Hàm đếm ngày trong Excel đã hết xa lạ đối với dân văn phòng. Nhờ chức năng của nó mà bài toán xử lý tài liệu ngày tháng đã không còn là trở ngại. Cùng khám phá hàm đếm ngày trong nội dung bài viết sau nhé!

Trong bài bác này bọn họ sẽ tìm hiểu về những hàm đếm ngày vào Excel. Microsoft Excel cơ bản có sẵn nhiều thủ thuật Excel để xử lý thời gian giúp bọn họ có thể đánh dấu dữ liệu theo thời gian một phương pháp cực kỳ cấp tốc chóng. Tuy vậy cũng tất cả nhiều hàm rất hữu ích nhưng mà bạn ko biết trong quá trình học Excel cùng ít lúc sử dụng, đề nghị trong bài viết về hàm đếm ngày vào Excel cơ bản này 123job.vn sẽ tổng hợp lại để góp bạn dễ dàng tra cứu hiểu hơn.

Bạn đang xem: Hàm đếm ngược thời gian trong excel

I. Giải pháp cộng trừ ngày, tháng, năm vào Excel

1. Làm cho thế nào để trừ ngày vào Excel

Ví dụ 1. Trừ một ngày trực tiếp

Như bạn bao gồm thể biết, Microsoft Excel cơ bản lưu trữ mỗi ngày như một số serial độc đáo bắt đầu bằng 1 đại diện cụ thể cho 1 tháng 1 năm 1900. Bởi vậy, lúc bạn trừ bọn chúng bằng thủ thuật Excel, một phép tính số học bình thường xảy ra:

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày sử dụng hàm DATEDIF

Nếu việc học Excel cơ bản qua công thức trên gồm vẻ vượt đơn giản, bạn gồm thể đạt được thuộc một kết quả bằng giải pháp sử dụng hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATEDIF:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình sau đây cho thấy rằng cả nhị thủ thuật Excel cơ bản trên đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ mẫu 4. Trong đó ta thấy hàm đếm ngày vào Excel - hàm DATEDIF trả về lỗi #NUM.

Điều này được lý giải là lúc bạn thực hiện trừ một ngày nhỏ hơn (1 tháng 5 năm 2015) mang lại một ngày lớn hơn (6 tháng 5 năm 2015), kết quả của thủ thuật Excel cơ bản sẽ trả về số âm (-5). Tuy nhiên, cú pháp cụ thể của hàm đếm ngày vào Excel DATEDIF không có thể chấp nhận được ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc và bởi vì đó kết quả nhưng mà nó trả về lỗi.

Làm thế nào để trừ ngày trong Excel

2. Có tác dụng thế làm sao để trừ hoặc cộng thêm ngày trong quy trình học Excel

Ví dụ 1. Cách cộng thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức hàm đếm ngày vào Excel chung để thực hiện thêm một số ngày cụ thể mang lại một ngày như sau:

=Date + N ngày

Ngày tất cả thể được nhập trực tiếp bằng nhiều cách:

Là một ô tham chiếu, ví dụ: = A2 + 10Sử dụng hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATE (năm, tháng, ngày), ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10Là kết quả của một hàm đếm ngày trong Excel khác. Ví dụ: khi học Excel, để thêm số ngày cho một ngày hiện tại, hãy sử dụng thủ thuật Excel với hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình sau minh họa các công thức cụ thể trên.

Minh họa

Chú ý: Kết quả của các công thức Excel cơ bản bên trên là một số thứ tự đại diện đến ngày. Để hiển thị dữ liệu đó của hàm đếm ngày vào Excel dưới dạng ngày tháng, hãy chọn (các) ô và tiếp tục nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, chọn vào phần Date vào danh mục Category, cùng sau đó chọn định dạng ngày cụ thể bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày trong Excel cơ bản

Để thực hiện trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn cần thực hiện lại một phép tính số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất từ ​​ví dụ trước đó là bạn sẽ chuyển gõ dấu trừ nắm cho dấu cộng.

=Date – N ngày

Dưới đây là một vài ba công thức cùng ví dụ hơi cụ thể:

= A2 – 10

= DATE (2015, 5, 6) – 10

= TODAY () – 10

Trừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày vào Excel cơ bản

3. Làm cho thế như thế nào để thực hiện trừ hoặc thêm năm vào trong ngày trong Excel cơ bản

Thủ thuật Excelthêm năm vào một ngày vào Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm đếm ngày trong Excel - hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định thêm phần tin tức là bạn muốn thêm bao nhiêu năm nữa:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, những công thức của hàm đếm vào Excel bao gồm thể trông như sau:

Để thêm dữ liệu năm vào một ngày trong Excel:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Để trừ năm kể từ ngày trong lúc học Excel:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Nếu bạn gõ số năm trong Excel để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm đếm ngày vào Excel - hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức tổng quát:

Công thức tổng quát

II. Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm

Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm

1. Tính số giờ giữa nhị thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số giờ giữa nhị thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức không giống với hàm đếm ngày trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24)

và bọn họ sẽ nhận được kết quả cuối cùng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

2. Tính số phút nhị thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số phút giữa hai thời điểm trên họ sử dụng công thức khác với thủ thuật hàm đếm ngày trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả của hàm là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

3. Tính số giờ giây giữa nhị thời điểm vào Excel cơ bản

Để tiến hành tính số giây giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức hàm đếm giây trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được kết quả là 154760085

4. Tính số năm giữa nhì thời điểm vào Excel cơ bản

Để thực hiện tính số năm giữa nhì thời điểm trên chúng ta có thể sử dụng công thức hàm đếm ngày sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả cuối cùng là 4

5. Tính số mon giữa hai thời điểm vào Excel cơ bản

Để thực hiện tính số tháng giữa nhị thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức hàm đếm ngày trong Excel sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhận được kết quả của hàm là 58

6. Tính số ngày giữa nhị thời điểm vào Excel cơ bản

Để tính số ngày giữa nhì thời điểm trên trong học Excel chúng ta sử dụng hàm đếm ngày trong Excel datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và ta sẽ nhận được kết quả là 1791

7. Tính khoảng thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm vào Excel cơ bản

Chúng ta dùng công thức hàm đếm ngày trong Excel datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và cuối cùng nhận được kết quả như muốn muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

8. Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian

Cú pháp của hàm TEXT trong thủ thuật Excel sẽ như sau:

=TEXT(, )

III. Những hàm tháng ngày (Date & Time) vào Excel

1. Hàm Year, Month, Day

Cú pháp:

=YEAR(Serial_number)

=MONTH(Serial_number)

=DAY(Serial_number)

Trong đó: Serial_number là bé số đại diện mang đến một ngày cụ thể trong Excel.

2. Hàm Date

Định dạng kết quả trả về của hàm đếm ngày trong Excel DATE phụ thuộc vào định dạng cụ thể nhưng mà bạn nhập vào. Ví dụ bạn thực hiện nhập bạn nhập ngày - mon - năm thì kết quả nó trả về là ngày - tháng - năm. Ngược lại khi bạn nhập vào ô dữ liệu mon - ngày - năm thì nó trả về là tháng - ngày - năm.

Cú pháp:

=DATE(year,month,day)

3. Hàm Current Date & Time

Hàm Current Date & Time trong Excel là hàm đếm ngày vào Excel trả về ngày tháng năm và giờ thời gian hiện tại. Giả sử rằng thời gian bạn nhập là 15:30:30 thì kết quả cuối thuộc nó sẽ trả về là 15:30:30.

Cú pháp:

=Now()

4. Hàm Hour, Minute, Second

Các hàm đếm ngày vào Excel, đếm thời gian trong Excel này cần sử dụng để lấy phần giờ, phần phút với phần giây của một giá bán trị thời gian cụ thể nào đó.

Cú pháp:

=HOUR(serial_number)

=MINUTE(serial_number)

=SECOND (serial_number)

5. Hàm Time Function

Muốn thực hiện thêm số giờ, số phút, số giây vào biểu thức thời gian trong Excel ta tất cả thể sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:

=TIME(HOUR, MINUTE, SECOND)

IV. Cách bóc tách cột ngày, tháng, năm làm 3 cột khác biệt trên Excel

1. Tách bóc ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng rẽ biệt trong Excel

Bước 1:

Chúng ta thực hiện nhập ngày tháng vào vào bảng Excel. Để gồm thể bóc ngày thành cột riêng biệt biệt bằng hàm đếm ngày trong Excel tại cột Ngày ô C2 bạn nhập công thức =DAY(B2) rồi tiếp tục là nhấn Enter.

Tách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng biệt vào Excel

Sau đó họ sẽ được kết quả tất cả được là ngày tách bóc riêng. Kéo kết quả ô đầu tiên xuống những ô còn lại vào cột Ngày để có thể hiện hết kết quả.

Kết quả

Bước 2:

Tại cột Tháng, bạn trực tiếp nhập công thức hàm đếm ngày trong Excel =MONTH(B2) cùng cũng nhấn Enter để tiếp tục thực hiện công thức.

Bước 2

Được kết quả ở ô đầu tiên, bạn cũng tiếp tục kéo xuống những ô còn lại để hiện đầy đủ cột Tháng.

Kết quả

Bước 3:

Tiếp đến tại ô đầu tiên của cột Năm vào trang tính này nhập công thức =YEAR(B2) cùng nhấn Enter để thực hiện.

Bước 3

Và kết quả cuối thuộc cũng sẽ được cột Năm bóc riêng như hình.

Kết quả cuối cùng

2. Chuyển ngày, tháng, năm từ số quý phái chữ Excel

Bước 1:

Tại ô cơ mà bạn muốn thực hiện chuyển ngày, tháng, năm từ số quý phái chữ bạn nhập công thức =“ ngày ”&DAY(B2)& “ mon ”&MONTH(B2)&” năm ”&YEAR(B2), rồi tiếp tục nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả cuối cùng của công thức hàm đếm ngày vào Excel chúng ta sẽ được dãy số ngày tháng bằng chữ như hình dưới đây.

Chuyển ngày, tháng, năm từ số lịch sự chữ Excel

V. Kết luận

Thao tác học Excel qua hàm đếm ngày trong Excel thực sự ko hề khó khăn khăn đối với người dùng, bạn chỉ cần dành một ít thời gian để gồm thể thành thạo chúng. Mặt cạnh đó, hãy kết hợp hàm đếm ngày trong Excel với những thủ thuật Excel khác để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc bạn nhé!

Vâng, trong bài viết trước thì tôi đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách tạo đồng hồ đếm ngược bên trên Slide Power
Point rồi. Với như chúng ta cũng sẽ biết, câu hỏi tạo đồng hồ thời trang đếm ngược trên ứng dụng khi thao tác sẽ giúp chúng ta kiểm soát thời gian được tốt hơn.

Và sinh sống trong nội dung bài viết ngày bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo đồng hồ đeo tay đếm ngược trên Excel một cách cực kì đơn giản. Giúp chúng ta có thể thiết lập đúng đắn khung giờ làm việc của bản thân trên áp dụng Excel, đồng thời thông báo nghỉ ngơi điều độ.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Trên Facebook Tốt Nhất 2022

Cách tạo đồng hồ đếm ngược bên trên Excel

+ bước 1: Đầu tiên bạn mở file Excel của người sử dụng lên. Tại đây, bạn click chọn ô mà bạn có nhu cầu tạo đồng hồ đeo tay đếm ngược.


*
*
*
*
*
*
*
*
*

…. Để báo cho bạn biết thời gian thao tác định sẵn của bản thân mình đã kết thúc, chúng ta nên click OK để tránh hộp thoại, cùng Save tệp tin lại. Tắt máy để nghỉ ngơi nhé