Về công ty chúng tôi .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Trong quy trình sử dụng sản phẩm tính, sẽ có khá nhiều trường hợp bạn gặp phải lỗi ko copy được trong Excel. Vì sao của lỗi này rất có thể do clipboard ko hoạt động, laptop bị vi khuẩn hoặc lệnh copy bị lỗi,…Trong bài viết ngày hôm nay, cửa hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hạn chế và khắc phục lỗi không copy được dữ liệu trong Excel cụ thể nhất. Mời chúng ta cùng tham khảo!


Tại sao không copy được vào Excel?

Việc sao chép và dán để giúp đỡ bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn và xử lý công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, trong vô số nhiều trường hòa hợp khi sử dụng Excel bạn sẽ thấy thông tin lỗi không copy được. Nguyên nhân của lỗi này hoàn toàn có thể do:

Bạn sẽ xem: không copy được sheet vào excel 2010

Clipboard không hoạt động
Máy tính dính lại virus
Bộ phần mềm Office đang bị lỗi

Không copy được thân 2 tệp tin Excel

Khi làm cho dự toán, trong quá trình thực hiện nay copy 1 hay các Sheet qua một Workbook mới, tất cả thể các bạn sẽ gặp đề nghị lỗi sau:

“Excel cannot insert the sheets into the destination workbook, because it contains fewer rows and columns than the source workbook. Lớn move or copy the data to the destination workbook, you can select the data, & then use Copy và Paste commands lớn insert it into the sheets of another workbook”.

Bạn đang xem: Không copy được sheet trong excel 2010

Thông báo này còn có nghĩa là: Excel chẳng thể chèn Sheet vào tệp tin đích, bởi sheet trong tệp tin đó đựng ít cái và cột hơn file nguồn. Để dịch chuyển hoặc xào luộc dữ liệu, bạn cũng có thể bôi đen dữ liệu rồi dùng luật Copy-Paste để đưa nó sang tệp tin khác.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tính năng copy paste vô cùng đặc trưng trong quá trình sử dụng thiết bị tính. Hy vọng thông qua bài viết của công ty chúng tôi các các bạn sẽ khắc phục được lỗi không copy được vào excel. Chúc chúng ta thành công!

Lỗi your connection is not private Hàm ghép 2 cột sinh sống trong excel Lỗi screen xanh win 10

You can move or copy a worksheet in the same workbook lớn organize your workbook exactly how you want.


*

You can use the Move or Copy Sheet command khổng lồ move or copy entire worksheets (also known as sheets), to lớn other locations in the same or a different workbook. You can use the Cut and Copy commands khổng lồ move or copy a portion of the data khổng lồ other worksheets or workbooks.

Move a worksheet within a workbook

Select the worksheet tab, and drag it lớn where you want it.


Caution: When you move a sheet lớn another workbook, kiểm tra any formulas or charts that refer lớn data on the sheet because moving the sheet might cause errors or produce unintended results in your data. Similarly, if you move a sheet that is referred to lớn by 3-D references, the calculation might include or leave out data on the sheet.


Copy a worksheet in the same workbook

Press CTRL and drag the worksheet tab to lớn the tab location you want.

OR

Right click on the worksheet tab and select Move or Copy.

Select the Create a copy checkbox.

Under Before sheet, select where you want khổng lồ place the copy.

Select OK.


When you need to lớn reorganize your data, you can easily change the order of sheets in a workbook, or move or copy a sheet to another workbook. But be aware that calculations or charts that are based on sheet data may become inaccurate if you move the sheet.

Move a sheet

Drag the sheet tab to lớn the location that you want along the row of sheet tabs.

Copy a sheet

Hold down OPTION.

Drag the sheet tab to lớn the location that you want the copied sheet to lớn appear along the row of sheet tabs.


Caution: When you move a sheet lớn another workbook, kiểm tra any formulas or charts that refer lớn data on the sheet because moving the sheet might cause errors or produce unintended results in your data. Similarly, if you move a sheet that is referred khổng lồ by 3-D references, the calculation might include or leave out data on the sheet.


Open the workbook that you want to move the sheet to.

On the Window menu, click the workbook that contains the sheet that you want to move.

Click the sheet that you want lớn copy to the other workbook.

On the Edit menu, click Sheet > Move or Copy Sheet.

On the To book menu, click the workbook that you want khổng lồ move the sheet to.


In the Before sheet box, click the sheet that you want to insert the moved sheet before, or click move khổng lồ end.

Click OK.

Copy a sheet lớn another workbook

Open the workbook that you want lớn copy the sheet to.

On the Window menu, click the workbook that contains the sheet that you want to copy.

Click the sheet that you want to lớn copy.

On the Edit menu, click Sheet > Move or Copy Sheet.

On the To book menu, click the workbook that you want to copy the sheet to.


In the Before sheet box, click the sheet that you want lớn insert the copied sheet before, or click move to lớn end.

Select the Create a copy kiểm tra box.

Click OK.

Change the color of a sheet tab

Coloring the sheet tabs can help you keep track of your information in a large workbook.

Hold down CONTROL và click the sheet tab.

Click Tab Color, & then click the màu sắc that you want lớn use.


In Excel for the web, you can duplicate (or copy) worksheets within the current workbook. Simply right-click the tab name at the bottom of the sheet and click Duplicate.


Note: You may receive an error when you are trying lớn duplicate a worksheet that contains a chart, picture, or shape. If you get an error, you can duplicate the sheet manually.


If you have elements in your worksheet that interfere with duplicating it, you can still create a copy of the worksheet manually by copying all the data & pasting it into a new sheet. Here"s how:

Select all the data in the worksheet.

Keyboard shortcut: Press CTRL+Spacebar, on the keyboard, and then press Shift+Spacebar.

Copy all the data on the sheet by pressing CTRL+C.

Click the plus sign to địa chỉ a new blank worksheet.

Click the first cell in the new sheet và press CTRL+V lớn paste the data.


Note: You will chiến bại any conditional formatting applied to lớn the cells when you paste them into the new worksheet.


Copy a worksheet to another workbook

In Excel for the web, the option khổng lồ move or copy a sheet isn’t available when you right-click a sheet tab, as it is in the Excel desktop application. In Excel for the web, you can achieve the same result by copying all of the data in the worksheet và pasting it into a blank worksheet in the other workbook.

Follow these steps to move or copy a worksheet to another workbook in Excel for the web:

Select all the data in the worksheet.

Keyboard shortcut: Press CTRL+Spacebar and then press Shift+Spacebar.

Copy all the data on the sheet by pressing CTRL+C.

Open the workbook in which you want to lớn paste the data, then click the + in the status bar to địa chỉ cửa hàng a new blank worksheet. 

Click the first cell in the new worksheet, then press CTRL+V lớn paste the data into that worksheet.


Note: You will thảm bại any conditional formatting applied khổng lồ the cells when you paste them into the other workbook.


Need more help?

You can always ask an expert in the Excel Tech Community or get emcanbaove.edu.vn in the Answers community.

Xem thêm: Những Cách Để Biết Ai Hay Vào Facebook Của Mình Nhất 2023, Just A Moment


*
*
*

Need more help?


Want more options?


Discover Community

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how lớn secure your device, và more.


emcanbaove.edu.vn 365 subscription benefits


*

emcanbaove.edu.vn 365 training


*

emcanbaove.edu.vn security


*

Accessibility center


Communities help you ask & answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.


*

Ask the emcanbaove.edu.vn Community


*

emcanbaove.edu.vn Tech Community


*

Windows Insiders


emcanbaove.edu.vn 365 Insiders


Was this information helpful?


Yes
No
Thank you! Any more feedback? (The more you tell us the more we can help.)Can you help us improve? (The more you tell us the more we can help.)
What affected your experience?
Resolved my issue
Clear instructions
Easy khổng lồ follow
No jargon
Pictures helped
Other
Didn"t match my screen
Incorrect instructions
Too technical
Not enough information
Not enough pictures
Other
Any additional feedback? (Optional)
Submit feedback

Thank you for your feedback!


×
What's new
emcanbaove.edu.vn Store
Education
Business
Developer & IT
Company
English (United States) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Your California Privacy Choices California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Your California Privacy Choices © emcanbaove.edu.vn 2023