Excel cho Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Bạn rất có thể có ưa thích cá thể là hiển thị những giá trị bằng không trong một ô, hoặc bạn cũng có thể sử dụng bảng tính tuân theo tập thích hợp tiêu chuẩn định hình yêu cầu bạn ẩn các giá trị bằng không. Gồm vài cách để hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Hiển thị số 0 trong excel 2010


*

Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bởi không (0) hiện nay trên những trang tính, thời điểm khác bạn lại phải hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là vì tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị toàn bộ các giá chỉ trị bằng không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, nên lựa chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) bên dưới dạng những ô trống, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bởi không.

Ẩn những giá trị bởi không trong số ô đã chọn

Các bước này giúp ẩn những giá trị bằng không trong các ô đã chọn bằng phương pháp dùng một format số. Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công thức và không in ra. Nếu cực hiếm ở trong số những ô này chuyển thành một giá trị khác không, thì giá bán trị đó sẽ hiển thị vào ô với định dạng của nó sẽ giống như như định dạng số thông thường.

Chọn các ô tất cả chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi bấm chuột OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

Chọn những ô có những số ko (0) bị ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số mặc định, rồi bấm OK.

Ẩn những giá trị bởi không do cách làm trả về

Chọn ô gồm chứa giá chỉ trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, nhấp chuột mũi tên ngoài Định dạng tất cả Điều kiện > phép tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp Định dạng Ô, nhấp chuột tab Phông.

Trong vỏ hộp Màu, lựa chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không bên dưới dạng ô trống hoặc giấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác này.

*

Dùng một công thức như thế này để trả về một ô trống khi quý hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách hiểu công thức. Giả dụ 0 là hiệu quả của (A2-A3), không hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bởi dấu ngoặc kép “”). Nếu điều ấy không đúng, hiển thị hiệu quả của A2-A3. Nếu như khách hàng không mong muốn ô trống mà ý muốn hiển thị một thứ gì đấy khác số 0, đặt một vệt gạch nối "-" hoặc một ký tự không giống giữa những dấu ngoặc kép.

Ẩn những giá trị bằng không trong report Pivot
Table

Bấm vào report Pivot
Table.

Trên tab Phân tích, trong nhóm Pivot
Table
, hãy bấm vào mũi tên lân cận Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay đổi biện pháp hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn có nhu cầu hiển thị nạm cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng những ô trống, hãy xóa khỏi mọi cam kết tự vào hộp.

Thay đổi bí quyết hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Vào hộp, hãy nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị trong số ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện nay trên những trang tính, lúc khác chúng ta lại đề xuất hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bởi không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) trong số ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những giá trị bằng không dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Sử dụng định hình số để ẩn những giá trị bằng không trong những ô sẽ chọn

Thực hiện theo các bước này nhằm ẩn những giá trị bằng không vào ô đã chọn. Nếu cực hiếm ở trong số những ô này đưa thành quý giá khác không, format của cực hiếm đó sẽ tương tự như như format số thông thường.

Chọn đa số ô bao gồm chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm ẩn chỉ mở ra trong thanh cách làm — hoặc vào ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, rồi nhận Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng định hình có đk để ẩn các giá trị bằng không vị một phương pháp trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá trị bằng không (0).

Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng quy tắc Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng cách làm để hiển thị những số không bên dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ đọc hơn nếu bạn xào nấu nó vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thiết bị hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi cực hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về vệt gạch ngang khi giá trị là ko (-)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn các giá trị bằng không trong report Pivot
Table

Bấm vào report Pivot
Table.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy lựa chọn Pivot
Table
, hãy nhấn vào mũi tên quanh đó Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị vắt cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa hồ hết ký tự vào hộp.

Thay đổi bí quyết hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bằng không (0) hiện nay trên những trang tính, dịp khác các bạn lại đề xuất hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá trị bởi không trên trang tính

Bấm vào Microsoft Office mục ,

*
, nhấp chuột Excel lựa chọn ,rồi click chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn mang lại trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, bỏ chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bằng không.

Sử dụng định hình số để ẩn các giá trị bởi không trong số ô đang chọn

Thực hiện theo các bước này để ẩn các giá trị bằng không vào ô sẽ chọn. Nếu cực hiếm ở trong những ô này chuyển thành quý hiếm khác không, format của quý hiếm đó sẽ tương tự như định hình số thông thường.

Chọn đầy đủ ô gồm chứa những giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý giá bị ẩn chỉ xuất hiện thêm trong thanh công

*
— hoặc trong ô nếu khách hàng chỉnh sửa vào ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó bên trên tab Nhà, trong đội Ô, trỏ vào Định dạng, và bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng format có đk để ẩn những giá trị bằng không vày một cách làm trả về

Chọn ô có chứa giá trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, trong đội Kiểu, bấm vào mũi tên ngoài Định dạng Có đk > nguyên tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng cách làm để hiển thị những số không bên dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ gọi hơn trường hợp bạn xào nấu nó vào một trang tính trống.

Tôi làm nỗ lực nào để xào luộc ví dụ?

Chọn ví dụ như trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề sản phẩm hoặc cột.


*

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sản xuất một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để đổi khác giữa xem hiệu quả và coi công thức trả về kết quả, nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm phương pháp > hiện Công thức.

Sau khi xào nấu ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho cân xứng với nhu yếu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thiết bị hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý hiếm là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là không (-)

Để biết thêm tin tức về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong báo cáo Pivot
Table

Bấm vào báo cáo Pivot
Table.

Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Pivot
Table
, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị núm cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, xóa đầy đủ ký tự vào hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Một vụ việc khi sử dụng Excel mà các người chạm chán phải đó chủ yếu không hiển thị số 0 ngơi nghỉ đầu. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các cách hiện tại số 0 trong Excel, mời các bạn tham khảo.

1/ bởi sao không hiện số 0 vào Excel?

Nguyên nhân chính không hiện tại số 0 có thể là vày định dạng có sẵn vào Excel. Đây ko phải là 1 vấn đề quá nghiêm trọng nên chúng ta khi gặp mặt trường thích hợp này cũng đừng nên quá lo lắng.

Có không hề ít cách gõ chữ số 0 vào Excel, bạn cũng có thể chọn một cách tương xứng trong các cách dưới để giải quyết và xử lý vấn đề không hiển thị số 0 trong Excel.

2/ những cách hiển thị số 0 vào Excel

Ở phần này, emcanbaove.edu.vn đang hướng dẫn chúng ta thêm số 0 làm việc đầu hoặc sinh sống phía sau vào Excel, dường như còn hiển thị số trong ngày tháng năm vào Excel.

Chuyển số sang dạng Text

Trường phù hợp dễ gặp gỡ nhất đó là nhập số smartphone như bảng ví dụ dưới đây. Mặc dù cho là đã nhập tuy nhiên không hiển thị số 0 làm việc đầu vào Excel.

*

Ở ngôi trường hợp, cách xử lý vấn đề nhanh gọn lẹ lẹ duy nhất đó chính là chuyển dữ liệu từ số lịch sự dạng text trong Excel.

Bước 1: thoa đen cục bộ cột SĐT

Bước 2: Chuột đề nghị và lựa chọn Format Cells


*

Chuột nên và chọn Format Cells


Bước 3: chọn dạng Text


*

Chọn dạng Text trong Formate Cells


Bước 4: sau đó bạn thêm số 0 cùng sẽ hiển thị lại bình thường


*

Kết trái số 0 hiển thị bình thường trong Excel


Còn một bí quyết khác cấp tốc hơn đó đó là bạn cũng bôi black toàn bột cột SĐT và chuyển sang dạng Text nghỉ ngơi tab Home.


*

Chuyển số thanh lịch dạng Text


Cách nhập thủ công

Nếu tài liệu trong Excel ít thì bạn có thể chọn cách nhập thủ công bằng tay để hiện nay số 0 trong Excel. Trước khi chúng ta nhập số 0 đằng trước thì nên nhập thêm một dấu nháy solo ‘ tiếp nối gõ hàng số rồi Enter.


*

Nhập dấu nháy 1-1 trước rồi nhập số 0 sau


Cách hiện nay số 0 vào Excel

Ở bí quyết này tùy theo bạn vẫn dung phiên bản Excel sẽ có một chút không giống biệt. Dưới đó là mình triển khai hiện số 0 vào Excel 2016

Bước 1: trên File, lựa chọn Option, chọn tiếp AdvancedBước 2: trên mục Display options for thí worksheet, các bạn tích vào Show a zero in cells that have zero value, tiếp nối chọn OK.
*

Hướng dẫn biện pháp cách hiện nay số 0 vào Excel cấp tốc nhất


Các bạn có nhu cầu hiện số 0 vào Excel 2007, 2010, 2013 thì có thể làm tựa như như 2 cách trên.

Nếu bạn muốn không hiển thị số 0 trong Excel thì làm ngược lại hai bước trên – tích vứt ô Show a zero in cells that have zero value, hoàn thành rồi chọn OK.

Sử dụng Custom vào Format Cells

Đây là giải pháp hiển thị số 0 làm việc đầu vào Excel bằng phương pháp sử dụng Custom vào Format Cells, như sau:

Bước 1: Bôi black đen những số bạn muốn chèn thêm số 0 nghỉ ngơi đầuBước 2: Nhấn tổng hợp phím tắt vào Excel là Ctrl + 1, lúc này hộp thoại Format Cells đã hiện lên. Các bạn chọn Custom.Bước 3: bạn thấy số trong lấy ví dụ là gồm bao gồm 9 chữ số thì hy vọng chèn thêm số 0 thì chúng ta phải nhập 10 số 0 tại vị trí General.


*

Sử dụng Custom vào Format Cells


Một trường phù hợp khác, mình bao gồm bảng lấy ví dụ sau đây:


*

Cách hiển thị số 0 trong Excel


Thay vị nhập số 0 bằng phương pháp thủ công thì chúng ta có dùng mở hộp thoại Format Cells lên bằng phím tắt Ctrl +1. Cũng tại mục Custom và bạn nhập vào 0#. Lúc này các cực hiếm

Đây là giải pháp hiện số 0 vào Excel cấp tốc và sản xuất hàng loạt, bạn hãy vận dụng cách này khi tài liệu để ko tốn thời gian nhập từng số một.


*

Cách thêm số 0 vào hàng loạt cùng lúc


Đến trên đây chắc các bạn đã lời giải được thắc mắc làm sao để hiện số 0 trong Excel rồi nên không. 4 thủ pháp Excel trên rất lôi cuốn và có lợi cho hồ hết ai thường xuyên sử dụng tệp tin Excel, những người làm văn phòng.

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng bằng excel (bản pro), phần mềm quản lý bán hàng miễn phí bằng excel

Hy vọng bài viết đã đem về những kiến thức hữu ích cho các bạn nhất là phần đa ai đang gặp gỡ vấn đề này. Chúc các bạn sẽ thực hiện nay thành công.