By checking this box, you agree lớn the Terms of Use và Privacy Policy & to receive electronic communications from Dummies.com, which may include marketing promotions, news & updates.

Although Excel 2010 provides standard header và footer text that you can select from drop-down menus, you also can create a custom header or footer. In addition to lớn typical header or footer items such as the page number, filename, & date or time, you can insert and format a picture. Also, you can format the text in a header or footer just as you would any cell data.

Bạn đang xem: Header và footer trong excel 2010


To create a custom header or footer in Excel 2010, follow these steps:

Click the Page Layout button on the View tab of the Ribbon (or click the Page Layout View button on the Status bar).

Position the mouse pointer over the Click to showroom Header section at the đứng đầu or the Click to địa chỉ cửa hàng Footer section at the bottom.

Click to position the insertion point in the left, center, or right section of the header or footer area.

Excel adds a Header & Footer Tools contextual tab with its own thiết kế tab.


*

Click the design tab if it isn"t already selected, và then click any option that you want to add in the Header và Footer Elements group:

Page Number: Insert a code that indicates the page number.

Number of Pages: Insert a code that indicates the total number of pages.

Current Date or Current Time: Insert the print date or time of day.

File Path, File Name, or Sheet Name: Include file information.

Picture: Insert a graphic image, such as a company logo.

Format Picture: Resize, rotate, or crop a header or footer graphic image.


*

Repeat Steps 3 và 4 as needed, and also type any additional text you want for the header or footer.

You can format the header and footer text just as you would any cell data.

Click in the worksheet area và then click the Normal button on the View tab to lớn return khổng lồ Normal view.


About the book author:

Diane Koers owns và operates All Business Service, a software training & consulting business formed in 1988, that services the central Indiana area. Her area of expertise has long been in the word-processing, spreadsheet, and graphics areas of computing. She also provides training and tư vấn for Peachtree Accounting Software. Diane"s authoring experience includes over 40 books on topics, such as PC security, Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Works, Word
Perfect, Paint cửa hàng Pro, Lotus Smart
Suite, Quicken, Microsoft Money, và Peachtree Accounting. Many of these titles have been translated into other languages, such as French, Dutch, Bulgarian, Spanish, & Greek. She has also developed và written numerous training manuals for her clients. Diane và her husband enjoy spending their không tính tiền time fishing, traveling, and playing with their four grandsons & their Yorkshire Terrier.
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Khái niệm cơ phiên bản về MS Excel
Chỉnh sửa Worksheet
Định dạng ô
Định dạng Worksheet
Làm việc với công thức
Hoạt rượu cồn nâng cao
Tài liệu tìm hiểu thêm MS Excel
Header với Footer vào Excel 2010
Trang trước
Trang sau

Header với Footer vào Excel 2010

Header là thông tin lộ diện trên cùng của từng trang in và footer là thông tin xuất hiện thêm ở dưới cùng mỗi trang in. Theo mặc định, một sheet bắt đầu sẽ không có Header và footer.

Thêm header với footer

Chọn hộp thoại Page thiết lập » Header hoặc Footer tab

*

Bạn hoàn toàn có thể chọn header với footer đang định trước hoặc tạo thành theo ý mong của bạn.

& : Hiển thị số trang

& : Hiển thị toàn bô của trang được in

& : Hiển thị ngày in hiện nay tại

& Hiển thị thời gian hiện trên in

&& : Hiển thị băng thông và thương hiệu tệp của sheet

& : Hiển thị thương hiệu Workbook

& : Hiển thị tên Sheet


Các tùy lựa chọn header và footer khác trong Excel 2010

Khi một header hoặc một footer được lựa chọn trong Page Layout, thì nhóm Options ( Header & Footer » design » Options )chứa những điều khiển giúp cho bạn xác định những tùy lựa chọn khác:

Different First Page : bình chọn tùy chọn này để khẳng định một header với footer khác cho trang in đầu tiên.

Different Odd & Even Pages : kiểm soát tùy lựa chọn này để xác định một header cùng footer khác cho những trang thừa cùng còn lại.

Scale with Document : Kiểm tra tùy chọn này để xác định kích kích cỡ của header với footer. Từ đó thì tài liệu sẽ được thu nhỏ dại lại lúc in. Theo mặc định thì tùy lựa chọn này được kích hoạt.

Align with Page Margins : những header với footer phía bên trái sẽ được chỉnh sửa với lề trái và các header cùng footer bên buộc phải sẽ được căn chỉnh với lề phải. Theo khoác định thì tùy lựa chọn này được kích hoạt.


Đã có tiện ích Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên apk và i
OS.

Xem thêm: Cách định dạng ngày tháng năm trong excel đơn giản dễ hiểu nhất


*

*

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/emcanbaove.edu.vnteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.emcanbaove.edu.vn để liên tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Tiên tiến nhất của chúng tôi.