Trong một vài báo cáo, bạn cần chuyển toàn bô từ dạng số sang bằng chữ, đặc biệt là trong kế toán. Tiếp sau đây Thủ thuật 123 sẽ chỉ dẫn bạn một trong những cách auto chuyển thay đổi số thành chữ vào Excel hối hả nhất.

Bạn đang xem: Code chuyển số thành chữ trong excel

Sử dụng ứng dụng vn
Tools mang đến Excel 2007

Bạn hoàn toàn có thể down Vntools sinh hoạt đây:

vntools_120.rar

Mật khẩu giải nén: Thu
Thuat123.com

sau thời điểm bạn thiết đặt VN tool, Excel sẽ tự động nhận Add-ins đất nước hình chữ s tools.

Nếu bạn muốn đổi kiểu dáng phông chữ hoặc loại chữ (in hoa in thường) thì chúng ta cũng có thể chọn vào mục: Chuyển đổi Font Chữ hoặc Chuyển đổi hình trạng chữ và lựa chọn theo nhu cầu của từng báo cáo.

Ở ô C1 = 100 000 000 và mong chuyển sang dạng chữ ở ô C2. Thao tác làm đang như sau:

(1) lựa chọn chuột vào ô C1.

(2) Nhấp vào V Đổi số thành chữ(VN) nếu bạn có nhu cầu đổi thanh lịch tiếng Việt.

U Đổi số thành chữ(EN) nếu bạn có nhu cầu đổi lịch sự tiếng anh.

(3) hành lang cửa số Number to lớn Text hiện ra.

(4) lựa chọn bảng mã mang lại chữ mà bạn có nhu cầu dùng.

(5) Mục Tùy chọn: nếu bạn có nhu cầu thể hiện đơn vị chức năng của đồng tiền thì nhấp V vào ô vông, còn nếu như không muốn đổi khác số mà không có đơn vị tiền, thì bỏ chọn V.

(6) nếu muốn tác dụng trả về là 1 trong chuỗi công thức, các bạn chọn Gọi hàm.

Nếu muốn kết quả trả về là bằng chữ, bạn chọn Bằng chữ.

(7) Bạn gõ vị trí của Ô cất kết quả.

(8) Nhấp VND.

Và trên đây là tác dụng khi bạn chọn Gọi hàm sinh hoạt mục (6):

hiệu quả khi bạn chọn Bằng chữ ngơi nghỉ mục (6):

nếu như như bạn muốn bổ sung đơn vị tiền tệ, các bạn chọn vào mục Tùy chọn, lựa chọn đơn vị chi phí tệ muốn thể hiện.

tuy nhiên thì Vntool thì chỉ cung cấp cho phiên bạn dạng Excel 32 bit.

Sử dụng VBA

Mở Visua basic bằng phương pháp vào thẻ Developer => nhấp Visual Basic.

cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications chỉ ra => click chuột phải vào Ô VBA project => chọn Insert Module.

Copy đoạn mã VBA dưới đây vào trong Modules.

Public Function VND(chuyenso) As Strings09 = Array("", " M" và Chr
W(7897) và "t", " hai", " ba", " b" & Chr
W(7889) & "n", " n" & Chr
W(259) và "m", " s" và Chr
W(225) và "u", " b" & Chr
W(7843) & "y", " t" và Chr
W(225) và "m", " ch" và Chr
W(237) và "n")lop3 = Array("", " tri" và Chr
W(7879) & "u", " ngh" & Chr
W(236) và "n", " t" & Chr
W(7927))"Stop
If Trim(chuyenso) = "" Then VNDUni = ""Else
If Is
Numeric(chuyenso) = True Then If chuyenso 0 Then sonhan = Val(Mid(chuyenso, vt + 1)) chuyenso = Trim(Mid(chuyenso, 2, vt - 2)) chuyenso = chuyenso & String(sonhan - Len(chuyenso) + 1, "0") end If chuyenso = Trim(chuyenso) sochuso = Len(chuyenso) mod 9 If sochuso > 0 Then chuyenso = String(9 - (sochuso hack 12), "0") và chuyenso VND = "" i = 1 lop = 1 bởi n1 = Mid(chuyenso, i, 1) n2 = Mid(chuyenso, i + 1, 1) n3 = Mid(chuyenso, i + 2, 1) baso = Mid(chuyenso, i, 3) i = i + 3 If n1 và n2 & n3 = "000" Then If VND "" & lop = 3 and Len(chuyenso) - i > 2 Then s123 = " t" và Chr
W(7927) Else s123 = "" Else If n1 = 0 Then If VND = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & Chr
W(244) & "ng tr" & Chr
W(259) & "m" Else s1 = s09(n1) & " tr" và Chr
W(259) & "m" over If If n2 = 0 Then If s1 = "" Or n3 = 0 Then s2 = "" Else s2 = " linh" end If Else If n2 = 1 Then s2 = " M" & Chr
W(432) & Chr
W(7901) và "i" Else s2 = s09(n2) và " m" và Chr
W(432) & Chr
W(417) & "i" end If If n3 = 1 Then If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " M" và Chr
W(7897) và "t" Else s3 = " m" & Chr
W(7889) và "t" Else
If n3 = 5 và n2 0 Then s3 = " l" và Chr
W(259) và "m" Else s3 = s09(n3) kết thúc If If i > Len(chuyenso) Then s123 = s1 và s2 & s3 Else s123 = s1 & s2 và s3 và lop3(lop) kết thúc If kết thúc If lop = lop + 1 If lop > 3 Then lop = 1 VND = VND và s123 If i > Len(chuyenso) Then Exit vày Loop If VND = "" Then VND = "kh" & Chr
W(244) & "ng" Else VND = dau & Trim(VND)Else VND = chuyenso
End If
End Function

Đóng hành lang cửa số VBA, quay trở về file Ecxel. Ở ô đề nghị trả hiệu quả bạn gõ =VND(số), Excel sẽ chuyển sang chữ mang đến bạn.

Sử dụng Sheet phụ

Nếu như cách sử dụng Add-ins hoặc sử dụng code VBA vượt phức tạp, vậy bạn có thể dùng sheet phụ nhưng thủ thuật giới thiệu tiếp sau đây để chuyển đổi tiền từ số sang chữ một bí quyết nhanh chóng.

Link down trên đây:

sheet_cach-doi-so-thanh-chu-trong-excel-don-gian-nhanh-chong.xlsx

Bạn chỉ cần nhập số đề xuất chuyển vào ô B6, và kết quả sẽ trả về sống ô B7.

lưu ý, vùng A1:M5 (vùng mà thủ thuật trét mầu) các bạn không được phép sửa đổi hoặc xóa vì chưng sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

Trên phía trên Thủ thuật 123 đã trả lời bạn một vài cách thay đổi số thành chữ trong Excel. Chúc chúng ta thành công!

3 biện pháp đổi số thành chữ dễ dàng trong Excel sử dụng hàm, VBA với Add-ins Acc
Helper

Đổi số thành chữ là một công việc gần như gặp mặt hằng ngày với chúng ta làm ủy nhiệm đưa ra ngân hàng, viết hóa đơn, thu chi tiền mặt, phiếu lương…Nếu làm bằng tay thủ công thì sẽ rất lâu và dễ sai sót. Dân Tài chính sẽ hướng dẫn chúng ta 3 phương pháp để chuyển số quý phái chữ trong excel cực kỳ đơn giản, nhanh và bao gồm xác:

Cách 1: sử dụng hàm trực tiếp, không cần sử dụng VBA hay Add-ins.

*

Đầu tiên các bạn tải file bao gồm công thức sẵn này về: https://drive.google.com/file/d/1-Wo
KNn
EWd2Ldw
TEm61UXja6s
IL19B937/view
Sau đó chúng ta nhập số buộc phải đọc vào ô B2 như hình bên trên là xong. Bạn cũng có thể copy nguyên phần công thức đó vào bảng tính hiện nay tại của chúng ta sau đó link phần chữ qua là được.


Cách 2: áp dụng VBA để dịch số thành chữ

Bạn chưa hẳn là tín đồ rành về VBA phải nghe có vẻ như sợ mà lại đừng lo, sẽ tương đối đơn giản. Bạn chỉ cần 4 bước sau nhằm thêm đoạn mã VBA đổi số thành chữ vào bảng tính của bạn:Bước 1: Mở bảng tính mà bạn cần đánh vần những con số.Bước 2: Nhấn alternative text + F11 để xuất hiện sổ trình soạn thảo Visual Basic.Bước 3: nếu như khách hàng đang mở các tệp tin, nên chọn bảng tính nên thiết bằng phương pháp sử dụng danh sách các tệp ở bên trái của trình soạn thảo (tệp sẽ được khắc ghi màu xanh).Bước 4: trong trình đơn sửa đổi hãy vào Insert-> Module .

*
Bước 5: các bạn sẽ thấy cửa ngõ sổ mang tên Your
Book – Module1. Chọn tất cả mã vào khung bên dưới và dán nó vào cửa sổ này.
*

Function Unicode
Char(Uni
Char
Code As String) As String
On Error Go
To Loi
Dim str
Dim des
Str As String
Dim IIf Mid(Uni
Char
Code, 1, 1) = ";" Then
Uni
Char
Code = Mid(Uni
Char
Code, 2)End If
If Right(Uni
Char
Code, 1) = ";" Then
Uni
Char
Code = Mid(Uni
Char
Code, 1, Len(Uni
Char
Code) - 1)End Ifstr = Uni
Char
Codestr = Split(str, ";")For I = LBound(str) to UBound(str)des
Str = des
Str và Chr
W$("&H" & str(I))Next
Unicode
Char = des
Str
Loi:Exit Function
End Function

Function vnd(By
Val Num
Currency As Currency) As String
Static Char
VND(9) As String, Bang
Chu As String, I As Integer
Dim So
Le, So
Doi As Integer, Phan
Chan, Ten As String
Dim Don
Vi
Tien As String, Don
Vi
Le As String
Dim Ngan
Ty As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, Don
Vi As Integer
Num
Currency = Round(Num
Currency, 0)Don
Vi
Tien = “;111;1ED3;6E;67” ‘ d?ng
Don
Vi
Le = “;78;75” ‘ xu
If Num
Currency = 0 Thenvnd = Unicode
Char(“;4B;68;F4;6E;67;20” & Don
Vi
Tien)Exit Function
End If
If Num
Currency > 922337203685477# Then ‘ S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCYvnd = Unicode
Char(“;4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73” và _“;1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37” và _“;2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37”)Exit Function
End If
Char
VND(1) = “;6D;1ED9;74” ‘ m?t
Char
VND(2) = “;68;61;69” ‘ hai
Char
VND(3) = “;62;61” ‘ ba
Char
VND(4) = “;62;1ED1;6E” ‘ b?n
Char
VND(5) = “;6E;103;6D” ‘ nam
Char
VND(6) = “;73;E1;75” ‘ s?u
Char
VND(7) = “;62;1EA3;79” ‘ b?y
Char
VND(8) = “;74;E1;6D” ‘ t?m
Char
VND(9) = “;63;68;ED;6E” ‘ ch?n
So
Le = Int((Num
Currency – Int(Num
Currency)) * 100) ‘ 2 k? s?
Phan
Chan = Trim$(str$(Int(Num
Currency)))Phan
Chan = Space(15 – Len(Phan
Chan)) + Phan
Chan
Ngan
Ty = Val(Left(Phan
Chan, 3))Ty = Val(Mid$(Phan
Chan, 4, 3))Trieu = Val(Mid$(Phan
Chan, 7, 3))Ngan = Val(Mid$(Phan
Chan, 10, 3))Dong = Val(Mid$(Phan
Chan, 13, 3))If Ngan
Ty = 0 và Ty = 0 & Trieu = 0 & Ngan = 0 and Dong = 0 Then
Bang
Chu = “;6B;68;F4;6E;67;20” + Don
Vi
Tien + “;20”I = 5Else
Bang
Chu = “”I = 0End If‘—————————————————–‘ B?t d?u d?i‘—————————————————–While I Select Case ICase 0So
Doi = Ngan
Ty
Ten = “;6E;67;E0;6E;20;74;1EF7” ‘ ng?n t?
Case 1So
Doi = Ty
Ten = “;74;1EF7” ‘ t?
Case 2So
Doi = Trieu
Ten = “;74;72;69;1EC7;75” ‘ tri?u
Case 3So
Doi = Ngan
Ten = “;6E;67;E0;6E” ‘ ng?n
Case 4So
Doi = Dong
Ten = Don
Vi
Tien ‘ d?ng
Case 5So
Doi = So
Le
Ten = Don
Vi
Le ‘ xu
End Select
If So
Doi 0 Then
Tram = Int(So
Doi / 100)Muoi = Int((So
Doi – Tram * 100) / 10)Don
Vi = (So
Doi – Tram * 100) – Muoi * 10If Right(Bang
Chu, 3) = “;20” Then
Bang
Chu = Left(Bang
Chu, Len(Bang
Chu) – 3)End If
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Len(Bang
Chu) = 0, “”, “;2C;20”) + _IIf(Tram 0, Trim(Char
VND(Tram)) + “;20;74;72;103;6D;20”, “”)If Muoi = 0 and Tram 0 và Don
Vi 0 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + “;6C;1EBB;20”Else
If Muoi 0 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Muoi 0 & Muoi 1, _Trim(Char
VND(Muoi)) + “;20;6D;1B0;1A1;69;20”, “;6D;1B0;1EDD;69;20”)End If
End If
If Muoi 0 and Don
Vi = 5 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + “;6C;103;6D;20” + Ten + “;20”Else
If Muoi > 1 and Don
Vi = 1 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + “;6D;1ED1;74;20” + Ten + “;20”Else
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Don
Vi 0, Trim(Char
VND(Don
Vi)) + “;20” + Ten, Ten) + “;20”End If
End If
Else
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(I = 4, Don
Vi
Tien + “”, “”)End If
I = I + 1Wend
If So
Le = 0 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Right(Bang
Chu, 3) = “;20”, “”, “;20”) + “;63;68;1EB5;6E”End If
Bang
Chu = Unicode
Char(Bang
Chu)‘??i lịch sự ti?ng Vi?t Unicode‘ ??i ch? c?i d?u ti?n th?nh ch? hoa
Mid$(Bang
Chu, 1, 1) = UCase$(Mid$(Bang
Chu, 1, 1))vnd = Bang
Chu
End Function

Nếu bị lỗi phông thì chúng ta tải tệp tin này về nhé, code đã tất cả sẵn vào file:https://drive.google.com/file/d/1DDzrpj0w
Ob
NZk
Wi
BDYi
Xz
NJyq1I9lz
YC/view

Bước 6: Bạn trở về bảng tính vàsử dụng hàm VND nhằm đọc số. Nhập =VND(B2) vào ô nơi bạn cần lấy số được viết bằng từ. Ở đây B2 là địa chỉ cửa hàng của ô bao gồm số hoặc số.

*

Lưu ý khi lưu giữ bảng tính tất cả VBA các bạn phải lưu với định hình .xlsm thì mới có thể lưu được nhé.

Xem thêm:

Cách 3: sử dụng Add-ins Acc
Helper để đọc số

Accounting Helper là 1 trong những Add-ins đọc số đa zi năng vô cùng mạnh mẽ mẽ giành cho Excel:– hỗ trợ các hàm hiểu số thành chữ bằng tiếng Anh, Việt bởi các loại font text TCVN3 (ABC), VNI, UNICODE. Những hàm: VND(), USD(), Num2Str().– cung cấp hàm thay đổi font chữ tự TCVN3, VNI sang UNICODE. Hàm To
UNC().