Hàm những thống kê Trong Excel thông dụng nhất

Sử dụng các hàm thống kê trong Excel sẽ giúp bạn tính toán thuận tiện hơn, thao tác bài bản hơn, giúp xử lý quá trình một cách nhanh nhất có thể và công dụng nhất. Hãy thuộc Trung tâm Tin học tập AMANDA tổng hợp phần đa hàm thống kê lại trong Excel cơ bản, thường áp dụng nhất để giúp ích cho quá trình nhé!

*

1. Hàm COUNT: Hàm đếm dữ liệu kiểu số
Hàm COUNT là hàm dùng để đếm ô vào một vùng tốt trong cục bộ bảng dữ liệu.

Bạn đang xem: Hàm thống kê số lượng trong excel

Cú pháp hàm COUNT: =COUNT(Value1, Value2,....).

Trong đó:

Value 1: Là giá chỉ trị trước tiên để tham chiếu hoặc vùng lựa chọn để đếm ô giá trị.Value 2: Là tham số ko bắt buộc, chỉ rất có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn có nhu cầu đếm quý giá ô.

2. Hàm COUNTA: Hàm đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu
Hàm COUNTA là hàm đếm phần nhiều ô tham chiếu bao gồm chứa tài liệu trong một phạm vi độc nhất định.

Cú pháp hàm COUNTA: =COUNTA(Value1, , ,…)

Trong đó:

Value1: Là đối số phải và là vùng tài liệu cần đếm.Value2 và Value3: Là những tùy chọn và tối nhiều 255 đối số.

3. Hàm COUNTIF: Hàm đếm tài liệu trong Excel theo một điểm kiện
Hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel và thường được sử dụng với đều bảng dữ liệu thống kê.

Cú pháp hàm COUNTIF: =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

Range: Là phần vùng ý muốn đếm tài liệu bắt đề xuất có. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu bao gồm chứa số.Criteria: Là phần điều kiện bắt buộc phải gồm để đếm các giá trị vào range. Có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

4. Hàm COUNTIFS: Hàm đếm ô tính với tương đối nhiều điều kiện
Hàm COUNTIFS là hàm giúp đếm số ô vào phạm vi khớp với đk được hỗ trợ và hoàn toàn có thể áp dụng nhiều hơn nữa một điều kiện với nhiều hơn thế một phạm vi.

Cú pháp hàm COUNTIFS: =COUNTIFS(Criteria_range1,Criteria1,,…)

Trong đó:

range1: Là phạm vi đầu tiên để đánh giá.criteria1: Là xác định phạm vi thứ nhất áp dụng điều kiện đầu tiên.range2: Là phạm vi thiết bị hai để tiến công giá, điều kiện bổ sung.criteria2: Là khẳng định phạm vi áp dụng điều kiện thứ 2.

5. Hàm COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống rỗng trong Excel
Hàm COUNTBLANK là hàm để đếm số các ô rỗng trong một vùng, một mảng được chọn trước.

Cú pháp hàm COUNTBLANK: COUNTBLANK(Range)

Trong đó:

Range: Là mảng được lựa chọn để đếm số các ô trống rỗng trong đó.

6. Hàm SUM: Hàm tính tổng trong Excel
Hàm SUM là hàm tính tổng toàn bộ các số có trong dãy ô dữ liệu.

Cú pháp hàm SUM: =SUM(number1, ,…)

Trong đó:

Number1 với Number2 là phần đa số hoặc dãy số sẽ tính.

7. Hàm SUMIF: Hàm tính tổng theo một điều kiện
Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện được dùng khi cần tính tổng một vùng nào đó trong bảng tính excel theo đk cho trước.

Cú pháp hàm SUMIF: =SUMIF(range, criteria,sum_range)

Trong đó:

Range: Là vùng được chọn tất cả chứa các ô điều kiện.Criteria: Là đk để triển khai hàm này.Sum_range: Vùng cần tính tổng.

8. Hàm SUMIFS: Hàm thống kê theo không ít điều kiện
Hàm SUMIFS là hàm tính tổng các ô trong vùng, phạm vi lựa chọn vừa lòng một hay những điều kiện.

Cú pháp hàm SUMIFS: =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

Trong đó:

Sum_range: :Là những ô đề nghị tính tổng bao hàm các số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô tất cả chứa những số.Criteria_range1: Là phạm vi phải được đánh giá bằng điều kiện.Criteria1: Là điều kiện dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô.Criteria_range2,criteria2,… : tùy chọn những phạm vi và đk bổ sung.

9. Hàm AVERAGE: Hàm tính vừa phải trong Excel
Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình trong Excel.

Cú pháp của hàm AVERAGE: =AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó:

Number 1: Là số trước tiên cần tính trung bình.Number 2: Là số thứ 2 cần tính trung bình.Number n: Số sau cùng cần tính trung bình.

10. Hàm AVERAGEIF: Hàm tính vừa phải có đk trong Excel
Hàm AVERAGEIF là hàm tính vừa đủ một điều kiện của toàn bộ các ô dựa trên đk có sẵn.

Cú pháp hàm AVERAGEIF: =AVERAGEIF(range, criteria, )

Trong đó:

Range (Bắt buộc): Một hoặc những ô nhằm tính quý hiếm trung bình, bao hàm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.Criteria (Bắt buộc): Điều kiện lấy các số dùng làm tính trung bình. Ví dụ: các tiêu chí có thể được thể hiện dưới dạng như 32, "32", ">32", "táo" hoặc B4.Average_range (Tùy chọn): Vùng tài liệu được lựa chọn để dùng hàm AVERAGEIF (nếu làm lơ thì khoác định lựa chọn toàn bộ).

11. Hàm AVERAGEIFS: Hàm tính vừa đủ có đk trong Excel
Hàm AVERAGEIFS là hàm tính cực hiếm trung bình nhiều đk của tất cả các ô dựa trên những điều kiện tất cả sẵn.

Cú pháp hàm AVERAGEIFS: =AVERAGEIFS(range, criteria, )

Trong đó:

Range (Bắt buộc): Một hoặc các ô nhằm tính quý giá trung bình, bao hàm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu bao gồm chứa số.Criteria_range1 (bắt buộc), các đối số criteria_range tiếp theo (tùy chọn): Phạm vi 1 mang đến 127 để reviews các tiêu chuẩn liên quan.Criteria1 (bắt buộc), các đối số criteria tiếp theo (tùy chọn): 1 cho 127 tiêu chí dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bạn dạng xác định những ô sẽ tính giá trị trung bình.

12. Hàm RANK: Hàm xếp hạng vào Excel
Hàm RANK là hàm được dùng để làm sắp xếp, phân hạng dữ liệu, số liệu.

Cú pháp hàm RANK: =RANK(number,ref, )

Trong đó:

Number: giá trị cần xếp hạng trong khối.Ref: Danh sách, khối dữ liệu cần sắp đến xếp.Order: máy tự bắt buộc sắp xếp, kiểu thu xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Trong trường thích hợp order = 0 (hoặc không có tham số này) thì sẽ tính từ cao xuống thấp. Còn order = 1 vẫn xếp từ rẻ lên cao.

13. Hàm ROW: Hàm tìm vị trí mẫu trong Excel
Hàm ROW là hàm góp tìm nhanh vị trí mặt hàng của ô đang tham chiếu hoặc số 1 tiên của mảng tham chiếu dễ dàng dàng.

Cú pháp hàm ROW: =ROW()

Trong đó:

Reference: Là ô hoặc phạm vi ô mà bạn có nhu cầu trả về số hàng.

14. Hàm ROWS: Hàm đếm con số dòng vào Excel
Hàm ROWS là hàm góp tính nhanh số lượng hàng tất cả trong dữ liệu đang tham chiếu.

Cú pháp hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó:

Array: Là tham chiếu mang đến phạm vi một ô hoặc một vùng mà bạn có nhu cầu lấy số hàng.

15. Hàm COLUMN: Hàm tìm địa chỉ cột vào Excel
Hàm COLUMN là hàm giúp tìm cấp tốc vị trí cột của ô hoặc vùng đang tham chiếu.

Cú pháp hàm COLUMN: =COLUMN()

Trong đó:

Reference: Là ô hoặc vùng mà bạn có nhu cầu trả về số cột.

16. Hàm COLUMNS: Hàm đếm số lượng cột vào Excel
Hàm COLUMNS là hàm giúp trả về số cột trong một mảng hoặc ô tham chiếu.

Cú pháp hàm COLUMNS: =COLUMNS(array)

Trong đó:

Array: Là tham chiếu đến phạm vi một ô hoặc một vùng mà bạn muốn lấy số cột.

17. Hàm MIN: Hàm tìm giá bán trị nhỏ dại nhất
Hàm MIN là hàm trả về giá bán trị nhỏ dại nhất trong tập giá chỉ trị đến trước.

Cú pháp hàm MIN: =MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó:

Number1, Number2, ... Là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

18. Hàm MAX: Hàm tìm giá trị to nhất
Hàm MAX là hàm trả về giá chỉ trị lớn nhất trong tập giá bán trị mang lại trước.

Cú pháp hàm MAX: =MAX(number 1, number 2, …)

Trong đó:

Number1, Number2, ... Là những đối số hoặc vùng dữ liệu.

BÀI TẬP MINH HOẠ CỤ THỂ

Bài Tập 1: cho bảng tài liệu sau:

TÍNH TIỀN THUÊ KHÁCH SẠN

Bảng Phụ

Loại phòngTổng số ngày ởTổng thành tiềnTổng số chi phí giảmTổng số tiền bắt buộc trả
A????
B????
C????
Tổng Cộng????

Câu hỏi

1. Tính số ngày ở bằng ngày đi trừ đi ngày cho của từng khách2. Điền vào cột đối chọi giá, phòng một số loại A là 500000, loại B là 300000 và một số loại C là 2000003. Tính thành chi phí theo bí quyết thành tiên = Đơn giá bán * số ngày ở4. Tính tiền Giảm cho từng du khaïch biết rằng : - trường hợp Ngày Đến là nhà Nhật và Số Ngày Ở >=30 thì được sút 10% Tiền phòng - ví như Số Ngày Ở >=25 thì được sút 5% Tiền chống - những trường phù hợp khác thì ko giảm5. Tính số tiền đề xuất trả = Thành tiền- tiền giảm6. Tính số khách là người việt Nam7. Tổng thể Ngày Ở của khách nước ngoài ?8. Số phòng nhiều loại C đã sử dụng là bao nhiêu?9. Điền tài liệu vào bảng thống kê máy 2

Các lỗi thường gặp gỡ khi sử dụng những hàm trong Excel1. Lỗi sai dấu chấm, vết phẩy, dấu chấm phẩyNguyên nhân: thực hiện sai dấu phân cách giữa các bộ phận trong hàm

Cách xung khắc phục: thực hiện đúng dấu ngăn cách hoặc chỉnh sửa lại định dạng

2. Lỗi không viết được số 0Nguyên nhân lỗi: không có ký kiêu ngạo hoặc không chuyển định dạng.

Cách tương khắc phục: Thêm ký kết tự vệt " vào trước số 0 hoặc gửi sang format Text.

3. Cố định và thắt chặt hàng, cột để dễ dàng thực hiệnMục đích là để thuận tiện thực hiện xuất xắc kiểm soát cân nặng dữ liệu trong bảng tính hiệu quả nhất.

4. Lỗi #NUM!Là lỗi tài liệu kiểu số. Trong Excel thông thường có 3 vì sao chính gây ra lỗi #NUM!.

Trong công thức bao gồm đối số có tài liệu là hình dạng số ko phù hợp.

Dùng hàm lặp đi tái diễn dẫn mang lại hàm cần yếu tìm ra kết quả trả về.

Dùng hàm trả về tác dụng là số quá rộng hoặc quá nhỏ tuổi vượt xung quanh khả năng đo lường và thống kê của Excel.

5. Lỗi #VALUE!Là lỗi hiển thị giá chỉ trị hiệu quả bị lỗi trong quá trình tính toán. đa phần thường chạm chán là do quá trình nhập phương pháp hoặc do các ô vẫn tham chiếu bị lỗi.

6. Lỗi #DIV/0!Là lỗi phép tính khi phân chia cho số 0 tuyệt sai hàm khi triển khai phép chia cho số 0.

7. Lỗi #N/A!Là lỗi không tìm thấy quý hiếm hay là lỗi được trả về khi công thức không kiếm thấy giá bán trị.

Hy vọng với nội dung bài viết này từ bỏ TRUNG TÂM TIN HỌC AMANDA để giúp đỡ bạn biết phương pháp sử dụng hàm những thống kê trong excel để giao hàng cho công việc và học hành một cách công dụng nhé. Trường hợp trong quy trình thực hiện, chúng ta có gặp bất kể khó khăn nào có thể để lại bình luận dưới để được cung cấp hướng dẫn.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC AMANDA

* Chuyên đào tạo Anh - Trung - Nhật - Hàn - Đức - Tin học công sở - thi công đồ hoạ - kinh doanh Online

Sau lúc nhập tài liệu vào bảng Excel, bạn sẽ cần những thống kê lại phần nhiều giá trị quan trọng mà bản thân ước ao muốn. Bởi vì vậy, khi làm việc trên những trang tính bạn cần phải dùng đến các hàm nhằm hỗ trợ. Hãy cùng Điện lắp thêm XANH tổng hợp hồ hết hàm thống kê trong Excel cơ bản, thường sử dụng nhất sẽ giúp đỡ ích cho các bước nhé!


Ví dụ trong bài bác được thực hiện trên laptop hệ quản lý Windows phiên bản Excel 2019, bạn cũng có thể áp dụng tương tự trên những phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 cùng Microsoft Excel 365.
Công thức của hàm COUNT: 

=COUNT(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô tất cả chứa quý giá số mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô bổ sung có đựng giá trị số mà bạn có nhu cầu đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên được thừa nhận học bổng vào bảng dữ liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và nhận Enter. Ta được hiệu quả là 4, nghĩa là trong bảng dữ liệu bên dưới có 4 bạn học viên được nhấn học bổng.

2 Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm đếm số lượng ô ko trống trong dãy ô được qui định trước. 


Công thức của hàm COUNTA: 

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô tất cả chứa cực hiếm mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung có cất giá trị mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên xếp một số loại Đạt vào bảng dữ liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và nhận Enter. Ta được hiệu quả là 7, nghĩa là trong bảng dữ liệu có 7 bạn học viên được xếp các loại Đạt.

3 Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu theo đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIF: 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó: 

range: Vùng dữ liệu có đựng giá trị mà bạn muốn thống kê.criteria: Điều kiện nhằm lọc đếm kết quả trong vùng dữ liệu.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh có điểm vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,">=8") và nhấn Enter. Ta được công dụng là 4, nghĩa là trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học sinh đạt điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

4 Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu theo nhiều đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIFS: 

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó: 

Criteria_range1: Vùng tài liệu có cất giá trị mà bạn muốn thống kê.Criteria1: Điều kiện nhằm lọc đếm kết quả trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,…: Vùng tài liệu và đk bổ sung.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên có điểm toán là 10 và điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,"=10",E2:E12,">=8") với nhấn Enter. Ta được kết quả là 2, tức thị trong bảng dữ liệu bên dưới, bao gồm 2 bạn học sinh đạt điểm toán là 10 và điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

5 Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm số lượng ô trống trong một vùng dữ liệu. 


Công thức của hàm COUNTBLANK: =COUNTBLANK(Range).

Trong đó: 

Range: Là vùng tài liệu mà bạn có nhu cầu đếm ô trống.

Ví dụ: Đếm số lượng ô trống vào cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và dấn Enter. Ta được kết quả là 4, nghĩa là trong cột xếp loại mặt dưới, có 4 ô trống.

6 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng mức vốn theo đk cho trước. 


Công thức của hàm SUMIF: 

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó: 

Range: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn xét điều kiện.Criteria: Điều kiện nhằm xét các ô buộc phải tính tổng.Sum_range: Tính tổng vùng tài liệu có dữ liệu tương xứng với điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng mức vốn học bổng giành riêng cho học sinh bao gồm điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,"=10",G2:G12) và dấn Enter. Ta được hiệu quả là 4.000.000, nghĩa là tổng vốn học bổng buộc phải trao cho học sinh có điểm toán là 10 là 4.000.000.

7 Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá chỉ trị theo không ít điều kiện đến trước. 


Công thức của hàm SUMIFS: 

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

Trong đó: 

Sum_range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn tính tổng.Criteria_range1: Là vùng tài liệu mà bạn muốn xét điều kiện.Criteria1: Điều kiện để xét các ô vào criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,...: Là vùng tài liệu và điều kiện bổ sung để xác minh giá trị buộc phải tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng mức vốn học bổng dành cho học sinh bao gồm điểm của 3 môn toán, lý, hóa trường đoản cú 8 trở lên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,">=8",C2:C12,">=8",D2:D12,">=8") và nhấn Enter. Ta được tác dụng là 5.000.000.

8 Hàm RANK

Hàm RANK là hàm xếp thứ hạng một quý hiếm trong vùng dữ liệu hay danh sách.


Công thức của hàm RANK: 

=RANK(number,ref, order)

Trong đó: 

Number: Là quý hiếm mà bạn có nhu cầu xếp hạng.Ref: Là vùng dữ liệu có cất giá trị mà bạn có nhu cầu biết hình trạng của quý hiếm đó.Order: Là kiểu thu xếp tăng dần hoặc giảm dần. Trường hòa hợp order=0 (mặc định nếu vứt qua) thì quý hiếm so cùng với vùng dữ liệu sẽ được sắp xếp theo trang bị tự bớt dần. Ngược lại nếu không giống 0 thì sắp xếp tăng dần.

Ví dụ: xếp thứ hạng điểm 8 trong cột điểm trung bình.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 4.

9 Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là hàm tính giá trị trung bình vào một vùng tài liệu cho trước.


Công thức của hàm AVERAGE: 

=AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó: 

number1: Là giá trị trước tiên để tính trung bình.number2: Là giá chỉ trị thứ 2 để tính trung bình.numbern: Là giá bán trị sau cuối để tính trung bình.

Ví dụ: Tính điểm trung bình cột điểm lý.

Nhập công thức: =AVERAGE(C2:C12) với nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 6.55.

10 Hàm COLUMN

Hàm COLUMN là hàm xác xác định trí cột của ô hoặc cột thứ nhất trong dãy ô đã tham chiếu.


Công thức của hàm COLUMN: =COLUMN(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc hàng ô mà bạn muốn xác xác định trí cột.

Ví dụ: Xác xác định trí cột của ô E1.

Nhập công thức: =COLUMN(E1) cùng nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 5.

11 Hàm ROW

Hàm ROW là hàm xác định vị trí hàng của ô hoặc số 1 tiên trong hàng ô vẫn tham chiếu.


Công thức của hàm ROW: =ROW(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc dãy ô mà bạn có nhu cầu xác định vị trí hàng.

Ví dụ: Xác xác định trí số 1 tiên của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROW(A1:G12) cùng nhấn Enter. Ta được kết quả là 1.

12 Hàm ROWS

Hàm ROWS là hàm tính tổng số mặt hàng trong một mảng dữ liệu.


Công thức của hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó: 

Array: Là ô hoặc dãy ô mà bạn muốn xác định tổng thể hàng.

Ví dụ: xác minh tổng số hàng của hàng ô A1:G12.

Xem thêm: File Excel Không Tự Nhảy Kết Quả Tính Toán Khi Thay Đổi Công Thức

Nhập công thức: =ROWS(A1:G12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 12.

Tham khảo thêm một vài phần mượt Microsoft sẽ được marketing tại Điện vật dụng XANH để hỗ trợ công việc của bạn:


*

*

*

Trên phía trên là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm thống kê cơ bạn dạng trong Excel để thống kê hiệu quả cần tính toán. Chúc các bạn thực hiện nay thành công! giả dụ có thắc mắc hãy giữ lại trong phần bình luận nhé!


Từ khóa: hàm thống kê lại cơ bạn dạng trong excel, hàm thống kê trong excel, những hàm cơ bạn dạng excel, hàm thống kê, excel

Tổng đài hỗ trợ (Miễn phí gọi)

Gọi mua: 1800.1061 (7:30 - 22:00)

Khiếu nại: 1800.1063 (8:00 - 21:30)

Bảo hành: 1800.1065 (8:00 - 21:00)