Excel đến Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Bạn có thể có ưa thích cá nhân là hiển thị các giá trị bởi không trong một ô, hoặc bạn có thể sử dụng bảng tính tuân thủ theo đúng tập hòa hợp tiêu chuẩn format yêu cầu chúng ta ẩn các giá trị bởi không. Có vài phương pháp để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Hiển thị số 0 trong excel


*

Đôi khi chúng ta không muốn các giá trị bằng không (0) hiện tại trên những trang tính, thời gian khác các bạn lại nên hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá chỉ trị bằng không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang lại trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong những ô, hãy lựa chọn hộp kiểm Hiện số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) bên dưới dạng các ô trống, hãy vứt chọn vỏ hộp kiểm Hiện số không trong những ô có mức giá trị bởi không.

Ẩn những giá trị bằng không trong số ô đang chọn

Các đoạn này giúp ẩn những giá trị bởi không trong số ô đang chọn bằng cách dùng một format số. Những giá trị ẩn chỉ lộ diện trong thanh bí quyết và ko in ra. Nếu giá trị ở trong những ô này đưa thành một cực hiếm khác không, thì giá chỉ trị đó sẽ hiển thị vào ô và định dạng của chính nó sẽ tựa như như định hình số thông thường.

Chọn phần nhiều ô có chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi click chuột OK.

Để hiển thị những giá trị ẩn:

Chọn các ô có các số không (0) bị ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để áp dụng định dạng số mặc định, rồi bấm OK.

Ẩn những giá trị bằng không do phương pháp trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá bán trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên quanh đó Định dạng tất cả Điều kiện > nguyên tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, click chuột tab Phông.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Dùng hàm IF nhằm thực hiện làm việc này.

*

Dùng một công thức như thế này nhằm trả về một ô trống khi cực hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đó là cách gọi công thức. Trường hợp 0 là kết quả của (A2-A3), ko hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bởi dấu ngoặc kép “”). Nếu điều này không đúng, hiển thị kết quả của A2-A3. Nếu như bạn không mong ô trống mà ước ao hiển thị một thứ gì đó khác số 0, đặt một vệt gạch nối "-" hoặc một ký kết tự khác giữa những dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo Pivot
Table

Bấm vào report Pivot
Table.

Trên tab Phân tích, trong nhóm Pivot
Table
, hãy bấm vào mũi tên cạnh bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay đổi bí quyết hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện bên dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị cầm cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng những ô trống, hãy xóa bỏ mọi cam kết tự vào hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Vào hộp, hãy nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị trong số ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện tại trên các trang tính, cơ hội khác các bạn lại phải hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện những số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở thích của bạn, luôn luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá trị bằng không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bởi không dưới dạng ô trống, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Thực hiện theo các bước này để ẩn những giá trị bởi không vào ô đang chọn. Nếu cực hiếm ở trong số những ô này gửi thành giá trị khác không, định dạng của cực hiếm đó sẽ giống như như định dạng số thông thường.

Chọn phần đông ô có chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công thức — hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, lựa chọn các ô, rồi thừa nhận Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng định hình có điều kiện để ẩn những giá trị bởi không bởi vì một bí quyết trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá chỉ trị bởi không (0).

Trên tab Nhà, vào nhóm Kiểu, bấm mũi tên mặt cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng phép tắc Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng.

Sử dụng phương pháp để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Để tiến hành tác vụ này, thực hiện hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ gọi hơn trường hợp bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số sản phẩm công nghệ hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý giá là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi cực hiếm là ko (-)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong report Pivot
Table

Bấm vào report Pivot
Table.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy lựa chọn Pivot
Table
, hãy bấm vào mũi tên không tính Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá bán trị bạn có nhu cầu hiển thị nạm cho lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng ô trống, xóa các ký tự trong hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn các giá trị bởi không (0) hiện trên các trang tính, cơ hội khác các bạn lại buộc phải hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở trường của bạn, luôn luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá chỉ trị bởi không trên trang tính

Bấm vào Microsoft Office mục ,

*
, nhấp chuột Excel lựa chọn ,rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị các giá trị bằng không dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bởi không.

Sử dụng định dạng số nhằm ẩn các giá trị bởi không trong các ô đang chọn

Thực hiện tại theo tiến trình này nhằm ẩn những giá trị bằng không trong ô sẽ chọn. Nếu giá trị ở trong những ô này chuyển thành quý giá khác không, format của giá trị đó sẽ tựa như như định dạng số thông thường.

Chọn đều ô tất cả chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong team Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các cực hiếm bị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công

*
— hoặc trong ô nếu như bạn chỉnh sửa vào ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó bên trên tab Nhà, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, cùng bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số khoác định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng định hình có điều kiện để ẩn các giá trị bởi không do một công thức trả về

Chọn ô gồm chứa giá trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, nhấn vào mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện > nguyên tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng cách làm để hiển thị những số không bên dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ phát âm hơn nếu bạn coppy nó vào một trang tính trống.

Tôi làm núm nào để xào luộc ví dụ?

Chọn lấy ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


*

Chọn một lấy ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sản xuất một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến hóa giữa xem hiệu quả và xem công thức trả về kết quả, nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm phương pháp > hiện nay Công thức.

Sau khi coppy ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số vật dụng hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý giá là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi quý giá là ko (-)

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn những giá trị bằng không trong report Pivot
Table

Bấm vào báo cáo Pivot
Table.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy chọn Pivot
Table
, hãy nhấp chuột mũi tên ko kể Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị cầm cố cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa hồ hết ký tự trong hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Khi nhập số liệu bên trên Excel tương đối nhiều bạn gặp gỡ tình trạng tài liệu bị mất số 0 sống đầu. Đặc biệt là các dữ liệu như số điện thoại, ngày sinh, tốt mã bưu điện,...Việc này có thể dẫn cho sự sai lệch về sai lệch về thông tin. Vậy đâu là cách hiện nay số 0 trong excel dễ tốt nhất mà người nào cũng làm được? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết sau.

*


Nguyên nhân chính khiến số 0 bị mất lúc nhập dữ liệu trong excel thường là do định dạng sai hình trạng dữ liệu. Đặc biệt là những dữ liệu dạng số (number), ngày tháng (date) cùng mã số,...

Ví dụ như hình ảnh dưới đây, tất cả các số 0 làm việc đầu trong cột số năng lượng điện thoại, ngày sinh, mã Zipcode, số an sinh xã hội hồ hết bị mất.

*
 

Để sửa lỗi này bạn tuân theo các phương pháp dưới đây.


Cách thủ công và dễ dàng nhất nhằm hiện số 0 vào excel chính là gõ dấu phẩy bên trên ‘ trước khi nhập số 0. Lúc này excel sẽ đánh giá và nhận định dãy số được nhập là dạng ký kết tự (text) chứ chưa phải dạng số. Lúc ấy số 0 vẫn sẽ được hiện vào excel.

Ví dụ như hình ảnh dưới đây. Ví như nhập ‘ trước số điện thoại sẽ vẫn hiện rất đầy đủ mà không trở nên ẩn số 0.

*

Tuy nhiên, trường hợp nhập lốt phẩy trước mỗi ký tự như vậy sẽ rất tốn thời gian. Bí quyết nhập bằng tay thủ công không tương xứng với đầy đủ bảng dữ liệu có không ít thông tin. Đồng thời dấu phẩy trên lộ diện ở mỗi ký kết tự khiến thông tin trở phải rối mắt với mất thẩm mỹ.


Cách 2: bật hiển thị số 0 trong cài đặt Excel

Bước 1: bên trên thanh vẻ ngoài chọn “File” > “More” > “Option”

*

Bước 2: chọn tab “Advanced”. Vuốt tới mục “Display options for this worksheet”. Tích vào ô “Show a zero in cells that have zero value”

*

Thao tác này nhằm hiển thị số 0 vào cột có mức giá trị 0. Khi đó nếu như khách hàng nhập số 0 sẽ không trở nên ẩn nữa.


Cách 3: Định dạng đúng phong cách dữ liệu

Một dãy cam kết tự bị mất số 0 hoàn toàn có thể do định dạng sai thứ hạng dữ liệu. Bởi vì thế, chúng ta có thể chuyển đổi dữ liệu về đúng định dạng để hiện số 0.

Bước 1: Bôi black cột dữ liệu muốn hiện nay số 0 > nhấn chuột buộc phải chọn “Format Cell”

*

Bước 2: tại tab Number chọn mục Category. Lựa chọn định dạng “Text” tiếp nối nhấn “OK”

*

Sau đó bạn quay trở về và nhập tài liệu như bình thường. Số 0 sẽ tiến hành hiển thị.

Với hầu hết số để bộc lộ ngày sinh chúng ta chọn định dạng “Date”. Với những số biểu hiện mã bưu điện, mã số bạn chọn định hình “Zip code”

*


Cách 4: thực hiện hàm “Right”

Nếu hy vọng hiển thị một số trong những lượng số 0 như là nhau nghỉ ngơi cả cột ký tự thì bạn cũng có thể dùng hàm “Right”.

Công thức: =RIGHT(“00” và Ô, độ nhiều năm chuỗi)

Trong đó:

- “00” là tổng số 0 mong muốn thêm vào dãy ký tự

- Ô là là ô có chứa giá trị ban đầu

- Độ nhiều năm chuỗi là số ký tự nhưng chuỗi có

Ví dụ: = Right (“000” và A2, 6). Lúc đó, mỗi ký tự được thêm 3 số 0. Tổng mỗi cam kết tự là 6.

*

Lưu ý: Khi hiện nay số 0 vào excel bạn nên tránh ghi đè tài liệu mới lên dữ liệu cũ. Thao tác này dễ khiến lỗi #VALUE! hoặc #####


3. Lời kết

Trên đó là cách hiện nay số 0 trong excel dễ dãi mà ai cũng nên biết. Đây là 1 trong những mẹo văn phòng đơn giản và dễ dàng rất hữu ích. Nhân Hòa hi vọng bạn đã nắm vững cách có tác dụng và triển khai thành công.

*

Nhân Hòa - Nhà đk tên miền, hosting, VPS, sản phẩm chủ bậc nhất Việt Nam

https://emcanbaove.edu.vn

Hotline: 1900 6680

Trụ sở chính: Tầng 4 - Tòa đơn vị 97-99 láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

emcanbaove.edu.vn

Chi nhánh TP. Hồ nước Chí Minh: 270 Cao chiến thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

emcanbaove.edu.vn

Chi nhánh Vinh - Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà sài thành Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An

emcanbaove.edu.vn

Bài viết cùng nhà đề


Thông báo
Xem tất cả

Tuyển dụng
Xem tất cả

Công nghệ
Xem tất cả

Web4step
Xem tất cả


văn phòng Nhân Hòa
hiệ tượng thanh toán
Kết nối mạng xã hội cùng Nhân Hòa
trình làng Nhân Hòa
thương mại & dịch vụ
giúp đỡ
thông tin Ứng dụng Nhân Hòa
emcanbaove.edu.vn
chi nhánh TP.HCM: 270 Cao win (nối dài), Phường 12, Quận 10, tp.hồ chí minh Tel: (028) 7308 6680 E-mail: hcmsales
emcanbaove.edu.vn
emcanbaove.edu.vn
Kết nối social cùng Nhân Hòa
*


*
*
*

*

*

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
trang chủ Tên miền

Tên miền

Tên miền tương tự như như add công ty, ngoài ra tên miền còn là thương hiệu trực tuyến đường của bạn. Tải một tên miền sẽ giúp khách hàng của người tiêu dùng tìm mang đến công ty của người tiêu dùng thay vì chưng của đối thủ.

Hãy lập cập đăng cam kết cho mình một chữ tín nào.

ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN CẦN THIẾT THÔNG TIN KHÁC Hosting

Hosting

Hosting luôn là giải pháp phù hợp cho các cá thể hoặc doanh nghiệp ước ao có một trang web giới thiệu, giao dịch thương mại trên mạng internet một cách tác dụng và tiết kiệm ngân sách chi phí.

Hãy nhanh chóng đăng ký kết cho bản thân một chữ tín nào.

ĐĂNG KÝ HOSTING THÔNG TIN CẦN THIẾT bảo mật thông tin web

SSL

Tiêu chuẩn bình yên công nghệ toàn cầu tạo ra một link giữa sever web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao thay đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn luôn được bảo mật và an toàn.

BẢO MẬT website THÔNG TIN CẦN THIẾT thư điện tử

Email

Để bao gồm một hệ thống email chuyên nghiệp, tin tưởng các tổ chức/ doanh nghiệp đề xuất sử dụng dịch vụ email từ các nhà cung ứng có uy tín và kinh nghiệm tay nghề như Nhân Hòa.

DỊCH VỤ email THÔNG TIN CẦN THIẾT máy chủ

Máy chủ

Hệ thống server vật lý thực hiện 100% ổ cứng SSD bảo đảm an toàn tốc độ truy hỏi xuất vượt trội lên tới mức 40 lần so với ổ cứng thông thường.

DỊCH VỤ MÁY CHỦ GIẢI PHÁP MÁY CHỦ DỊCH VỤ CỘNG THÊM phần mềm

Phần mềm

Hệ thống server vật dụng lý thực hiện 100% ổ cứng SSD đảm bảo an toàn tốc độ truy tìm xuất thừa trội lên đến 40 lần đối với ổ cứng thông thường.

QUẢN LÝ MÁY CHỦ giải pháp

Giải pháp

Đám mây sử dụng riêng ảo (Virtual Private Cloud – VPC) là một trong những phần tài nguyên được tách ra cần sử dụng riêng tự do hoàn toàn từ một Hạ tầng năng lượng điện toán Đám mây chỗ đông người (Public Cloud).

Xem thêm: Cách Tạo Thanh Cuộn Trong Excel 2003

GIẢI PHÁP MÁY CHỦ ẢO kiến thiết Web

Web4steps

Web4s sở hữu lại cho bạn nhiều sự tuyển lựa về chủng loại website, thời gian thiết đặt nhanh nệm và tiện lợi chỉ cùng với 4 bước

Tự hào sản phẩm công nghệ đạt phần thưởng Sao Khuê năm 2014

DỊCH VỤ WEB4S THÔNG TIN CẦN THIẾT Đại lý

Đối tác

Cùng với việc luôn luôn đổi mới, hoàn thành xong dịch vụ, cung cấp khách hàng 24/7 hiện công ty chúng tôi đã cảm nhận sự ủng hộ của hơn 50.000 quý khách trong và kế bên nước.