Introduction

Whenever you're working with a lot of data, it can be difficult lớn compare information in your workbook. Fortunately, Excel includes several tools that make it easier khổng lồ view content from different parts of your workbook at the same time, including the ability lớn freeze panessplit your worksheet.

Bạn đang xem: Cách cố định cột trong excel cực đơn giản, chi tiết cho mọi

Optional: tải về our practice workbook.

Watch the clip below lớn learn more about freezing panes in Excel.


To freeze rows:

You may want to lớn see certain rows or columns all the time in your worksheet, especially header cells. By freezing rows or columns in place, you'll be able khổng lồ scroll through your content while continuing to view the frozen cells.

Select the row below the row(s) you want to freeze. In our example, we want to lớn freeze rows 1 and 2, so we'll select row 3.
*


The rows will be frozen in place, as indicated by the gray line. You can scroll down the worksheet while continuing lớn view the frozen rows at the top. In our example, we've scrolled down lớn row 18.
*

To freeze columns:Select the column to the right of the column(s) you want khổng lồ freeze. In our example, we want to lớn freeze column A, so we'll select column B.
*


The column will be frozen in place, as indicated by the gray line. You can scroll across the worksheet while continuing to view the frozen column on the left. In our example, we've scrolled across to lớn column E.

If you only need lớn freeze the đứng top row (row 1) or first column (column A) in the worksheet, you can simply select Freeze đứng top Row or Freeze First Column from the drop-down menu.


To unfreeze panes:

If you want khổng lồ select a different view option, you may first need to reset the spreadsheet by unfreezing panes. To lớn unfreeze rows or columns, click the Freeze Panes command, then select Unfreeze Panes from the drop-down menu.


Other view options

If your workbook contains a lot of content, it can sometimes be difficult to compare different sections. Excel includes additional options lớn make your workbooks easier to lớn view and compare. For example, you can choose khổng lồ open a new window for your workbook or split a worksheet into separate panes.

To open a new window for the current workbook:

Excel allows you to xuất hiện multiple windows for a single workbook at the same time. In our example, we'll use this feature to compare two different worksheets from the same workbook.

Click the View tab on the Ribbon, then select the New Window command.
You can now compare different worksheets from the same workbook across windows. In our example, we'll select the 2013 Sales Detailed View worksheet lớn compare 2012 and 2013 sales.

If you have several windows open at the same time, you can use the Arrange All command to lớn rearrange them quickly.


To split a worksheet:

Sometimes you may want to compare different sections of the same workbook without creating a new window. The Split command allows you lớn divide the worksheet into multiple panes that scroll separately.

Select the cell where you want lớn split the worksheet. In our example, we'll select cell D6.

*

Click the View tab on the Ribbon, then select the Split command.
The workbook will be split into different panes. You can scroll through each pane separately using the scroll bars, allowing you to compare different sections of the workbook.
After creating a split, you can click and drag the vertical và horizontal dividers to lớn change the kích cỡ of each section.

To remove the split, click the Split command again.

Challenge!

Within our example file, there is A LOT of sales data. For this challenge, we want to lớn be able khổng lồ compare data for different years side by side. To do this:

Open a new window for your workbook.Freeze First Column and use the horizontal scroll bar khổng lồ look at sales from 2015.Unfreeze the first column. Select cell G17 & click Split lớn split the worksheet into multiple panes. Hint: This should split the worksheet between rows 16 và 17 and columns F & G. Use the horizontal scroll bar in the bottom right of the window khổng lồ move the worksheet so that Column N, which contains data for January 2015, is next khổng lồ Column F.Open a new window for your workbook, & select the 2012-2013 Sales tab. Move your windows so they are side by side. Now you're able khổng lồ compare data for similar months from several different years. Your screen should look something lượt thích this:

Excel là phần mềm có tính áp dụng cao, được áp dụng rộng rãi hiện thời bởi nhiều tính năng hỗ trợ người tiêu dùng hiệu quả. Phần mềm này cũng có thể có lệnh freeze panes giúp cố định và thắt chặt các hàng, cột để giúp người cần sử dụng tiện theo dõi những thông tin trực quan liêu hơn. Vậy bạn đã biết sử dụng tính năng freeze panes trong excel chưa? Hãy cùng tham khảo hướng dẫn rõ ràng sau đây nhé!


Nội dung

2 sử dụng Freeze Panes trong excel để thắt chặt và cố định cột, hàng 4 Một số để ý và mẹo khi thắt chặt và cố định cột, mẫu Freeze Panes

Freeze Panes vào excel là gì?

Freeze Panes là phầm mềm trong excel được cho phép cố định (đóng băng) cột hoặc mặt hàng dữ liệu. Nhằm giao hàng nhu mong nhìn trực quan của tín đồ dùng. Sau khi cột hoặc hàng đã được thắt chặt và cố định thì dù dữ liệu có tràn xuống giỏi sang phân thì phần cố định vẫn sẽ luôn hiển thị trên màn hình trang tính. Từ đó giúp việc sử dụng excel của người tiêu dùng dễ dàng. Đồng khí hậu kiệm thời gian hơn rất nhiều, không cần thiết phải kéo chuột liên tiếp để quan liêu sát.

Vị trí: trên thẻ View bên trên thanh Ribbon > team Window > chọn Freeze Panes.

Sử dụng Freeze Panes trong excel để cố định và thắt chặt cột, hàng 

Cố định bậc nhất tiên (dòng title trong excel)

Để trang excel luôn luôn hiển thị loại tiêu đề, cho dù kéo con chuột xuống bao nhiêu lần thì title vẫn luôn hiện và dễ ợt quan sát thì cần cố định bậc nhất tiên. 

Cách thực hiện:

Chọn mục View > Kích vào Freeze Panes > chọn Freeze đứng top Row


*

Cố định hàng đầu tiên (dòng title trong excel)


Vậy là đã rất có thể cố định hàng đầu tiên. Mặt hàng được thắt chặt và cố định này sẽ được đánh dấu khác hoàn toàn bằng 1 mặt đường kẻ đen đậm bên dưới ô dữ liệu đóng băng.


*

Cố định bậc nhất tiên (dòng title trong excel)


Cố định cột đầu tiên trong trang tính

Bên cạnh để tiêu đề ở bậc nhất tiên thì tiêu đề cũng rất có thể hiển thị làm việc cột trước tiên bên trái của trang tính.

Cách thực hiện: tương tự như chũm định hàng đầu tiên, thao tác như sau:

Chọn mục View > Kích vào Freeze Panes > chọn Freeze First Column


*

Cố định cột thứ nhất trong trang tính


Vậy là đã có thể cố định cột dữ liệu đầu tiên. Khi lộ diện đường viền tối và dày dặn hơn bên buộc phải cột tiêu đề có nghĩa là bạn vẫn đóng băng thành công xuất sắc cột tiêu đề.


*

Cố định cột trước tiên trong trang tính


Cố định những cột và những hàng trên trang tính

3.1. Cố định và thắt chặt nhiều sản phẩm trong excel

Để khóa những hàng trong bảng tính, làm việc cần tiến hành như sau:

Bước 1: Chọn hàng bên dưới các hàng buộc phải cố định. Ví dụ bạn có nhu cầu khóa 2 hàng đầu tiên thì lựa chọn hàng vật dụng 3 hoặc A3.


*

Chọn hàng bên dưới các hàng yêu cầu cố định.


Bước 2: Vào mục View > chọn vào Freeze Panes > chọn Freeze Panes.

3.2. Cố định và thắt chặt nhiều cột vào excel

Khi muốn thắt chặt và cố định nhiều hơn một cột trong trang tính, các bạn cần triển khai như sau:

Bước 1: chọn cột bên yêu cầu cột sau cùng mà bạn có nhu cầu khóa. Ví dụ: nếu như muốn khóa 3 cột đầu tiên (A – B), hãy kích chọn toàn cục cột C hoặc ô C1.


*

Cố định các cột vào excel


Chú ý, cột cố định sẽ luôn bắt đầu từ cột A và không thể cố định nhiều cột trọng điểm bảng tính.

Bước 2: Vào mục View > chọn vào Freeze Panes > lựa chọn Freeze Panes.

3.3. Cố định và thắt chặt đồng thời cả hàng và cột

Bước 1: Chọn ô dưới hàng với bên nên cột bạn có nhu cầu cố định


*

Cố định mặt khác cả hàng và cột


Bước 2: Vào mục View > chọn vào Freeze Panes > lựa chọn Freeze Panes.

Hướng dẫn bỏ thắt chặt và cố định hàng và cột

Sau lúc đã ngừng hoạt động hàng cùng cột, lệnh Freeze Panes sẽ auto chuyển thành Unfreeze Panes. Bạn chỉ việc click vào Unfreeze Panes để các loại bỏ thắt chặt và cố định hàng với cột. 

Việc các loại bỏ cố định sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu ban sơ cũng như tài liệu đã chuyển đổi trong lúc triển khai cố định.

Một số lưu ý và mẹo khi cố định cột, cái Freeze Panes

Tránh hàng/cột bị ẩn 

Lỗi thường gặp mặt đầu tiên khi đóng băng hàng, cột là lỗi cố định không theo ý muốn. Vị dòng, cột bị ẩn hoặc không chú ý thấy. Lý do là do khóa nhiều hàng và cột trong bảng tính đề nghị vô tình quan trọng hiển thị một vài ô. Dẫn mang đến sau khi cố định và thắt chặt với freeze panes bạn cũng trở thành không quan sát thấy các ô này.

Ví dụ: Nếu bạn muốn cố định 5 chiếc đầu tiên, nhưng cái 1, 2 không nằm trong khoảng nhìn. Sau thời điểm thực hiện lệnh Freeze Panes, mẫu 1 với 2 sẽ không hiển thị cùng bạn cũng trở nên không cuộn lên để xem 2 chiếc này được. 


*

Dòng 1 cùng 2 không nằm trong tầm nhìn khi làm việc lệnh thắt chặt và cố định dòng


*

Kết quả, dòng 1 cùng 2 không hiển thị sau thời điểm cố định


Vì vậy, cần bảo vệ các cột, sản phẩm mà bạn muốn cố định đều nên hiển thị tại thời gian thực hiện thao tác khóa các cột, nhiều hàng. 

Cách xung khắc phục:

Nếu khi thao tác tình trạng này xảy ra, để xử trí bạn chỉ việc bỏ thắt chặt và cố định hàng hoặc cột đi, phục hồi lại tình trạng tài liệu ban đầu. 

Sau đó, cuộn bảng tính lại để rất có thể hiển thị không còn hàng với cột đã biết thành ẩn và thực hiện lệnh Freeze Panes như ban đầu.

Ngụy trang mang lại bảng dữ liệu 

Khi cố định và thắt chặt cột, dòng bởi Freeze Panes vào excel sẽ mở ra dòng sẫm giúp ngăn cách giữa cột, loại được cố định và phần sót lại của bảng. Tuy thế để cụ thể hơn, bạn cũng có thể thử trí tuệ sáng tạo 1 chút, ngụy trang các ô đã cố định và thắt chặt bằng những định dạng hoặc màu sắc khác nhau để triển khai nổi bật lên.

Thao tác: Vào mục Home > Cell Styles.

Các phép tắc trong lệnh Freeze Panes trong excel không hiện nay ra

Tình trạng: bấm chuột mục Freeze Panes vào thẻ View ko được, hoặc nhấn vào được tuy vậy lại không hiện ra các công dụng trong Freeze Panes

Cách khắc phục:

Cách 1: Khởi động lại Excel nhằm tránh lỗi bởi các thao tác lưu file lại > Đóng tệp tin > lật lại file.

Cách 2: Đưa mức sử dụng Freeze Panes / Unfreeze Panes ra phía bên ngoài để sử dụng trực tiếp bằng làm việc Customize the Ribbon.

Cố định cột, hàng bởi Freeze Panes vào excel không phải như mong muốn

Chức năng ngừng hoạt động hàng, cột bởi Freeze Panes trong tất cả thể chuyển động không như mong muốn của bạn. 

Cụ thể chứng trạng này là phần tiêu đề nằm không hẳn ở dong 1 mà là ở dòng khác. Ví dụ như dòng 6. Khi thực hiện Freeze Panes thắt chặt và cố định dòng thì buộc phải cố định và thắt chặt tất cả từ cái 1 mang đến 5. Nhưng chúng ta chỉ muốn thắt chặt và cố định dòng 6 để xem các nội dung dung bên dưới nhưng không ẩn chiếc 1 mang đến 5.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển Excel Sang Pdf Nhanh Và Hiệu Quả Nhất 2022, Chuyển Excel Thành Pdf Trực Tuyến Miễn Phí


*

Cố định cột, hàng bằng Freeze Panes không phải như mong muốn


Để khắc phục, bàn hoàn toàn có thể dùng tính năng Table, thao tác làm việc như sau:

Chọn toàn bộ bảng dữ liệu, có thể chọn nhiều hơn thế nữa số chiếc trong bảng để tham dự trù nếu bao gồm phát sinh thêm nội dung.Bấm tổng hợp phím Ctrl + T nhằm bảng tính về dạng Table trong excel. Bây giờ phần tiêu đề của bảng sẽ luôn hiển thị bên trên thanh tiêu đề, thanh cho các tên cột A, B, C, D.
*

Bảng dữ liệu sau khi chuyển quý phái dạng Table


Chỉ với một vài ba thao tác dễ dàng và đơn giản cùng Freeze Panes trong excel bạn đã có thể dễ dàng cố định cột hoặc sản phẩm một cách nhanh chóng. Vì chưng vậy nếu như khách hàng vẫn còn chưa biết đến chức năng hữu ích này của excel thì hãy áp dụng ngay. Đừng quên tránh những lỗi khi dùng lệnh Freeze Panes trong excel nhé. Tự học excel nhiều hơn thế tại đây!