một phần của tư liệu địa chỉ IN A TOOL SOẠN THẢO VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU EXCEL QUA MẠNG, truy hỏi VẤN DỮ LIỆU trong BẢNG TÍNH EXCEL THS NGUYỄN tu bổ (Trang 27 -29 )

hàm là một trong bảng tài liệu được thanh lọc theo những điều kiện phức tạp, tài liệu được móc nối cùng với nhau mà nguồn dữ liệu có thể từ nhiều một số loại CSDL khác. Chỉ cần một hàm BS_SQL, bạn dùng có thể tạo ra các loại report động.

Hàm BS_SQL gồm cấu trúc:

BS_SQL(SQL <,OPTIONS>)

+ SQL: là một trong những chuỗi khai báo câu lệnh tầm nã vấn SQL. SQL là 1 trong những ngôn ngữ truy tìm vấn cơ sở dữ liệu như vào Access, Foxpro, d
BASE, SQLServer, Oracle…

Câu lệnh SQL trong hàm BS_SQL được kết hợp thêm những hàm: RECNO, CELL, RANGE, DATA, Get
Once, FORMULA, Field
If, VTC,…Nhờ kết hợp các hàm này trong khai báo SQL, hàm BS_SQL có thể trả về tác dụng rất linh động.

+ OPTIONS: Là thông số tuỳ chọn (có thể ko có), tham số này là một

chuỗi, cho

phép khai báo thêm những tham số mang lại hàm, các tham số được ngăn cách nhau vày

dấu chấm phảy (;)

Các tham số thực hiện trong OPTIONS gồm những: DBKEY, HR, NAME, AUTONAMES, INSERT, SERVERSOURCE.

Có thể lập trình các macro trong VBA để chạy trong số sự kiện của hàm BS_SQL, khai báo chạy những macro thực hiện trong tham số OPTIONS. Các tham số được khai báo như sau:

+ chất nhận được chạy một macro trước khi cập nhật dữ liệu vào bảng tính

On
Before
Update = Your
Macro

+ cho phép chạy một macro sau thời điểm dữ liệu được update

On
After
Update = Your
Macro

+ có thể chấp nhận được chạy một macro lúc nhấp đúp con chuột vào vùng dữ liệu (có hàm BS_SQL)

On
Dbl
Click = Your
Macro

+ chất nhận được chạy một macro khi nhỏ trỏ ô dịch rời

On
Selection
Change = Your
Macro

+ có thể chấp nhận được chạy một macro (hàm) để biến đổi giá trị trong quy trình nhận tài liệu từ kết quả truy vấn SQL.

On
Get
Value = Your
Macro

Ví dụ: lấy toàn thể dữ liệu sổ kho vào bảng tính Excel, sổ kho nằm trong tệp

Access “Examble.mdb” vẫn được liên kết với mã DBKEY là MDB.

Tham số SERVERSOURCE dùng để lấy dữ liệu từ sản phẩm chủ. Ví dụ:

=BS_SQL(“SELECT * FROM KHO” , “DBKEY=MDB; SERVERSOURCE=YES”)

Công vắt “SQL Builder” giúp người tiêu dùng tạo cách làm cho hàm BS_SQL một phương pháp dễ dàng, thông qua công vắt này fan dùng rất có thể tự khai thác về phong thái sử dụng hàm BS_SQL.

A-Tools hỗ trợ hàm BS_SQL nhằm tạo report động, sử dụng ngữ điệu truy vấn T-SQL và thêm nhiều thuộc tính nhưng mà chỉ tất cả trong A-Tools vị đó bạn sẽ tạo được báo cáo động cùng với độ phức tạp cao mà không hẳn lập trình. Bạn phải đọc kỹ các tài liệu của A-Tools về hàm BS_SQL để khai thác tốt A-Tools.

Câu lệnh SQL vào A-Tools được quá kế tự ngôn ngữ chuẩn T-SQL với được cải cách và phát triển thêm những hàm khai báo thuộc chuỗi SQL để triển khai được những report phức tạp. Để khai thác được phương pháp dùng SQL trong A-Tools, người tiêu dùng nên hiểu LẦN LƯỢT các file vào thư mục thiết lập A-Tools.

Bai 1 - Huong dan su dung mê mệt BS_SQL

Bai 2 - Cac mê mệt ho tro nhom đắm say Database Functions.xls Bai 3 Hàm csdl (Database Functions).xls

Bai 4 - Huong dan tao bao cao.xls

Đọc thêm bài viết hướng dẫn áp dụng hàm BS_SQL tại đây: C:A-ToolsHelpBS_SQL.htm

Tệp “So
Ke
Toan
SQL.xls” chứa hệ thống các sổ kế toán được thiết kế bằng hàm BS_SQL của A-Tools chạy rất nhanh và linh hoạt.

Xem lý giải bằng đoạn clip tại đây:

Tạo DBKEY – kết nối dữ liệu bên phía ngoài


1 phần của tư liệu địa chỉ cửa hàng IN A TOOL SOẠN THẢO VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU EXCEL QUA MẠNG, tầm nã VẤN DỮ LIỆU trong BẢNG TÍNH EXCEL THS NGUYỄN duy tu (Trang 27 -29 )
PHẦN MỀM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN TỨC LIÊN HỆ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG
Khi vận dụng hàm BS_SQL của Add-in A-Tools làm report động, việc chuẩn hóa dữ liệu trước lúc làm báo cáo là điều kiện thứ nhất và vô cùng đặc biệt quan trọng để tại phải một bảng report hoàn chỉnh, không trở nên lỗi định hình hay lỗi công thức. Vấn đề này cũng quan trọng như vấn đề ta đặt đa số viên gạch làm nền móng khi xây dừng một tòa đơn vị vậy, nền tang có vững chắc và kiên cố thì ngôi nhà new vững chãi được. Hôm nay, nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn biện pháp bạn cách để chuẩn hóa bảng dữ liệu trước khi sử dụng hàm BS_SQL.

Bạn đang xem: Hàm bs_sql trong excel


Trong ví dụ như bảng bên dưới đâu ô B10 bị lỗi vì tất cả trạng thái Merge.
*
- title của bảng dữ liệu nên được lấy tên ngắn gọn, viết tức tốc nhau, nên làm dùng A-Z, _, 0-9. Số luôn luôn đứng sau chữ.
*
Với bảng dữ liệu trên, công thức bắt buộc làm như sau:
*

*
Khi đó, cách làm là:
*

Hình dưới đấy là gợi ý về định dạng các cột vào bảng trước khi đưa vào nhập dữ liệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Căn Chỉnh Và Cách In Hết Khổ Giấy A4 Trong Excel 2013

*

Việc nhập cực hiếm giả định như trên hỗ trợ cho A-Tools hay đối tượng người tiêu dùng ADO hiểu được hình dạng dữ liệu của các cột tài liệu trong bảng được ví dụ hơn.
*

Đặt công thức:
*
Nếu vùng dữ liệu chọn cái tên là KHO (=KHO!A3:K68) thì cách làm như sau:
*