Trong một trong những báo cáo, bạn cần chuyển toàn bô từ dạng số sang bởi chữ, nhất là trong kế toán. Dưới đây Thủ thuật 123 sẽ trả lời bạn một số trong những cách auto chuyển đổi số thành chữ trong Excel mau lẹ nhất.

Bạn đang xem: Code đọc số thành chữ trong excel

Sử dụng vận dụng vn
Tools cho Excel 2007

Bạn có thể down Vntools sinh sống đây:

vntools_120.rar

Mật khẩu giải nén: Thu
Thuat123.com

sau khoản thời gian bạn thiết lập VN tool, Excel sẽ tự động nhận Add-ins toàn nước tools.

Nếu bạn muốn đổi giao diện phông chữ hoặc giao diện chữ (in hoa in thường) thì chúng ta cũng có thể chọn vào mục: Chuyển thay đổi Font Chữ hoặc Chuyển đổi hình trạng chữ và chọn theo yêu cầu của từng báo cáo.

Ở ô C1 = 100 000 000 và muốn chuyển sang dạng chữ ở ô C2. Thao tác làm việc làm đang như sau:

(1) chọn chuột vào ô C1.

(2) Nhấp vào V Đổi số thành chữ(VN) nếu bạn muốn đổi thanh lịch tiếng Việt.

U Đổi số thành chữ(EN) nếu bạn có nhu cầu đổi sang trọng tiếng anh.

(3) cửa sổ Number to lớn Text hiện ra.

(4) lựa chọn bảng mã mang lại chữ mà bạn có nhu cầu dùng.

(5) Mục Tùy chọn: nếu bạn muốn thể hiện đơn vị chức năng của đồng xu tiền thì nhấp V vào ô vông, còn nếu không muốn biến hóa số mà không tồn tại đơn vị tiền, thì vứt chọn V.

(6) nếu như muốn tác dụng trả về là một chuỗi công thức, các bạn chọn Gọi hàm.

Nếu muốn hiệu quả trả về là bởi chữ, chúng ta chọn Bằng chữ.

(7) Bạn gõ địa điểm của Ô chứa kết quả.

(8) Nhấp VND.

Và đây là tác dụng khi chúng ta chọn Gọi hàm sinh hoạt mục (6):

công dụng khi bạn chọn Bằng chữ nghỉ ngơi mục (6):

giả dụ như bạn có nhu cầu bổ sung đơn vị tiền tệ, chúng ta chọn vào mục Tùy chọn, lựa chọn đơn vị tiền tệ mong thể hiện.

tuy nhiên thì Vntool thì chỉ cung ứng cho phiên bạn dạng Excel 32 bit.

Sử dụng VBA

Mở Visua basic bằng phương pháp vào thẻ Developer => nhấp Visual Basic.

hành lang cửa số Microsoft Visual Basic for Applications hiện ra => nhấn vào phải vào Ô VBA project => chọn Insert Module.

Copy đoạn mã VBA tiếp sau đây vào trong Modules.

Public Function VND(chuyenso) As Strings09 = Array("", " M" và Chr
W(7897) và "t", " hai", " ba", " b" & Chr
W(7889) & "n", " n" & Chr
W(259) & "m", " s" và Chr
W(225) & "u", " b" & Chr
W(7843) và "y", " t" & Chr
W(225) và "m", " ch" và Chr
W(237) & "n")lop3 = Array("", " tri" & Chr
W(7879) và "u", " ngh" & Chr
W(236) & "n", " t" & Chr
W(7927))"Stop
If Trim(chuyenso) = "" Then VNDUni = ""Else
If Is
Numeric(chuyenso) = True Then If chuyenso 0 Then sonhan = Val(Mid(chuyenso, vt + 1)) chuyenso = Trim(Mid(chuyenso, 2, vt - 2)) chuyenso = chuyenso & String(sonhan - Len(chuyenso) + 1, "0") end If chuyenso = Trim(chuyenso) sochuso = Len(chuyenso) thủ thuật 9 If sochuso > 0 Then chuyenso = String(9 - (sochuso gian lận 12), "0") và chuyenso VND = "" i = 1 lop = 1 do n1 = Mid(chuyenso, i, 1) n2 = Mid(chuyenso, i + 1, 1) n3 = Mid(chuyenso, i + 2, 1) baso = Mid(chuyenso, i, 3) i = i + 3 If n1 & n2 & n3 = "000" Then If VND "" và lop = 3 và Len(chuyenso) - i > 2 Then s123 = " t" và Chr
W(7927) Else s123 = "" Else If n1 = 0 Then If VND = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" và Chr
W(244) và "ng tr" và Chr
W(259) và "m" Else s1 = s09(n1) & " tr" và Chr
W(259) và "m" end If If n2 = 0 Then If s1 = "" Or n3 = 0 Then s2 = "" Else s2 = " linh" end If Else If n2 = 1 Then s2 = " M" và Chr
W(432) và Chr
W(7901) và "i" Else s2 = s09(n2) và " m" & Chr
W(432) và Chr
W(417) & "i" kết thúc If If n3 = 1 Then If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " M" & Chr
W(7897) và "t" Else s3 = " m" và Chr
W(7889) và "t" Else
If n3 = 5 và n2 0 Then s3 = " l" & Chr
W(259) & "m" Else s3 = s09(n3) kết thúc If If i > Len(chuyenso) Then s123 = s1 & s2 & s3 Else s123 = s1 và s2 và s3 & lop3(lop) end If kết thúc If lop = lop + 1 If lop > 3 Then lop = 1 VND = VND & s123 If i > Len(chuyenso) Then Exit do Loop If VND = "" Then VND = "kh" & Chr
W(244) và "ng" Else VND = dau và Trim(VND)Else VND = chuyenso
End If
End Function

Đóng hành lang cửa số VBA, trở về file Ecxel. Ở ô bắt buộc trả tác dụng bạn gõ =VND(số), Excel sẽ gửi sang chữ mang đến bạn.

Sử dụng Sheet phụ

Nếu như cách sử dụng Add-ins hoặc dùng code VBA thừa phức tạp, vậy chúng ta có thể dùng sheet phụ mà thủ thuật giới thiệu sau đây để thay đổi tiền trường đoản cú số thanh lịch chữ một cách nhanh chóng.

Link down tại đây:

sheet_cach-doi-so-thanh-chu-trong-excel-don-gian-nhanh-chong.xlsx

Bạn chỉ cần nhập số yêu cầu chuyển vào ô B6, và công dụng sẽ trả về sinh sống ô B7.

giữ ý, vùng A1:M5 (vùng mà thủ thuật quẹt mầu) chúng ta không được phép chỉnh sửa hoặc xóa vì sẽ tác động đến kết quả.

Trên đây Thủ thuật 123 đã lí giải bạn một trong những cách đổi số thành chữ trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Code đọc số thành chữ trong excel mới nhất . Code thường xuyên thì nghỉ ngơi dạng Macro loại (Sub gì đó()… over Sub) thì sẽ tiến hành lưu trong Module.
*

Đầu tiên bạn tải file có công thức sẵn này về: doi-so-thanh-chu.xlsx (size: 95kb) – google driver
Sau đó bạn nhập số buộc phải đọc vào ô B2 như hình bên trên là xong. Bạn có thể copy nguyên phần bí quyết đó vào bảng tính hiện tại của khách hàng sau đó link phần chữ qua là được.

Cách 2: sử dụng VBA để dịch số thành chữBạn chưa phải là tín đồ rành về VBA cần nghe có vẻ sợ tuy vậy đừng lo, sẽ tương đối đơn giản. Bạn chỉ việc 4 cách sau nhằm thêm đoạn mã VBA thay đổi số thành chữ vào bảng tính của bạn:Bước 1: Mở bảng tính mà bạn phải đánh vần những con số.

Bước 2: Nhấn alternative text + F11 để xuất hiện sổ trình soạn thảo Visual Basic.Bước 3: nếu như khách hàng đang mở các tệp tin, nên chọn lựa bảng tính phải thiết bằng phương pháp sử dụng danh sách những tệp ở bên trái của trình biên soạn thảo (tệp đang được đánh dấu màu xanh).Bước 4: vào trình đơn sửa đổi hãy vào Insert-> Module .
Bước 5: các bạn sẽ thấy cửa sổ có tên Your
Book – Module1. Chọn tất cả mã vào khung dưới và dán nó vào hành lang cửa số này.

Nếu bị lỗi fonts thì các bạn tải file này về nhé, code đã gồm sẵn trong file: doisothanhchu.xlsm (size: 25kb)

Bước 6: Bạn quay trở lại bảng tính vàsử dụng hàm VND để đọc số. Nhập =VND(B2) vào ô nơi bạn cần lấy số được viết bằng từ. Ở phía trên B2 là showroom của ô tất cả số hoặc số.

Lưu ý khi lưu bảng tính tất cả VBA các bạn phải lưu giữ với định dạng .xlsm thì mới lưu được nhé.

Cách 3: áp dụng Add-ins Acc
Helper nhằm đọc số
Accounting Helper là 1 Add-ins đọc số đa năng vô cùng mạnh khỏe mẽ giành cho Excel:– cung ứng các hàm gọi số thành chữ bởi tiếng Anh, Việt bởi những loại font chữ TCVN3 (ABC), VNI, UNICODE. Những hàm: VND(), USD(), Num2Str().– hỗ trợ hàm chuyển đổi font chữ trường đoản cú TCVN3, VNI lịch sự UNICODE. Hàm To
UNC().

Function Unicode
Char(Uni
Char
Code As String) As String
On Error Go
To Loi
Dim str
Dim des
Str As String
Dim IIf Mid(Uni
Char
Code, 1, 1) = ";" Then
Uni
Char
Code = Mid(Uni
Char
Code, 2)End If
If Right(Uni
Char
Code, 1) = ";" Then
Uni
Char
Code = Mid(Uni
Char
Code, 1, Len(Uni
Char
Code) - 1)End Ifstr = Uni
Char
Codestr = Split(str, ";")For I = LBound(str) khổng lồ UBound(str)des
Str = des
Str và Chr
W$("&H" và str(I))Next
Unicode
Char = des
Str
Loi:Exit Function
End Function
Function vnd(By
Val Num
Currency As Currency) As String
Static Char
VND(9) As String, Bang
Chu As String, I As Integer
Dim So
Le, So
Doi As Integer, Phan
Chan, Ten As String
Dim Don
Vi
Tien As String, Don
Vi
Le As String
Dim Ngan
Ty As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, Don
Vi As Integer
Num
Currency = Round(Num
Currency, 0)Don
Vi
Tien = ";111;1ED3;6E;67" " d?ng
Don
Vi
Le = ";78;75" " xu
If Num
Currency = 0 Thenvnd = Unicode
Char(";4B;68;F4;6E;67;20" & Don
Vi
Tien)Exit Function
End If
If Num
Currency > 922337203685477# Then " S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCYvnd = Unicode
Char(";4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73" & _";1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37" & _";2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37")Exit Function
End If
Char
VND(1) = ";6D;1ED9;74" " m?t
Char
VND(2) = ";68;61;69" " hai
Char
VND(3) = ";62;61" " ba
Char
VND(4) = ";62;1ED1;6E" " b?n
Char
VND(5) = ";6E;103;6D" " nam
Char
VND(6) = ";73;E1;75" " s?u
Char
VND(7) = ";62;1EA3;79" " b?y
Char
VND(8) = ";74;E1;6D" " t?m
Char
VND(9) = ";63;68;ED;6E" " ch?n
So
Le = Int((Num
Currency - Int(Num
Currency)) * 100) " 2 k? s?
Phan
Chan = Trim$(str$(Int(Num
Currency)))Phan
Chan = Space(15 - Len(Phan
Chan)) + Phan
Chan
Ngan
Ty = Val(Left(Phan
Chan, 3))Ty = Val(Mid$(Phan
Chan, 4, 3))Trieu = Val(Mid$(Phan
Chan, 7, 3))Ngan = Val(Mid$(Phan
Chan, 10, 3))Dong = Val(Mid$(Phan
Chan, 13, 3))If Ngan
Ty = 0 & Ty = 0 & Trieu = 0 & Ngan = 0 and Dong = 0 Then
Bang
Chu = ";6B;68;F4;6E;67;20" + Don
Vi
Tien + ";20"I = 5Else
Bang
Chu = ""I = 0End If"-----------------------------------------------------" B?t d?u d?i"-----------------------------------------------------While I 0 Then
Tram = Int(So
Doi / 100)Muoi = Int((So
Doi - Tram * 100) / 10)Don
Vi = (So
Doi - Tram * 100) - Muoi * 10If Right(Bang
Chu, 3) = ";20" Then
Bang
Chu = Left(Bang
Chu, Len(Bang
Chu) - 3)End If
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Len(Bang
Chu) = 0, "", ";2C;20") + _IIf(Tram 0, Trim(Char
VND(Tram)) + ";20;74;72;103;6D;20", "")If Muoi = 0 & Tram 0 và Don
Vi 0 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + ";6C;1EBB;20"Else
If Muoi 0 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Muoi 0 & Muoi 1, _Trim(Char
VND(Muoi)) + ";20;6D;1B0;1A1;69;20", ";6D;1B0;1EDD;69;20")End If
End If
If Muoi 0 & Don
Vi = 5 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + ";6C;103;6D;20" + Ten + ";20"Else
If Muoi > 1 & Don
Vi = 1 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + ";6D;1ED1;74;20" + Ten + ";20"Else
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Don
Vi 0, Trim(Char
VND(Don
Vi)) + ";20" + Ten, Ten) + ";20"End If
End If
Else
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(I = 4, Don
Vi
Tien + "", "")End If
I = I + 1Wend
If So
Le = 0 Then
Bang
Chu = Bang
Chu + IIf(Right(Bang
Chu, 3) = ";20", "", ";20") + ";63;68;1EB5;6E"End If
Bang
Chu = Unicode
Char(Bang
Chu)"??i quý phái ti?ng Vi?t Unicode" ??i ch? c?i d?u ti?n th?nh ch? hoa
Mid$(Bang
Chu, 1, 1) = UCase$(Mid$(Bang
Chu, 1, 1))vnd = Bang
Chu
End Function Bạn sở hữu Add-ins về tại đây (size: 95kb), triển khai giải nén và tuân theo hướng dẫn trong file huongdan.txt nhé.

Xem thêm: Làm cách nào để xóa ký tự đặc biệt trong excel

Vậy là bạn đã có 3 biện pháp chuyển số thành chữ bên trên Excel 365 rồi nhé, bạn có thể áp dụng tương tự như trên Excel 2003, 2007, 2013, 2016, 2019, 2010, 2013 đầy đủ được. Trường hợp bạn gặp khó khăn trong những khi thực hiện có thể để lại lời nhắn bên dưới mình sẽ hỗ trợ.

Code bửa sung:

Function Doc
So
Vni(conso) As Strings09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")If Trim(conso) = "" Then
Doc
So
Vni = ""Else
If Is
Numeric(conso) = True Then
If conso 0 Thensonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))conso = conso và String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")End Ifconso = Trim(conso)sochuso = Len(conso) mod 9If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso hack 12), "0") & consodocso = ""i = 1lop = 1Don1 = Mid(conso, i, 1)n2 = Mid(conso, i + 1, 1)n3 = Mid(conso, i + 2, 1)baso = Mid(conso, i, 3)i = i + 3If n1 và n2 và n3 = "000" Then
If docso "" & lop = 3 & Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"Elses1 = s09(n1) & " traêm"End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Thens2 = ""Elses2 = " linh"End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"Else
If n3 = 5 & n2 0 Thens3 = " laêm"Elses3 = s09(n3)End If
If i > Len(conso) Thens123 = s1 và s2 và s3Elses123 = s1 & s2 & s3 và lop3(lop)End If
End Iflop = lop + 1If lop > 3 Then lop = 1docso = docso & s123If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then Doc
So
Vni = "khoâng" Else Doc
So
Vni = dau & Trim(docso)Else
Doc
So
Vni = conso
End If
End Function
Function Doc
So
Uni(conso) As Strings09 = Array("", " m" và Chr
W(7897) và "t", " hai", " ba", " b" & Chr
W(7889) & "n", " n" & Chr
W(259) và "m", " s" và Chr
W(225) & "u", " b" & Chr
W(7843) & "y", " t" & Chr
W(225) & "m", " ch" & Chr
W(237) và "n")lop3 = Array("", " tri" và Chr
W(7879) và "u", " ngh" & Chr
W(236) và "n", " t" & Chr
W(7927))"Stop
If Trim(conso) = "" Then
Doc
So
Uni = ""Else
If Is
Numeric(conso) = True Then
If conso 0 Thensonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")End Ifconso = Trim(conso)sochuso = Len(conso) thủ thuật 9If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso gian lận 12), "0") và consodocso = ""i = 1lop = 1Don1 = Mid(conso, i, 1)n2 = Mid(conso, i + 1, 1)n3 = Mid(conso, i + 2, 1)baso = Mid(conso, i, 3)i = i + 3If n1 và n2 và n3 = "000" Then
If docso "" and lop = 3 & Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & Chr
W(7927) Else s123 = ""Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & Chr
W(244) & "ng tr" và Chr
W(259) & "m"Elses1 = s09(n1) & " tr" & Chr
W(259) & "m"End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Thens2 = ""Elses2 = " linh"End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m" & Chr
W(432) & Chr
W(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" và Chr
W(432) và Chr
W(417) & "i"End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" và Chr
W(7897) & "t" Else s3 = " m" & Chr
W(7889) và "t"Else
If n3 = 5 and n2 0 Thens3 = " l" và Chr
W(259) & "m"Elses3 = s09(n3)End If
If i > Len(conso) Thens123 = s1 và s2 và s3Elses123 = s1 & s2 và s3 và lop3(lop)End If
End Iflop = lop + 1If lop > 3 Then lop = 1docso = docso và s123If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then Doc
So
Uni = "kh" & Chr
W(244) và "ng" Else Doc
So
Uni = dau và Trim(docso)Else
Doc
So
Uni = conso
End If
End Function Code VBA thay đổi số thành chữ trong Excel,Hàm thay đổi số thành chữ trong Excel 2016,Hàm thay đổi số thành chữ vào Excel,Công thức thay đổi số thành chữ,Phần mềm đọc số thành chữ,Chuyển số thành chữ trong Excel ko dụng phần mềm,Chuyển số thành chữ trong Excel macbook,Code đọc số thành chữ