Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn phương pháp sử dụng các hàm súc tích And, Or, Xor với Not đồng thời chuyển ra các công thức ví dụ để minh họa cho cách dùng của chúng.

Bạn đang xem: Hàm or và and trong excel


Tổng quan liêu về hàm lô ghích trong Excel

Microsoft Excel hỗ trợ 4 hàm logic để gia công việc với các giá trị logic. Đó là hàm AND, OR, XOR và NOT. Bạn phân tích cách sử dụng những hàm này khi bạn muốn thực hiện nhiều hơn thế nữa một đối chiếu trong công thức của bạn hoặc kiểm tra nhiều điều kiện thay vị chỉ một. Cũng tương tự các phép so sánh, những hàm súc tích của Excel trả về TRUE hoặc FALSE khi những đối số của bọn chúng được tiến công giá.

Bảng dưới đây hỗ trợ một phiên bản tóm tắt ngắn gọn về phong thái sử dụng những hàm logic, giúp bạn chọn đúng bí quyết cho các bước cụ thể.

HàmGiải ưa thích hàmCông thức ví dụGiải mê thích công thức
ANDTrả về đúng nếu toàn bộ đối số được reviews đúng.=AND(A2>=10, B2=10, B2=10, B2=10)Công thức trả về FALSE nếu giá trị trong A1 to hơn hoặc bằng 10; TRUE nếu ngược lại.

Hàm ngắn gọn xúc tích trong Excel – sự thật và nhỏ số:

Trong các đối số của các hàm logic, chúng ta cũng có thể sử dụng tham chiếu ô, các giá trị số và văn bản, các giá trị Boolean, toán tử so sánh, và các hàm Excel khác. Tuy nhiên, toàn bộ các đối số nên được đánh giá TRUE hoặc FALSE, hoặc tham chiếu hoặc mảng tất cả chứa những giá trị logic.Nếu một đối số của một hàm ngắn gọn xúc tích chứa bất kỳ ô trống rỗng nào, các quý giá đó sẽ bị bỏ qua. Nếu toàn bộ các đối số là các ô rỗng, phương pháp sẽ trả về #VALUE! lỗi.Nếu một đối số của một hàm ngắn gọn xúc tích có chứa các số, Thì 0 đã được review là FALSE, và toàn bộ các số khác bao gồm các số cõi âm là TRUE. Ví dụ, trường hợp ô A1: A5 có chứa những con số, công thức = and (A1: A5) vẫn trả về TRUE nếu không có ô nào đựng 0, FALSE nếu như ngược lại.Một hàm ngắn gọn xúc tích trả về #VALUE! Lỗi nếu không tồn tại đối số nào đánh giá giá trị logic.Một hàm xúc tích và ngắn gọn trả về #NAME? Lỗi nếu như khách hàng đã quăng quật viết không nên tên của hàm hoặc cố gắng sử dụng hàm vào một phiên bạn dạng Excel trước đó không hỗ trợ nó. Ví dụ, công dụng XOR chỉ rất có thể được thực hiện trong Excel 2013.Trong Excel 2013, 2010 và 2007, chúng ta cũng có thể bao tất cả tới 255 đối số trong một hàm logic, với điều kiện tổng chiều nhiều năm của công thức không vượt thừa 8.192 ký tự. Vào Excel 2003 và thấp hơn, chúng ta có thể cung cấp buổi tối đa 30 đối số với tổng chiều dài của bí quyết của bạn sẽ không vượt quá 1.024 cam kết tự.

Sử dụng hàm & trong Excel

Hàm AND là hàm thông dụng nhất trong số hàm logic. Nó hữu ích khi bạn phải kiểm tra một trong những điều kiện và bảo đảm an toàn rằng toàn bộ chúng đa số được đáp ứng. Về phương diện kỹ thuật, hàm và kiểm tra các điều kiện chúng ta chỉ định và trả về TRUE nếu toàn bộ các điều kiện review là TRUE, FALSE ví như không.

Cú pháp đến hàm & như sau:

AND (logic1, , ...) xúc tích là điều kiện rất có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE. Điều kiện thứ nhất (logic1) được yêu cầu, điều kiện tiếp theo là tùy chọn.


*

*

Và bây giờ, bọn họ hãy chú ý vào một vài ví dụ về công thức chứng tỏ làm cụ nào nhằm sử dụng các hàm AND trong những công thức Excel.

Công thứcGiải thích
=AND(A2=”Bananas”, B2>C2)Trả về công dụng TRUE ví như A2 cất “Bananas” và B2 lớn hơn C2, FALSE còn nếu như không thỏa.
=AND(B2>20, B2=C2)Trả về kết quả TRUE nếu như B2 lớn hơn 20 với B2 bằng C2, FALSE còn nếu không thỏa.
=AND(A2=”Bananas”, B2>=30, B2>C2)Trả về công dụng TRUE trường hợp A2 cất “Bananas”, B2 lớn hơn hoặc bởi 30, với B2 to hơn C2, FALSE nếu như không thỏa.

*

Hàm và – cách dùng thông thường

Nếu chỉ cần sử dụng hàm & thì nó không thú vị và tất cả ít hữu dụng. Tuy thế nếu kết phù hợp với các hàm Excel khác, AND rất có thể mở rộng xứng đáng kể khả năng của bạn.

Một trong những cách sử dụng thông dụng nhất của hàm and được tìm thấy trong đối số logic_test của hàm IF nhằm kiểm tra một vài điều kiện thay vì chưng chỉ một. Ví dụ, bạn có thể lồng ngẫu nhiên hàm và nào trên vào hàm IF cùng nhận hiệu quả tương từ như sau:

= IF (and(A2 = “Bananas”, B2> C2), “Good”, “Bad”)

*

Hàm AND phối hợp – hàm Excel cho đk trong khoảng

Nếu bạn cần tạo một công thức khoảng chừng mà chọn tất cả các quý giá giữa hai giá trị, một cách thịnh hành là thực hiện hàm IF với & trong phép test logic.

Ví dụ, các bạn có 3 quý giá trong cột A, B cùng C và bạn có nhu cầu biết nếu như một cực hiếm trong cột A ở giữa các giá trị B và C. Để tạo nên một bí quyết như vậy, toàn bộ những gì yêu cầu là hàm IF với những toán tử đối chiếu lồng nhau and và một trong những toán tử so sánh:

Công thức để kiểm soát nếu X nằm trong lòng Y cùng Z, bao gồm:

= IF (AND (A2> = B2, A2 B2, A2

*
Hàm AND kết hợp – hàm Excel cho đk trong khoảng

Như đã trình bày trong hình sinh hoạt trên, công thức vận động hoàn hảo cho toàn bộ các kiểu dữ liệu – số, ngày và cực hiếm văn bản. Lúc so sánh những giá trị văn bản, công thức sẽ đánh giá từng cam kết tự theo máy tự chữ cái. Ví dụ, nó bảo rằng Apples không trọng tâm trái Apricot cùng Bananas bởi vì chữ sản phẩm công nghệ hai “p” trong Apples đứng trước “r” vào Apricot.

Như các bạn thấy, hàm IF / and đơn giản, gấp rút và gần như phổ quát. Tôi nói “gần như” chính vì nó không bao hàm tất cả. Công thức trên ẩn ý rằng một quý giá trong cột B nhỏ tuổi hơn trong cột C, Ví dụ: cột B luôn luôn chứa giá trị giới hạn dưới cùng cột C – giá bán trị số lượng giới hạn trên. Đây là vì sao tại sao công thức trả về “No” đến hàng 6, trong các số ấy A6 gồm 12, B6 – 15 và C6 – 3 cũng tương tự cho sản phẩm 8, trong số ấy A8 là 24-Nov, B8 là 26-Dec với C8 là 21- Oct.

Nhưng nếu bạn muốn công thức khoảng của công ty hoạt động chính xác bất kể vị trí của các giá trị giới hạn dưới cùng giá trị số lượng giới hạn ở trên. Trong trường vừa lòng này, sử dụng hàm MEDIAN trả lại trung vị của các con số nhất mực (nghĩa là số trọng điểm một bộ số). Do vậy, nếu bạn thay thế & trong phép thử hợp lí của hàm IF với MEDIAN, bí quyết sẽ như sau:

= IF (A2 = MEDIAN (A2: C2), “Yes”, “No”)

Và các bạn sẽ nhận được kết quả sau:

*
Hàm AND phối kết hợp – hàm Excel cho đk trong khoảng

Đăng kí ngay: khóa học tập excel nâng cấp Hà Nội

Như các bạn thấy, hàm MEDIAN vận động hoàn hảo đến số và ngày, tuy thế trả về #NUM! Lỗi cho những giá trị văn bản. Than ôi, không có ai hoàn hảo:) Nếu bạn có nhu cầu hoàn hảo giữa công thức cho các giá trị văn bản cũng như số và ngày, bạn sẽ phải xuất bản một chuỗi logic phức hợp hơn sử dụng những hàm and / OR như sau:

= IF (OR (and(A2> B2, A2 C2)), “Yes”, “No”)

*
Hàm AND phối kết hợp – hàm Excel mang lại điều kiện trong vòng 1

Sử dụng hàm OR vào Excel

Cũng như AND, hàm OR là 1 hàm cơ bản được thực hiện để so sánh hai quý hiếm hoặc câu lệnh. Sự biệt lập là hàm OR trả về TRUE nếu ít nhất một nếu các đối số là đúng, cùng trả về FALSE nếu tất cả các đối số là sai. Hàm OR bao gồm sẵn trong tất cả các phiên bản của Excel 2013-2000.

Cú pháp của hàm OR rất giống cùng với AND:

OR (logic1, , ...)Tham số đầu tiên được yêu thương cầu, các điều kiện bổ sung cập nhật (tối nhiều 255 trong các phiên bạn dạng Excel hiện nay đại) là tùy chọn. Và bây giờ, hãy viết ra một vài cách làm để các bạn cảm dìm được tác dụng OR vào Excel vận động như thay nào.

Công thứcDiễn giải
=OR(A2=”Bananas”, A2=”Oranges”)Kết quả trả về là TRUE nếu như ô A2 chứa “Bananas” hoặc “Oranges”, FALSE nếu không đám ứng được đk nào.
=OR(B2>=40, C2>=20)Kết trái trả về là TRUE ví như B2 lớn hơn hoặc bằng 40 hoặc C2 lớn hơn hoặc bởi 20, FALSE nếu không đám ứng được điều kiện nào.
=OR(B2=” “, C2=””)Kết quả trả về là TRUE nếu 1 trong hai ô B2 hoặc C2 rỗng hoặc cả nhì ô đa số rỗng, FALSE nếu không đám ứng được điều kiện nào.

*

Cũng như hàm AND, hàm OR được sử dụng thoáng rộng để mở rộng tính hữu ích của những hàm Excel không giống để triển khai các phép thử logic, ví dụ: Hàm If. Đây là 1 vài ví dụ:

Hàm IF lồng hàm OR

= IF (OR (B2> 30, C2> 20), "Good", "Bad")Công thức trả về “Good” nếu một trong những trong ô B3 to hơn 30 hoặc số vào C2 lớn hơn 20, “Bad” nếu không thỏa cả hai.

Hàm OR trong định hình có điều kiện của Excel

= OR ($B2 = “”, $C2 = “”)

Công thức OR làm khá nổi bật các hàng gồm chứa ô trống hoặc vào cột B hoặc vào cột C hoặc vào cả hai.

*

Hàm & và OR vào một công thức

Đương nhiên, không tồn tại gì bức tường ngăn bạn áp dụng cả nhì hàm, AND & OR, trong một công thức nếu như bạn cần. Hoàn toàn có thể có những biến thể vô hạn của những công thức đó trong các mô hình cơ bản sau đây:

= and (OR (Cond1, Cond2), Cond3)= and (OR (Cond1, Cond2), OR (Cond3, Cond4)= OR (VÀ (Cond1, Cond2), Cond3)= OR (VÀ (Cond1, Cond2), and (Cond3, Cond4))Ví dụ: nếu bạn có nhu cầu biết lô mặt hàng chuối cùng cam làm sao đã bán hết, nghĩa là con số “In stock” (cột B) bởi với số “Sold” (cột C), hàm OR / and sau đây hoàn toàn có thể nhanh nệm hiển thị điều này cho bạn:

= OR (AND (A2 = “bananas”, B2 = C2) và and (A2 = “oranges”, B2 = C2))

*

Sử dụng hàm XOR trong Excel

Trong Excel 2013, Microsoft sẽ giới thiệu chức năng XOR, đó là một trong những hàm lô ghích Exclusive OR. Thuật ngữ này chắc chắn là không còn xa lạ với những chúng ta có kiến ​​thức về ngữ điệu lập trình hoặc khoa học laptop nói chung. Đối với những người không, có mang ‘Độc quyền Hoặc’ hoàn toàn có thể hơi nặng nề hiểu trước.

Cú pháp của hàm XOR đồng nhất với OR:

XOR (logic1, , ...)Câu lệnh logic trước tiên (Logic 1) là bắt buộc, các giá trị logic bổ sung là tùy chọn. Bạn cũng có thể có mang đến 254 đk trong một cách làm và đây rất có thể là những giá trị logic, mảng hoặc những tham chiếu nhận xét theo đúng hoặc sai.

Trong phiên bản đơn giản tốt nhất của phương pháp XOR chỉ cất 2 câu lệnh logic, hàm XOR trả về TRUE giả dụ một đối số review là đúng. Nếu như cả hai đối số là đúng hoặc cả nhị là sai, XOR trả về FALSE. Điều này có thể được dễ dàng hơn để hiểu từ các ví dụ:

Công thứcKết quảGiải thích
=XOR(1>0, 20, 2>1)FALSEKết trái trả về là FALSE bởi vì cả hai đối số hầu hết đúng.

Khi thêm những câu lệnh logic, hàm XOR cho công dụng là:

TRUE nếu một vài lẻ những đối số đánh giá đúng;FALSE giả dụ là toàn bộ đối số là đúng, hoặc tất cả các đối số hầu hết sai.

Hình dưới đây minh hoạ cho điểm trên:

*

Nếu bạn không chắc hẳn rằng về cách áp dụng hàm XOR, hãy xem xét ví dụ sau đây. Mang sử bạn có một list thí sinh và công dụng 2 trò chơi thứ nhất của họ. Bạn có nhu cầu biết mặt nào trong những những tín đồ trả tiền sẽ chơi trò giải trí thứ 3 dựa trên các điều khiếu nại sau:

Các sỹ tử đã chiến thắng trận đấu 1 và trận đấu 2 tự động vào vòng sau và chưa phải chơi trận 3.Các thí sinh thua thảm cả nhị trò chơi trước tiên đều bị nockout ra với cũng không nghịch trận 3.Các thí sinh đã win trong trận 1 hoặc trận 2 sẽ nghịch trận 3 để khẳng định ai đang vào vòng tiếp sau và ai không.

Một công thức XOR đơn giản dễ dàng hoạt động chính xác như bọn họ muốn:

= XOR (B2 = “Won”, C2 = “Won”)

*

Và nếu như bạn lồng hàm XOR này vào hàm súc tích If, bạn sẽ nhận được tác dụng thậm chí còn tốt hơn:

= IF (XOR (B2 = “Won”, C2 = “Won”), “Yes”, “No”)

*

Sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT là một trong những hàm Excel đơn giản và dễ dàng nhất về cú pháp:

NOT (logical)Bạn sử dụng hàm NOT vào Excel để hòn đảo ngược quý hiếm đối số của nó. Nói cách khác, nếu như logic review là sai, hàm NOT sẽ trả về đúng và ngược lại. Ví dụ, cả nhì công thức dưới đây trả về FALSE:

= NOT (TRUE)

= NOT (2 * 2 = 4)

Tại sao người ta lại muốn đã đạt được những công dụng lố bịch như vậy? Trong một số trường hợp, chúng ta có thể lại nhiệt tình một đk nào kia không được thỏa mãn nhu cầu hơn. Ví dụ: lúc xem lại danh sách trang phục, chúng ta có thể muốn thải trừ một số màu không tương xứng với bạn. Tôi không đặc biệt quan trọng thích color đen, vày vậy tôi đặt phương pháp này:

= NOT (C2 = “black”)

*

Như hay lệ, vào Microsoft Excel có nhiều cách để làm một việc, và chúng ta cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự bằng phương pháp sử dụng toán tử ko bằng: = C2 “black”.

Tổng hợp thủ thuật excel hay

Nếu bạn có nhu cầu kiểm tra nhiều đk trong một công thức, bạn có thể sử dụng hàm NOT kết phù hợp với hàm and hoặc OR. Ví dụ: nếu bạn có nhu cầu loại trừ màu đen và trắng, cách làm sẽ như sau:

= NOT (OR (C2 = “black”, C2 = “white”))

Và nếu như khách hàng không hy vọng có một chiếc áo khoác đen, mặc dù hoàn toàn có thể xem xét một cái áo jacket black hoặc áo khoác bên ngoài long đen, chúng ta nên sử dụng hàm NOT kết hợp với hàm AND:

= NOT (And (C2 = “black”, B2 = “coat”))

Một sử dụng phổ cập khác của hàm NOT là để đảo ngược hành động của một vài hàm khác. Ví dụ, bạn cũng có thể kết đúng theo NOT cùng ISBLANK để tạo thành ISNOTBLANK cách làm mà Microsoft Excel thiếu.

Như các bạn đã biết, bí quyết = ISBLANK (A2) trả về quý hiếm đúng nếu như ô A2 trống. Hàm NOT có thể đảo ngược hiệu quả này thành sai: = NOT (ISBLANK (A2))

Và sau đó, bạn cũng có thể đi thêm một cách nữa và tạo ra câu lệnh lồng IF với hàm NOT / ISBLANK cho một trách nhiệm thực tế:

= IF (NOT (ISBLANK (C2)), C2 * 0,15, “No bonus:(“)

*

Nếu ô C2 ko rỗng, hãy nhân số trong C2 cùng với 0,15, có thể chấp nhận được mỗi nhân viên bán hàng có thêm 15% tiền thưởng. Nếu C2 trống, hiện tại “No bonus:(“.

Nguồn: Ablebits, dịch và biên tập bởi Hocexcel Online.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào trong công việc, bọn họ không chỉ nắm rõ được những hàm mà còn nên sử dụng giỏi cả những công gắng của Excel. Phần lớn hàm cải thiện giúp áp dụng giỏi vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những mức sử dụng thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kỹ năng này các bạn đều hoàn toàn có thể học được vào khóa học EX101 – Excel tự cơ bản tới chuyên gia của học tập Excel Online. Hiện thời hệ thống đang có ưu đãi siêu lớn cho chính mình khi đăng ký tham gia khóa học.

Hàm and trong Excel bao gồm công thức là gì? Cách áp dụng hàm giám sát và đo lường này ra sao? nếu như bạn đang niềm nở tới những câu hỏi trên thì đừng bỏ lỡ thông tin sau. Nội dung bài viết bên bên dưới của emcanbaove.edu.vn đã cùng các bạn khám phá cụ thể hàm đo lường và thống kê này. Cùng theo dõi tức thì thôi nào!


Nội dung

2 Cách sử dụng hàm AND phối kết hợp cùng hàm IF vào Excel4 phối kết hợp hàm súc tích AND với các hàm IF và OR trong Excel 

Sơ lược về hàm and trong Excel 

Trong những hàm đo lường và tính toán của Excel, hàm AND là 1 hàm khôn xiết đặc biệt. Khác hẳn các hàm khác, hàm AND là một trong phép logic. Hàm này không dùng để tính toán ra công dụng phép tính cơ mà chỉ sử dụng sẽ giúp người cần sử dụng kiểm tra đk xem đúng hay không đúng.

Hàm và có thể hoạt động độc lập. Hoặc cũng có thể kết phù hợp với các hàm đo lường và tính toán khác vào Excel để cho ra hầu như kết quả đúng đắn nhất. Những hàm phối hợp như kết hợp với IF, kết phù hợp với OR,…


*

Sơ lược về hàm và trong Excel


Hàm and khi hoạt động cá biệt có cú pháp vô cùng đơn giản dễ dàng và dễ dàng nhớ như sau:

=AND(logical1, logical2,…)

Trong cú pháp này, bạn cần xem xét một số điểm để tránh viết sai phương pháp như:

Cần viết dấu “=” vào vùng phía đằng trước chữ AND, như vậy, cách làm mới có thể hoạt động. Logical1, logical2 là đk 1 và điều kiện 2. Bọn chúng được gọi là đầy đủ mệnh đề logic. Bên cạnh ra, chúng ta có thể thêm nhiều đk khác vào phép toán của bạn. 

Vì mục tiêu phép toán rất khác nhau nên công dụng của hàm ngắn gọn xúc tích AND cũng khác hẳn những hàm khác. Hàm này chỉ tất cả hai tác dụng là True hoặc False. Khi các mệnh đề đk đều đúng thì hàm trả về True. Ngược lại, hàm vẫn trả về False nếu những mệnh đề đa số sai hay 1 mệnh đề bất kỳ trong chuỗi các mệnh đề bị sai. 

Cách sử dụng hàm AND phối hợp cùng hàm IF trong Excel

Hàm IF và and trong Excel tiếp tục được thực hiện cùng nhau trong cùng một công thức để tạo tài năng xem xét một lúc những mệnh đề đúng sai. Như vậy, công việc của bạn sẽ trở nên hối hả và hiệu quả hơn. 

Cú pháp

Sơ với hàm and đơn giản, cú pháp của hàm IF và trong Excel có phần tương đối phức tạp. Bởi nó chứa một lúc cả 2 hàm, và cú pháp của hàm này được viết như sau: 

=IF(AND(logical1, logical2,…),“Value_if_true”,“Value_if_False”)


*

Cách áp dụng hàm AND kết hợp cùng hàm IF trong Excel


Lưu ý khi thực hiện hàm and trogn Excel kết hợp cùng hàm If

Tại địa chỉ “Value_if_true”, bạn điền vào đó giá trị đưa ra nếu toàn cục điều khiếu nại trong hàm and là đúng.Ngược lại điền giá bán trị đưa ra nếu toàn bộ các điều kiện hay chỉ một điều kiện duy tuyệt nhất trong hàm and là sai vào địa điểm “Value_if_False”. Chú ý điền những giá trị đúng, không đúng trong dấu ngoặc kép. Đó là cú pháp chuẩn chỉnh của hàm IF AND. Cú pháp thực hiện trong trường hòa hợp kiểm tra điều kiện này là đúng xuất xắc sai. Nếu đúng thì chỉ dẫn giá trị đúng. Ngôi trường hợp công dụng sai thì xuất ra cực hiếm sai, không dùng sử dụng những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Các đk hay ngôn từ có quan hệ “và” cùng nhau thì được để trong hàm AND, trở thành các điều kiện. 

Vì cú pháp này tương đối dài cần để áp dụng cho những dữ liệu phía dưới, bạn chỉ việc chọn một ô rồi dịch rời chuột vào góc bên dưới bên buộc phải ô kia để mở ra dấu “+”, nhấn giữu với kéo dấu cùng này xuống để copy cú pháp. 

Cách áp dụng hàm và khi bao gồm kết phù hợp với hàm OR

Hàm & và OR vào Excel là 1 trong tổ hợp siêu hay gặp mặt trong khi thao tác với các phép toán trên dữ liệu các bảng tính. Bí quyết được áp dụng để tra cứu kiếm những giá trị theo những điều kiện sẽ cho. Từ đây giúp bạn có thể thực hiện nay xử lý các dữ liệu mập và hối hả hơn. 


*

Cách áp dụng hàm and khi gồm kết phù hợp với hàm OR


Cú pháp của hàm & và OR này được sản xuất thành bằng phương pháp đặt hàm OR bao đem hàm và ở bên trong. Vì vậy, khi viết, các bạn hãy viết hàm OR trước rồi mang lại hàm AND. Dưới đấy là cú pháp hàm OR & được sử dụng liên tục nhất: 

= OR(AND(logical1, logical2,…); logical,…)

Khi áp dụng công thức này, những dữ liệu sẽ được xem xét vào hàm AND. Đồng thời đối chiếu với điều kiện dữ liệu ở hàm OR để kiểm tra và mang lại ra kết quả đúng tuyệt sai của dữ liệu. Tuy nhiên, và và OR cũng có thể sử dụng bằng cách để hàm AND bên ngoài hàm OR. Nhưng phương thức này không thường gặp mặt và có ít người tiêu dùng hơn. 

Kết đúng theo hàm súc tích AND với các hàm IF và OR vào Excel 

Ngoài những cách kết hợp trên, hàm and trong Excel còn có chức năng kết hợp đồng thời với hàm IF và hàm OR. Đương nhiên, cú pháp phối kết hợp cả 3 hàm đã rắc rối, dễ dàng nhầm lẫn hơn. Tuy nhiên kết quả làm việc sẽ tăng cao, tiết kiệm nhiều thời hạn hơn mang đến bạn.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Xóa Được Dòng Trong Excel 2010, Xóa Ô Nội Dung Hoặc Định Dạng

Công thức hàm

Công thức của sự phối hợp này là:

=IF(OR(;AND(,…));“Value_if_true”,“Value_if_False”)


*

Kết đúng theo hàm xúc tích AND với các hàm IF cùng OR vào Excel


Lưu ý lúc sử dụng

Để đọc hơn về bí quyết này tương tự như để rất có thể sử dụng công thức này dễ ợt hơn, bạn có thể học những để ý sau: 

Hàm IF cần khái quát cả hai hàm OR với hàm and để có thể chạy tài liệu và kiểm tra các dữ liệu một cách chính xác nhất: kiểm tra ngắn gọn xúc tích của phép toán, kiểm soát dữ liệu mang lại “true” hay về “false”. Chú ý những dấu ngoặc kép, ngoặc tròn trong những lúc viết cú pháp. Hàm OR cùng hàm & lồng bên trong chính là dữ liệu đk để hàm IF triển khai kiểm tra logic.

Trên đó là một số phép toán cùng với hàm & trong Excel mà bạn phải biết. Hiện tại tại, hàm này đang rất được sử dụng thoáng rộng và cần thiết trong các dữ liệu tại nhiều văn phòng. Vị vậy, dù bạn thao tác làm việc ở đâu, hãy vững chắc rằng, bạn có thể sử dụng thuần thục hàm và và những sự phối hợp của nó.