Microsoft Excellà một chương trình ứng dụng thuộc cỗ Microsoft Office, là một trong công cụ mạnh bạo để thực hiện các bảng tính siêng nghiệp.

Bạn đang xem: Giáo trình excel cơ bản

hiện nay, Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường xung quanh doanh nghiệp nhằm giao hàng các các bước tính toán, những thống kê dữ liệu. Trong nội dung bài viết này, bản thân sẽ lý giải tự học Excel cơ phiên bản qua các clip và lấy ví dụ như minh hoạ.

Cuối bài xích mình gồm để không thiếu các tài liệu, siêng đề học tập để các bạn tham khảo.

Nội dung chính:

Giới thiệu bình thường về hàm
Hàm cách xử trí ngày tháng
Hàm giải pháp xử lý chuỗi
Hàm số học
Hàm dò tìm
Hàm thống kê
Hàm luận lýDownload Full cỗ tài liệu
Khoá học tập phù hợp

1. Reviews chung về hàm:

Cú pháp tổng quát: =TÊN_HÀM(các tham số)

Các tham số giải pháp nhau bởi dấu phẩy (có thể biến hóa dấu phân cách giữa các tham số vì ký hiệu khác, chúng ta xem tại đây)Tham số hoàn toàn có thể là công thức, địa chỉ ô, địa chỉ cửa hàng vùng, hoặc cực hiếm hằng; tuy vậy lúc nào cũng phải thỏa mãn kiểu của từng tham số. Có tham số buộc phải và tất cả tham số tùy chọn. Hàm luôn trả về một giá trị.

2. Hàm cách xử trí ngày tháng

Xem bài viết chi ngày tiết về Các hàm ngày tháng trong excel (có ví dụ và video clip hướng dẫn)

3. Hàm giải pháp xử lý chuỗi

Xem đầy đủ: Trọn bộ bài học hướng dẫn các hàm cách xử lý ký trường đoản cú qua những video.

4. Hàm số học

Tên hàmCú pháp cùng công dụng
ABSABS(x): trả về giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo (ABSolute) của biểu-thức-số x Ví dụ: =ABS(1-5) -> Kết quả: 4
INTINT(x): trả về số nguyên (INTeger) lớn số 1 còn nhỏ tuổi hơn hoặc bởi x Ví dụ: =INT(15/2) -> Kết quả: 7
MODMOD(x, y): trả về số dư của phép chia nguyên x mang đến y theo qui tắc sau: MOD(x, y) = x – y* INT(x/y) Ví dụ: =MOD(9,2) -> Kết quả: 1
ROUNDROUND(x, n): làm cho tròn số x tùy theo n; – với n > 0: làm cho tròn với n địa chỉ thập phân– n = 0: làm tròn mang đến hàng đối kháng vị, – n = -1 : làm tròn đến hàng chục, – n = -2: làm tròn cho hàng trăm,… Ví dụ: =ROUND(6.27486,2) -> công dụng : 6.27
PRODUCTPRODUCT(x1 , x2 , … , xn): trả về tích các số x1 , x2 , … , xn
SUMSUM(x1 , x2 , … , xn): trả về tổng những số x1 , x2 , … , xn
SUMIFSUMIF(vùng1, điều-kiện, vùng2): trả về tổng các ô vào vùng2 tương ứng theo máy tự với các ô vào vùng1 thỏa điều-kiện. Nếu bỏ qua tham số vùng_2 nghĩa là vùng_2 = vùng_1. Ví dụ: Xem chi tiết
SUMIFSSUMIFS(vùng-tính-tổng, vùng-chứa-điều-kiện-1,điều-kiện-1, ,…) : trả về tổng các ô trong vùng-tính- tổng ứng với vật dụng tự các ô vào vùng-chứa-điều-kiện-1 thỏa điều-kiện- 1 và các ô vào vùng-chứa-điều-kiện-2 thỏa điều-kiện-2,…Ví dụ: Xem đưa ra tiết
SUMPRODUCTSUMPRODUCT(vùng1, vùng2, …): trả về tổng của tích những ô tương ứng trong vùng1, vùng2,… Ví dụ: Xem bỏ ra tiết
RANDRAND(): trả về một số ít ngẫu nhiện trong tầm từ 0 mang đến 1
RANDBETWEENRANDBETWEEN(số_nhỏ, số_lớn): trả về một số trong những ngẫu nhiên trong tầm từ số_nhỏ mang lại số_lớn
Ví dụ: Xem bỏ ra tiết

5. Hàm dò tìm

Tên hàmCú pháp cùng công dụng
VLOOKUPVLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, cột, kiểu-dò): sử dụng giá-trị-dò nhằm dò kiếm tìm trên cột trước tiên của bảng-dò (Không tra cứu thấy trả về #N/A) bao gồm 2 ngôi trường hợp: hình trạng dò là False hay 0: tức thị dò tìm chủ yếu xác.Kiểu dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: tức thị dò kiếm tìm xấp xỉ. Excel dò mang lại một giá chỉ trị lớn số 1 còn nhỏ tuổi hơn hay bởi giá-trị-dò. Cột trước tiên của bảng-dò đề nghị được sắp xếp tăng dần. Ví dụ: Xem hướng dẫn đưa ra tiết hoặc Xem video thực hành
HLOOKUPHLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, dòng, kiểu-dò): dùng giá-trị-dò để dò search trên dòng trước tiên của bảng-dò (Không kiếm tìm thấy trả về #N/A) gồm 2 ngôi trường hợp: Kiểu-dò là False tuyệt 0: dò tìm chính xác.Kiểu-dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: nghĩa là dò search xấp xỉ. Excel dò đến một giá trị lớn số 1 còn nhỏ dại hơn hay bởi giá-trị-dò. Dòng đầu tiên của bảng-dò đề xuất được sắp đến tăng dần.
MATCHMATCH(giá-trị-dò, bảng-dò, kiểu-dò): Trả về thiết bị tự địa điểm của giá-trị-dò trong bảng-dò (chỉ là 1 dòng hoặc 1 cột). Kiểu-dò là 0 (dò chính xác và bảng-dò không buộc phải sắp xếp)Kiểu-dò là một trong hoặc lờ đi (MATCH tìm tới giá trị lớn nhất còn nhỏ dại hơn hay bởi giá-trị-dò và bảng-dò buộc phải được sắp xếp tăng dần)Kiểu-dò là -1 (MATCH tìm tới giá trị nhỏ dại nhất còn to hơn hay bằng giá-trị-dò với bảng-dò buộc phải được sắp xếp giảm dần).
CHOOSECHOOSE(thứ-tự, quý hiếm 1, quý hiếm 2, …): trả về một quý giá trong một danh sách những giá trị; quý giá đó khớp ứng với thứ-tự chỉ ra. Ví như thứ-tự bé dại hơn 1 hoặc to hơn số quý hiếm trong danh sách thì CHOOSE trả về #VALUE!
INDEXINDEX(bảng-dò, dòng, cột): trả về quý giá trong bảng-dò tương ứng với tọa độ dòng, cột.

6. Hàm thống kê

Tên hàmCú pháp cùng công dụng
MINMIN(danh-sách) : trả về giá bán trị nhỏ tuổi nhất của những số trong danh-sách Ví dụ: = MIN(3,1,2,9) -> Kết quả: 1
MAXMAX(danh-sách) : trả về giá chỉ trị béo nhất của những số vào danh-sách Ví dụ: = MAX(3,1,2,9) -> Kết quả: 9
AVERAGEAVERAGE(danh-sách) : trả về quý giá trung bình của các số trong danh- sách Ví dụ: = AVERAGE (3,1,2,9) -> Kết quả: 3.5Ví dụ: Xem bỏ ra tiết
AVERAGEIFAVERAGEIF(vùng_1, điều_kiện<, vùng_2>): trả về quý giá trung bình của những ô trong vùng2 tương ứng theo thiết bị tự với những ô trong vùng1 thỏa điều-kiện. Nếu bỏ qua tham số vùng_2 tức là vùng_2 = vùng_1 Ví dụ: Xem chi tiết
COUNTCOUNT(danh-sách) : trả về số lượng các ô bao gồm kiểu số trong danh-sách Ví dụ: =COUNT(1,4,5, “tự học”) -> Kết quả: 3
COUNTACOUNTA(danh-sách) : trả về con số các ô gồm nội dung khác rỗng vào danh-sách Ví dụ: =COUNTA(1,4,5, “tự học”) -> Kết quả: 4
COUNTIFCOUNTIF(vùng, điều-kiện) : trả về con số các ô trong vùng thỏa điều-kiện Ví dụ: Xem đưa ra tiết
RANKRANK(ô, vùng, kiểu) : trả về đồ vật tự xếp thứ hạng của ô vào vùng; giao diện = 1: xếp hạng tăng dần, kiểu = 0 hoặc ko ghi kiểu: xếp hạng sút dần Ví dụ: Xem video thực hành

7. Hàm luận lý.

Tên hàmCú pháp với công dụng
IFIF(bt
Logic1, bt1, bt2): nếu bt
Logic có giá trị TRUE thì trả về bt1, ngược lại bt
Logic có mức giá trị FALSE thì trả về bt2 lấy ví dụ : =IF(1>2,1,2) -> Kết quả: 2Xem phía dẫn cụ thể về hàm IFXem video thực hành về hàm IF
ANDAND(bt
Logic1, bt
Logic2, …): trả về TRUE nếu tất cả các bt
Logic đều sở hữu giá trị TRUE, trả về FALSE trường hợp có ít nhất một bt
Logic có giá trị FALSE Ví dụ: =AND(1>2,2 công dụng : FALSE
OROR(bt
Logic1, bt
Logic2, …): trả về FALSE nếu toàn bộ các bt
Logic đều sở hữu giá trị FALSE, trả về TRUE giả dụ có tối thiểu một bt
Logic có giá trị TRUE lấy ví dụ như : =OR(1>2,2 kết quả : TRUE
NOTNOT(bt
Logic): trả về giá chỉ trị đậy định của bt
Logic Ví dụ: =NOT(AND(1>2,2 Kết quả: TRUE

8. Tải về full bộ tài liệu:

Link download: Tải tài liệu

9. Hồ hết khoá học phù hợp:

Với bạn tự học từ đầu, bao gồm nắm sơ sơ 1 chút kiến thức, chúng ta nên học theo 2 khoá này:

Trên đây mình đã tổng hợp những hàm excel căn bạn dạng mà chúng ta nhất định buộc phải nắm được để sử dụng excel thành thao trong học tập tập cũng giống như làm việc. Ko kể ra, chúng ta nên tham khảo thêm 1 số nhân tài khác của excel để cung ứng tốt hơn trong xử lý các bước như:

Nội dung chính

Bài 1: Nhập môn Excel
Tạo workbook trong Excel
Lưu workbook vào One
Drive trong Excel
Phân tích và định dạng vào Excel
Tính toán nhanh bằng hàm Auto
Sum
Hợp tác vào Excel
Cài đặt Excel trên mobile
Bài 2: Những làm việc cơ phiên bản trong Excel
Tạo một workbook mới
Office 2013 trở lên
Office 2010Chèn hoặc xóa một worksheet
Office 2013 trở lên
Office 2010Di chuyển/sao chép worksheet hoặc tài liệu trong worksheet
Windowsmac
OSWeb
Điền dữ liệu tự động vào những ô trong worksheet
Bài 3: Lệnh in (Print) bên trên Excel
Windows
Web
Bài 4: cần sử dụng Excel làm máy tính
Chi tiết biện pháp dùng bí quyết cơ bản trong Excel
Dùng Auto
Sum
Bảng phím máy tính tương ứng với ký hiệu trong Microsoft Excel
Bài 5: Hàng & cột trong Microsoft Excel
Chèn hoặc xóa hàng & cột
Windows
Web
Chọn nội dung ô vào Excel
Đóng băng bảng nhằm khóa hàng & cột
Đóng băng sản phẩm hoặc cộtẨn hoặc hiện nay hàng/cột
Windows
Tự rượu cồn điền ngày liên tục trong danh sách trên Excel
Thay đổi phạm vi cột hoặc độ cao ô trong Excel
Hợp độc nhất vô nhị cột trong Excel
Bài 6: cách lọc giá trị duy nhất và xóa quý giá trùng lặp trong Excel
Lọc giá trị duy tuyệt nhất hoặc xóa tài liệu trùng lặp bên trên Excel mang đến Windows
Hướng dẫn cụ thể cách lọc cực hiếm duy nhất với xóa quý hiếm trùng lặp bên trên Excel
Lọc quý giá duy tốt nhất hoặc xóa dữ liệu trùng lặp bên trên Excel Online
Bài 7: dịch chuyển & coppy nội dung ô trong Excel
Bài 8: tra cứu & thay thế text, số bên trên worksheet
Tìm & thay thế dữ liệu trong Excel bên trên Windows
Tìm & sửa chữa thay thế dữ liệu vào Excel bên trên Mac
Tìm & thay thế dữ liệu vào Excel bên trên Web
Bài 9: bí quyết gộp và vứt gộp ô trong Excel
Cách gộp và quăng quật gộp ô Excel trên Windows
Cách gộp và vứt gộp ô bên trên mac
OSGộp và quăng quật gộp ô Excel bên trên Web
Gộp & bỏ gộp ô Excel bên trên i
OSBài 10: Cách thực hiện Data Validation trong Excel
Cách thực hiện Data Validation trong Excel trên mac
OSOffice 2013 trở lên
Office 2011Cách thực hiện Data Validation trong Excel trên Web
Ví dụ các công thức vào xác thực tài liệu ở Excel
Bài 11: Nhập cùng xuất tệp tin văn bản
Nhập & xuất file text vào phiên phiên bản Office 2017 trở lên
Nhập & xuất tệp tin text vào phiên bạn dạng Office 2016-2010Mẹo nên biết khi nhập hoặc xuất file text vào Excel
Thay thay đổi dấu tách danh sách mang đến file text bắt đầu (tệp tin chúng ta có thể tạo khi xuất bởi Save As)Bài 12: các định dạng số gồm sẵn trong Excel
Các định dạng số tất cả sẵn trong Excel trên Windows
Các định dạng số có sẵn trong Excel Online
Bài 13: phương pháp dùng format có đk trong Microsoft Excel
Định dạng có đk trong Microsoft Excel mang đến Windows
Định dạng ô bằng cách dùng thang 2 màu
Định dạng ô bằng cách dùng thang 3 màu
Định dạng ô bởi một cỗ icon
Định dạng ô chứa text, số, ngày hoặc quý hiếm thời gian
Chỉ định dạng các giá trị được xếp hạng đầu hoặc bên dưới cùng
Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc bên dưới trung bình
Chỉ định dạng các giá trị độc nhất hoặc trùng lặp
Dùng cách làm để khẳng định ô đề nghị định dạng
Tìm ô chứa định dạng bao gồm điều kiện
Quản lý những quy tắc định dạng bao gồm điều kiện
Xóa định dạng gồm điều kiện
Định dạng có điều kiện trong Microsoft Excel Online
Quản lý những quy tắc định dạng gồm điều kiện
Xóa định dạng tất cả điều kiện
Bài 14: Những thao tác làm việc định dạng tài liệu cơ bạn dạng trong Excel
Căn chỉnh hoặc xoay text vào một ô
Microsoft Excel đến Windows
Thay đổi format một ô
Đóng biểu tượng logo vào bảng tính Excel
Microsoft Excel 2011 trở lên
Office 2016-2010Bài 15: Hiện với ẩn các giá trị 0Office 2011 trở lênẨn các giá trị 0 trong báo cáo Pivot
Table
Office 2010Office 2007Dùng cách làm để hiện tại số 0 dưới dạng ô trống hoặc đường nét gạchẨn những giá trị 0 trong report Pivot
Table

Bạn ý muốn tự học Excel tận nơi mà không thích đến trung tâm? bạn đang tìm giáo trình excel? Vậy là chúng ta đã kiếm tìm đúng vị trí rồi. Hôm nay Cậu IT xin chia sẻ với các bạn trọn bộ Giáo trình Excel 2021 toàn tập . Mời chúng ta theo dõi seri nội dung bài viết về Excel 2021 bên dưới đây.

Giáo trình Excel 2021 toàn tập

Bài 1: Nhập môn Excel

Nếu bắt đầu học Microsoft Excel thì đó là những vụ việc cơ phiên bản bạn yêu cầu biết. Bài viết sẽ cung cấp hướng dẫn nhập môn và sử dụng bảng tính Excel đơn giản nhất.

Tạo workbook vào Excel

Microsoft Excel là phần mềm văn phòng phổ biến với khả năng cung cấp lập bảng tính cùng xử lý những con số xuất xắc vời. Cùng với Excel, bạn có thể sắp xếp dữ liệu hợp lí bằng Auto
Fill. Sau đó, nhận đề xuất lập biểu đồ dữ liệu và chế tạo ra chúng chỉ bằng một click. Hoặc tiện lợi xác định xu hướng, mô hình bằng thanh dữ liệu, mã màu và icon.

Tạo một workbook
Mở Excel.Chọn Blank workbook hoặc nhận Ctrl+N.
*
58"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>

Nhập dữ liệu

Để nhập tài liệu theo giải pháp thủ công:

Chọn ô trống, lấy ví dụ như A1, rồi gõ text hoặc số.Nhấn Enter hoặc Tab để gửi sang ô tiếp theo.
*
59"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>

Để điền dữ liệu theo một seri thì ta có tác dụng như sau:

Nhập dữ liệu bước đầu seri kia trong hai ô: lấy một ví dụ Jan cùng Feb hoặc năm trước và 2015.Chọn nhị ô đựng seri đó, rồi kéo thanh lấp đầy lịch sự ngang hoặc xuống các ô phía dưới.
*
60"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>

Lưu workbook vào One
Drive vào Excel

Lưu workbook vào One
Drive

Lưu workbook vào One
Drive để truy cập nó từ không ít thiết bị, chia sẻ và cộng tác với người khác.

Chọn File > Save As.Nếu dùng cho các bước hoặc học tập, chọn One
Drive –
.Đối với file cá nhân, chọn One
Drive -Personal
.Nhập tên tệp tin và lựa chọn Save.
*
61"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>

Lưu ý: Bạn có thể cần nên đăng nhập thông tin tài khoản Microsoft.

Phân tích cùng định dạng vào Excel

Tự rượu cồn điền một cột bằng Flash Fill

Ví dụ, tự động hóa điền cột tên (First Name) trường đoản cú cột tên không thiếu thốn (Full Name).

Trong ô dưới First Name, gõ Molly cùng nhấn Enter.Trong ô tiếp theo, gõ một vài chữ cái trong thương hiệu Garret.Khi danh sách những giá trị khuyến nghị hiện ra, nhận Return. Chọn Flash Fill Options
*
62"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg> để có khá nhiều lựa lựa chọn hơn.

Cách khác: lựa chọn File > New > Take a tour, rồi lựa chọn Tab Fill.


*
63"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>
Tính toán nhanh bởi hàm Auto
Sum
Chọn ô dưới số bạn muốn thêm.2. Chọn trang chủ > Auto
Sum > The Auto
Sum
*
64"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>Nhấn Enter.

Mẹo: Để có nhiều phép tính hơn, chọn mũi thương hiệu đi xuống ở kề bên Auto
Sum và lựa chọn một phép tính ao ước muốn.

Bạn cũng có thể chọn một phạm vi số để thực hiện các phép tính thông thường trong thanh trạng thái.


*
65"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>
Tạo sơ đồ

Dùng phép tắc Quick Analysis để chọn biểu đồ tương xứng cho dữ liệu.

Chọn dữ liệu muốn hiển thị trong sơ đồ.Chọn nút Quick Analysis ở bên cần phía dưới các ô lựa chọn.Chọn Charts, trỏ chuột qua các lựa chọn có sẵn, rồi tích vào sơ đồ ước ao muốn.

Cách khác: chọn File > New > Take a tour > tab Chart.


*
66"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg>
Dùng định dạng gồm điều kiện

Dùng Quick Analysis để làm khá nổi bật dữ liệu quan trọng đặc biệt hay hiện xu hướng dữ liệu.

Chọn dữ liệu dùng định dạng bao gồm điều kiện.Chọn nút Quick Analysis
*
67"https://emcanbaove.edu.vn/giao-trinh-excel-co-ban/imager_5_6197_700.jpg> ở phía bên dưới bên bắt buộc của ô sẽ chọn.Click Formatting, trỏ chuột qua những tùy lựa chọn và nhấn vào thứ chúng ta muốn.

Cách khác: File > New > Take a tour > tab Analyze.


Cố định mặt hàng tiêu đề phía bên trên cùng

“Đóng băng sản phẩm tiêu đề cột phía trên cùng nhằm chỉ cuộn tài liệu bên dưới.

Nhấn Enter hoặc Esc để bảo đảm an toàn bạn vẫn hoàn tất chỉnh sửa một ô.Chọn View > Freeze vị trí cao nhất Row.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất

Hợp tác trong Excel

Chia sẻ workbook với những người khác
Chọn Share trên ribbon hoặc File > Share. Lưu ý: Nếu không lưu tập tin của doanh nghiệp vào One
Drive, Microsoft Excel đã nhắc chúng ta upload file để chia sẻ nó.Chọn người bạn có nhu cầu chia sẻ từ thực đơn thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ cửa hàng email.Thêm lời nhắn (tùy chọn) và nhấn Send.

Cài đặt Excel trên mobile

Để cài và áp dụng file làm việc khắp rất nhiều nơi – cơ quan, tận nhà hay trê tuyến phố đi, hãy setup Microsoft Excel trên thiết bị di động. Lựa chọn bản cài cho thiết bị của bạn: