Hàm đếm ngày vào Excel đã không còn xa lạ đối với dân văn phòng. Nhờ chức năng của nó mà việc xử lý tài liệu ngày tháng đã hết là trở ngại. Cùng mày mò hàm đếm ngày trong bài viết sau nhé!

Trong bài này họ sẽ tìm kiếm hiểu về các hàm đếm ngày trong Excel. Microsoft Excel cơ bản tất cả sẵn nhiều thủ thuật Excel để xử lý thời gian giúp bọn họ có thể đánh dấu dữ liệu theo thời gian một phương pháp cực kỳ cấp tốc chóng. Mặc dù vậy cũng gồm nhiều hàm rất hữu ích nhưng mà bạn không biết trong quy trình học Excel và ít khi sử dụng, bắt buộc trong bài viết về hàm đếm ngày vào Excel cơ bản này 123job.vn sẽ tổng hợp lại để giúp bạn dễ dàng kiếm tìm hiểu hơn.

Bạn đang xem: Đếm số ngày trong excel

I. Giải pháp cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

1. Làm thế như thế nào để trừ ngày trong Excel

Ví dụ 1. Trừ một ngày trực tiếp

Như bạn có thể biết, Microsoft Excel cơ bản lưu trữ mỗi ngày như một số serial độc đáo bắt đầu bằng 1 đại diện cụ thể cho một tháng 1 năm 1900. Vì chưng vậy, lúc bạn trừ chúng bằng thủ thuật Excel, một phép tính số học bình thường xảy ra:

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày sử dụng hàm DATEDIF

Nếu việc học Excel cơ bản qua công thức trên bao gồm vẻ thừa đơn giản, bạn gồm thể đạt được thuộc một kết quả bằng biện pháp sử dụng hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATEDIF:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình sau đây mang lại thấy rằng cả nhì thủ thuật Excel cơ bản bên trên đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ dòng 4. Trong đó ta thấy hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATEDIF trả về lỗi #NUM.

Điều này được lý giải là lúc bạn thực hiện trừ một ngày nhỏ hơn (1 mon 5 năm 2015) mang đến một ngày lớn hơn (6 tháng 5 năm 2015), kết quả của thủ thuật Excel cơ bản sẽ trả về số âm (-5). Tuy nhiên, cú pháp cụ thể của hàm đếm ngày trong Excel DATEDIF không được cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc và vày đó kết quả nhưng mà nó trả về lỗi.

Làm thế như thế nào để trừ ngày trong Excel

2. Có tác dụng thế như thế nào để trừ hoặc cộng thêm ngày trong quá trình học Excel

Ví dụ 1. Cách cộng thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức hàm đếm ngày trong Excel chung để thực hiện thêm một số ngày cụ thể mang lại một ngày như sau:

=Date + N ngày

Ngày bao gồm thể được nhập trực tiếp bằng nhiều cách:

Là một ô tham chiếu, ví dụ: = A2 + 10Sử dụng hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATE (năm, tháng, ngày), ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10Là kết quả của một hàm đếm ngày trong Excel khác. Ví dụ: khi học Excel, để thêm số ngày cho một ngày hiện tại, hãy sử dụng thủ thuật Excel với hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình sau minh họa những công thức cụ thể trên.

Minh họa

Chú ý: Kết quả của những công thức Excel cơ bản trên là một số thứ tự đại diện cho ngày. Để hiển thị dữ liệu đó của hàm đếm ngày trong Excel dưới dạng ngày tháng, hãy chọn (các) ô và tiếp tục nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, chọn vào phần Date vào danh mục Category, cùng sau đó chọn định dạng ngày cụ thể bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày vào Excel cơ bản

Để thực hiện trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn cần thực hiện lại một phép tính số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất từ ​​ví dụ trước đó là bạn sẽ chuyển gõ dấu trừ thay cho dấu cộng.

=Date – N ngày

Dưới đây là một vài ba công thức và ví dụ hơi cụ thể:

= A2 – 10

= DATE (2015, 5, 6) – 10

= TODAY () – 10

Trừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày trong Excel cơ bản

3. Có tác dụng thế làm sao để thực hiện trừ hoặc thêm năm vào ngày trong Excel cơ bản

Thủ thuật Excelthêm năm vào một ngày vào Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định thêm phần tin tức là bạn muốn thêm bao nhiêu năm nữa:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, các công thức của hàm đếm vào Excel có thể trông như sau:

Để thêm dữ liệu năm vào một ngày vào Excel:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Để trừ năm kể từ ngày trong lúc học Excel:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Nếu bạn gõ số năm vào Excel để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức tổng quát:

Công thức tổng quát

II. Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm

Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm

1. Tính số giờ giữa nhị thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số giờ giữa nhị thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức không giống với hàm đếm ngày trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24)

và chúng ta sẽ nhận được kết quả cuối thuộc là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

2. Tính số phút hai thời điểm vào Excel cơ bản

Để thực hiện tính số phút giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức khác với thủ thuật hàm đếm ngày vào Excel sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả của hàm là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

3. Tính số giờ giây giữa nhì thời điểm trong Excel cơ bản

Để tiến hành tính số giây giữa nhì thời điểm trên họ sử dụng công thức hàm đếm giây trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được kết quả là 154760085

4. Tính số năm giữa nhì thời điểm vào Excel cơ bản

Để thực hiện tính số năm giữa hai thời điểm trên chúng ta có thể sử dụng công thức hàm đếm ngày sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả cuối cùng là 4

5. Tính số mon giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số tháng giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức hàm đếm ngày vào Excel sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhận được kết quả của hàm là 58

6. Tính số ngày giữa hai thời điểm vào Excel cơ bản

Để tính số ngày giữa nhị thời điểm bên trên trong học Excel chúng ta sử dụng hàm đếm ngày vào Excel datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và ta sẽ nhận được kết quả là 1791

7. Tính khoảng thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm vào Excel cơ bản

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm đếm ngày vào Excel datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và cuối thuộc nhận được kết quả như muốn muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

8. Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian

Cú pháp của hàm TEXT trong thủ thuật Excel sẽ như sau:

=TEXT(, )

III. Các hàm ngày tháng (Date và Time) trong Excel

1. Hàm Year, Month, Day

Cú pháp:

=YEAR(Serial_number)

=MONTH(Serial_number)

=DAY(Serial_number)

Trong đó: Serial_number là bé số đại diện mang đến một ngày cụ thể vào Excel.

2. Hàm Date

Định dạng kết quả trả về của hàm đếm ngày trong Excel DATE phụ thuộc vào định dạng cụ thể mà lại bạn nhập vào. Ví dụ bạn thực hiện nhập bạn nhập ngày - mon - năm thì kết quả nó trả về là ngày - tháng - năm. Ngược lại khi bạn nhập vào ô dữ liệu mon - ngày - năm thì nó trả về là mon - ngày - năm.

Cú pháp:

=DATE(year,month,day)

3. Hàm Current Date và Time

Hàm Current Date & Time trong Excel là hàm đếm ngày trong Excel trả về ngày tháng năm và giờ thời gian hiện tại. Giả sử rằng lúc bạn nhập là 15:30:30 thì kết quả cuối thuộc nó sẽ trả về là 15:30:30.

Cú pháp:

=Now()

4. Hàm Hour, Minute, Second

Các hàm đếm ngày trong Excel, đếm thời gian trong Excel này cần sử dụng để lấy phần giờ, phần phút cùng phần giây của một giá trị thời gian cụ thể làm sao đó.

Cú pháp:

=HOUR(serial_number)

=MINUTE(serial_number)

=SECOND (serial_number)

5. Hàm Time Function

Muốn thực hiện thêm số giờ, số phút, số giây vào biểu thức thời gian trong Excel ta bao gồm thể sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:

=TIME(HOUR, MINUTE, SECOND)

IV. Cách bóc tách cột ngày, tháng, năm làm cho 3 cột khác nhau trên Excel

1. Bóc tách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng rẽ biệt trong Excel

Bước 1:

Chúng ta thực hiện nhập tháng ngày vào trong bảng Excel. Để bao gồm thể bóc ngày thành cột riêng biệt biệt bằng hàm đếm ngày vào Excel tại cột Ngày ô C2 bạn nhập công thức =DAY(B2) rồi tiếp tục là nhấn Enter.

Tách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng biệt trong Excel

Sau đó họ sẽ được kết quả bao gồm được là ngày bóc riêng. Kéo kết quả ô đầu tiên xuống những ô còn lại trong cột Ngày để gồm thể hiện hết kết quả.

Kết quả

Bước 2:

Tại cột Tháng, bạn trực tiếp nhập công thức hàm đếm ngày vào Excel =MONTH(B2) cùng cũng nhấn Enter để tiếp tục thực hiện công thức.

Bước 2

Được kết quả ở ô đầu tiên, bạn cũng tiếp tục kéo xuống những ô còn lại để hiện đầy đủ cột Tháng.

Kết quả

Bước 3:

Tiếp đến tại ô đầu tiên của cột Năm trong trang tính này nhập công thức =YEAR(B2) với nhấn Enter để thực hiện.

Bước 3

Và kết quả cuối thuộc cũng sẽ được cột Năm bóc tách riêng như hình.

Kết quả cuối cùng

2. Chuyển ngày, tháng, năm từ số quý phái chữ Excel

Bước 1:

Tại ô nhưng bạn muốn thực hiện chuyển ngày, tháng, năm từ số sang trọng chữ bạn nhập công thức =“ ngày ”&DAY(B2)& “ tháng ”&MONTH(B2)&” năm ”&YEAR(B2), rồi tiếp tục nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả cuối thuộc của công thức hàm đếm ngày trong Excel chúng ta sẽ được dãy số tháng ngày bằng chữ như hình dưới đây.

Chuyển ngày, tháng, năm từ số quý phái chữ Excel

V. Kết luận

Thao tác học Excel qua hàm đếm ngày trong Excel thực sự không hề cạnh tranh khăn đối với người dùng, bạn chỉ cần dành ít thời gian để gồm thể thành thạo chúng. Bên cạnh đó, hãy kết hợp hàm đếm ngày trong Excel với những thủ thuật Excel khác để thuận lợi hơn trong quy trình làm việc bạn nhé!

 

Bạn có thể sử dụng một cơ chế hữu hiệu giúp giám sát và đo lường với dữ liệu ngày tháng, chính là bảng tính Excel.

 

Trong bài viết này, emcanbaove.edu.vn đang hướng dẫn các bạn cách tính số ngày vào Excel, áp dụng đếm ngày giữa 2 thời điểm, điều chỉnh lịch trình bằng cách cộng, trừ ngày, tuần, tháng, năm cho một ngày ấn định trước…


1, lưu lại Ý khi Tính ngày tháng Trong Excel


Các kiểu dữ liệu ngày mon năm có tương đối nhiều định dạng khác nhau:


Định dạng số sê-ri: Excel mặc định ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số sê-ri là 1.

Những tháng ngày trước năm 1900 không thể đổi khác thành số trên Excel.

Ngày 1 tháng một năm 2019 có số sê-ri là 43466 vì nó là 43465 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.


Cách hiển thị/ định dạng ngày tháng có thể khác nhau, mà lại khi xử lý dữ liệu tính ngày tháng trong Excel thì chỉ định dạng số sê-ri được dùng làm tài liệu cộng, trừ ngày tháng.

 


*

 

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hàm DATE để tính cộng trừ ngày tháng trong Excel:

=DATE (year, month, day)

Ví dụ: DATE(2020,1,1)-DATE(2019,3,8)


*

2, biện pháp Trừ Ngày vào Excel bằng Hàm DATEDIF


emcanbaove.edu.vn đã có nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện hàm DATEDIF tính chênh lệch khoảng thời hạn trong Excel.

 

Cách tính số ngày từ bỏ ngày bước đầu đến ngày chấm dứt bằng hàm đếm ngày vào Excel:

=DATEDIF(Start_date, End_date, “d”)

 


*

3, công thức Tính Số Ngày trong Excel kể từ Ngày hiện Tại


Để tính số ngày chênh lệch từ một ngày bất kỳ đến ngày hôm nay, bạn cũng có thể sử dụng một trong những ba bí quyết đã nêu sinh hoạt trên: phép trừ, hàm DATE, hàm DATEDIF kết hợp với 1 trong hai hàm trả về quý giá ngày/ thời hạn hiện tại sau:


TODAY(): trả về số sê-ri của ngày hiện tại tại khi quy đổi vẫn là dữ liệu ngày mon năm.NOW(): trả về số sê-ri của ngày và thời gian hiện tại lúc quy đổi đã là dữ liệu ngày tháng năm giờ đồng hồ phút giây.

Ví dụ dưới đây sử dụng các công thức:

= TODAY() – A8

= DATEDIF(A8, TODAY(), “d”)

= INT(NOW()-A8)

= DATEDIF(A8, NOW(), “d”)

 

Như đã trình diễn tại mục 2, các công thức DATEDIF chỉ chuyển động khi ngày lúc này lớn hơn ngày bạn phải trừ đi. Trường hòa hợp ngày hiện tại bé dại hơn ngày rất cần được trừ, hàm DATEDIF đang báo lỗi #NUM!:


*

Bạn cần suy xét khi trừ ngày trong Excel bằng hàm DATEDIF để tránh lỗi trong trang tính.


4, Tính Ngày trong Excel bằng phương pháp Cộng Thêm Hoặc Trừ Bớt một số trong những Ngày Từ Một Ngày núm Thể


4.1, tăng giá Trị Ngày trong Excel thêm một Số Đơn Vị


Giả sử bạn có một hóa 1-1 đến hạn giao dịch thanh toán trong 45 ngày tính từ lúc ngày hóa đơn. Bạn muốn biết hạn thanh toán là ngày nào thì bạn phải cộng thêm 45 ngày vào trong ngày hóa đơn.

 

Hoặc bạn có nhu cầu điều chỉnh chiến lược của một dự án bằng cách cộng thêm tía tuần. Để biết ngày xong mới là ngày nào, chúng ta cần tiến hành phép cùng ngày mon trong Excel.


CỘNG THÊM N NGÀY

Công thức cộng ngày đơn giản nhất:

= Date + N ngày

Trong đó: Date hoàn toàn có thể là:

Tham chiếu ô như B4 khi quý giá ngày được nhập vào ô B4

Hàm DATE(năm, tháng, ngày) như DATE(2013,9,15)

Là hiệu quả của một hàm ngày tháng khác.


CỘNG THÊM T TUẦN

Vận dụng bí quyết cộng ngày ở trên, áp dụng tính thêm số tuần vào trong ngày ban đầu:

= Date + T tuần * 7


CỘNG THÊM X THÁNG

Cách 1: phương pháp cộng thêm một số mon vào ngày lúc đầu mà không cần phải quan chổ chính giữa tháng có bao nhiêu ngày (28, 29 ngày với tháng 2; 30 giỏi 31 ngày với các tháng còn lại):

= DATE (năm, tháng+X, ngày)

 

Cách 2: Một phương pháp Excel khác đơn giản hơn – bí quyết hàm EDATE tính cách đây không lâu hoặc sau ngày đang biết đã khẳng định trước:

=EDATE (ngày bắt đầu, số mon cần cộng thêm X)

Ví dụ =EDATE(B9,3) trả về hôm sau ngày trên ô B9 tía tháng.


CỘNG THÊM Y NĂM

Vận dụng công thức tính thêm một số mon trong Excel sống trên, vận dụng cho năm (12 tháng) như sau:

Cách 1: bí quyết cộng thêm 1 số năm vào ngày thuở đầu mà không cần phải quan chổ chính giữa năm nhuận:

= DATE(năm+Y, tháng, ngày)

 

Cách 2: công thức hàm EDATE tính những năm trước hoặc sau ngày đã biết đã khẳng định trước:

=EDATE(ngày bắt đầu, Y*12)

Ví dụ: Để cộng thêm 3 năm từ ngày ở ô A1: viết bí quyết EDATE(A1,3*12).


TỔNG HỢP CÔNG THỨC

Như vậy, bạn có thể cộng thêm một vài ngày, một số tuần, một số tháng, một vài năm từ một ngày núm thể bằng phương pháp sử dụng phép cộng, hàm DATE, EDATE như bảng tổng phù hợp sau:


*

4.2, Trừ Ngày vào Excel Để Tính Ngày Đến Hạn


Giả sử một hóa đơn của khách hàng được thông báo đã mất hạn thanh toán vào trong ngày hôm nay. Hạn thanh toán là 90 ngày từ ngày nhận hóa đơn.

 

Bạn nhớ là mình đã thanh toán giao dịch hóa đối kháng ngay vào ngày nhận được nhưng bạn không nhớ cụ thể là ngày nào. Bạn phải kiểm tra bank Statement (sao kê ngân hàng) vào 1 ngày rõ ràng là ngày các bạn đã thanh toán.

 

Bạn có thể tìm ngày thanh toán bằng cách lấy ngày từ bây giờ trừ đi 60 ngày.

 

Tương từ như cách thêm một số ngày vào trong 1 ngày nạm thể, giải pháp trừ ngày để xem ngày tháng năm cũng sử dụng những công thức tương tự, cố số ngày cần thêm tự số dương thành số âm để trừ ngày trong Excel.


TRỪ ĐI N NGÀY

= Date – N ngày


TRỪ ĐI T TUẦN

= Date – T tuần * 7


TRỪ X THÁNG

Cách 1: DATE (năm, tháng-X, ngày)

Cách 2: EDATE (ngày bắt đầu, X)


TRỪ Y NĂM

Cách 1: DATE(năm-Y, tháng, ngày)

Cách 2: EDATE(ngày bắt đầu, -Y*12)


Trên đấy là các phương pháp tính số ngày trong Excel. Hi vọng bài viết của emcanbaove.edu.vn đã đem về cho các bạn các thông tin hữu ích.

Xem thêm: 2 Cách Đăng Xuất Facebook Ra Khỏi Các Thiết Bị Khác Từ Xa Cực Nhanh

Ngoài ra, nhằm xử lý các dữ liệu ngày tháng, lấy một ví dụ lọc/ thu xếp ngày tháng, định dạngngày mon trong Excel, chúng ta cũng có thể tham khảo bài xích viết:

Cách thanh lọc và thu xếp dữ liệu trong Excel

Định Dạng tháng ngày Trong Excel

Hàm DATEDIF


Categories Excel Cơ Bản, thủ pháp Excel Tags hàm DATE, Hàm DATEDIF, Ngày Tháng, mẹo nhỏ excel 2 Comments Post navigation
Hàm Đếm gồm Điều Kiện: Hàm COUNTIF cùng COUNTIFS vào Excel
Hướng Dẫn sử dụng 3 Hàm Lấy ký Tự ngẫu nhiên Trong Excel tác dụng Nhất: Hàm LEFT/ RIGHT/ MID

Leave a phản hồi Cancel reply

Comment

Name
Email
Website

Save my name, email, & website in this browser for the next time I comment.


Bài Viết Mới

Categories

Excel

Tags


Auto
Filter
Autosum
Data Validation
Error Checking
Excel cơ bản
Filter
Format Cells
Hàm AVERAGEIFHàm AVERAGEIFSHàm COUNTAhàm COUNTIFhàm COUNTIFShàm DATEHàm DATEDIFHàm HLOOKUPHàm If
Hàm Indexhàm INThàm LENhàm LOWERHàm MATCHhàm MODHàm MROUNDHàm PROPERhàm rankhàm ROUNDHàm ROUNDDOWNHàm ROUNDUPHàm Subtotal
Hàm SUMHàm SUMIFHàm SUMIFShàm SUMPRODUCTHàm TEXThàm TRUNChàm VALUEHàm VLOOKUPHàm WEEKDAYLỗi N/ANgày Tháng
Paste Special
Pivot Table
Sort
Table Tool
Thủ thuật excel
© 2022 emcanbaove.edu.vn • Powered by Generate
Press
Scroll back to lớn top