Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn những phương pháp hữu ích nhằm cộng/trừ thời gian, chênh lệch thời gian, đếm giờ; bí quyết cộng trừ thời gian trong excel.

Bạn đang xem: Hàm cộng trừ thời gian trong excel


Cách tính chênh lệch thời hạn trong Excel
Cách tính và hiển thị thời hạn âm vào Excel
Cộng/trừ thời hạn trong Excel
Cách cộng thời gian trong Excel
Cách hiển thị khoảng chừng thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây?
Cách cùng trừ thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây

Cách tính chênh lệch thời hạn trong Excel

Công thức 1. Trừ thời gian

Như bạn đã biết, thời gian trong Excel thường xuyên được định dạng số thập phân để trông tương đương thời gian. Vị chúng là số, nên bạn cũng có thể cộng trừ thời gian như các giá trị số khác.

Công thức dễ dàng nhất nhằm tính chênh lệch thời hạn là:

=End time – Start time

Tùy vào cấu trúc dữ liệu, chênh lệch thời hạn thực tế bao gồm thể có nhiều dạng không giống nhau, ví dụ:

Công thứcGiải thích
=A2-B2Tính toán chênh lệch thời hạn giữa hai quý giá trong ô A2 cùng B2
=TIMEVALUE(“8:30 PM”) – TIMEVALUE(“6:40 AM”)Tính toán chênh lệch thời gian giữa hai thời hạn cụ thể
=TIME(HOUR(A2), MINUTE(A2), SECOND(A2)) – TIME(HOUR(B2), MINUTE(B2), SECOND(B2))Tính toán chênh lệch thời gian giữa hai cực hiếm trong ô A2 và B2, xung quanh chênh lệch ngày tháng nếu như ô tính chứa cả quý giá ngày tháng với thời gian

Trong khối hệ thống Excel, thời gian thể hiện ở phần thập phân, bạn sẽ có tác dụng như sau:

*
1 – giải pháp tính thời gian trong Excel

Phần thập phân trong cột D đúng nhưng không có ý nghĩa. Để góp chúng đưa tin có ích hơn, bạn cũng có thể áp dụng định dạng thời hạn với một trong các mã sau đây:

Mã thời gianGiải thích
hSố giờ trôi qua, lấy ví dụ 4
h:mmSố giờ với số phút trôi qua, lấy một ví dụ 4:10
h:mm:ssSố giờ, số phút cùng số giây trôi qua, lấy ví dụ 4:10:20.

Để áp dụng định dạng thời gian, dấn Ctrl + 1 để mở vỏ hộp thoại Format Cells, lựa chọn Custom từ Category danh sách và gõ mã thời gian vào vỏ hộp Type.

Bây giờ, để xem phương pháp tính chênh lệch thời gian và mã thời gian vận động như nỗ lực nào trong bảng tính thực sự. Với Start time vào cột A và End time trong cột B, chúng ta cũng có thể sao chép cách làm vào cột C với E:


*

*

=$B2-$A2

Thời gian chênh lệch được hiển thị không giống nhau tùy vào định dạng thời hạn trong mỗi cột:

*
2 – giải pháp tính thời hạn trong Excel

Chú ý. Nếu thời gian chênh lệch được hiển đô thị #####, tức thị ô chứa bí quyết không đủ rộng nhằm hiển thị hết thời hạn hoặc công dụng phép tính là 1 trong giá trị âm.

Công thức 2. Tính chênh lệch thời gian bằng hàm TEXT

Một nghệ thuật khác để tính chênh lệch thời hạn trong Excel là sử dụng hàm TEXT .

đo lường và tính toán chênh lệch giờ thân hai thời gian: =TEXT(B2-A2, “h”) giám sát và đo lường chênh lệch giờ và phút thân hai thời gian: =TEXT(B2-A2, “h:mm”) đo lường chênh lệch giờ, phút với giây giữa hai thời gian: =TEXT(B2-A2, “h:mm:ss”)
*
3 – phương pháp tính thời hạn trong Excel

Chú ý.

công dụng của hàm TEXT luôn luôn là văn bản. Những giá trị text được căn lề trài trong những cột C, D, E vào hình trên. Trong vài tình huống nhất định, điều này hoàn toàn có thể là một tinh giảm vì bạn sẽ không thể sử dụng công dụng này để liên tiếp tính toán.

Công thức 3. Tính giờ, phút, giây thân hai thời gian

Để hiển thị chênh lệch thân hai thời gian bằng một đơn vị chức năng (giờ, phút, giây), các bạn cần triển khai các phép tính sau.

Phép tính giờ thân hai thời gian

=(End time – Start time) * 24

Giả sử thời gian bước đầu trong ô A2 với thời gian xong xuôi trong ô B2, các bạn hãy sử dụng phép tính dễ dàng là B2-A2 để giám sát chênh lệch thời gian, kế tiếp nhân với 24.

=(B2-A2) * 24

Để gồm số Complete hours, áp dụng hàm INT để có tác dụng tròn mang lại số nguyên hần nhất:

=INT((B2-A2) * 24)

*
4 – biện pháp tính thời gian trong Excel

 

Tổng số phút thân hai thời gian:

Để tính số phút thân hai thời gian, nhân chênh lệch thời gian với 1440

=(End time – Start time) * 1440

Công thức rất có thể cho tác dụng âm hoặc dương, tác dụng âm xẩy ra khi thời gian chấm dứt lớn hơn thời gian bắt đầu như sản phẩm 5:

=(B2-A2)*1440

*
5 – biện pháp tính thời gian trong Excel

 

Tổng số giây thân hai thời gian:

Để tính số giây giữa hai thời gian, nhân chênh lệch thời gian với 86400

=(End time – Start time) * 86400

Trong ví dụ, cách làm sẽ như sau:

=(B2-A2)* 86400

*
6 – biện pháp tính thời gian trong Excel

Chú ý. Định dạng General nên được tùy chỉnh cấu hình cho ô tính chứa phương pháp tính chênh lệch thời gian để kết quả hiển thị đúng.

Công thức 4. Tính chênh lệch thời gian trong thuộc một solo vị thời gian và vứt qua các đơn vị không giống

Để tính chênh lệch giữa hai thời gian trong cùng một đối kháng vị, bỏ qua các đơn vị thời hạn khác, hãy áp dụng một trong số hàm sau:

Chênh lệch giờ, bỏ lỡ phút và giây:

=HOUR(B2-A2)

Chênh lệch phút, bỏ qua mất giờ cùng giây:

=MINUTE(B2-A2)

Chênh lệch giây, làm lơ giờ và phút:

=SECOND(B2-A2)

Khi sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND, hãy nhớ rằng tác dụng không được vượt thừa 24 giờ, 60 phút hoặc 60 giây.

*
7 – phương pháp tính thời gian trong Excel

Chú ý. Nếu thời gian chấm dứt lớn hơn thời gian bắt đầu, rõ ràng nếu hiệu quả là số âm, cách làm sẽ hiển thị lỗi #NUM!

Công thức 5. Tính thời hạn trôi qua kể từ thời gian bước đầu đến bây giờ

Để tính thời hạn đã trôi qua, chúng ta có thể sử dụng hàm Now với Time. Trường hòa hợp khoảng thời gian trôi qua dưới 24 giờ, bạn chỉ cần áp dụng hàm NOW để lấy công dụng ngày tháng và thời hạn hiện tại, tiếp đến trừ đi ngày và thời gian bắt đầu.

Giả sử ô A2 chứa thời điểm bắt đầu, cách làm =NOW()-A2 cho hiệu quả sau cùng với cột B được định dạng thời hạn phù hợp, trong lấy ví dụ này nó tất cả dạng h:mm

*
8 – bí quyết tính thời hạn trong Excel

 

Trong trường vừa lòng khoảng thời gian trôi qua vượt thừa 24 giờ, áp dụng một trong các định dạng thời gian sau, lấy ví dụ như d ‘days’ h:mm:ss như trong hình sau:

*
9 – phương pháp tính thời hạn trong Excel

Nếu thời gian ban đầu chỉ tất cả giờ phút mà không có ngày, bạn cần sử dụng hàm Time để tính toán khoảng thời gian trôi đi một cách chính xác. Ví dụ, phương pháp sau trả về khoảng thời gian từ ô A2 đến giờ.

=TIME(HOUR(NOW()), MINUTE(NOW()), SECOND(NOW())) – A2

*
10- giải pháp tính thời gian trong Excel

Chú ý. Khoảng thời hạn trôi qua sẽ không còn được update theo thời hạn thực tế, nó chỉ update khi bảng tính được mở lại hoặc đo lường lại. Để update công thức, thừa nhận Shift + F9 để tính lại trang tính hoặc dìm F9 để tính lại toàn thể bảng tính.

Công thức 6. Hiển thị chênh lệch thời hạn “XX days, XX hours, XX minutes & XX seconds”

Bạn sử dụng các hàm HOUR, MINUTE SECOND nhằm lấy kết quả thời gian tương tứng với hàm INT để tính chênh lệch ngày.Sau đó, bạn lồng ghép những hàm vào thuộc một phương pháp cùng các chuỗi text như sau :

=INT(B2-A2) & ” days, ” & HOUR(B2-A2) & ” hours, ” và MINUTE(B2-A2) & ” minutes and ” & SECOND(B2-A2) & ” seconds”

 

*

Để ẩn quý hiếm 0, lồng tư hàm IF vào đó:

=IF(INT(B2-A2)>0, INT(B2-A2) và ” days, “,””) và IF(HOUR(B2-A2)>0, HOUR(B2-A2) & ” hours, “,””) & IF(MINUTE(B2-A2)>0, MINUTE(B2-A2) & ” minutes and “,””) & IF(SECOND(B2-A2)>0, SECOND(B2-A2) & ” seconds”,””)

 

*

Ngoài ra, chúng ta có thể tính toán chênh lệch thời gian bằng phương pháp lấy thời gian ban đầu trừ thời gian kết thúc (ví dụ = B2-A2) rồi thiết lập cấu hình định dạng sau cho ô tính:

d “days,” h “hours,” m “minutes and” s “seconds”

*
11 – cách tính thời hạn trong Excel

Cách tính và hiển thị thời gian âm vào Excel

Khi thống kê giám sát chênhh lệch thờ gian, chúng ta cũng có thể bắt gặp gỡ lỗi ##### vì độ chênh lệch này âm. Mặc dù nhiên, cũng có thể có nhiều cách để hiển thị tác dụng âm trong Excel.

Phương pháp 1. Chuyển đổi hệ thông ngày tháng của Excel thành 1904 date system

Vào File > Options > Advanced, kéo thanh cuốn xuống When calculating this workbook và khắc ghi chọn Use 1904 date system.

*
12 – cách tính thời gian trong Excel

Nhấp OK để lưu thiết đặt mới, quý hiếm âm sẽ được hiển thị như sau:

*

Phương pháp 2. đo lường thời gian âm bằng công thức

Nếu không thích sử dụng phương pháp 1, chúng ta có thể sử dụng phương pháp sau:

=IF(A2-B2>0, A2-B2, “-” & TEXT(ABS(A2-B2),”h:mm”))

=IF(A2-B2>0, A2-B2, TEXT(ABS(A2-B2),”-h:mm”))

Cả hai phương pháp sẽ chất vấn chênh lệch thời gian (A2-B2) có to hơn 0 hay là không và nó gồm hiện tác dụng hay không. Giả dụ chênh lệch nhỏ nhiều hơn 0, công thức đầu tiên sẽ tính trị hoàn hảo nhất rồi thêm vệt trừ. Bí quyết thứ nhì cho kết quả tương tự bởi định dạng thời gian âm “-h:: mm”.

*

Chú ý. Hãy nhớ rằng cách thức đầu tiên mang đến ra công dụng âm là quý hiếm số âm, kết quả hàm TEXT luôn là chuỗi văn bạn dạng và ko thể thực hiện trong phép toán hoặc phương pháp khác.

Cộng/trừ thời gian trong Excel

Về cơ bản, có 2 bí quyết cộng/trừ thời hạn trong Excel:

áp dụng hàm TIME áp dụng phép toán dựa trên số tiếng (24), số phút (1440), số giây (86400) trong một ngày.

Hàm TIME(hour, minute, second) giúp việc tính toán dễ ợt hơn, mặc dù nó không có thể chấp nhận được việc cùng trừ hơn 23 giờ, 59 phút hoặc 59 giây. Nếu bạn muốn tính toán khoảng thời hạn lớn hơn, hãy sử dụng những phép toán dưới đây.

Tham khảo ngay: Giáo trình Excel 2020

Cộng/trừ giờ vào thời hạn cụ thể

Hàm thời hạn để thêm vào đó dưới 24 giờ

=Start time + TIME(N hours, 0, 0)

Ví dụ, vào ô A2 là thời gian bắt đầu, bạn có nhu cầu thêm 2 tiếng vào đó, phương pháp sẽ là:

=A2 + TIME(2, 0, 0)

 

*

Công thức để cộng ngẫu nhiên số giờ như thế nào (dưới/trên 24 giờ)

=Start time + (N hours/24)

Ví dụ, để thêm vào đó 28 giờ đồng hồ vào ô A2, nhập công thức sau:

=A2 + (28/24)

*

Để trừ đi một vài giờ, sử dụng công thức giống như như cố kỉnh dấu + bởi dấu –

Ví dụ, trừ ô A2 cho 3 giờ, nhập một trong những công thức sau:

=A2-(3/24)

=A2-TIME(3,0,0)

Nếu chúng ta trừ số giờ lớn hơn 23, sử dụng công thức đầu tiên.

Cách cộng/trừ phút vào thời gian cụ thể

Cộng/trừ dưới 60 phút

Sử dụng hàm TIME để cùng trừ số phút bạn muốn vào tham số máy 2:

=Start time + TIME(0, N minutes, 0)

Đây là một vài công thức thực tiễn để tính số phút trong Excel:

Công trăng tròn phút vào A2: =A2 + TIME(0,20,0)

Trừ A2 mang đến 30 phút: =A2 – TIME(0,30,0)

Cộng trừ trên 60 phút

Trong phép tính của bạn, chia số phút đến 1440 – số phút trong một ngày cùng thêm thời gian bước đầu vào :

=Start time + (N minutes / 1440)

Để trừ số phút, vậy dấu + thành dấu -. Ví dụ :

Cộng thêm 200 phút: =A2 + (200/1440)

Trừ đi 300 phút: =A2 -(300/1440)

*

Cách cộng/trừ giây vào thời hạn cụ thể

Để cộng thêm số giây ít hơn 60 vào thời gian cụ thể, thực hiện hàm TIME:

=Start time + TIME(0, 0, N seconds)

Để cộng thêm số giây lớn hơn 59, áp dụng công thức:

=Start time + (N seconds / 86400)

Để trừ số giây, tận dụng công thức tựa như nhưng cụ dấu + thành dấu -.

Trên trang tính Excel, bí quyết trông như sau:

Thêm 30 giây vào ô A2: =A2 + TIME(0,0,31) Thêm 1200 giây vào ô A2: =A2 + (1200/86400) Trừ ô A2 đến 40 giây: =A2 – TIME(0,0,40) Trừ ô A2 mang lại 900 giây: =A2 – (900/86400)Cách cộng thời hạn trong Excel

Phép cộng Excel thường áp dụng hàm SUM, và áp dụng định dạng phù hợp cho kết quả.

Giả sử các bạn có một vài thời gian trong cột B và bạn muốn cộng bọn chúng với nhau. Các bạn viết bí quyết SUM như sau =SUM(B2:B4), kết quả hiển thị theo format mặc định như hh:mm:ss

 

*

Trong một vài ngôi trường hợp, định dạng thời gian mặc định có thể ổn, nhưng mà đôi khi bạn muốn hiển thị tổng thời gian dưới dạng phút và giây, hoặc chỉ hiển thị giây. Khi đó, chúng ta không đề xuất phép tính như thế nào cả, bạn chỉ việc định dạng lại thời gian cho ô tính chứa công thức SUM.

Nhấp đề xuất vào ô tính và lựa chọn Format Cells từ danh sách tùy chọn, nhấn Ctrl + 1 để mở vỏ hộp thoại Format Cells. Lựa chọn Custom từ Category các mục và gõ một trong số định dạng sau vào hộp Type:

Hiển thị thời hạn dưới dạng phút và giây: :ss

Hiển thị thời hạn dưới dạng giây:

Kết quả thật sau:

*

Cách cùng qua 24 giờ trong Excel

Để tính toán công dụng hơn 24 giờ, chúng ta cũng có thể sử dụng công thức SUM, và lựa chọn một trong những định dạng sau:

Định dạngHiển thịGiải thích
:mm30:10Giờ với phút
:mm:ss30:10:20Giờ, phút cùng giây
“hours”, milimet “minutes”, ss “seconds”30 hours, 10 minutes, trăng tròn seconds
d h:mm:ss1 06:10:20Ngày, giờ, phút cùng giây
d “day” h:mm:ss1 day 06:10:20
d “day,” h “hours,” m “minutes and” s “seconds”1 day, 6 hours, 10 minutes và 20 seconds

Để xem công dụng định dạng vào trang tính thực, xem hình sau đây (công thức SUM được nhập vào ô A9 cho tới ô A13:

=SUM($B$2:$B$4)

Chú ý. Định dạng thời gian chỉ vận dụng cho số dương. Nếu tác dụng tính toán là số âm, nghĩa là các bạn lấy giá chỉ trị nhỏ dại hơn trừ mang lại giá trị lớn hơn, tác dụng sẽ hiển thị #####.

*

Cách hiển thị khoảng chừng thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây?

Để hiện thị một khoảng tầm thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây, hãy sử dụng custom time format nơi nhưng mà mã đối chọi vị thời gian tương ứng phía trong dấu ngoặc vuông, ví dụ điển hình như , , tốt . Dưới đây là các bước hướng dẫn đưa ra tiết: chọn 1 hay nhiều ô mà bạn muốn định dạng. Bấm chuột phải vào những ô được chọn rồi lại nhấp chuột phải vào Format Cells, hay chúng ta cũng có thể nhấn Ctrl + 1, thao tác này để giúp mở vỏ hộp thoại Format Cells. Trong Number tab, bên dưới Category, hãy chọn Custom rồi gõ giữa những định dạng thời gian sau đây trong vỏ hộp Type:Lớn hơn 24 giờ: :mm:ss hay :mm
Lớn rộng 60 phút: :ss
Lớn hơn 60 giây: Ảnh chụp màn hình hiển thị dưới đây cho biết định dạng thời hạn “lớn hơn 24 giờ” bên trên thực tế:Dưới đấy là một vài format khác. Bạn cũng có thể sử dụng nó nhằm hiển thị những khoảng thời gian to hơn chiều dài đối chọi vị thời hạn chuẩn.
Miêu tảMã định dạng
Tổng số giờ
Số giờ với phút:mm
Số giờ, phút, giây:mm:ss
Tổng số phút
Số phút cùng giây:ss
Tổng số giây
Khi được thực hiện cho tài liệu mẫu của chúng ta (Thời gian tổng số 50:40 trong hình ảnh chụp màn hình hiển thị trên), rất nhiều định dạng thời hạn này sẽ cho tác dụng như sau:
ABC
1Miêu tảThời gian hiển thịĐịnh dạng
2Số giờ50
3Số giờ và phút50:40:mm
4Số giờ, phút, giây50:40:30:mm:ss
5Số phút3040
6Sốphút cùng giây3040:30:ss
7Số giây182430
Để hầu như khoảng thời hạn được hiển thị sinh hoạt trên dễ hiểu hơn đối với người dùng, chúng ta có thể bổ sung đối kháng vị thời hạn bằng các từ viết tắt tương ứng, ví dụ:
ABC
1Miêu tảThời gian hiển thịĐịnh dạng
2Số giờ và phút50 giờ cùng 40 phút “số tiếng và” milimet “số phút”
3Số giờ, phút, giây50h.40m.30s “h.” milimet “m.” ss “s.”
4Số phút3040 phút “số phút”
5Số phút với giây3040 phút với 30 giây “số phút và” ss “số giây”
6Số giây182430 giây “số giây”
Lưu ý. Mặc dù phần đa khoảng thời gian trên trông y như chuỗi ký kết tự, mà lại chúng vẫn chính là giá trị số, bởi vì định dạng chữ số vào Excel chỉ biến hóa về hình thức chứ thực chất không gắng đổi. Vị thế, bạn cũng có thể tự bởi cộng giỏi trừ rất nhiều khoảng thời gian đã được định hình một giải pháp bình thường, hãy tham chiếu bọn chúng trong phương pháp và sử dụng trong số phép tính khác.

Cách cộng trừ thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây

Để cùng khoảng thời gian mong mong muốn cho một khoảng thời gian cho sẵn, hãy lấy số giờ, phút, tuyệt giây mà bạn có nhu cầu cộng cho 1-1 vị thời gian tương ứng trong một ngày (24 giờ, 1440 phút, 86400 giây), rồi cùng số yêu đương cho thời hạn bắt đầu.Cộng rộng 24 giờ.Thời gian bước đầu + (N/24)Cộng rộng 60 phút.Thời gian bắt đầu + (N/1440)Cộng rộng 60 giây.Thời gian bước đầu + (N/86400)Trong đó, N là số giờ, phút, tốt giây mà bạn muốn cộng.Đây là 1 vài ví dụ công thức trên thực tế:Để cộng 45 giờ mang lại thời gian ban đầu trong ô A2:=A2+(45/24)Để cộng 100 phút mang lại thời gian ban đầu trong ô A2:=A2+(100/1440)Để cộng 200 giây đến thời gian bắt đầu trong ô A2:=A2+(200/86400)Hay là, bạn có thể nhập khoảng thời hạn cần cộng vào một trong những ô đơn lẻ rồi tham chiếu ô kia trong công thức gồm dạng như trong hình ảnh chụp màn hình dưới đây:Để trừ khoảng thời gian trong Excel, hãy áp dụng công thức giống như nhưng hãy thay dấu cộng bởi dấu trừ nhé!Trừ rộng 24 giờ
Thời gian ban đầu – (N/24)Trừ rộng 60 phút.Thời gian bắt đầu – (N/1440)Trừ rộng 60 giây
Thời gian bước đầu – (N/86400)Ảnh chụp màn hình tiếp sau đây hiển thị những kết quả:Lưu ý: ví như khoảng thời hạn được đo lường có dạng số thập phân, hãy áp dụng định dạng thời gian/ngày nhằm định dạng ô. Nếu sau khoản thời gian sử dụng định dạng và ô hiển thị #####, thì thông thường ô cảm thấy không được rộng để hiển thị giá chỉ trị thời gian trong ngày. Để xử lý điều này, hãy mở rộng chiều nhiều năm ô bằng cách nhấp đúp loài chuột hay kéo size bên bắt buộc của cột.

Đôi dịp khi thao tác với các dữ liệu về thời hạn trong Excel, bạn sẽ gặp những tài liệu có tổng thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút hoặc 60 giây. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng biết biện pháp làm cầm nào để hiển thị khoảng chừng thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút hoặc 60 giây và biện pháp công trừ thời hạn trong Excel được hiển thị dưới dạng này. Trong nội dung bài viết này emcanbaove.edu.vn sẽ giải đáp cách chúng ta cách cộng trừ thời hạn trong Excel cùng với những khoảng thời gian lớn hơn 24, 60 phút hoặc 60 giây.


VỪA BẬN VỪA LƯỜI VẪN GIỎI EXCEL NHỜ KHÓA HỌC NÀY


*
EXG01: tuyệt đỉnh Excel - phát triển thành bậc thầy Excel

G-LEARNING

35342 học viên


4.84 (113 tiến công giá)

499,000đ

799,000đ


*
Nhập môn Excel cùng emcanbaove.edu.vn

G-LEARNING

11258 học tập viên


4.72 (25 đánh giá)

Miễn phí

499,000đ


*
EXG05 - năng lực sử dụng phương pháp và hàm A-Z trong Excel

G-LEARNING

691 học tập viên


4.8 (5 đánh giá)

499,000đ

799,000đ


Cách hiển thị khoảng tầm thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây để cùng trừ thời gian trong Excel

Để hiển thị khoảng thời hạn này đúng chuẩn trong Excel, chúng ta sẽ sử dụngchức năng custom time format trong Excel. Công việc thực hiện như sau:

Bôi black lựa lựa chọn vùng tài liệu chứa thời hạn mà bạn có nhu cầu định dạng.Nhấp chuột đề nghị vào vùng tài liệu vừa chọn > Format cells hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 để mở vỏ hộp thoại Format cellsTrong thẻ Number, nhấp lựa chọn dòng Custom sinh sống danh sách các định dạng phía mặt trái screen và gõ trong những định dạng thời gian dưới đây thoe nhu cầu vào vỏ hộp Type:Định dạng thời gian lớn hơn 24 giờ: :mm:ss hoặc :mm
Định dạng thời gian to hơn 60 phút: :ss
Định dạng thời gian to hơn 60 giây:

Dưới đây là ví dụ lúc cộng trừ thời gian trong Excel và công dụng ra vượt quá 24 giờ, Excel sẽ định dạng ô hiệu quả này dưới dạng custom :mm:ss

*

Dưới đây là bảng một số định dạng khác:

*

Ví dụ với kết quả của bảng trên, ta có:

*

Bạn cũng hoàn toàn có thể thêm từ "giờ", "phút", "giây" vào dữ liệu thời gian cho dễ dàng hiểu. Lấy ví dụ như:

*

Bạn trả toàn rất có thể cộng trừ thời hạn trong Excel được định hình như bên trên như thông thường bằng những hàm giám sát hoặc những công thức.

Xem thêm: Hàm tính khoảng thời gian trong excel dễ thực hiện, tính chênh lệch giữa hai ngày

Các công thức cộng trừ thời gian trong Excel

Công thức cộng trừ thời gian trong Excel để tính khoảng chừng chênh lệch thời gian theo giờ, phút, giây

Nếu ý muốn công trừ thời gian trong Excel để đo lường và thống kê khoảng chênh lệch giữa 2 thời điểm theo giờ, phút, giây thì sử dụng trong số những công thức sau:

Cộng trừ thời gian để biết số giờ giữa 2 thời điểm
Công thức: (Thời điểm hoàn thành - thời gian bắt đầu)*24Nếu bạn có nhu cầu kết quả cộng trừ thời gian không bị ra bên dưới dạng số thập phân mà được thiết kế tròn thành số nguyên có mức giá trị sớm nhất thì áp dụng hàm INT với cú pháp: =INT((Thời điểm hoàn thành - thời khắc bắt đầu)*24)Cộng trừ thời hạn để biết số phút thân 2 thời điểm
Công thức; (Thời điểm ngừng - thời điểm bắt đầu)*1440Trong đó: 1440 là số phút trong 1 ngày (=24*60)Cộng trừ thời gian để biết số giây giữa 2 thời điểm
Công thức: (Thời điểm kết thúc - thời gian bắt đầu)*86400Trong đó: 86400 là số giây trong một ngày (=24*60*60)

Chú ý:

Cần định dạng những cột chứa cách làm thành định dạng General trong thẻ Format cells/Number để khi cộng trừ thời hạn trong Excel có được kết quả chính xác
Nếu thời điểm ngừng > thời điểm bắt đầu thì chênh lệch đang hiển thị dạng quý hiếm âm
*

Cách cùng trừ thời hạn trong Excel với các thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây

Để cộng trừ thời gian trong Excel được màn trình diễn dưới dạng này, hãy mang số giờ, phút, giây mong cộng trừ thời hạn chia mang đến 24 tiếng hoặc 1440 phút hoặc 86400 giây khớp ứng với đơn vị thời hạn bạn chọn, rồi cộng số mến cho thời gian bắt đầu.

Cộng trừ hơn 24 giờ
Cộng: Thời điểm bước đầu + (N/24)Trừ: Thời điểm bước đầu - (N/24)Cộng trừ rộng 60 phút
Cộng: Thời điểm bước đầu + (N/1440)Trừ: Thời điểm bước đầu - (N/1440)Cộng trừ rộng 60 giây
Cộng: Thời điểm bước đầu + (N/86400)Trừ: Thời điểm ban đầu - (N/86400)

Chú ý:

Nếu khoảng thời hạn muốn cộng trừ thời gian là dạng số thập phân thì nên cần định dạng ô chứa thời gian đó với định dạng thời gian/ngày sinh sống thẻ Format/Number
Nếu vẫn định dạng cùng ô mở ra kí trường đoản cú ###### nghĩa là ô không được dài để hiển thị kết quả, cần mở rộng ô

Tổng kết

Trong nội dung bài viết trên, emcanbaove.edu.vn vẫn cùng chúng ta tìm hiểu phương pháp để hiển thị thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây bằng phương pháp sử dụng thẻ Format cells/Number. Sát bên đó, emcanbaove.edu.vn còn hướng dẫn chúng ta cách để cộng trừ thời hạn trong Excel để tính khoảng thời hạn chênh lệch thân 2 thời khắc và cộng trừ thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây; cũng tương tự biết thêm 1 hàm mới để gia công tròn số thập chia thành số nguyên có mức giá trị sớm nhất là hàm INT. Chúc bạn áp dụng thành công, và đừng quên theo dõi những kỹ năng thú vị không giống trong chuỗi bài bác giảng học tập Excel trên blog emcanbaove.edu.vn nhé!