình nói trong một bài viết khác. Sau đây là cách cố định dòng vào Excel 2019 cùng Excel 365.

a. Cố định và thắt chặt một cột

Để bao gồm thể cố định cột trước tiên của trang tính chúng ta làm theo công việc sau đây:Chọn View > Freeze Panes > Freeze First Column hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+W > F > C.

Vậy là cột thứ nhất của bảng tính sẽ được cố định

b. Cố định và thắt chặt nhiều cột

Bạn tất cả thể thắt chặt và cố định nhiều cột tính từ loại trên cùng của bảng tính bằng các bước sau đây:Bước 1: chọn cột mặt phải những cột bạn có nhu cầu cố định. Ví dụ: muốn cố định và thắt chặt 2 cột đầu tiên, cột bạn phải chọn là cột số 3 (cột C).

*

Bước 2: chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes hoặc dùng tổng hợp phím Alt+W > F > F.

*

Kết quả là 2 cột thứ nhất đã được cố định và thắt chặt ở đầu bảng tính:

*

Cách cố định cột vào Excel 2016

Giao diện và công dụng cơ bản của Excel năm 2016 tương từ bỏ như Excel 2019. Bạn có thể làm theo phía dẫn cố định cột vào Excel 2019 làm việc trên.

Cách cố định cột trong Excel 2013

Giao diện và anh tài cơ phiên bản của Excel 2013 tương tự như như Excel 2019. Bạn cũng có thể làm theo phía dẫn cố định cột vào Excel 2019 ở trên.

Cách thắt chặt và cố định cột vào Excel 2010

Giao diện và công dụng cơ bạn dạng của Excel 2010 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo hướng dẫn cố định và thắt chặt cột vào Excel 2019 sống trên.

*

Cách cố định cột vào Excel 2007

Giao diện và nhân tài cơ bạn dạng của Excel 2007 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn cố định cột vào Excel 2019 sinh sống trên.

*

Cách cố định và thắt chặt cột trong Excel 2003

Excel 2003 tất cả sự biệt lập đáng kể về bối cảnh so với những phiên bản sau này. Dưới đây là phương pháp để cố định cộttrong Excel 2003.

Bước 1: lựa chọn cột bên bắt buộc cột bạn có nhu cầu cố định. Ở đây bạn muốn cố định cột đầu, buộc phải mình sẽ chọn cột số 2 (cột B).

*

Bước 2: chọn Window > Freeze Panes. Hoặc sử dụng tổng hợp Alt+W > F.

*

Cột thứ nhất trong bảng tính đã được nạm định:

*

Cách cố định cột trong Google Sheets

Công cụ bảng tính online Google Sheets sẽ sở hữu cách cố định và thắt chặt cột tất cả phần biệt lập so cùng với Excel. Sau đây là cách cố định dòng trong Google Sheets:

a. Cố định và thắt chặt một cột

Chọn View > Freeze > 1 column hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > R > L

*

Cột thứ nhất trong bảng tính đã được nắm định:

*

b. Thắt chặt và cố định nhiều cột

Để cố định hai cột vào Google Sheets, chúng ta làm như sau:

Chọn View > Freeze > 2 column hoặc sử dụng tổng hợp phím Alt+V > R > M

*

Hai cột đầu tiên trong bảng tính đang được cố định:

*

Để cố định và thắt chặt nhiều cột rộng trong Google Sheets, các bạn làm như sau:

Bước 1: lựa chọn 1 ô ngẫu nhiên trong cột sau cùng mà bạn muốn cố định, ví dụ bạn thích cố định 3 cột đầu tiên, ô mình lựa chọn sẽ là C13.

*

Bước 2: lựa chọn View > Freeze > Up lớn current column hoặc sử dụng tổng hợp phím Alt+V > R > P.

*

3 cột thứ nhất đã được vậy định:

*

Cách thắt chặt và cố định vùng trong Excel 2019 cùng Excel 365

Về mặt tính năng cơ bản và giao diện nói theo cách khác hai phiên phiên bản Excel này là một, chi tiết về sự khác nhau giữa Excel 2019 và Excel 365 sẽ tiến hành mình đề cập trong một bài viết khác. Sau đó là cách thắt chặt và cố định vùng vào Excel 2019 cùng Excel 365.

Bước 1: lựa chọn ô dưới dòng bạn muốn cố định và bên buộc phải cột bạn muốn cố định. Ở đây bạn thích cố định cột đầu và dòng đầu đề nghị ô mình lựa chọn sẽ là B2.

*

Bước 2: chọn View > Freeze Panes > Freeze Panes hoặc sử dụng tổng hợp phím Alt+V > F > F.

*

Vùng bạn muốn đã được cố gắng định

*

Cách thắt chặt và cố định vùng vào Excel 2016

Giao diện và công dụng cơ bạn dạng của Excel năm 2016 tương từ như Excel 2019. Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn cố định và thắt chặt vùng vào Excel 2019 sống trên.

Cách cố định vùng vào Excel 2013

Giao diện và công dụng cơ phiên bản của Excel 2013 tựa như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo hướng dẫn cố định vùng vào Excel 2019 ở trên.

Cách cố định và thắt chặt vùng vào Excel 2010

Giao diện và thiên tài cơ bạn dạng của Excel 2010 tựa như như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo hướng dẫn cố định vùng vào Excel 2019 sống trên.

Cách thắt chặt và cố định vùng trong Excel 2007

Giao diện và bản lĩnh cơ bản của Excel 2007 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn cố định vùng trong Excel 2019 sinh sống trên.

Cách thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2003

Excel 2003 bao gồm sự biệt lập đáng nhắc về giao diện so với các phiên phiên bản sau này. Tiếp sau đây là cách để cố định mẫu trong Excel 2003.

Bước 1: lựa chọn ô bên buộc phải cột bên phải cột bạn có nhu cầu cố định và dưới dòng bạn có nhu cầu cố định. Ở đây bạn thích cố định cột đầu và 8 chiếc đầu, nên mình sẽ lựa chọn ô B9.

*

Bước 2: chọn Window > Freeze Panes. Hoặc sử dụng tổng hợp Alt+W > F.

*

Vùng chúng ta chọn đang được chũm định:

*

Cách cố định vùng trong Google Sheets

Công vậy bảng tính online Google Sheets sẽ sở hữu được cách thắt chặt và cố định vùng bao gồm phần khác biệt so với Excel. Sau đây là cách cố định vùng vào Google Sheets:

Bạn lần lượt áp dụng cách cố định nhiều cột và cố định nhiều cái như phía dẫn bên trên là đã được tác dụng như sau:

*

Cách xóa cố định và thắt chặt dòng và cột vào Excel

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng cùng cột trong Excel 2019 và Excel 365

Về mặt tác dụng cơ phiên bản và giao diện nói cách khác hai phiên phiên bản Excel này là một, cụ thể về sự khác nhau giữa Excel 2019 cùng Excel 365 sẽ tiến hành mình đề cập trong một bài viết khác. Sau đây là cách xóa thắt chặt và cố định dòng với cột trong Excel 2019 cùng Excel 365.

Chọn View > Freeze Panes > Unfreeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+V > F > F.Bảng tính của bạn sẽ về triệu chứng ban đầu.

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng với cột vào Excel 2016

Giao diện và công dụng cơ bạn dạng của Excel năm 2016 tương từ như Excel 2019. Chúng ta cũng có thể làm theo hướng dẫn xóa cố định và thắt chặt dòng với cột vào Excel 2019 sống trên.

Cách xóa cố định dòng với cột trong Excel 2013

Giao diện và tính năng cơ phiên bản của Excel 2013 tương tự như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn xóa thắt chặt và cố định dòng với cột trong Excel 2019 sống trên.

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng với cột trong Excel 2010

Giao diện và tác dụng cơ phiên bản của Excel 2010 giống như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn xóa cố định và thắt chặt dòng cùng cột trong Excel 2019 nghỉ ngơi trên.

Cách xóa cố định dòng và cột trong Excel 2007

Giao diện và nhân kiệt cơ bạn dạng của Excel 2007 tựa như như Excel 2019. Chúng ta có thể làm theo phía dẫn xóa thắt chặt và cố định dòng và cột vào Excel 2019 sống trên.

Cách xóa thắt chặt và cố định dòng trong Excel 2003

Excel 2003 có sự khác hoàn toàn đáng đề cập về giao diện so với các phiên bạn dạng sau này. Dưới đây là cách để cố định dòng trong Excel 2003.

Chọn Window > Unfreeze Panes. Hoặc sử dụng tổ hợp Alt+W > F.

*

Bảng tính bạn chọn đang trở về triệu chứng ban đầu.

Cách xóa cố định cột vào Google Sheets

Công cụ bảng tính online Google Sheets sẽ sở hữu cách thắt chặt và cố định dòng có phần biệt lập so với Excel. Sau đó là cách xóa cố định dòng với cột vào Google Sheets:

Bạn lựa chọn View > Freeze > No row hoặc No column tùy theo ý hy vọng của bạn. Chúng ta cũng có thể lần lượt sử dụng tổng hợp phím Alt+V > R > R hoặc Alt+V > R > C.

*

Những thắc mắc liên quan khi cố định dòng cùng cột vào Excel.

1. Tại sao tôi tính năng cố định thỉnh thoảng không thể hoạt động?

Bạn nên lưu ý, khi sẽ trong cơ chế chỉnh sửa, có nghĩa là bạn chưa hoàn tất việc nhập liệu sinh hoạt ô như thế nào đó, các bạn sẽ không thể cố định dòng cùng cột vào Excel. Đối với file Excel được bảo vệ, các bạn cũng không thể thực hiện thao tác làm việc này.

2. Sau khi tôi gởi file cho tất cả những người khác, những tùy chọn cố định có được giữ nguyên hay không?

Câu trả lời là có, những tùy chọn này vẫn được giữ trong file khi chúng ta chuyển cho những người khác.

3. Đối với những dòng cùng cột đã có gộp, tôi gồm thể cố định và thắt chặt được bọn chúng hay không?

Câu trả lời sẽ là vừa có, vừa không? bạn cũng có thể thực hiện nay việc thắt chặt và cố định các mẫu và cột đã có được gộp với nhau trong Excel, nhưng bắt buộc thực hiện thao tác làm việc này vào Google Sheets.

Với bài bác hướng dẫn này, mình mong mỏi là chúng ta đã biết cách tiến hành thao tác cố định và thắt chặt dòng và cột trong Excel và Google Sheets rồi. Bài viết được bản thân tự tìm hiểu, tổng hợp và biên soạn yêu cầu nếu có bất kể ý kiến góp sức hay câu hỏi thắc mắc nào các chúng ta cũng có thể để lại phản hồi bên dưới, mình rất mong chờ đóng góp từ các bạn! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này! Chúc các bạn thực hiện tại thành công!

Bạn đã biết cách thắt chặt và cố định dòng cột vào excel 2003 hay thắt chặt và cố định dòng cột vào excel 2007, 2010, 2013. Thuộc theo chân emcanbaove.edu.vn tò mò cách triển khai thủ thuật này nhé. Chắc hẳn rằng sẽ góp ích không ít cho các bước văn phòng trong tương lai của bạn.


1. Cố định và thắt chặt dòng – cột trong Excel là gì? 

Đa số những bảng tính các sẽ có tương đối nhiều cột và mẫu dữ liệu. Đôi khi họ sẽ cảm giác rất tức giận và bất tiện khi cứ yêu cầu kéo lên nhằm coi tiêu đề cột hoặc kéo qua để coi tiêu đề loại rồi lại kéo xuống để điền giỏi xem nội dung.

Do đó, thắt chặt và cố định các cái hoặc những cột trong Excel 2007, 2003… sẽ giúp chúng ta dễ theo dõi hơn. Khi gắng định, chiếc hay cột được lựa chọn sẽ luôn luôn nằm ở đầu dòng bất kể họ cuộn chuột lên xuống như thế nào. Để dễ dàng hình dung, các chúng ta có thể xem hình mặt dưới.

*
Cố định dòng trong Excel 2007, 2003… được thực hiện đơn giản

2. Phía dẫn thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2003, 2007, 2010, 2013

Để thực hiện thắt chặt và cố định dòng vào Excel 2007, 2003… và các phiên bạn dạng Excel khác không khó, bạn chỉ việc làm theo các bước sau:

Bước 1: Đặt nhỏ trỏ chuột của người tiêu dùng vào dòng bên dưới dòng bạn muốn cố định với nhấp chọn ô bất kỳ ở mẫu đó. Ví dụ bạn muốn cố định loại 2 hãy đặt nhỏ trỏ chuột vào trong dòng thứ 3 với nhấp lựa chọn ô bất kỳ.

*
Nhấp chuột vào trong 1 ô ngẫu nhiên bên dưới dòng cố định và thắt chặt dòng trong Excel 2007, 2003, 2010…Bước 2: tại thanh công cụ, nhấn chọn Windows, tiếp nối nhấp lựa chọn lệnh Freeze Panes.

Xem thêm: Hàm and trong excel là gì? cách sử dụng hàm and trong excel and (hàm and)

*

3. Hướng dẫn cố định cột trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013

Đối với thắt chặt và cố định cột, bạn cũng làm giống như như cố định và thắt chặt dòng vậy. Đầu tiên các bạn chọn cột nằm ko kể phía bên phải cột bạn muốn cố định và nhấn vào vào cột đó. Tiếp nối bạn cũng chọn Window => Freeze Panes và khám nghiệm lại là hoàn thành rồi. Quá dễ dàng và đơn giản phải không nào? Đó cũng cách thắt chặt và cố định cột trong excel 2007. Đối với những phiên bạn dạng Excel khác, chúng ta cũng làm cho tương tự. 

*

4. Lời kết

Vậy là bọn họ đã đuc rút được thủ thuật thắt chặt và cố định cột – cái một cách cực kì nhanh gọn gàng và dễ dàng và đơn giản rồi. Mặc dù thủ thuật này vô cùng đơn giản nhưng lại rất quan trọng và hữu ích trong công việc.