Giáo trình kế toán excel được tác giả viết sau khi thấy có rất nhiều bạn sinh viên không có điều kiện tham gia các khóa học kế toán excel tại các trung tâm đào tạo với mức phí lên đến 2 triệu, và không ít trong số các bạn có khả năng tự học rất tốt, do đó tôi đã viết ra Giáo trình này từ gần 4 năm về trước và hôm nay khi đã sở hữu website riêng, tôi quyết định viết bài và chia sẻ trên website của mình và cũng nhận trợ giúp các bạn khi gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu.

Bạn đang xem: Giáo trình excel kế toán

Học FILE Giáo trình kế toán Excel:

1. Trực tiếp giải đáp website Excel.Webkynang.vn. Tác giả cuốn Giáo trình kế toán Excel sẽ trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan đến giáo trình kế toán Excel

2. Vào Fanpage của webkynang để inbox hoặc post bài: https://www.facebook.com/excel.webkynang.vn/

3. Gửi email tới: Webkynang.vn
gmail.com

“Đọc về Tác Giả và Bản quyền cuốn Giáo trình kế toán Excel”

Giáo trình Kế toán Excel CHIA SẺ TRÊN CÁC TRANG KHÁC ĐỀU LÀ BẤT HỢP PHÁP  (Ngoại trừ Duy nhất chỉ có Bài viết trên webketoan.vn là do chính tác giả post). Tác giả chỉ trợ giúp các vấn đề liên quan đến Giáo trình kế toán Excel cho những bạn tải sách từ trang web của tác giả: Excel.webkynang.vn. Để chứng thực việc tải giáo trình thì các bạn hãy

1. Vào Fanpage của webkynang.vn: http://facebook.com/webkynang

2. Inbox đường link tới FB của bạn

3. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin để xác thực việc bạn tải giáo trình kế toán excel từ website (Bởi chỉ những ai like mới có thể download được giáo trình nên trong Activilty Log của bạn sẽ có việc này) TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Giáo trình gồm các phần chính sau:

Kế toán tiền mặt,Kế toán tiền gửi ngân hàng, 

Kế toán hàng tồn kho, 

Kế toán tài sản cố định, 

Kế toán tiền lương, 

Kế toán thuế, 

Kế toán mua hàng, 

Kế toán bán hàng, 

Kế toán giá thành

*

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

** Giáo Trình kế toán excel và những lưu ý:

Giáo trình có hình ảnh minh họa giúp các bạn dễ hình dung và viết rõ công thức sử dụng cho từng trường hơp.

Xem thêm:

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN EXCEL ĐƯỢC VIẾT CHO NHỮNG AI ĐÃ CÓ KIẾN THỨC KHÁ VỀ HÀM VÀ CÔNG THỨC EXCEL.

NẾU BẠN CHƯA HIỂU RÕ:

LINK TẢI GIÁO TRÌNH

Password giải nén: excel.webkynang.vn

Download Giáo trình kế toán Excel – Click here

KIẾN THỨC CẦN CHUẨN BỊ

1. VLOOKUP 6. COUNTIF / COUNTIFS 11. MIN / MAX / MAXIFS / MAX + IF
2. INDEX7. COUNT /  COUNTA / COUNTBLANK 12. SMALL / LARGE
3. MATCH8. IF 13. PIVOT TABLE
4. SUMIF / SUMIFS9. AND / OR 14. CONDITIONAL FOMATING 
5. SUMPRODUCT10. NHÓM BỔ SUNG KHÁC 15. ALL EXCEL

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

1. Tổng hợp các file kế toán tốt nhất hiện nay2. Mẫu sổ kế toán Excel theo quyết định 15 miễn phí3. Hàm Vlookup và Hlookup kết hợp hàm IF để tìm định mức sử dụng4. 8 Cách kết hợp phổ biến của hàm IF với các hàm excel khác: And, if, left,…5. Kế toán excel có điều gì kỳ diệu mà phải học

*

Giáo trình tin học - EXCEL

GIÁO TRÌNH TIN HỌC EXCEL

BÀI 1: DẪN NHẬP – GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG............................................................ 3

I. Khởi động................................................................................................................ 3

II. Mô tả màn hình...................................................................................................... 4

III. Ô và khối ô ............................................................................................................ 6

IV. Các thao tác trên file bảng tính ( Workbook)........................................................... 9

BÀI 2: NHẬP–CÁC LOẠI DỮ LIỆU–HÀM SUM–CỐ ĐỊNH ĐỊA CHỈ ............................. 10

I. Nhập dữ liệu........................................................................................................... 10

II. Các loại dự liệu...................................................................................................... 10

III. Hàm tính tổng – SUM........................................................................................... 11

IV. Cố định địa chỉ ô................................................................................................... 14

BÀI 3: CÁC HÀM THÔNG DỤNG..................................................................................... 16

I. Giới thiệu ............................................................................................................... 16

II. Các hàm MAX, MIN, AVERAGE................................................................................ 16

III. Các hàm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, RANK.................................................... 17

IV. Hàm ROUND.......................................................................................................... 18

V. Hàm IF .................................................................................................................. 19

VI. Biểu thức Điều kiện phức ..................................................................................... 20

VII. Hàm dò tìm theo cột (dò dọc) VLOOKUP............................................................. 22

VIII. Dữ liệu ngày tháng –DATE ................................................................................. 23

IX. Hàm INT .............................................................................................................. 26

X. Hàm MOD .............................................................................................................. 26

XI. Các hàm xử lý kiểu chuỗi...................................................................................... 27

XII. Hàm COUNTIF và SUMIF ...................................................................................... 30

XIII. Thực hành hàm VLOOKUP – Open file VLOOKUP.XLS .......................................... 32

XIV. Hàm dò tìm theo hàng (dò ngang) HLOOKUP ..................................................... 33

XV. Kiểu dò gần đúng – Kiểu dò = 1.......................................................................... 35

XVI. Các hàm xử lý kiểu ngày tháng .......................................................................... 36

BÀI 4: QUẢN LÝ DANH SÁCH ...................................................................................... 38

I. Khái niệm .............................................................................................................. 38

II. Một số gợi ý khi lập danh sách .............................................................................. 38

III. Sắp xếp ............................................................................................................... 39

IV. Rút trích danh sách bằng Advanced Filter ............................................................ 46

V. Tham khảo: Xử lý trên danh sách có tiêu đề nhiều dòng ...................................... 52

VI. Tham khảo rút trích dử liệu sang sheet khác ....................................................... 55

BÀI 5: ĐỊNH DẠNG Ô- XỬ LÝ HÀNG CỘT- COPY, DI CHUYỂN ................................... 57

I. Định dạng ô ........................................................................................................... 57

II. Các thao tác xử lý Ô, Cột, Hàng ............................................................................. 61

III. Sao chép và di chuyển dữ liệu ............................................................................. 64

IV. Tên khối ô ............................................................................................................ 66

BÀI 6: VẼ BIỂU ĐỒ ....................................................................................................... 67

I. Tạo biểu đồ dùng Chart Winzard ............................................................................ 67

II. Chỉnh sửa biểu đồ ................................................................................................. 70

III. Chỉnh sửa các thành phần của biểu đồ ................................................................ 70

BÀI 7: IN BẢNG TÍNH .................................................................................................. 71

I. Giới thiệu .............................................................................................................. 71

II. Thiết lập các thông số về trang in ........................................................................ 71

III. Xem trang in – Print Preview ............................................................................... 73

IV. Thực hiện bảng tính ............................................................................................. 75

BÀI 8: PHẦN THAM KHẢO ............................................................................................ 76

I. CÁC HÀM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU – DFUNCTION ............................................................ 76

II. BỘ TIỆN ÍCH TRONG EXCEL – PHẠM VĂN TRUNG .................................................... 78

BÀI 9: CÓ HỎI MỚI BIẾT ............................................................................................. 81

BÀI 10: BÀI TẬP EXCEL ............................................................................................... 87

I. BÀI TẬP 1 ..................................................................................................................... 87

II. BÀI TẬP 2 .................................................................................................................... 88

III. BÀI TẬP 3 ................................................................................................................... 89

IV. BÀI TẬP 4 ................................................................................................................... 91

V. BÀI TẬP 5..................................................................................................................... 92

VI. BÀI TẬP 6.................................................................................................................... 93

VII. BÀI TẬP 7 .................................................................................................................. 95

VIII. BÀI TẬP 8 ................................................................................................................. 96

IX. BÀI TẬP 9 ................................................................................................................... 97

X. BÀI TẬP ÔN .................................................................................................................. 98

XI. Đề thi cuối khóa EXCEL Khóa 112: (thời gian 50 phút) ............................................... 99

XII. Đề thi cuối khóa EXCEL Khóa 115: (thời gian 50 phút.............................................. 100

XIII. LỜI GIẢI ĐỀ NGHỊ ĐỀ THI K112.............................................................................. 101

XIV. LỜI GIẢI ĐỀ NGHỊ ĐỀ THI K115............................................................................... 102

MỘT SỐ THÔNG BÁO LỒI THƯỜNG GẶP ................................................................... 103