Hàm IF phối kết hợp hàm and trong Excel đây là cách phối kết hợp phổ biến chuyển của hàm IF bởi vì nó được áp dụng không hề ít trong các tình huống thực tế. Nếu chúng ta chỉ thực hiện riêng hàm IF với hàm and thì chúng ta không thể thấy được hết sự có ích và sức mạnh thật sự của các hàm này vào Excel. Bài viết dưới đây, Học Excel Cơ Bản sẽ khiến cho bạn tìm hiểu về cú pháp cùng cách phối kết hợp hàm IF với hàm và để bình chọn nhiều điều kiện.

Bạn đang xem: Kết hợp hàm if và and trong excel

1.Chức năng của hàm IF vào Excel.

Hàm IF là trong số những hàm xúc tích giúp người dùng kiểm tra một đk nhất định cùng trả về cực hiếm mà chúng ta chỉ định nếu đk là TRUE hoặc trả về một cực hiếm khác nếu đk là FALSE.

Hàm IF phối kết hợp hàm và trong excel đỡ đần ta tính toán, khám nghiệm và so sánh nhiều điều kiện không giống nhau trả về kết quả tương ứng.

2.Cú pháp của hàm IF trong Excel.

IF (Logical_test)

 Trong đó:

Logical_test (bắt buộc): là 1 trong những giá trị tuyệt biểu thức lô ghích trả về giá chỉ trị TRUE (đúng) hoặc FALSE(sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, bạn cũng có thể chỉ rõ kia là cam kết tự, ngày tháng, số lượng hay bất cứ biểu thức đối chiếu nào.Value_if_true (không bắt buộc): Là giá trị cơ mà hàm đã trả về trường hợp biểu thức xúc tích và ngắn gọn cho giá bán trị TRUE hay có thể nói là đk thỏa mãn.Value_if_false (không bắt buộc): Là giá trị mà lại hàm vẫn trả về nếu như biểu thức súc tích cho giá trị FALSE hay nói theo cách khác là đk không thỏa mãn.

Trong một vài trường hợp bài toán đựng nhiều điều kiện bạn cần sử dụng thêm hàm và để phối hợp nhiều điều kiện.

Bài toán có nhiều điều kiện, các điều kiện xẩy ra đồng thời bạn cần sử dụng thêm hàm & trong biểu thức điều kiện. Cú pháp là: AND(logical1, logical2,…)

3.Hướng dẫn áp dụng hàm IF những điều kiện.

3.1. Sử dụng hàm IF chỉ cất 1 điều kiện cần xét.

Ví dụ: Đưa ra hiệu quả thi tuyển chọn vào lớp 10 dựa vào tác dụng thi 3 môn, ví như tổng điểm lớn hơn hoặc bởi 24 thì học sinh thi đỗ, trái lại thí sinh thi trượt.


*

Kiểm tra nhiều đk trong excel


Hình 1: kiểm tra nhiều đk trong Excel.

Vậy vào trường phù hợp này bọn họ sẽ sử dụng hàm IF với đk cơ bạn dạng nhất là còn nếu như không đúng thì sai. Ở đây chúng ta sẽ gán đk là trường hợp tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ dại hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, trên ô I4, ta nhập công thức: =IF(H4>=24,“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

H4>=24: Là biếu thức so sánh tổng điểm có to hơn hoặc bằng 24 xuất xắc không?“Đỗ”: cực hiếm trả về nếu biếu thức đối chiếu trả về là đúng.“Trượt”: giá trị trả về của hàm IF giả dụ biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập bí quyết cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn toàn ta vẫn được tác dụng như hình sau:


*

Hàm IF kết hợp hàm AND


Hình 2: khám nghiệm nhiều điều kiện trong Excel.

3.2. Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm AND.

Thông thường với đông đảo yêu cầu thực tiễn bạn cần thỏa mãn nhiều điều kiện cùng lúc. Bởi vì vậy bạn phải kết hợp hàm AND để bảo đảm các yếu ớt tố điều kiện đều được đảm bảo.

Cú pháp của hàm AND: AND(logical1, logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm AND:

TRUE: Khi toàn bộ các mệnh đề ngắn gọn xúc tích đều đúng.FALSE: Khi bao gồm một mệnh đề lô ghích bất kì trong hàm bị sai.

Chúng ta thường xuyên đặt hàm AND trong biểu thức logic của hàm IF để xét đk cho hàm này.

Ví dụ: Đưa ra hiệu quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào tác dụng thi 3 môn, điều kiện xét tuyển chọn là nếu học viên đỗ nên đạt tổng điểm 3 môn lớn hơn hoặc bởi 18 điểm và không có môn nào ăn điểm 0.


*

Hàm IF phối hợp hàm AND


Hình 3: khám nghiệm nhiều đk trong Excel.

Vậy vào trường phù hợp này bọn họ sẽ thực hiện hàm IF phối kết hợp hàm AND với đk là tổng điểm >=18 và không tồn tại môn nào bị điểm 0.

Để xếp các loại cho học viên đầu tiên, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(AND(H4>=18,E40,F40,G40),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

AND(H4>=18,E40,F40,G40): Là biếu thức so sánh với các yếu tố:H4>=18: so sánh tổng điểm có lớn hơn 18 tuyệt không?
E40: đánh giá điểm toán bao gồm khác 0 tuyệt không?
F40: kiểm soát điểm văn tất cả khác 0 tuyệt không?
G40: chất vấn điểm anh gồm khác 0 hay không?“Đỗ”: quý giá trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.“Trượt”: giá trị trả về của hàm IF nếu như biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn chỉnh ta đã được tác dụng như hình sau:


*

Hàm IF phối hợp hàm AND


Hình 4: Hàm IF kết hợp hàm AND.

Chú ý: Hàm and chỉ chả về kết quả TRUE khi toàn bộ các biểu thực logic bên phía trong đều được thỏa mãn.

3.3. Hàm IF các điều kiện phối kết hợp hàm & và hàm OR.

Trong trường hợp bạn phải reviews dữ liệu của chính mình dựa trên những điều kiện, chúng ta sẽ phải áp dụng cả hai hàm and và OR và một lúc.

Ở các ví dụ trên họ đã vắt được cách áp dụng hàm IF kết hợp với hàm ANDhàm IF kết phù hợp với hàm OR. Nên ở chỗ này họ chỉ cần phối hợp 2 hàm đó lại để đặt đk cho biểu thức logic sao cho khoa học phù hợp với yếu cầu thực tế của bài bác toán.

Ví dụ: Bảng danh sách học viên có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Hoàn thành cột công dụng với điều kiện là: nếu như điểm thi lần 1 >= đôi mươi và điểm thi lần 2 >=25 hoặc điểm thi lần 1 >= 15 cùng điểm thi lần 2 >=20 thì công dụng là “Đỗ”, ngược lại thì hiệu quả là “Trượt”.


*

Kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel


Hình 5: chất vấn nhiều đk trong Excel.

Với điều kiện trên, ta hoàn toàn có thể phân tích thành 2 điều kiện nhỏ:

Điều khiếu nại 1: Điểm lần 1> = 20 và Điểm lần 2> = 25Điều khiếu nại 2: Điểm lần 1> = 15 cùng Điểm lần 2> = 20

Điều khiếu nại 1 và đk 2 ta viết bằng hàm AND, ở đầu cuối sử dụng hàm OR phối hợp 2 kiều kiện trên làm điều kiện kiểm tra ngắn gọn xúc tích trong hàm IF và hỗ trợ các đối số TRUE (Đúng) cùng FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ nhận được công thức IF sau với khá nhiều điều khiếu nại AND/OR:

Để xếp nhiều loại cho học sinh đầu tiên, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)): Là biếu thức so sánh với những yếu tố:AND(C4>=20,D4>=25): tương xứng với điều kiện 1.AND(C4>=15,D4>=20): khớp ứng với đk 2.“Đỗ”: quý hiếm trả về của hàm giả dụ biếu thức đối chiếu trả về là đúng.“Trượt”: quý giá trả về của hàm IF giả dụ biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau lúc nhập phương pháp cho ô E4, ta kéo xuống copy cách làm cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta đã được hiệu quả như hình sau:


*

Hàm IF phối kết hợp hàm AND


Hình 6: Hàm IF phối kết hợp hàm AND.

4. Chú ý khi thực hiện hàm IF phối hợp hàm & trong Excel.

Như chúng ta vừa thấy, cần sử dụng hàm IF phối kết hợp hàm and trong Excel không yên cầu phương pháp, công thức cao siêu. Để cải thiện công thức hàm tránh phần nhiều lỗi thông thường, hãy luôn nhớ điều cơ bản sau:

Hàm IF không minh bạch chữ hoa và chữ thường. Cũng như phần phệ những hàm khác nó được mặc định không khác nhau chữ hoa giỏi chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký tự ko thể sáng tỏ được đẳng cấp chữ hoa giỏi thường trong bí quyết hàm IF. Lấy ví dụ như khi so sánh một ô nào đó với “Hà Nội” thì hàm IF đã hiểu Hà Nội, hà nội, HÀ NỘI, … là như nhau.

Tổng kết.

Như vậy với bài viết này, Hocexcelcoban.com đã share cho chúng ta cách cần sử dụng hàm IF nhiều đk kết hợp với hàm và trong Excel. Trường hợp có ngẫu nhiên thắc mắc gì bao gồm thể phản hồi ngay dưới bài viết này để chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của doanh nghiệp một giải pháp sớm nhất. Chúc chúng ta thành công.

Video phía dẫn.

Gợi ý học tập mở rộng.

Xem thêm: Top 10 Quy Tắc Phát Âm Tiếng Anh - Nguyễn Thành Đạt, Tổng Hợp Quy Tắc Phát Âm Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Trọn bộ khoá học Excel cơ bản miễn phí: Học Excel cơ bản

Hàm IF trong Excel
Hàm IF nhiều điều kiện
Hàm IF nâng cao
Hàm IF trong Google Sheet
Hàm VLOOKUP trong Excel
Cách thực hiện hàm VLOOKUP

Excel là áp dụng văn phòng hữu ích và cần thiết với đều ai thường xuyên xuyên thao tác trên bảng tính. Đặc biệt là thực hiện hàm IF trong Excel để thực hiện các công việc tính toán được đúng đắn và hiệu quả. Hàm IF là hàm đk trọng Excel, được áp dụng riêng lẻ giỏi kết phù hợp với rất các hàm khác để gán các điều kiện. Cách thực hiện Hàm IF cũng tương đối dễ như cái brand name của nó vậy. Với hầu như ai vẫn đang còn thắc về kiểu cách sử dụng hàm IF thế nào thì phía dẫn tiếp sau đây sẽ cho chính mình câu trả lời xứng xứng đáng nhất.


Hướng dẫn sử dụng Hàm if cơ bản

Công dụng: trả về giá trị nếu thỏa mãn điều kiện chuyển ra
Công thức chung: =if(logical_test, value_if_true, value_if_ false)Trong đó:logical_test: biểu thức điều kiện, là biểu thức logic.Value_if_true: quý giá đúng. Là giá bán trị nhận thấy khi biểu thức điều kiện thỏa mãn đúng
Value_if_false: quý giá sai. Giá bán trị cảm nhận khi biểu thức đk saiVí dụ 1 về hàm if:Bảng lương nhân viên:

*

Yêu cầu: Tính thưởng cho từng nhân viên biết:Nếu nhân viên cấp dưới thuộc chống nhân sự thì thưởng 800$. Nhân viên các phòng không giống thưởng 750$Khi đó, để tính thưởng ta nhờ vào phòng ban của từng nhân viên
Tại ô E2 ta nhập bí quyết như sau:=if( C2=”nhân sự”, 800, 750)Sao chép công dụng xuống các ô còn lại:

*

Chúng ta cũng đều có thể biến đổi công thức như sau:=if(C2”nhân sự”, 750, 800)

Hướng dẫn thực hiện hàm If kép

Trong ngôi trường hợp có nhiều hơn 2 cực hiếm nhận được. Từng điều kiện thỏa mãn đúng đang nhận được giá trị tương ứng, ta tiến hành lồng các hàm if vào nhau
Công thức chung:=if(logical_test 1, value_if_true, if(logical_test 2, value_if_true, value_if_ false))Ví dụ 2 về hàm if kép:Cũng cùng với bảng lương nhân viên trên. Yêu cầu tính thưởng cho từng nhân viên biết
Nếu nhân viên cấp dưới thuộc phòng nhân sự thì được thưởng 800$,Nhân viên phòng IT được thưởng 780$Nhân biên phòng kỹ thuật được thưởng 760$Các chống còn lại, mỗi nhân viên cấp dưới được thưởng 750$Khi đó
Tại ô E2 ta nhập cách làm như sau:=if( C2= “Nhân sự”, 800,if(C2= “IT”, 780, if( C2= “kỹ thuật”, 760,750)))Sao chép kết quả xuống những ô còn lại

Hướng dẫn thực hiện hàm If phối hợp hàm and và hàm or

Trong trường hợp để nhận được giá trị trả về nào kia thì phải thỏa mãn nhu cầu đồng thời nhiều điều kiện cùng thời điểm hoặc thỏa mãn nhu cầu một trong các điều kiện. Ta tiến hành phối hợp các hàm và hoặc or vào vào ifVí dụ 3 về hàm if phối kết hợp hàm and và hàm or:Cũng cùng với bảng lương nhân viên cấp dưới trên. Yêu ước tính thưởng cho mỗi nhân viên biết
Nếu nhân viên cấp dưới nữ ở trong phòng nhân sự thì được thưởng 800$,Nhân viên phòng IT hoặc nhân viên nam phòng nhân sự được 780$Các phòng còn lại, mỗi nhân viên cấp dưới được thưởng 750$Xét ví dụ như trên. Để cảm nhận 800$ thì ngân viên đó cần vừa lòng đồng thời 2 điều kiệnblaf giới tính nàng và nằm trong phòng nhân sựđể nhận được 780$ thì một nhân viên chỉ cần thỏa mãn 1 trong những điều kiện hiawcj ở trong phòng IT hoặc thuộc phòng nhâb sự trong những trường thích hợp còn lại
Khi đó
Tại ô E2 ta nhập bí quyết như sau:=if(and( C2= “Nhân sự”, D2= “Nữ”), 800,if(or(C2= “IT”, C2= “Nhân sự”), 780, 750))Sao chép tác dụng xuống các ô còn lại


Ví dụ 4 về hàm if phối hợp hàm và và hàm or:Tính thưởng cho từng nhân viên biết nếu nhân viên cấp dưới nữ ở trong phòng chuyên môn hoặc nhân viên nữ chống IT thì thưởng 800$. Những trường hợp còn lại được thưởng 780$Khi đó
Tại ô E2 ta nhập bí quyết như sau:=if(and( or(C2= “IT”,C2= “kỹ thuật”), D2= “Nữ”), 800,780)Sao chép kết quả xuống những ô còn lại:

*