tin tức support học thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ ứng dụng
vào Excel không có tính năng Unhide tất cả những Sheet đã đặt ẩn , nhưng các bạn vẫn ý muốn làm chũm nào để triển khai được bài toán này ?

Cách thức như sau

Mở tệp tin Excel đang có nhiều Sheet sẽ đặt ẩn mà bạn muốn Unhide cùng một lúc .

Bạn đang xem: Hiện tất cả các sheet ẩn trong excel

Bấm tổng hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , chúng ta copy nội dung bên dưới

 

Sub Unhide
All
Sheets()

Dim ws
Sheet As Worksheet

For Each ws
Sheet In Active
Workbook.Worksheets

ws
Sheet.Visible = xl
Sheet
Visible

Next ws
Sheet

End Sub

 

Quay trở lại Excel với chạy macro mang tên gọi Unhide
All
Sheets

Tuy nhiên do một lí do nào đó bạn muốn Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì sử dụng đoạn mã mặt dưới

 

Sub Unhide
Some
Sheets()

Dim s
Sheet
Name As String

Dim s
Message As String

Dim Msgres As Vb
Msg
Box
Result

For Each ws
Sheet In Active
Workbook.Worksheets

If ws
Sheet.Visible = xl
Sheet
Hidden Then

s
Sheet
Name = ws
Sheet.Name

s
Message = "Ban co muon Unhide sheet ni khong ?" _

& vb
New
Line & s
Sheet
Name

Msgres = Msg
Box(s
Message, vb
Yes
No)

If Msgres = vb
Yes Then ws
Sheet.Visible = xl
Sheet
Visible

over If

Next ws
Sheet

End Sub

 

Và bạn chỉ cần chạy macro Unhide
Some
Sheets

 

*


Họ cùng tên *
Email của người tiêu dùng *
lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn sót lại Excel : Tìm giá trị phệ nhất với khá nhiều điều khiếu nại Excel : Chèn số trang vào một ô cộng một loạt đa số ô trong đó có chứa cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi biến đổi số liệu Excel : Xóa hồ hết số 0 nghỉ ngơi đầu ô Excel : tái diễn số liên tục Excel : tìm kiếm những giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ vứt những kí tự quan trọng không phải vần âm Xóa toàn thể công thức chỉ để lại giá trị trong toàn bộ các Sheet

Hỗ trợ trực tuyến


điện thoại tư vấn

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem những nhất


Đang trực tuyến


*

Khi thao tác với Excel, bạn cũng có thể để ẩn hoặc hiện tại Sheets bằng phương pháp chọn hide/unhide. Mặc dù nhiên, sẽ có một số trong những trường hợp cơ mà bạn không muốn người nhận hoàn toàn có thể xem được dữ liệu bằng cách unhide sheet. Vậy làm cách nào để ẩn hoàn toàn Sheets ngoài Workbook và làm sao để hiện lại? nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ bạn bí quyết thực hiện


Cách làm cho ẩn trọn vẹn và hiện tại Sheet trong Workbook

Ví dụ một Workbook tất cả 5 Sheets.

*

Để ẩn/hiện trọn vẹn một Sheet, các bạn cần thực hiện trong VBAProject. Bạn rất có thể theo 1 trong các 2 phương pháp dưới đây:


Cách 1:

Vào VBA, bạn chọn vào một trong những Sheet bất kỳ muốn ẩn cùng trong Properties, các bạn tùy lựa chọn thuộc tính Visible thành –xl
Sheet
Very
Hiden
.

*

Tiếp theo, các bạn hãy trở lại bảng tính để kiếm tra. Thì Sheets đó đã bị ẩn đi và khi chuột cần vào Sheet thì Unhide đã bị khóa.

*

Để hiện quay lại Sheet đó thì bạn cần chuyển ở trong tính Visible của Sheets kia thành xl
Sheet
Visible
 là được.


Cách 2:

Sử dụng thêm các hàm VBA có tác dụng ẩn hiện tại Sheet như sau:

Với từng thuộc tính của một đối tượng trong VBA bạn cũng có thể gán giá trị được. Bởi vậy nhằm ẩn tốt hiện một Work
Sheets bạn chỉ cần tạo một vài Macro trong Module và đính thuộc tính Visible của Work
Sheets với các giá trị:

– xl
Sheet
Visible: hiện.– xl
Sheet
Hiden: ẩn.– xl
Sheet
Very
Hiden: ẩn hoàn toàn.#1 Ẩn trọn vẹn Sheet hiện nay hành

Bạn có thể sử dụng hàm sau:

Sub Very
Hidden
Active
Sheet()

Active
Sheet.Visible = xl
Sheet
Very
Hidden

End Sub

Hoăc chúng ta cũng có thể chọn toàn bộ Work
Sheets với chạy hàm sau để ẩn các Sheets một lần.

Sub Very
Hidden
Selected
Sheets()

Dim wks As Worksheet

On Error Go
To Err

For Each wks In Active
Window.Selected
Sheets

wks.Visible = xl
Sheet
Very
Hidden

Next

Exit Sub

Err:

Msg
Box “Work
Book phai co it nhat một Work
Sheets hien hanh.”

End Sub

Không thể ẩn toàn bộ các Sheet, ví như chạy hàm bên trên Sheets hiện nay hành sẽ tiến hành giữ lại.

#2 hiện tại Sheet đã ẩn trả toàn

Nếu bạn chỉ cần hiện Sheets ẩn trọn vẹn thì áp dụng hàm:

Sub Unhide
Very
Hidden
Sheets()

Dim wks As Worksheet

For Each wks In Worksheets

If wks.Visible = xl
Sheet
Very
Hidden Then wks.Visible = xl
Sheet
Visible

Next

End Sub

Hoặc hiện toàn bộ các Sheets vẫn ẩn bằng hàm:

Sub Unhide
All
Sheets()

Dim wks As Worksheet

For Each wks In Active
Workbook.Worksheets

wks.Visible = xl
Sheet
Visible

Next wks

End Sub

Nếu bạn muốn tạo mật khẩu bảo đảm an toàn cho những Macro hiện nay Sheets, bạn cũng có thể thực theo quá trình sau:

– chế tác mật khẩu bảo đảm an toàn mã lệnh VBA. Xem xét là nếu như khách hàng đặt mật khẩu đăng nhập thì User vẫn có thể chạy Macro được do vậy chúng ta cũng có thể áp dụng tiếp công việc sau.– tạo thành User
Form với một Text
Box với một Nút nhận (Command Button).– tạo thành sự kiện đến nút dấn và thêm 1 hàm đk IF kiểm soát 1 password mà bạn tự đặt.

Private Sub btn
Kiemtra_Click()

If txt
Matkhau.Text = “mk0001” Then

bool = True

Else

bool = False

End If

Unload Me

End Sub

– trên Moldulemà các bạn đã chế tạo ở trên, hãy thêm vào một trong những biến tài liệu toàn cục. Biến hóa này sẽ sở hữu được giá trị True/ False.

Public bool As Boolean

– kế tiếp bạn hãy hotline User
Form từ những hàm hiện Sheets ẩn vào Module. Và kiếm tra biến đổi boollà True (mật khẩu đúng) > hiện Sheets hoặc False (mật khẩu sai) thì không hiện.

Sub Unhide
All
Sheets()

User
Form1.Show

If bool = True Then

Dim wks As Worksheet
For Each wks In Active
Workbook.Worksheetswks.

Visible = xl
Sheet
Visible

Next wks

Else

Msg
Box “Sai Mat Khau”

End If

End Sub

– mọi khi chạy Macro thì User
Form đang hiện lên cùng nếu nhập đúng mật khẩu thì hàm hiện Sheets ẩn bắt đầu thực thi. Ví như sai, đã báo ra Msg
Box.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng pivot table trong excel 2007, khởi đầu với pivot table trong excel

Với 2 giải pháp trên, hy vọng chúng ta có thể áp dụng nhằm ẩn các Sheets có tài liệu mà bạn không thích hiện vào Workbook do các bạn tạo. Cũng giống như làm hiện những Work
Sheet được ẩn trả toàn.