Định mức dự toán xây dựng là công cụ tiến hành chức năng làm chủ nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính tuyên chiến đối đầu trong vượt trình chi tiêu xây dựng. Thông qua đó làm cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và làm chủ dự án xây đắp nói riêng.

Bạn đang xem: File excel định mức 4970


Định mức tạo ra là gì ?

Là công cụ quan trọng để các chủ đầu tư, Cty hỗ trợ tư vấn và bên nước tham khảo vận dụng để xây dựng khối hệ thống giá áp dụng cho những công trình xây dựng.

Định mức dự trù xây dựng là công cụ thực hiện chức năng thống trị nhà nước trong cơ chế thị phần nhằm công khai các tin tức để tăng tính đối đầu trong thừa trình chi tiêu xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả cai quản nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dừng nói riêng.

*
Định mức xây dừng công trình

Down load Định mức 1776, 1777, 1778, 1779, ebook tra cứu giúp định nút BXD

Định nút 1776: download Định mức thi công 1776Định nút 1777: download Định mức gây ra 1777Định nút 1778: download định mức xuất bản 1778Định nấc 1779: tải về định mức thành lập 1779Định mức 1780: tải về định mức desgin 1780Định mức 1781: download định mức sản xuất 1781Định nấc 1782: download định mức chế tạo 1782Định mức 1783: tải về định mức desgin 1783------------------

Công tía Định mức dự toán xây dựng dự án công trình - Phần Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 1776/BXD-VPV/v: chào làng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

Kính gửi:

- các Bộ, ban ngành ngang bộ, ban ngành thuộc chính phủ- Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương- những Tập đoàn gớm tế, Tổng công ty Nhà nước.

- căn cứ nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Xây dựng.- địa thế căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng dự án công trình - Phần gây ra kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí chi tiêu xây dựng dự án công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 mon 7 trong năm 2007 của cỗ Xây dựng phía dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận:- Như trên;- văn phòng và công sở Quốc hội;- Hội đồng dân tộc bản địa và các Uỷ ban của Quốc hội;- Văn phòng chủ tịch nước;- ban ngành TW của những đoàn thể;- Toà án Nhân dân về tối cao;- Viện kiểm giáp Nhân dân tối cao- Văn phòng chủ yếu phủ;- các Sở XD, những Sở tất cả công trìnhxây dựng chuyên ngành;- những Cục, Vụ thuộc cỗ XD;- giữ VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD, H.300

KT. BỘ TRƯỞ
NGTHỨ TRƯỞ
NGĐinh Tiến Dũng

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG

Định mức dự trù xây dựng công trình - Phần sản xuất (Sau đây điện thoại tư vấn tắt là Định nấc dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật biểu hiện mức hao phí tổn về thứ liệu, lao rượu cồn và máy xây đắp để xong một đối kháng vị trọng lượng công tác chế tạo như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. Tự khâu chuẩn bị đến khâu chấm dứt công tác kiến thiết (kể cả phần nhiều hao phí cần thiết do yêu ước kỹ thuật và tổ chức triển khai sản xuất nhằm bảo đảm an toàn thi công xây đắp liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự trù được lập bên trên cơ sở những quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng; quy phạm chuyên môn về xây đắp - xây dựng - nghiệm thu; nấc cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thứ kỹ thuật, biện pháp kiến thiết và những tiến bộ khoa học tập kỹ thuật trong xây đắp (các vật tư mới, sản phẩm và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự trù

Định mức dự toán bao gồm:

- nút hao giá tiền vật liệu:

Là con số vật liệu chính, vật liệu phụ, những cấu kiện hoặc các thành phần rời lẻ, đồ gia dụng liệu vận chuyển (không kể vật liệu phụ phải dùng đến máy móc, phương tiện vận đưa và những vật liệu tính trong ngân sách chi tiêu chung) nên cho việc triển khai và dứt một solo vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định nấc này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các một số loại cát tạo ra đã kể đến hao hụt bởi vì độ dôi của cát.

- nấc hao tổn phí lao động:

Là số ngày công tích động của người công nhân trực tiếp thực hiện trọng lượng công tác sản xuất và công nhân giao hàng xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để triển khai và xong xuôi một đối kháng vị trọng lượng công tác thiết kế từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện ngôi trường thi công.

Cấp bậc người công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia triển khai một đơn vị chức năng công tác xây dựng.

- nút hao chi phí máy thi công:

Là số ca áp dụng máy cùng thiết bị thiết kế chính trực tiếp tiến hành kể cả máy cùng thiết bị phụ ship hàng để xong xuôi một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Kết cấu tập định mức dự toán

- Tập định mức dự trù được trình bè bạn theo nhóm, loại công tác làm việc hoặc kết cấu xây đắp và được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương.

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II : công tác làm việc đào, đắp đất, đá, cát

Chương III : công tác đóng cọc, nghiền cọc, nhổ cọc, khoan tạo nên lỗ cọc khoan nhồi

Chương IV : công tác làm việc làm đường

Chương V : công tác làm việc xây gạch men đá

Chương VI : công tác làm việc bê tông tại chỗ

Chương VII : công tác sản xuất với lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương VIII : Sản xuất, đính dựng cấu kiện gỗ

Chương IX : Sản xuất, đính dựng cấu khiếu nại sắt thép

Chương X : công tác làm mái, có tác dụng trần và những công tác triển khai xong khác

Chương XI : những công tác khác

- Mỗi các loại định nút được trình bè đảng tóm tắt yếu tố công việc, đk kỹ thuật, điều kiện kiến tạo và biện pháp xây cất và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để tiến hành công tác phát hành đó.

- những thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên lý sau:

+ nấc hao phí vật tư chính được tính bằng số lượng tương xứng với đơn vị chức năng tính của đồ dùng liệu.

+ nút hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật tư phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên giá thành vật liệu chính.

+ nút hao tổn phí lao động chủ yếu và phụ được xem bằng số ngày công theo cấp cho bậc trung bình của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ mức hao giá thành máy xây cất chính được xem bằng số lượng ca lắp thêm sử dụng.

+ nút hao giá thành máy kiến tạo khác được xem bằng tỷ lệ % trên túi tiền sử dụng lắp thêm chính.

Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự trù được vận dụng để lập đơn giá tạo ra công trình, có tác dụng cơ sở xác minh dự toán túi tiền xây dựng, tổng mức đầu tư chi tiêu dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình và quản lý chi phí chi tiêu xây dựng công trình.

- không tính thuyết minh cùng hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một trong những chương công tác làm việc của Định mức dự toán còn tồn tại phần thuyết minh với hướng dẫn rõ ràng đối cùng với từng nhóm, loại công tác làm việc xây dựng cân xứng với yêu mong kỹ thuật, điều kiện thi công và giải pháp thi công.

Xem thêm:

- chiều cao ghi trong định mức dự trù là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo kiến thiết công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m với từ cốt 0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức ko ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi kiến thiết ở độ dài > 16m thì sử dụng định nút bốc xếp vận chuyển vật tư lên cao.

Bảng phân loại rừng, phân nhiều loại bùn, cấp đất, đá vào định mức được áp dụng thống nhất cho những loại công tác làm việc xây dựng vào tập định nấc này.

Định mức dự toán chuyên ngành điện đường dây và trạm biến đổi áp

Để lập dự toán dự án công trình điện đường dây tải điện và trạm trở thành áp chúng ta cần vận dụng cơ sở sau:

a, tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự trù chuyên ngành điện năm 2023

Cơ sở lập dự toán công trình điện trạm thay đổi áp và đường dây cài điện tất cả mục nào

Tập định mức chăm ngành năng lượng điện trạm vươn lên là áp mặt đường dây tải điện như ( định mức 36, định nút 1781,…)Áp dụng những thông tư 11/2021/TT-BXD cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng
Thông tứ 13/2021/TT-BXD của cục xây dựng xác minh đơn giá bán nhân công xuất bản và báo giá ca máy
Nghị định 10/2021/NĐ-CP của cơ quan chính phủ về làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT

File Excel dự trù Định nấc Trạm phát triển thành áp đường dây sở hữu điện theo Thông tứ 36/TT-BCT của bộ Công thương

Nếu bạn phải file Excel Định mức Điện 36 của bộ công yêu đương

gmail.com

*
*
File excel định mức điện 36/2022/tt-bct

Kết cấu định mức dự trù chuyên ngành lắp ráp đường dây sở hữu điện có 4 chương

Chương I: công tác làm việc vận chuyển, bốc dỡ

Chương II: công tác làm việc lắp dựng cột điện

Chương III: Công tác lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây

Chương IV: Công tác lắp ráp đường dây sạc điện

Các bước lập dự toán chuyên ngành điện năm 2023

Ví dụ: Lập dự toán trên địa bàn quận mong Giấy thành phố HÀ NỘI

1, bóc tách tách cân nặng các công tác làm việc trong dự trù ngành điện theo định nút Thông tứ 36/2022/TT-BCT. Có thể vận dụng thêm theo định nút 203/2020/EVN, Định nút thí nghiệm điện 1781/QĐ-BCT năm 2007

2, Điều chỉnh giá vật tư và tính cước vận tải tới chân công trình xây cất ( Địa điểm quận cg cầu giấy Hà Nội)

3, xác định nhân công căn cứ theo thông tứ 13/2021/tt-bxd của bộ Xây dựng. Quyết định 1265/QĐ-SXD ban hành đơn giá bán nhân công của Hà Nội. Áp dụng tại Vùng I khu vực I quận ước Giấy thành phố Hà Nội

4, Xác định bảng báo giá ca lắp thêm tại thời khắc thi công

Xác định theo đưa ra quyết định 1266/QĐ-SXDGiá nguyên nhiên liệu Xăng Diesel Điện theo chào làng mới độc nhất vô nhị tại thời khắc lập dự toán

5, xác minh giá trị dự trù – dự thầu

Quản lý giá cả lập dự toán viên thông theo thông bốn 11/2021/tt-bxd của bộ Xây dựng

Xác định loại công trình viễn thông nhằm áp hệ số thống trị chi phí bao gồm xác

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ hoạt động công ích đô thị new nhất Xem trên đây

Hướng dẫn lập dự trù xây dựng năm 2023 coi TẠI ĐÂY

Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin mới nhất năm 2021 Xem trên đây

Video khuyên bảo lập dự toán dự án công trình điện – Trạm biến áp và đường dây mua điện xem trên đây


Tham khảo thêm thông tin cụ thể khóa học tập tại: