140. Bảng tính xử lý nền khu đất yếu cách xử trí móng công trình bằng cọc tre , cọc tràm - Tải Về

*

139. Bảng tính toán vách bể theo TTGH1 cùng TTGH2 - Tải Về

*

138. Bảng excel tính toán bể nước ngầm - Tải Về

*

137. File excel giám sát và đo lường cột thép chịu đựng nén đúng trọng tâm - Tải Về

*

136. Tệp tin EXCEL TÍNH TOÁN size XƯỞ


Bạn đang xem: File excel tính thép cột

NG -
Tải Về

*

135. Thuyết minh tính toán móng solo không địa chất - Tải Về

*

134. File tính excel kiểm tra võng sàn - Tải Về

*

133. Tệp tin excel tính toán móng băng - Tải Về

*

132. BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TĨNH TẢI, GIÓ, ĐỘNG ĐẤT TRÊN NỀN EXCEL KHÁ tốt - Tải Về

*

131. đo lường và thống kê lún cho móng nông - Tải Về

*

130. File excel tính cống hộp - Tải Về

*

129. Bảng tính chiều rộng vết nứt theo TCVN 5574-2018 - Tải Về

*

128. BẢNG TÍNH: tệp tin EXCEL TÍNH HỆ SỐ TỪ BIẾN VÀ co NGÓT CỦA BÊ TÔNG - Tải Về

*

127. TÍNH TOÁN CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018 - Tải Về

*

126. File EXCEL KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT TCVN 5574:2018 - Tải Về

*

125. BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH (PP phân tích tĩnh lực ngang tương đương) - Tải Về

*

124. BẢNG TÍNH SÀN NẤM - Tải Về

*

123. BẢNG TÍNH MÓNG BÈ - Tải Về

*

122. Bảng tính cọc khoan nhồi bê tông đúng đắn mới độc nhất vô nhị 2020 - Tải Về

*

121. THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC - CHỈ sở hữu TÍNH THAM KHẢO - Tải Về

*

120. File EXCEL TÍNH SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU KHÔNG BÁM DÍNH - Tải Về

*

119. EXCEL TÍNH TOÁN BỀ RỘNG VẾT NỨT mang đến CẤU KIỆN CHỊU UỐN - TCVN 5574:2018 - Tải Về

*

118. PHẦN MỀM TÍNH TOÁN FULL CỘT DẦM SÀN BTCT 03 - Tải Về

*

117. THIẾT KẾ CỘT CHỊU NÉN LỆCH TÂM - Tải Về

*

116. TÍNH TOÁN VÁCH HẦM PDF - Tải Về

*

115. EXCEL TÍNH TƯỜNG VÂY - Tải Về

*

114. EXCEL TÍNH TƯỜNG CHẮN và ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT - Tải Về

*

113. EXCEL TÍNH TƯỜNG CHẮN - Tải Về

*

112. BẢNG EXCEL TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP - Tải Về

*

111. BẢNG TÍNH KẾT CẤU HỐ GA - Tải Về

*

110. BẢNG TÍNH CẦU THANG 2 VẾ - Tải Về

*

109. BẢNG TÍNH CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018 - Tải Về

*

108. mong thang cỗ - Tải Về

*

107. tệp tin Excel xây đắp và kiểm toán kết cấu Trụ - Tải Về

*

106. tệp tin Excel bảng tính cốt thép Dầm Sàn theo TCVN 5574-2012 - Tải Về

*

105. Bảng giám sát bể nước ngầm tốt - Tải Về

*

104. File TÍNH SÀN TỰ ĐỘNG xuất xắc - Tải Về

*

103. Tệp tin EXCEL TRA GIA TỐC NỀN - Tải Về

*

102. File Excel tính cột bằng lệch tâm xiên - Tải Về

*

101. File EXCEL TÍNH CỘT LỆCH TÂM XIÊN - Tải Về

*

100. Tệp tin EXCEL TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG - Tải Về

*

99. File EXCEL TÍNH ĐỘ VÕNG SÀN - Tải Về

*

98. Bảng excel giám sát đường hàn - Tải Về

*

97. Bảng tính xoắn dầm - Tải Về

*

96. Bảng giám sát và đo lường thiết kế móng cọc - Tải Về

*

95. Bảng tính thép dầm theo TCVN 5574-2012 -Song ngữ anh việt - Tải Về

*

94. Bảng tính cọc xi-măng - Đất - Tải Về

*

93. Bảng excel tính mức độ chịu thiết lập cọc khoan nhồi - Tải Về

*

92. Bảng excel tính dầm xoắn - Tải Về

*

91. Bảng tính khám nghiệm thép sàn bê tông cốt thép - Tải Về

*

90. Bang tra chiều dài neo nối cốt thép - Tải Về

*

89. Bảng tính excel móng 1-1 - Tải Về

*

88. Mẫu thông kê cốt thép - Tải Về

*

87. đo lường và tính toán cừ trong đất - Tải Về

*

86. Bảng tính thiết lập trọng gió gió rượu cồn + gió tĩnh - Tải Về

*

85. Bảng tính phần móng bè trên nền cọc cùng trên nền thiên nhiên - Tải Về

*

84. Bảng tính móng nền đơn, bao gồm thuyết minh - Tải Về

*

83. File excel tổng hợp nội lực đến làm thứ án bê tông cốt thép 2 - Tải Về

*

82. Bảng tính thép sàn excel - Tải Về

*

81. Bảng tính gió động và rượu cồn đất - Tải Về

*

80. Bảng tính gió tĩnh theo TCVN - Tải Về

*

79. Bảng tính móng đơn không có địa chất - Tải Về

*

78. đo lường và thống kê kiểm tra đài móng - Tải Về

*

77. đo lường và tính toán cấu khiếu nại dầm BTCT - Tải Về

*

76. LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI - Tải Về

*

75. Truy thuế kiểm toán cột tròn chịu nén uốn theo 2 phương theo TCVN356-2005 - Tải Về

*

74. TÍNH TOÁN SÀN BTBT - KIỂM TRA SÀN BTBT - Tải Về

*

73. Bảng tính sẵn kết cấu dầm super T - Tải Về

*

72. Bảng Excel đo lường và thống kê đoạn neo nối thép - Tải Về

*

71. Bảng excel thuyết minh đo lường và thống kê móng băng dưới cột trên nền bọn hồi - Tải Về

*

70. Thống kê giám sát kiểm tra bu lông chịu giảm - Tải Về

*

69. đo lường tính toán cấu kiện nghiêng chịu uốn - Tải Về

*

68. Bảng tính bình chọn chọc thủng sàn - Tải Về

*

67. đo lường thép sàn - Tải Về

*

66. Chương trình kiểm soát chịu lực, tính khối lượng, thống kê, auto vẽ thanh lịch cad được đặt theo hướng dẫn - Tải Về

*

65. Chủng loại thuyết minh đo lường và thống kê kết cấu - Excel - Tải Về

*

64. Các phương án kết cấu nhà cao tầng - Nguyễn Bá mùi - Tải Về

*

63. Chương trình tối ưu hóa giảm thép - Tải Về

*

62. Mẫu mã excel thống kê giám sát tải trọng đụng đất đến nhà cao tầng liền kề - Tải Về

*

61. Học Sap2000 - Tải Về

*

60. đo lường sức chịu tải của cọc - Tải Về

*

59. Thiết kế cầu thép - Tải Về

*

58. Bảng tra diện tích cốt thép - Tải Về

*

57. Thống kê giám sát khả năng chịu lực của cọc khoan nhồi - Tải Về

*

56. đo lường và thống kê và chất vấn tiết diện cột - Tải Về

*

55. Giám sát và khám nghiệm móng đối chọi - Tải Về

*

54. Bảng tính thép sàn - Tải Về

*

53. Xử lý nền mặt đường đất yếu bởi bấc ngấm - Tải Về

*

52. Cách xử lý nền đắp trên khu đất yếu - Tải Về

*

51. Tính rún nền đáp trên đất yếu - Tải Về

*

50. Tính nhún nhường theo các phương thức khác nhau - Tải Về

*

49. đo lường và thống kê sơ bộ tiết diện các cấu kiện - Tải Về

*

48. Đánh giá bán liên kết bản đế chân cột thép - Tải Về

*

47. đo lường xà gồ - Tải Về

*

46. Bảng tính cốp pha CỘT - DẦM - SÀN - Tải Về

*

45. đo lường độ võng đâm công xôn - Tải Về

*

44. Tính toán độ võng đâm 2 đầu ngàm - Tải Về

*

43. Bảng tính xây dựng cốt thép vách cứng - Tải Về

*

42. Bảng tính nước ngoài - Tải Về

*

41. Xây dựng vách cứng - Tải Về

*

40. Bảng tính BTCT-356-2005 - Tải Về

*

39. Tinh toán mức độ chịu cài của cọc - Tải Về

*

38. Tính nhún mình móng nông - Tải Về

*

37. Giám sát dầm super T - Tải Về

*

36. Bảng tính cấu khiếu nại cơ phiên bản - Tải Về

*

35. Tinh sức phòng của coc khoan nhồi-22TCN 272-05 - Tải Về

*

34. Tệp tin EXCEL xây dựng sàn BTCT - Tải Về

*

33. BẢNG TÍNH THÉP CỘT - Tải Về

*

32. BẢNG TÍNH THÉP DẦM - Tải Về

*

31. Tệp tin tính excel kết cấu khá không thiếu các phần - Tải Về

*

30. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN - Tải Về

*

29. Tính thép dầm - Tải Về

*

28. BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT (PP TLNTĐ) - Tải Về

*

27. Tính thép cột 2 phương - Tải Về

*

26. Bảng tính thép dầm - Tải Về

*

25. BẢNG TÍNH SÀN 20130325 - Tải Về

*

24. Bảng tính cốt thép sàn - Tải Về

*

23. TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG VÀ BỀ RỘNG KHE NỨT - Tải Về

*

22. Chương trình đo lường và kiến tạo BTCT - Tải Về

*

21. Chương trình đo lường và thống kê nhà thép tiền chế - Tải Về

*

20. Ứng dụng Excel vào giám sát và đo lường kết cấu cầu đường - Tải Về

*

19. Sổ tay tra vật tư kết cấu - Tải Về

*

18. Giám sát móng chân vịt (móng phối hợp) - Tải Về

*

17. Tổng đúng theo bảng tính Excel xây cất phần 01 - Tải Về

*

16. Tệp tin Excel tính cừ Larsen - Tải Về

*

15. Bảng thống kê giám sát móng băng - Tải Về

*

14. Thống kê giám sát móng bè trên nền cọc - Tải Về

*

13. Bảng thống kê giám sát thiết kế đài móng cọc - Tải Về

*

12. Bảng tính cột bê tông cốt thép tự động - Tải Về

*

11. Chương trình đo lường và thống kê và thi công kết cấu bê tông cốt thép siêu không thiếu - Tải Về

*

10. Bảng Excel đo lường cột dầm sàn vách - Tải Về

*

9. Bảng excel móng đơn chuẩn chỉnh - Tải Về

*

8. Chương trình tính thép sàn - Tải Về

*

7. Tệp tin Excel tính cốt thép vách bằng biểu đồ cửa hàng theo TCVN 5574-2012 thực hiện nội lực tự Etabs - Tải Về

*

6. So với và thi công chống rượu cồn đất - Tải Về

*

5. Bảng Tính Cốt Thép Sàn Theo Bảng Tra - Tải Về

*

4. Bảng tính thép sàn theo TCXDVN 5574-2012 - Tải Về

*

3. TẢI TRỌNG và TỔ HỢP TẢI TRỌNG:(TCVN2737-1995) - Tải Về

*

2. Thiết kế cột chịu đựng nén lệch trung khu - Tải Về

*

1. Công tác tính cốt thép tương đối đầy đủ các cấu khiếu nại và thiết lập tọng - Tải Về

*

Đang cập nhập thêm ...

Bạn tất cả thấy share của trang này hữu dụng không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên fanpage facebook Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu ước tài liệu " mặt dưới, và để được gửi các tài liệu mà bạn đang cần

Bảng tính thép cột theo 2 phương.

Chia sẻ tới các bạnBảng tính thép cột theo 2 phương. Các bạn cùng tham khảo.


Để cài tài liệu các bạn vui lòng ấn nút thiết lập File

Tải tệp tin Hướng dẫn sở hữu File

Sưu tầm:

Tham khảo thêm nhiều nội dung bài viết hay khác nữa tại nhóm Tài liệu, bảng tính xây dựng với theo dõi Page Face
Book để cập nhật nhiều nội dung bài viết hay nhé!Truy cập Nhóm

Bạn bài viết liên quan các nội dung bài viết khác:

Cảm ơn chúng ta đã đồng hành cùngXay
Dung
Plus.com
. Chúc chúng ta thành công trên phần lớn lĩnh vực!


*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Δ


Chuyên mục
Chọn chuyên mục
Bài mới(3)Bài Nổi Bật(3)Chưa được phân loại(2)Chưa được phân loại(6)Danh Mục(134)Cơ học tập Kết Cấu(12)Đề thi cơ kết cấu(4)Giáo trình Cơ Kết Cấu(8)Cơ học tập Lý Thuyết(2)Đồ Án Bê Tông Cốt Thép(9)Kết cấu Bê tông cốt thép(46)Kết Cấu Thép(15)Tài liệu kết cấu thép(8)Máy Xây Dựng(10)Nền Móng(11)Sức Bền trang bị Liệu(9)Tổ Chức Và quản lý Thi Công(19)Đồ Án Tổ Chức làm chủ Thi Công(7)Giáo Trình tổ chức triển khai Thi Công(12)hướng dẫn(1)Kiến Thức và Đồ Họa(53)Auto
Cad(34)Bộ cài(3)Giáo Trình Auto
Cad(21)Lisp Cad(5)Project(11)Tài Liệu(9)Sketchup(5)Mẫu Công Trình(195)Mẫu Biệt Thự(44)Biệt thự đẹp(16)Biệt thự Phố(6)Mẫu phổ biến Cư(5)Mẫu Đồ Án tốt Nghiệp(7)Mẫu nhà Phố(127)Nhà 2 Tầng(12)Nhà 3 tầng(18)Nhà 4 Tầng(19)Nhà cấp 4(16)Phần Mềm(83)ETAPS(24)Bộ cài đặt Etabs(5)Giáo Trình Etap(15)Học Etap(3)Phần mượt Plaxis(2)Phần mượt Ro
Bot Structure(1)Bộ thiết lập Robot Structure(1)Phần mềm SAFE(6)Tài Liệu Safe(6)Phần mềm Sap2000(20)Bài Tập Sap2000(4)Giáo Trình Sap2000(16)Revit(28)Bộ cài Revit(5)Công Trình Revit(1)Giáo Trình Revit(6)Template, Thư Viện(2)Tự học tập Revit(11)Tekla(2)Phần mềm Auto
Cad(88)Lệnh Cad(7)Mẹo Auto
Cad(47)Thư Viện Autocad(35)Phong Thủy(17)Sap2000(1)Tài Liệu(327)Bảng tính excel(113)Biểu mẫu(9)Dự Toán(30)Ebooks Vietcons(1)Tài Liệu cầu Đường(3)Tài Liệu Hay(90)Tài liệu học dự toán(11)Tài Liệu Thi Công(83)Biện Pháp Thi Công(28)Giám gần kề Thi Công(12)Thi Công và Nghiệm Thu(11)Thi Công Xây Dựng(29)Tài liệu tự học(15)Tính Toán Kết Cấu Vách Cứng(13)Tiếng Anh(24)Tiếng Anh siêng Ngành(17)Tiếng Anh Cơ Bản(7)Tiêu chuẩn(1)Travel(1)Video Khóa Học(3)Word
Press(3)


Xem thêm:


Tổng hợp chọn lọc và chia sẻ tài liệu mang đến ngành desgin với mục đích cung cấp cho cộng đồng kỹ sư, phong cách thiết kế sư Xây dựng có được những bốn liệu quý. Đóng góp mang lại sự trở nên tân tiến chung của cả ngành phát hành tại Việt Nam