Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 d&#x
E0;nh đến m&#x
E1;y Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Tính toán độ lệch chuẩn dựa bên trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua giá trị lô-gic và văn bản).

Bạn đang xem: Hàm tính độ lệch chuẩn trong excel

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.P gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối kháng hay tham chiếu tới một mảng rứa thế mang đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.P giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện mang lại mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Đối với cỡ mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.P trả về giá trị gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng phương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị ngắn gọn xúc tích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng giỏi tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản giỏi giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.P dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) và n là size mẫu.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Ví như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền, giả định là chỉ sản xuất 10 công cụ.

Trong tỷ lệ thống kê việc xác minh độ lệch khớp ứng giữa những mẫu rất cẩn thận và chi tiết tuy nhiên vẫn còn đó xảy ra một số trong những nhầm lẫn. Cơ hội này, các bạn hãy dùng hàm STDEV để cầu tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu mã đó, trong những số ấy độ lệch chuẩn đó là số đo độ phân tán của các giá trị so với mức giá trị trung bình. Bài viết sau đây đang hướng dẫn cụ thể cách sử dụng hàm STDEV nhé.

1. Cấu trúc hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Chúng ta có thể thay thế những giá trị riêng biệt lẻ bởi 1 mảng solo hoặc tham chiếu cho tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô ghích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng giỏi tham chiếu, chỉ các số vào mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tuyệt giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là chủng loại average(number1,number2,…) với n là kích cỡ mẫu.

Xem thêm: Những Tác Phẩm Hay Nhất Của Nguyễn Nhật Ánh Hay Và Bán Chạy Nhất 2022

2. Cách áp dụng hàm STDEV nhằm tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: so sánh biến động lợi nhuận trong 3 năm của các mặt hàng sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) trên ô tính độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta nhận được độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép phương pháp xuống các ô bên dưới để tính độ lệch chuẩn doanh thu của các sản phẩm còn lại

*

Từ tác dụng trên ta thấy doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng là bất biến nhất vì bao gồm độ lệch chuẩn nhỏ dại nhất. Doanh thu của Nước khoáng không ổn định nhất do gồm độ lệch chuẩn chỉnh lớn nhất.

Như vậy, nội dung bài viết trên vẫn hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm STDEV nhằm tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc chúng ta thành công!