Nội dung nội dung bài viết được cố kỉnh vấn trình độ chuyên môn bởi TS. Nguyễn Thị Chinh Lam - Giảng viên khóa đào tạo và huấn luyện kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại kế toán Lê Ánh.

Bạn đang xem: Công thức sumif trong excel

Hàm sumif là một hàm phổ cập trong excel nhất là excel kế toán. Nội dung bài viết dưới đây, đội hình giảng viên trên khóa học tập kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm sumif trong excel.

Cách thực hiện hàm Sumif vào Excel


*

1. Ý nghĩa của hàm sumif

Hàm sumif trong excel dùng làm tính tổng các giá trị thỏa mãn cùng điều kiện nào đó.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tách họ và tên trong excel 2007, cách tách họ tên trong excel

2. Phương pháp tính hàm sumif

Công thức: SUMIF(range; criteria; )

Trong Đó:

Range: Là vùng cất ô đk tính tổng (là cột chứa điều kiện) (Bạn có thể ấn F4 một lần để cố định và thắt chặt vùng điều kiện)Criteria: Là điều kiện tính tổng (Là biểu thức, số hoặc chữ)Sum_range: Vùng cần tính tổng. (Nhấn F4 một lượt để cố định và thắt chặt vùng bắt buộc tính tổng)

3. Quá trình áp dụng hàm sumif

Bước 1: xác định cột chứa điều kiện

Bước 2: xác định điều khiếu nại tính tổng

Bước 3: xác minh vùng tính tổng

Bước 4: Nhập bí quyết vào Excel

Ví dụ: Yêu ước tính tổng lương phòng hành thiết yếu và tổng lương phòng kế toán như vào bảng sau:


*

Ví dụ Hàm sumif trong excel


Tính tổng lương phòng hành chính: tại ô C7 các bạn nhập công thức:

=SUMIF($B$2:$B$6; B2;$C$2:$C$6)


*

Lưu ý: Ta cần thắt chặt và cố định vùng đựng ô điều kiện tính tổng (range) cùng vùng yêu cầu tính tổng (sum_range) ta bôi black vùng rồi nhấn F4 (một số máy đề nghị dùng tổ hợp phím Fn+F4) để tính tổng được chính xác
Và xem kết quả nhận được
*

Tính lương phòng kế toán: Tại ô C8 bạn nhập công thức:

=SUMIF($B$2:$B$6;"Kế toán";$C$2:$C$6)


*

Ở đối số đk tính tổng (criteria) bạn cũng có thể click vào ô đk hoặc gõ chữ. Chú ý chữ bắt buộc nằm vào cặp vệt nháy kép "" cùng phải thiết yếu xác 

Cũng như cách tính tổng chống hành bao gồm ở bên trên vùng đựng ô điều kiện tính tổng (range) cùng vùng yêu cầu tính tổng (sum_range) họ cũng nên ấn F4 để cố định và thắt chặt lại 


4. Ví dụ công thức SUMIF

Dưới đây là một số công thức tương quan đến cách sử dụng các hàm Excel Sumif với các điều kiện cùng bộ dữ liệu khác nhau

Hàm sumif nhỏ dại hơn, to hơn hay bằng

Khi sử dụng công thức tính tổng có đk Sumif vào excel, kèm theo các toán tử so sánh là một số trong những hay chữ dạng text nhớ luôn được đóng góp trong dấu ngoặc kép ("")

- với điều kiện to hơn (>)

Công thức: = SUMIF(A2:A10;">5")

Mô tả: cách làm trả về tổng giá trị to hơn 5 trong ô A2:A10

- với điều kiện nhỏ hơn (

Công thức: =SUMIF(A2:A10);"

Mô tả: phương pháp trả về tổng mức trong ô B2:B10 nếu một giá bán trị khớp ứng trong ô A2:A10 bé dại hơn 10

- Với đk bằng (=)

Công thức: =SUMIF(A2:A10; "="&D1) tuyệt =SUMIF(A2:A10;D1)

Mô tả: Tổng các giá trị vào ô A2:A10 bằng với giá trị vào ô D1

- Với đk không bởi ()

Công thức: =SUMIF(A2:A10; ""&D1; B2:B10)

Mô tả: tổng giá trị trong ô B2:B10 nêu cực hiếm một ô tương ứng trọng cột A không bằng giá trị vào ô D1

- cùng với điều kiện lớn hơn hoặc bởi (>=)

Công thức: =SUMIF(A2:A10; ">=5")

Mô tả: Tổng giá bán trị lớn hơn hoặc bằng 5 trong số ô A2:A10

- Với đk nhở rộng hoặc bởi (

Công thức: =SUMIF(A2:A10; ">=5")

Mô tả: Tổng các giá trị trong ô B2:B10 giả dụ một giá chỉ trị khớp ứng trong cột A nhở rộng hoặc bằng 10

Sử dụng hàm SUMIF với điều kiện thuộc dạng Text

Khi áp dụng hàm SUMIF bạn có thể thêm các giá trị tùy ở trong vào ô tương ứng trong số cột cất text hoặc không

- Điều kiện bằng:

= SUMIF(A2:A8;"apple"; C2:C8)

Tổng giá chỉ trị trong các ô C2:C8 nếu như một ô tương ứng trong cột A chứa chính xác từ "apple" và không đựng thêm các ký tự khác.

Các ô gồm chứa "red apple" giỏi "apple!" ko được tính

- Điều kiện không bằng:

=SUMIF(A2:A8; "apple"; C2:C8) - tổng giá trị trong ô C2:C8 giả dụ một ô khớp ứng trong cột A chứa ngẫu nhiên giá trị nào không giống "apple". Ví như một ô cất "green apple" hay các từ khác sẽ không được tính

=SUMIF(A2:A8; "*apple*"; C2:C8) - tổng giá trị trong ô C2:C8 giả dụ một ô khớp ứng trong cột A không đựng từ "apple". Các ô đựng "green apple" hay các từ khác sẽ không còn được tính