Tự học tập Excel dễ dàng dàng bằng phương pháp dùng lí giải này để tính độ lệch chuẩn trong Excel trong nháy mắt.

Bạn đang xem: Hàm tính độ lệch chuẩn tương đối trong excel

 

Trong thống kê, Độ lệch chuẩn được sử dụng để search xem mỗi giá trị trong tập dữ liệu khác biệt bao xa so với mức giá trị vừa đủ hoặc giá trị trung bình. Điều này giúp công ty chúng tôi hiểu từng số được nhóm chặt chẽ như cầm cố nào bao quanh giá trị trung bình.

Có một vài kiểu chuyên viên sử dụng độ lệch chuẩn làm thước đo khủng hoảng cơ bản, ví dụ như nhà đối chiếu bảo hiểm, nhà quản lý danh mục đầu tư, đơn vị thống kê, nhà nghiên cứu thị trường, cửa hàng đại lý bất động sản, nhà chi tiêu chứng khoán, v.v.

Tuy nhiên, đo lường Độ lệch chuẩn chỉnh trong Excel hoàn toàn có thể là một quy trình khó khăn đối với những bạn mới làm quen cùng với Excel hoặc không quen cùng với nó. Đó là lý do tại sao, trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích và lý giải Độ lệch chuẩn chỉnh là gì và phương pháp tính nó trong Excel.

Độ lệch chuẩn chỉnh là gì?

Giá trị trung bình cho biết giá trị vừa phải trong tập dữ liệu. Với Độ lệch chuẩn chỉnh thể hiện tại sự khác hoàn toàn giữa những giá trị của tập dữ liệu và quý giá trung bình của chúng. Nói giải pháp khác, độ lệch chuẩn cho bạn biết liệu dữ liệu của công ty có gần với mức giá trị trung bình hay biến đổi nhiều tốt không.

Ví dụ, ví như một gia sư nói với các bạn rằng điểm vừa phải của học viên là 60 (trung bình). Và nếu như bạn có danh sách điểm của các học viên của cô ấy, bạn có thể sử dụng độ lệch chuẩn để tìm thấy mức độ đúng đắn của cô ấy.

Có hai nhiều loại độ lệch chuẩn: độ lệch chuẩn chỉnh tổng thể cùng độ lệch chuẩn chỉnh mẫu. Độ lệch chuẩn mẫu – Sample standard deviation (SSD) được thống kê giám sát từ các mẫu bỗng dưng của tổng thể hoặc dữ liệu trong lúc độ lệch chuẩn chỉnh tổng thể – POopulation standard deviation (PSD) được tính từ toàn bộ dữ liệu tổng thể.

Độ lệch chuẩn chỉnh càng cao, tài liệu càng trải rộng lớn khỏi cực hiếm trung bình và độ lệch chuẩn chỉnh càng thấp, những giá trị càng gần với mức giá trị vừa đủ / giá trị trung bình. Nếu độ lệch chuẩn là 0, tất cả các điểm dữ liệu trong tập dữ liệu đều bởi nhau. Ko kể ra, độ lệch chuẩn cao hơn tức là giá trị vừa phải kém chính xác hơn với độ lệch chuẩn thấp hơn cho biết thêm giá trị trung bình đáng tin cậy hơn.

Có nhị cách không giống nhau để tính độ lệch chuẩn chỉnh trong Excel bằng công thức hoặc hàm tích hợp.

Population so với Sample

Tính toán mẫu mã là phổ cập vì đôi lúc không thể tính toán toàn bộ tập dữ liệu. Trước khi ban đầu tính độ lệch chuẩn, bạn phải ghi nhận bạn gồm loại tài liệu nào – cục bộ dữ liệu hoặc mẫu dữ liệu. Bởi vì bạn đề nghị sử dụng các công thức với hàm khác nhau cho tài liệu mẫu và dữ liệu Population.

Dữ liệu Population nói đến toàn thể tập dữ liệu. Nó tức là dữ liệu tất cả sẵn cho tất cả các member của một nhóm. Độ lệch chuẩn chỉnh tổng thể đo lường khoảng giải pháp của mỗi quý giá trong tập tài liệu từ quý giá trung bình của tổng thể. Một lấy một ví dụ về tài liệu Population là điều tra Population.Mặt khác, tài liệu mẫu là tập hợp con của tổng thể. Nó là một tập đúng theo con đại diện cho toàn thể Population. Mẫu là 1 nhóm dữ liệu nhỏ hơn được mang từ tổng thể. Tài liệu mẫu được áp dụng khi toàn cục tổng thể không có sẵn hoặc không đủ để thống kê. Một ví dụ điển hình về mẫu là một cuộc khảo sát.

Tính toán độ lệch chuẩn bằng đo lường và tính toán thủ công

Tính toán độ lệch chuẩn theo cách thủ công bằng tay là một quá trình hơi dài, nhưng hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng các công thức. Đầu tiên, bạn phải tính phương sai của dữ liệu và tiếp đến tìm căn bậc hai của phương sai.

Độ lệch tiêu chuẩn Population

Công thức tính độ lệch chuẩn chỉnh Population được chỉ dẫn dưới đây:

*

Công thức

μ là vừa đủ cộng
Xi là những giá trị trơ tráo trong tập dữ liệu
N là tổng số quý hiếm X (tập hợp) trong tập dữ liệu

Độ lệch chuẩn chỉnh mẫu

Công thức tính độ lệch chuẩn chỉnh mẫu được đưa ra dưới đây:

*

Công thức

μ là trung bình cộng
Xi là các giá trị trơ tráo trong tập dữ liệu mẫu
N là tổng số giá trị X (mẫu) vào tập dữ liệu

Khi giám sát và đo lường độ lệch chuẩn chỉnh mẫu, chỉ chủng loại của tập dữ liệu được lưu ý từ tổng thể tập dữ liệu. Vì chưng đó, hiệu chỉnh Bessel (N-1) được thực hiện thay bởi N để mang ra mong lượng xuất sắc hơn về độ lệch chuẩn.

Để đo lường và thống kê độ lệch chuẩn chỉnh cho tập tài liệu dưới đây, hãy làm theo các bước sau:

*

1. Tính cực hiếm trung bình

Đầu tiên, bạn cần tính giá trị trung bình mean/average (μ) của toàn bộ các cực hiếm trong tập dữ liệu. Để có tác dụng điều đó, chúng ta cộng tất cả các cực hiếm rồi phân tách tổng cho số giá trị trong tập dữ liệu. Chúng ta cũng có thể tìm quý hiếm trung bình bằng phương pháp sử dụng biểu thức số học thủ công:

96+69+99+57+35+89+55+93+41+21/10=65.5

Bạn cũng rất có thể sử dụng hàm AVERAGE vào Excel để tính quý giá trung bình:

=AVERAGE(B2:B11)

*

Ở đây, B2: B11 vào công thức thay mặt đại diện cho những ô (được biểu lộ là số cột theo sau là số hàng) chứa dữ liệu mà họ định tính quý hiếm trung bình. Sửa chữa thay thế các quý hiếm này bằng những ô trong trang tính của khách hàng khi thực hiện công thức.

2. Đối với từng số, tính khoảng cách đến trung bình :

Sau đó, bạn phải tìm độ lệch hoặc khoảng cách đến cực hiếm trung bình bằng cách trừ giá trị trung bình cho từng giá trị vào tập dữ liệu. Để có tác dụng điều đó, hãy nhập công thức dưới đây:

=B2-$B$13

Bài viết khác đang được quan tâm: Hàm NETWORKDAYS và cách tính số ngày thao tác làm việc trong Excel

hoặc

=(B2-AVERAGE(B2:B11))

$B$13 là giá trị trung bình của dữ liệu. Phương pháp trên được nhập vào ô D2 và tiếp đến được áp dụng cho toàn cục cột bằng cách kéo nó xuống dưới để tìm độ lệch cho cả cột (D2:D13). Đặt con trỏ của chúng ta ở góc dưới cùng bên phải của ô, tại đây D2. Hình tượng ‘+’ đã xuất hiện; kéo nó xuống.

*

3. Bình phương sự khác biệt

Bây giờ, bình phương sự khác hoàn toàn cho từng giá trị bằng cách sử dụng bí quyết dưới đây:

=D2^2

Sau đó, áp dụng công thức cho tổng thể cột bằng cách kéo nó xuống. Bình phương sự biệt lập cũng đã biến những giá trị âm thành quý giá dương.

*

4. Tính tổng chênh lệch bình phương

Tiếp theo, tính tổng toàn bộ các bình phương của độ lệch về cực hiếm trung bình (Xi-μ) 2 . Đây là công thức để cộng những chênh lệch bình phương:

=SUM(E2:E11)

*

Nếu chúng ta có tập dữ liệu lớn, chúng ta có thể tính toán số lượng giá trị bởi cách:

=B14/10

5. Tính phương sai

Để đo lường và thống kê phương sai, bạn cần chia sự khác hoàn toàn bình phương đến số giá trị.

Cho cho nay, quá trình tính toán mẫu và độ lệch chuẩn Population là như nhau. Trong bước này, những công thức sẽ thay đổi một chút đối với tất cả độ lệch chuẩn, như đã phân tích và lý giải trước đây.

Đối cùng với phương không nên mẫu , bạn phải chia tổng các chênh lệch bình phương cho số quý hiếm trừ đi 1:

=B14/(10-1)

Bài viết khác đang rất được quan tâm: Hàm NETWORKDAYS và cách tính số ngày làm việc trong Excel

hoặc

=SUM(E2:E11)/(COUNT(B2:B11)-1)

Bạn có thể sử dụng một trong những công thức nhằm tính phương sai mẫu.

Đối cùng với phương sai tổng thể , bạn phải chia tổng bình phương chênh lệch chỉ cho số giá bán trị:

=B14/10

Bài viết khác đang rất được quan tâm: Hàm NETWORKDAYS và cách tính số ngày làm việc trong Excel

hoặc

=SUM(E2:E11)/(COUNT(B2:B11)

*

6. Lấy căn bậc hai của phương sai

Cuối cùng, bạn cần lấy căn bậc nhì của phương sai trên để có Độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩn chỉnh mẫu:

Bài viết khác đang rất được quan tâm: hướng Dẫn giải pháp Chạy Code vào Excel Để Chạy các Lệnh Lập

Để đạt được độ lệch chuẩn chỉnh của mẫu, hãy mang căn bậc nhị của phương không đúng mẫu:

=SQRT(B15)

Bài viết khác đang rất được quan tâm: Hàm NETWORKDAYS và cách tính số ngày thao tác trong Excel

hoặc

=SQRT(SUM(E2:E11)/(COUNT(B2:B11)-1))

Độ lệch tiêu chuẩn chỉnh Population:

Để dành được độ lệch chuẩn chỉnh tổng thể, hãy tính căn bậc nhị của phương không đúng tổng thể:

=SQRT(B16)

Bài viết khác đang được quan tâm: Hàm NETWORKDAYS và cách tính số ngày thao tác trong Excel

hoặc

=SQRT(SUM(E2:E11)/COUNT(B2:B11))

*

Tính toán lỗi chuẩn chỉnh trong Excel

Sai số chuẩn của quý giá trung bình hay dễ dàng là sai số chuẩn chỉnh là một phép đo không giống của độ đổi mới thiên, cực kỳ giống cùng với độ lệch chuẩn, dẫu vậy khác. Nó là một trong thước đo về khoảng cách mà từng trung bình Population có công dụng so với vừa đủ mẫu.

Sự khác biệt giữa không đúng số chuẩn và độ lệch chuẩn là không nên số chuẩn chỉnh sử dụng số liệu những thống kê (dữ liệu mẫu) trong lúc độ lệch chuẩn chỉnh sử dụng những tham số (dữ liệu Population). Độ lệch chuẩn thường đo độ biến thiên trong một chủng loại đơn trong khi Độ lệch chuẩn chỉnh đo độ đổi mới thiên trên nhiều mẫu của một tập hợp. Đây là cách chúng ta cũng có thể tính toán Lỗi chuẩn (SE):

Công thức bình thường cho không nên số chuẩn là độ lệch chuẩn chia mang đến căn bậc hai của số giá trị trong tập dữ liệu.

= Sample Standard Deviation / Square root of number of values (n)

Để thống kê giám sát Lỗi chuẩn chỉnh (SE), hãy nhập công thức dưới đây:

=STDEV(B2:B11)/SQRT(COUNT(B2:B11))

Ở đây, STDEV(B2:B11)tìm độ lệch chuẩn của chủng loại (B2: B11) với SD được chia cho căn bậc hai của số giá trị (n) trong B2: B11. Thay vì chưng COUNT (B2: B11), bạn có thể nhập trực tiếp số lượng giá trị vào tập dữ liệu (10).

*

Tính độ lệch chuẩn bằng các hàm tích thích hợp trong Excel

Microsoft Excel bao hàm sáu tính năng khác nhau để đo lường và tính toán độ lệch chuẩn. Những hàm này giúp đo lường và thống kê Độ lệch chuẩn chỉnh trong Excel rất là dễ dàng, giảm giảm thời gian bạn cần dành cho các phép tính. Điểm độc nhất là bạn cần phải biết chức năng làm sao sẽ sử dụng khi nào. Chức năng bạn nên sử dụng dựa vào vào tài liệu bạn có – mẫu hoặc Population.

Khi các bạn nhập =STDEV vào một trong những ô Excel trống, nó đã hiển thị cho bạn sáu phiên bạn dạng sau của các hàm độ lệch chuẩn:

STDEV : Nó được sử dụng để thống kê giám sát độ lệch chuẩn chỉnh cho dữ liệu mẫu. Hàm này là hàm Excel lâu đời nhất (trước Excel 2007) nhằm tìm độ lệch chuẩn. Điều này vẫn tồn tại trong những phiên bạn dạng Excel tiên tiến nhất cho mục tiêu tương thích.STDEVP : Đây là một phiên bản cũ rộng của độ lệch chuẩn chỉnh tồn trên để cân xứng với Excel 2007 trở về trước. Nó đo lường độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên dữ liệu Population.STDEV.S : Đây là phiên bản mới rộng của hàm STEDV (khả dụng trường đoản cú Excel 2010). Nó được thực hiện để đo lường và thống kê độ lệch chuẩn chỉnh cho dữ liệu mẫu.STDEV.P : Đây là phiên bạn dạng mới rộng của hàm STEDVP vào Excel (khả dụng tự Excel 2010). Nó được áp dụng để giám sát độ lệch chuẩn chỉnh cho tổng thể dữ liệu tổng thể.STDEVA: cách làm này đo lường và tính toán độ lệch chuẩn chỉnh mẫu của tập dữ liệu bằng cách bao bao gồm văn bản và những giá trị lôgic. Nó rất giống cùng với STDEV.S. Tất cả các cực hiếm FALSE và cực hiếm Văn bản được mang là “0” và TRUE được rước là “1”. STDEVPA : cách làm này giám sát độ lệch chuẩn tổng thể bằng cách bao bao gồm văn bạn dạng và những giá trị lôgic. Nó tương tự như như STDEV.P. Tất cả các giá trị FALSE và cực hiếm Văn bản được lấy là “0” với TRUE được lấy là “1”.

STDEV, STDEVP, STDEV.S, STDEV.P bỏ qua mất văn bản và quý hiếm lôgic (TRUE hoặc FALSE) trong tập dữ liệu. Trong hầu hết các trường hợp, các bạn sẽ chỉ buộc phải STDEV.P hoặc STDEV.S để thực hiện các phép tính độ lệch chuẩn.

Để bạn hiểu rõ hơn, đây là phiên bản tóm tắt về sáu chức năng:

TÊN CHỨC NĂNG

Hàm STDEV.P trong Excel mang lại độ lệch chuẩn Population

Nếu tập dữ liệu của doanh nghiệp đại diện cho cục bộ tập hợp, bạn có thể sử dụng hàm STDEV.P nhằm tính độ lệch chuẩn tập hợp.

Cú pháp cho hàm STDEV.P là:

=STDEV.P(number1,,…)

Công thức

number1 là đối số số trước tiên tương ứng cùng với điểm dữ liệu trước tiên của dữ liệu Population., .. là đối số số sản phẩm hai khớp ứng với điểm dữ liệu thứ nhì của dữ liệu Population, v.v.

Hàm yêu cầu chứa hai hoặc các giá trị trong số đối số và hàm rất có thể nhận về tối đa 255 đối số số. Chúng ta có thể nhập số, mảng cùng tham chiếu ô làm đối số.

Ví dụ:

=STDEV.P(B2:B11)

Đây, B2:B11là phạm vi ô chứa tài liệu Population. Phương pháp trên đang trả về độ lệch chuẩn chỉnh cho tổng thể đã cho. Như chúng ta thấy, chúng tôi nhận được kết quả và đúng là 26,58289 (độ lệch chuẩn Population) như phương pháp thủ công bằng tay ở trên. Chức năng này tự động hóa thực hiện toàn bộ các giám sát từng bước từ phương pháp thủ công ở bên trên trong nền cùng cung cấp cho chính mình kết quả.

Trong trường phù hợp dữ liệu của chúng ta chứa ngẫu nhiên giá trị boolean làm sao (TRUE hoặc FALSE) hoặc quý giá văn bản, hàm này sẽ vứt qua các giá trị kia và tính toán độ lệch chuẩn chỉnh với những giá trị còn lại.

Như bạn có thể thấy bên dưới, cùng một phương pháp ở trên đã tạo ra một kết quả khác vì chưng nó đã vứt qua những giá trị trong ô B8 và B11.

Hàm STDEV.S trong Excel mang lại độ lệch tiêu chuẩn chỉnh mẫu

Nếu tập dữ liệu của chúng ta đại diện cho toàn diện và tổng thể mẫu, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm STDEV.S để thống kê giám sát độ lệch chuẩn của mẫu. Ví dụ, các bạn đã thực hiện một bài kiểm tra cho một số trong những lượng lớn học viên nhưng bạn chỉ có điểm đánh giá là 10 học sinh, vì chưng vậy chúng ta cũng có thể sử dụng STDEV.S để tìm độ lệch chuẩn mẫu và áp dụng nó cho toàn thể tập hợp.

Cú pháp cho hàm STDEV.S là:

=STDEV.S(number1,,…)

Công thức

number1 là đối số số đầu tiên tương ứng cùng với điểm dữ liệu đầu tiên của dữ liệu mẫu.,… là đối số số đồ vật hai tương xứng với điểm dữ liệu thứ nhì của dữ liệu mẫu, v.v.

Bạn rất có thể nhập số, mảng với tham chiếu ô làm cho đối số.

Ví dụ:

=STDEV.S(B2:B11)

Công thức bên trên tính tổng tất cả các bình phương của độ lệch về quý giá trung bình và chia nó cho số trừ 1 (n-1) vào nền cùng trả về tác dụng bên dưới.

Hàm STDEV.S cũng bỏ lỡ văn bản và quý hiếm lôgic giả dụ có bất kỳ giá trị nào trong tập tài liệu như hình dưới đây.

Hàm STDEVA trong Excel đến độ lệch tiêu chuẩn chỉnh mẫu

STDEVA là 1 trong những hàm không giống được thực hiện để đo lường và tính toán độ lệch chuẩn cho một mẫu, tuy vậy nó không giống với STDEV.S chỉ ở cách nó xử lý những giá trị súc tích và văn bản.

Trong toàn bộ các hàm trên, giá chỉ trị xúc tích và ngắn gọn và quý hiếm văn bản bị quăng quật qua, nhưng hàm STDEVA thay đổi các cực hiếm đó thành 1s và 0s.

Các giá bán trị ngắn gọn xúc tích TRUE được tính là “1” cùng FALSE được tính là “0”. Các giá trị hoàn toàn có thể được đựng trong ô, mảng hoặc được nhập trực tiếp vào hàm dưới dạng đối số.Tất cả những chuỗi văn bản bao gồm chuỗi trống (“”), các biểu diễn văn bản của số và bất kỳ văn bạn dạng nào khác các được đánh giá là ‘0’.

Để reviews độ lệch chuẩn cho một mẫu, bao gồm các quý giá lôgic và văn bản, hãy thực hiện công thức sau:

=STDEVA(B2:B11)

Nếu không tồn tại giá trị lôgic hoặc giá trị văn bản nào vào tập dữ liệu, nó đang trả về độ lệch chuẩn chỉnh thông thường.

Hàm STDEVPA trong Excel mang đến độ lệch chuẩn chỉnh Population

Excel cũng đều có một chức năng được call là STDEVPA để đo lường và tính toán độ lệch chuẩn chỉnh cho một tập hợp bằng phương pháp bao tất cả văn phiên bản và các giá trị lôgic. Tác dụng này tương tự như STDEVA trong việc xử lý các giá trị văn bản và boolean.

Các giá trị ngắn gọn xúc tích TRUE được tính là “1” và FALSE được xem là “0”.Tất cả những chuỗi văn bạn dạng bao có chuỗi trống (“”), những biểu diễn văn bạn dạng của số và ngẫu nhiên văn bản nào khác đầy đủ được đánh giá là ‘0’.

Để reviews độ lệch chuẩn cho một tập hợp, bao gồm các quý giá lôgic và văn bản, hãy sử dụng công thức bên dưới đây:

=STDEVPA(B2:B11)

Hàm STDEV trong Excel

Hàm STDEV của Excel khôn cùng giống cùng với hàm STDEV.S, nó rất có thể tính toán độ lệch chuẩn cho tài liệu mẫu. Nếu như bạn đang làm việc trong Excel 2007 hoặc phiên bạn dạng cũ hơn, bạn phải sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn.

Bài viết khác đang được quan tâm: chuyển JPG thanh lịch Excel Trực con đường – Smallpdf.com

Cú pháp cho hàm STDEV:

=STDEV(number1, ,…)

Ví dụ:

=STDEV(B2:B11)

Hàm STDEV tồn tại trong các phiên phiên bản Excel new hơn cho mục tiêu tương thích, tức là nó sẽ bị loại bỏ trong tương lai. Bởi vậy, Microsoft đang khuyến cáo người dùng thực hiện STDEV.S thay bởi vì STDEV.

Hàm STDEVP trong Excel

Hàm STDEVP của Excel vận động giống giống như hàm STDEV.P. Nếu như khách hàng đang làm việc trong Excel 2007 hoặc phiên bản cũ hơn, các bạn phải sử dụng hàm STDEVP để đo lường và tính toán độ lệch chuẩn chỉnh cho dữ liệu Population.

Cú pháp mang lại hàm STDEVP:

=STDEVP(number1, ,…)

Ví dụ:

=STDEVP(B2:B11)

STDEVP cũng hoàn toàn có thể bị xóa khỏi phiên phiên bản Excel vào tương lai.

Tính toán độ lệch chuẩn chỉnh trong Excel bằng cách sử dụng chức năng chèn

Nếu toàn bộ các hàm này cực nhọc nhớ, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Chèn Hàm để tính nhanh độ lệch chuẩn. Ko kể ra, chúng ta cũng có thể tránh các lỗi lúc viết công thức bằng phương pháp sử dụng tính năng chức năng Chèn để tự động hóa chèn công thức mong ước vào ô tác dụng bạn đang chọn. Đây là cách chúng ta cũng có thể làm điều đó:

Đầu tiên, nên chọn ô mà bạn có nhu cầu đầu ra. Sau đó, chuyển đến tab ‘Formulas’ và chọn nút ‘Insert Function’ vào ruy-băng.

Thao tác này sẽ mở hộp thoại Chèn Hàm. Tại đó, hãy tra cứu kiếm ‘Standard Deviation’ trong trường ‘Search for a function’ hoặc chọn danh mục ‘Statistical’ từ menu thả xuống ‘Or select a category’ và nhấp vào ‘Go’.

Sau đó, cuộn xuống list các tác dụng trong cửa sổ ‘Chọn một chức năng’, chọn một chức năng độ lệch chuẩn chỉnh (STDEV.P, STDEV.S, STDEVA hoặc STDEPA) cùng nhấp vào ‘OK’.

Thao tác này sẽ xuất hiện thêm cửa sổ hộp thoại Đối số Hàm với hai trường hàng đầu và Số 2. Trong trường Số 1, hãy nhập phạm vi mà bạn muốn tính độ lệch chuẩn. Hoặc, click chuột mũi tên hướng lên vào trường văn phiên bản và ghi lại phạm vi trường đoản cú trang tính. Mỗi đối số số chỉ hoàn toàn có thể chiếm buổi tối đa 255 số ô. Ví như số ô vượt quá 255, bạn cũng có thể sử dụng Số 2, Số 3, v.v.

Sau đó, nhấp vào ‘OK’.

Khi chúng ta nhấp vào OK, nó sẽ tính toán độ lệch chuẩn bằng cách sử dụng hàm đã lựa chọn và hiển thị cho bạn kết trái trong ô bạn đã chọn ban đầu.

Nhận độ lệch chuẩn bằng phương pháp sử dụng giải pháp phân tích dữ liệu trong Excel

Bạn cũng có thể nhận được độ lệch chuẩn như 1 phần của bạn dạng tóm tắt Thống kê thể hiện về tài liệu của mình bằng cách sử dụng lý lẽ phân tích dữ liệu. Cách thức Phân tích dữ liệu của Excel có thể tự động hóa tạo ra những giá trị thống kê chính khác nhau, bao gồm giá trị trung bình, quý giá trung bình, Phương sai, độ lệch chuẩn, lỗi chuẩn, v.v.

Đối với tập tài liệu dưới đây, shop chúng tôi muốn giám sát và đo lường thống kê mô tả. Đây là cách chúng ta có thể làm điều đó:

Để thừa nhận Thống kê tế bào tả, hãy chuyển mang đến tab ‘Dữ liệu’ cùng nhấp vào phương tiện ‘Phân tích Dữ liệu’ từ phần Phân tích.

Trong hành lang cửa số hộp thoại đối chiếu Dữ liệu, nên chọn ‘Thống kê mô tả’ trong điều khoản Phân tích và nhấp vào ‘OK’.

Thao tác này đang mở vỏ hộp thoại Thống kê mô tả trong số đó bạn cần định cấu hình các tùy chọn Đầu vào cùng Đầu ra.

Tùy chọn đầu vào

Đầu tiên, nhập phạm vi vươn lên là / giá chỉ trị bạn có nhu cầu phân tích trong trường ‘Phạm vi đầu vào’.

Bạn có thể nhập phạm vi vào trường theo cách thủ công hoặc nhấp vào nút mũi tên hướng lên sinh sống cuối ngôi trường để chọn phạm vi.

Sau đó, chọn phạm vi từ bỏ trang tính cùng nhấp vào nút mũi tên xuống để xác nhận phạm vi.

Tiếp theo, lựa chọn cách bạn có nhu cầu tổ chức các biến của mình (hàng hoặc cột). Ở đây, chúng tôi đang lựa chọn ‘Cột’ vì chưng phạm vi nguồn vào của cửa hàng chúng tôi nằm vào cột.

Nếu các bạn đã chọn hoặc nhập phạm vi (trong Phạm vi đầu vào) tất cả tiêu đề, chúng ta nên khắc ghi vào tùy chọn ‘Nhãn ở hàng đầu tiên’.

Tùy chọn đầu ra:

Trong ngôi trường ‘Phạm vi đầu ra’, hãy nhập phạm vi mà bạn muốn hiển thị tác dụng thống kê. Nếu bạn muốn hiển thị kết quả trong trang tính hiện tại hoặc trang tính khác trong sổ làm việc hiện tại, hãy nhấp vào nút radio ‘Phạm vi đầu ra’ và hướng đẫn phạm vi vào trường bên cạnh.

Nếu bạn muốn hiển thị công dụng trong một bảng tính mới, chỉ việc chọn nút radio ‘New Worksheet Ply’. Hoặc, nếu bạn muốn hiển thị công dụng trong một sổ thao tác làm việc mới, hãy chọn tùy lựa chọn ‘Sổ thao tác Mới’.

Cuối cùng, kiểm soát tùy chọn ‘Thống kê cầm tắt’ và nhấp vào ‘OK’.

Và các bạn sẽ nhận được toàn bộ các thống kê cần thiết mà bạn có nhu cầu bao có Lỗi chuẩn, Độ lệch chuẩn, Phương không nên mẫu, v.v.

Cách tính độ lệch chuẩn chỉnh với tiêu chí IF

Bên cạnh sáu hàm Độ lệch chuẩn chỉnh nêu trên, Excel còn tồn tại thêm nhì hàm nữa là DSTDEV và DSTDEVP nhằm tính độ lệch chuẩn chỉnh với đk IF.

Hàm DSTDEV được áp dụng để giám sát độ lệch chuẩn chỉnh của tài liệu được trích xuất từ ​​tập tài liệu mẫu cân xứng với tiêu chí đã cho.Hàm DSTDEVP được thực hiện để giám sát và đo lường độ lệch chuẩn của tài liệu được trích xuất tự ​​tập tài liệu tổng hợp tương xứng với tiêu chuẩn đã cho.

Hàm DSTDEV đến độ lệch chuẩn mẫu

Cú pháp mang đến hàm DSTDEV:

=DSTDEV(database, field, criteria)

Cơ sở dữ liệu – Phạm vi ô (bảng) chỗ chứa các mục nhập dữ liệu có mức giá trị bạn muốn tính toán độ lệch chuẩn. Phạm vi phải bao gồm các tiêu đề trong số 1 tiên.Trường: Trường này hướng đẫn trường hoặc cột chứa các số bạn có nhu cầu tính độ lệch chuẩn. Bạn cần chỉ định thương hiệu trường (tức là nhãn cột hoặc tiêu đề) được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc số ngôi trường (tức là số cột) vào bảng.Tiêu chí : Phạm vi ô cất tiêu chí của bạn ở đâu. Phạm vi tiêu chí phải chứa tối thiểu một nhãn cột cân xứng với tiêu đề các đại lý dữ liệu của người tiêu dùng và một ô dưới nhãn cột chỉ định đk từ cột. Nó gồm thể bao hàm nhiều hàng nhằm chỉ định nhiều điều kiện.

Ví dụ:

Giả sử bạn có tập dữ liệu dưới đây, nơi bạn cần tính độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên những điều kiện:

Ví dụ:

Ví dụ: để tìm độ lệch chuẩn mẫu của điểm số chiếm được trong môn toán của toàn bộ học sinh, hãy nhập một trong những công thức dưới đây:

=DSTDEV(A1:E14,”Score”,G1:H2)

Bài viết khác đang rất được quan tâm: Hàm NETWORKDAYS và phương pháp tính số ngày thao tác làm việc trong Excel

hoặc

=DSTDEV(A1:E14,5,G1:H2)

Công thức trên tìm toàn bộ các điểm tương xứng với môn Toán với tính độ lệch chuẩn cho những điểm đó. Bạn cần tạo một phạm vi tiêu chí hiếm hoi (G1: H2) như hình tiếp sau đây và nhập cách làm vào ô trống.

DSTDEV p Hàm cho Độ lệch chuẩn chỉnh Population

Cú pháp cho hàm DSTDEVP:

=DSTDEVP(database, field, criteria)

Công thức

Cơ sở dữ liệu – Phạm vi ô (bảng) địa điểm chứa những mục nhập dữ liệu có giá trị bạn có nhu cầu tính toán độ lệch chuẩn.Trường: Điều này hướng dẫn và chỉ định trường hoặc cột vị trí đặt các giá bán trị bạn muốn tính độ lệch chuẩn.Tiêu chí : Phạm vi ô chứa tiêu chí của bạn ở đâu.

Ví dụ 1:

Ví dụ: để tìm độ lệch chuẩn Population của điểm số thu được trong môn toán của tất cả học sinh, hãy nhập các công thức dưới đây:

=DSTDEVP(A1:E14,”Score”,G1:H2)

Ví dụ 2:

Để search độ lệch chuẩn chỉnh Population của điểm số thu được trong môn toán của học sinh từ 14 tuổi trở lên, hãy nhập phương pháp dưới đây:

=DSTDEVP(A1:E14,”Score”,G1:I2)

Ký từ bỏ đại diện

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng những ký tự thay mặt đại diện sau trong tiêu chí liên quan đến văn bạn dạng để giám sát và đo lường độ lệch chuẩn:

* – cân xứng với ngẫu nhiên ký tự làm sao với bất kỳ số tiền nào?- Khớp với ngẫu nhiên ký tự đối kháng nào~- tra cứu kiếm * hoặc? nhân thiết bị trong kiếm tìm kiếm.

Tiêu chí những hàng

Bạn bao gồm thể bao hàm nhiều hơn một mặt hàng hoặc cột vào phạm vi tiêu chí để thống kê giám sát độ lệch chuẩn bằng cách sử dụng xúc tích và ngắn gọn OR hoặc AND. Nếu khách hàng thêm nhiều hơn nữa một sản phẩm trong phạm vi tiêu chí, các hàm đang sử dụng ngắn gọn xúc tích HOẶC (TRUE nếu tối thiểu một trong các điều kiện là ĐÚNG) để thống kê giám sát độ lệch chuẩn. Vào khi nếu như bạn thêm nhiều hơn thế một cột trong phạm vi tiêu chí, những hàm đã sử dụng xúc tích AND (TRUE nếu tất cả các điều kiện là ĐÚNG) để đánh giá.

=DSTDEV(A1:E14,”Score”,G1:G3)

Tính độ lệch chuẩn chỉnh có trọng số vào Excel

Thông thường, khi chúng tôi tính toán độ lệch chuẩn cho một tập dữ liệu, toàn bộ các quý giá trong tập dữ liệu đều phải sở hữu trọng số hoặc tầm quan trọng đặc biệt bằng nhau. Tuy nhiên, trong một trong những trường hợp, mỗi giá bán trị gồm trọng số khác biệt trong tập tài liệu và một số trong những giá trị có trọng số cao hơn những quý giá khác vì một vài giá trị quan trọng hơn hồ hết giá trị khác.

Trong phần đa trường vừa lòng như vậy, các bạn không thể sử dụng các hàm tích hợp ở trên để tính độ lệch chuẩn. Bởi vậy, bạn phải sử dụng các hàm SUM, SUMPRODUCT cùng SQRT không giống để tính toán độ lệch chuẩn có trọng số theo phong cách thủ công. Hãy cùng cửa hàng chúng tôi xem cách tính độ lệch chuẩn có trọng số trong Excel.

Giả sử chúng ta có tập dữ liệu trong số đó cột thứ nhất chứa những giá trị tài liệu và cột máy hai chứa trọng số của từng quý hiếm đó:

Đầu tiên, bạn cần tính giá chỉ trị trung bình hoặc giá trị trung bình bao gồm trọng số cho dữ liệu đã cho. Chúng ta cũng có thể làm điều ấy với công thức sau:

=SUMPRODUCT(value_range, weight_range)/SUM(weight_range)

Công thức,

value_range – Phạm vi hoặc mảng số.weight_range – Phạm vi ô có trọng số

Ví dụ:

=SUMPRODUCT(A2:A10, B2:B10)/SUM(B2:B10)

Trong công thức trên, hàm SUMPRODUCT nhân từng cực hiếm (cột A) với trọng số của chính nó (cột B) và tính tổng kết quả. Sau đó, công dụng SUMPRODUCT được phân chia cho tổng trọng số dữ liệu để tạo ra giá trị trung bình bao gồm trọng số.

Khi bạn có giá trị trung bình tất cả trọng số, bạn có thể tính toán độ lệch chuẩn có trọng số.

Để đo lường và thống kê độ lệch chuẩn cho dữ liệu Population , hãy nhập phương pháp dưới đây:

=SQRT(SUMPRODUCT((value_range – weighted_mean)^2, weight_range)/SUM( weight_range))

Ví dụ:

=SQRT(SUMPRODUCT((A2:A10-B12)^2, B2:B10)/SUM(B2:B10))

Trong cách làm trên, quý giá trung bình gồm trọng số tính toán được trừ cho mỗi giá trị dữ liệu (cột A) cùng mỗi công dụng được bình phương. Sau đó, mỗi tác dụng bình phương được nhân với trọng số tài liệu (cột B) bằng phương pháp sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Sau đó, tác dụng SUMPRODUCT được chia cho SUM của những trọng số. Sau đó, căn bậc nhì của kết quả được tính bằng hàm SQRT nhằm tìm quý giá độ lệch chuẩn.

Để đo lường độ lệch chuẩn chỉnh cho dữ liệu mẫu , hãy nhập cách làm dưới đây:

=SQRT(SUMPRODUCT((value_range – weighted_mean)^2, weight_range)/SUM( weight_range)-1)

Ví dụ:

=SQRT(SUMPRODUCT((A2:A10-B12)^2, B2:B10)/SUM(B2:B10)-1)

Sự biệt lập duy tốt nhất trong phương pháp này so với bí quyết trên là chúng tôi đã thêm ‘-1’ vào tổng trọng số của tài liệu Population.

Thêm thanh lệch chuẩn chỉnh trong Excel

Bạn cũng rất có thể thêm những thanh độ lệch chuẩn để tưởng tượng biên độ lệch chuẩn chỉnh của mình bằng phương pháp sử dụng các thanh lỗi Excel. Lỗi Excel là một trong những phần của các phần tử biểu đồ được cho phép bạn biểu lộ sự chuyển đổi và đo lường và tính toán của dữ liệu. Để thêm những thanh độ lệch chuẩn chỉnh vào biểu thiết bị của bạn, hãy làm cho theo các bước sau:

Đầu tiên, hãy tạo ra biểu đồ gia dụng hoặc vật thị cho tập dữ liệu của bạn. Để có tác dụng điều đó, nên lựa chọn phạm vi ô, chuyển cho tab ‘Chèn’ và chọn 1 tùy chọn đồ thị từ team Biểu đồ.

Khi biểu vật được chèn, hãy lựa chọn biểu đồ bằng phương pháp nhấp vào ngẫu nhiên đâu bên trên biểu đồ, tiếp nối nhấp vào nút ‘Thành phần biểu đồ’ (+).

Sau đó, nhấp vào tùy lựa chọn ‘Thanh Lỗi’ và chọn ‘Độ lệch Chuẩn’.

Kết trái là, các thanh độ lệch chuẩn chỉnh sẽ được chèn cho tất cả các điểm dữ liệu như hình bên dưới đây.

Tính toán phương không đúng trong Excel

Khi giám sát độ lệch chuẩn chỉnh của dữ liệu, bạn cũng cần được tính cả phương sai. Phương không nên là sự đổi khác trong dữ liệu, cũng là bình phương của độ lệch chuẩn. Giống như như độ lệch chuẩn, nó cũng đều có 6 hàm tích thích hợp mà chúng ta có thể sử dụng để đo lường và tính toán phương sai của dữ liệu của mình. Tuy nhiên, Microsoft đề xuất người dùng sử dụng VAR.S cùng VAR.P để giám sát và đo lường phương không nên của tài liệu mẫu và tài liệu Population tương ứng.

Để thống kê giám sát phương sai dựa trên dữ liệu mẫu , hãy thực hiện công thức bên dưới đây:

=VAR.S(B2:B15)

Công thức trên thống kê giám sát phương sai mẫu mang đến phạm vi B2: B15 và hiển thị tác dụng trong ô E2.

Để thống kê giám sát phương sai dựa vào dữ liệu tổng hợp , hãy áp dụng công thức bên dưới đây:

=VAR.P(B2:B15)

Đó là nó. Đó là khóa đào tạo và huấn luyện cơ bản duy nhất bạn cần để tính độ lệch chuẩn chỉnh trong Excel. Bây giờ, hãy liên tiếp và biểu hiện các kĩ năng mới có được của bạn!

 

Hàm STDEV vào Excel để giúp đỡ bạn hối hả xác định được độ lệch chuẩn chỉnh và trường hợp bạn không biết cách áp dụng hàm này. Hãy thuộc theo dõi bài viết sau để làm rõ hơn về cách thực hiện nhé.

Hướng dẫn được thực hiện trên Laptop hệ điều hành Windows 10 với phiên bạn dạng Excel 2016. Chúng ta có thể thực hiện tựa như trên các sản phẩm Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2109 cùng trên các dòng laptop có cùng hệ điều hành quản lý hay dòng Mac
OS bao gồm cùng thao tác làm việc khác.

1. Hàm STDEV là gì? Ứng dụng của hàm STDEV vào Excel

Hàm STDEV là trong những hàm thống kê dùng để làm tính độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên mẫu và được sử dụng một cách thoáng rộng trong Excel.

Ứng dụng của hàm STDEV vào Excel:

Tính độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên chủng loại số bao gồm sẵn cấp tốc chóng.Có thể kết hợp với hàm không giống trong Excel để cung ứng công việc.Giúp thao tác trong Excel chuyên nghiệp hóa hơn.

Hàm STDEV sử dụng công thức dưới đây trong toán học:

 

Công thức hàm STDEV.

Trong đó:

x là chủng loại average(number1,number2,…)n là khuôn khổ mẫu.

2. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm:=STDEV(number1,,…)

Trong đó:

Number1: Là đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu mã tổng thể.Number2,…: Là đối số dạng số tự 2 mang đến 255 tương ứng với mẫu mã tổng thể. Bạn cũng có thể thay thế những giá trị riêng lẻ bởi 1 mảng đối kháng hoặc tham chiếu cho tới 1 mảng.

Lưu ý:

Độ lệch chuẩn chỉnh được tính bằng phương thức “n-1”.Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu tất cả chứa số.Các giá chỉ trị xúc tích và ngắn gọn và trình bày số dạng văn bản mà chúng ta gõ thẳng vào trang bảng tính thì những đối số đó sẽ tiến hành đếm.Nếu đối số là mảng xuất xắc tham chiếu thì chỉ những số trong mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Còn những ô trống, quý giá lô-gic, văn phiên bản hoặc quý hiếm lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.Các đối số là văn bạn dạng hay cực hiếm lỗi ko thể biến đổi thành số cùng sẽ xẩy ra lỗi.

3. Biện pháp sử dụng

Ví dụ: Tính độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của chi nhanh các siêu thị qua các năm vào bảng dữ liệu sau:

 

Bước 1: Ở bảng tài liệu ví dụ trên các bạn nhập hàm=STDEV(D5:F5)vào ô tham chiếu “Độ lệch chuẩn” như hình nha.

 

Bước 2: Bạnnhấn phím Enterđể hiển thị tác dụng và dùng trỏ loài chuột kéo xuống nhằm hiển thị cho các sản phẩm còn lại như hình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chèn File Pdf Vào Excel Cực Đơn Giản, Hướng Dẫn Chèn File Pdf Vào Excel Trực Tiếp

 

Trên đây là cách áp dụng hàm STDEV tính độ lệch chuẩn trong Excel chi tiết có lấy một ví dụ minh họa. Hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp cho bạn thực hiện nay được trong quá trình cũng như học tập tập. Cám ơn các bạn đã xem bài viết.