Điều khiển truy cập dựa trên phương châm (Rule Based Access
Control-RBAC) auto gán vai trò cho những chủ thể dựa trên một tập phép tắc dongười giám sát và đo lường xác định Mỗi đối tượng người dùng tài nguyên chứa các thuộc tính truy cập dựa trênquy tắc Khi người tiêu dùng truy cập cho tới tài nguyên, khối hệ thống sẽ kiểm tra cácquy tắc của đối tượng người tiêu dùng để xác định quyền tầm nã cập hay được thực hiện để cai quản truy cập ngưới dùng tới mộthoặc các hệ thống Những biến đổi trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể làm cho việc áp dụngcác quy tắc vắt đổiÝ tưởng trung tâm của RBAC là permission (quyềnhạn) được kết hợp với role (vai trò) với user (người sửdụng) được phân chia dựa theo các role say đắm hợp. RBAC làm đơn giản và dễ dàng việc quản lý các permission.Tạo những rolecho những chức năng các bước khác nhau trong một đội chức vàcác USER được phân các role dựa vào trách nghiệm cùng quyểnhạn cua ho.Những role được cấp các permission bắt đầu hoặchủy quăng quật permission khi buộc phải thiết.Các định nghĩa cơ bản: User (Người dùng) - một nhỏ người, một máy, một quátrình, vv Role là 1 trong tập hợp bao gồm các quyền (permission) vàcác role khác Đối tượng tham số đặc quyền để giảm bớt quyền truy cậpvào một tập phù hợp con của những đối tượng. Session(phiên) là một trong những phần quan trọng của RBAC phânbiệt nó với phép tắc group truyền thống. Session mang đến phépkích hoạt một tập hợp bé của role được gán đến user.Nếu không có session thì tất cả các role của user luônđược kích hoạt dẫn cho việc rất có thể vi phạm độc quyền tốithiếu.


*
115 trang | chia sẻ: candy98 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 1
*

Bạn sẽ xem trước đôi mươi trang tài liệu Bài giảng bảo mật Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Điều khiển truy vấn dựa trên vai trò, giúp xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút tải về ở trên
ROLE BASED ACCESS CONTROL MODELSĐiều khiển truy cập dựa trên vai trò
Đặt vấn đề
Sự phức tạp của bảo mật thông tin quản trị Khi hệ thống có số lượng lớn các chủ thể cùng các đối tượng người dùng tham giathì sự ủy quyền rất có thể trở nên rất là lớn cùng phức tạp Khi khối hệ thống có vô số người thực hiện thì các thao tác cấpquyền và thu hồi quyền hết sức khó tiến hành và khó khăn quản lýĐể xử lý vấn đề trên bạn ta dùng cách thức Role Based access control model
Giới thiệu Điều khiển truy cập dựa trên phương châm (Role Based Access Control-RBAC) phát minh vào năm 1970 Áp dụng với hệ thống đa người dùng và đa ứng dụng trực tuyến còn gọi là Điều khiển truy cập không tùy ý Quyền truy vấn dựa trên chức năng công việc RBAC gán các quyền cho những vai trò rõ ràng trong tổ chức. Các vai trò tiếp đến được gán cho những người dùng
Giới thiệu Điều khiển truy cập dựa trên sứ mệnh (Rule Based Access Control-RBAC) tự động gán vai trò cho những chủ thể dựa vào một tập quy tắc vì chưng người đo lường xác định Mỗi đối tượng người sử dụng tài nguyên chứa các thuộc tính truy vấn dựa trên quy tắc Khi người tiêu dùng truy cập cho tới tài nguyên, hệ thống sẽ kiểm tra các quy tắc của đối tượng để khẳng định quyền tầm nã cập hay được thực hiện để cai quản truy cập ngưới sử dụng tới một hoặc những hệ thống Những thay đổi trong doanh nghiệp rất có thể làm cho việc áp dụng những quy tắc thay đổi
Role-Based Access Control Ý tưởng trọng tâm của RBAC là permission (quyềnhạn) được kết phù hợp với role (vai trò) với user (người sửdụng) được phân chia dựa theo những role yêu thích hợp. RBAC làm đơn giản việc quản lý các permission.Tạo những rolecho những chức năng quá trình khác nhau trong một nhóm chức vàcác USER được phân những role nhờ vào trách nghiệm với quyểnhạn cua ho.Những role được cấp những permission new hoặchủy quăng quật permission khi nên thiết.Role-Based Access Control những khái niệm cơ bản: User (Người dùng) - một con người, một máy, một quátrình, vv Role là 1 tập hợp bao gồm các quyền (permission) vàcác role khác Đối tượng tham số đặc quyền để giảm bớt quyền truy tìm cậpvào một tập thích hợp con của các đối tượng. Session(phiên) là 1 phần quan trọng của RBAC phânbiệt nó với nguyên lý group truyền thống. Session mang đến phépkích hoạt một tập hợp con của role được gán đến user.Nếu không tồn tại session thì toàn bộ các role của user luônđược kích hoạt dẫn mang lại việc hoàn toàn có thể vi phạm độc quyền tốithiếu.Role-Based Access Control quyền hạn (permission): là 1 trong những sự được cho phép thực hiện một câulệnh SQL nào kia hoặc được phép truy tìm xuất cho một đối tượngnào đó. Chỉ cấp cho user đúng chuẩn những quyền nhưng user đề xuất đến. Việccấp dư thừa rất nhiều quyền không quan trọng có thể khiến nguy hạicho việc bảo mật hệ thống. Một permission có thể là một cặp object-method tốt class-methodtrong môi trường xung quanh hướng đối tượng Một permission cũng có thể là 1 cặp table-query giỏi view-querytrong vận dụng CSDL Permissions are assigned to roles: Permission assignment (PA): role-permission Users are assigned khổng lồ roles: User assignment (UA): user-role
Role-Based Access Control
Có 2 một số loại quyền:• Quyền hệ thống (System Privilege):• Là quyền tiến hành một tác vụ CSDL rõ ràng hoặc quyền thực hiệnmột loại hành vi trên tất cả những đối tượng người tiêu dùng schema của hệthống.• Vd: quyền ALTER SYSTEM, quyền CREATE TABLE, quyền
DELETE ANY TABLE (xóa các hàng của ngẫu nhiên bảng nào trong
CSDL),• User hoàn toàn có thể cấp 1 quyền hệ thống nếu tất cả một trong những điều kiệnsau:• User vẫn được cấp quyền khối hệ thống đó cùng với tùy chọn WITH ADMINOPTION.• User gồm quyền GRANT ANY PRIVILEGE.Role-Based Access Control
Quyền đối tượng (Schema Object Privilege hoặc Object
Privilege):• Là quyền thực hiện một hành động ví dụ trên một đối tượng người dùng schema cụthế.• Vd: quyền xóa các hàng tài liệu khỏi bảng Department.• có tương đối nhiều quyền đối tượng người sử dụng khác nhau giành cho các loại đối tượng schemakhác nhau.• dùng để cai quản việc truy hỏi xuất mang đến các đối tượng người tiêu dùng schema rõ ràng nào đó.• User hoàn toàn có thể cấp 1 quyền đối tượng người dùng nếu tất cả một trong những điều kiện sau:• User có tất cả mọi quyền đối tượng người tiêu dùng trên toàn bộ các đối tượng người dùng thuộcschema của mình. Vị vậy user bao gồm quyền cấp ngẫu nhiên quyền đối tượngtrên ngẫu nhiên đối tượng làm sao thuộc sở hữu của chính bản thân mình cho bất kể user nàokhác.• User tất cả quyền GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE. User được cấpquyền đối tượng người tiêu dùng đó cùng với tùy chọn WITH GRANT OPTIONRole-Based Access Control• vai trò (Role) là "là một tập hợp các quyền (permissions)”Role-Based Access Control• Role là 1 trong tập hợp bao gồm các quyền và các role khác.• Role được gán cho các user hoặc các role khác.• Role giúp cho việc quản lí trị tín đồ dùng dễ ợt và máu kiệmcông sức hơn.• Có một số role bao gồm sẵn do hệ thống định nghĩa(vd: DBA,RESOURCE, CONNECT,) nhưng phần lớn các role là dongười quản ngại trị CSDL tạo nên ra.• Role chưa hẳn là một đối tượng schema (schema object) nênkhông được lưu trữ trong schema của user tạo thành nó. Vị vậy,user tạo nên một role rất có thể bị xóa cơ mà không ảnh hưởng đến roleđó.Role-Based Access Control
Ví dụ,• role là người vận hành rất có thể truy cập tất cả các tàinguyên cơ mà không biến đổi các quyền truy nã cập,• role là một trong những nhân viên bảo đảm có thể thay đổi các quyềntruy cập mà lại không được truy cập vào các tài nguyên,• role là 1 trong những kiểm toán viên có thể truy cập vào các việckiểm toán.• bài toán sử dụng những role mang ý nghĩa quản lí này cũng cótrong các khối hệ thống điều khiển mạng hiện đại như
Novell’s Net
Ware và Microsoft Windows NT.Role-Based Access Control
Ví dụ,Role-Based Access Control
User rất có thể cấp 1 role nếu bao gồm một trong số điều khiếu nại sau:• User đã tạo nên role đó.• User đang được cấp role kia với tùy chọn WITH ADMIN OPTION.• User bao gồm quyền GRANT ANY ROLE.Role-Based Access Control
Role (vai trò): các vai trò được cấp phát dựa trên kết cấu tổ chức với sựnhấn mạnh đặc biệt quan trọng về cấu truc bảo mật. các vai trò được cấp phát bởi fan quản trị dựa vào cácmối quan hệ nam nữ nội trên của tổ chức hoặc cá nhân. Vi dụ, mộtngười quản lý co thể có các giao dịch được cấp giấy phép vớinhân viên của anh ta. Một người quản trị hoàn toàn có thể có những giaodịch được cấp giấy phép trong phạm vi quản lý của mình (sao lưu,tạo tai khoản...). từng vai trò được hướng đẫn rõ một hồ nước sơ bao gồm tất cả cáccâu lệnh, thanh toán giao dịch và các truy xuất phù hợp pháp tới thông tin. các vai trò được cấp nghĩa vụ và quyền lợi dựa trên nguyên lý đặcquyền về tối thiểu (the principle of least privilege).Role-Based Access Control
Role (vai trò): những vai trò được khẳng định với những nhiệm vụ khác nhau do đóngười tất cả vai trò developer vẫn không triển khai các nhiệm vụcủa vai tro tester. những vai trò được kich hoạt tĩnh hoặc hễ tùy thuộc vàonhững sự khiếu nại kích hoạt có liên quan (hàng chờ trợ giúp, cảnhbáo bảo mật, khởi chế tạo một project...). những vai trò chỉ rất có thể được chuyển nhượng bàn giao hoặc ủy quyền khi sửdụng một quy trình và thủ tục nghiêm ngặt. những vai trò được quản lí ly tập trung bởi một người quản trị bảomật hoặc trưởng dự án.Role-Based Access Control
So sánh giữa Role (vai trò) cùng Group (nhóm): Group thường đựợc xem như một tập hợp đa số user chứ không cần phải là một trong những tập hợp những permission.  Một role một mặt vừa là 1 trong tập hợp các user mặt khác thường là một tập hợp các permission. Role vào vai trò trung gian để kết nối hai tập hợp này lại với nhau. Vai trò rất có thể được kích hoạt và vô hiệu hóa hoá, những nhóm thìkhông những nhóm có thể được thực hiện để ngăn chặn truy cập vớithẩm quyền tiêu cực. Vai trò rất có thể được vô hiệu hoá cho độc quyền tối thiểu có thể dễ dàng liệt kê những quyền nhưng mà một sứ mệnh có, nhưngnhóm thì không
Role-Based Access Control
So sánh giữa Role (vai trò) cùng Group (nhóm): mục đích đang liên kết với một chức năng, các nhómkhông tuyệt nhất thiết Vai trò sản xuất thành một hệ thống phân cấp, các nhóm thìkhông xác minh một user ví dụ thuộc group làm sao hoặc xácđịnh toàn bộ các thành viên của một group cụ thể là khádễ dàng. Việc khẳng định thành viên của nhóm thường dễ dàng hơn việcxác định permission của nhóm.Role-Based Access Control
RBAC là một trong cơ chế kiểm soát điều hành truy cập : mô tả cơ chế kiểm soát truy vấn phức tạp. Làm bớt sai sót trong cai quản lý. Giảm chi tiêu quản lý.Role-Based Access Control cơ chế điều khiển truy vấn được thểhiện trong các thành phần khác nhau của
RBAC như mối quan hệ giữa Role-Permission mối quan hệ giữa User - Role mối quan hệ giữa Role - Role
Role-Based Access Control
Mối dục tình giữa Role-Permission Một role tương xứng với một quyền permission để làm một nhiệm vụ cụ thể,  ví dụ Jane Doe có năng lực để quản lý điều hành một số phần tử nhưng chỉ được phân công điều hành quản lý một cỗ phận. Quan hệ giữa User - Role những role bội phản ánh cho các nhiệm vụ được phân công ví dụ được luân phiên giữa những user,  ví dụ các bước của một bs nội khoa hay như là 1 quản lí ca.Role-Based Access Control
Mối tình dục giữa Role - Role Ví dụ, hai role rất có thể đươc lập sao cho vứt bỏ nhau dođó cùng một user ko đựơc phép triển khai cả hairole. những role cũng hoàn toàn có thể có quan hệ giới tính kế thừa, theo đó mộtrole kế thừa các permission được gắn mang lại role khác. Những quan hệ role – role này rất có thể được sửdụng để gia công cho các chính sách bảo mật bao gồm sựtách rời các các bước và sự ủy thác của người dân có thẩmquyền
Role-Based Access Control Sự tinh vi của quản lí trị được sút thông qua: Phân công người tiêu dùng vai trò Phân quyền cho các vai trò tổ chức vai trò thành một hệ thống
Users
Objects
Roles
Procedures+Types= Permissions
Role-Based Access Control RBAC là một chính sách trung lập, nó trực tiếp hỗ trợ ba nguyên tắc bảo mật nổi tiếng:  đặc quyền ít độc nhất vô nhị - Least Privilege sự tách biệt các nhiệm vụ - Separation of duties trừu tượng hóa dữ liệu.- Data Abstraction
Role-Based Access Control Nguyên tắc đặc quyền ít độc nhất vô nhị đựợc hỗ trợ vì RBAC được địnhdạng vì thế chỉ phần lớn permission mà trọng trách do các thành viêncủa role quản lí đó đề xuất mới được phân mang lại role đó. Sự bóc biệt những nhiệm vụ đạt được bằng phương pháp đảm bảo nhữngrole bao gồm quan hệ đào thải lẫn nhau buộc phải đựơc sử dụng tới để hoànthành một quá trình nhạy cảm như yêu mong một nhân viên cấp dưới kế toánvà một quản lí lí kế toán thâm nhập vào tạo một tấm Sec. Trừu tượng hóa dữ liệu được hỗ trợ bằng những permission trừutượng như credit (bên có) cùng debit (bên nợ) cho một tài khoản, chứkhông đề nghị là các permission đọc, viết, quản lí lí thường xuyên đựợc hệđiều hành cung cấp. tuy nhiên, RBAC không có thể chấp nhận được ứng dụng các nguyên lý này.Nhân viên bảo mật rất có thể định dạng được RBAC cho nên vì thế nó vi phạmnhững nguyên lí này. Ko kể ra, mức độ trừu tuợng hóa tài liệu đựợchỗ trợ sẽ do các chi tiết bổ sung cập nhật quyết định.Example: The Three Musketeers(User/Permission Association)John
Tom
Jim
Rob
Example: The Three Musketeers(RBAC)John
Tom
Jim
Rob
John
Tom
Jim
Rob
Example: The Three Musketeers(RBAC)John
Tom
Jim
Rob
John
Tom
Jim
Rob
Role-Based Access Control RBAC không phải là phương án cho những vấn nhằm kiểm soáttruy cập. Fan ta có nhu cầu các dạng kiểm soát và điều hành truy cậpphức tạp rộng khi xử lí các tình huống mà trong số đó chuỗicác thao tác cần được kiểm soát. Ví dụ, một lệnh muacần các bước trước lúc đơn dặt hàng cài đặt được pháthành. RBAC không cố kiểm soát và điều hành trực tiếp những permission chomột chuỗi những sự khiếu nại như vậy. Các dạng khác của kiểmsoát truy vấn đựợc thiết lập trên bề mặt RBAC bởi vì mụcđích này. Việc kiểm soát một chuỗi các làm việc ngoài phạm vi của
RBAC, mặc dù RBAC rất có thể là nới bắt đầu để xây dựngnhững điều hành và kiểm soát như thế.RBAC Reference Model quy mô tham chiếu RBAS: có mang một tập hợp các yếu tố cơbản RBAC (người dùng, vai trò, quyền hạn, vận động và đối tượng)và những mối dục tình như những loại với các công dụng có trong môhình. có hai mục đích: xác minh nghiêm ngặt phạm vi của tính năng RBAC bao gồm các cấu hình thiết lập các khả năng có trong tất cả các hệ thống
RBAC, khối hệ thống phân cấp cho vai trò, những mối quan hệ giới tính ràng buộctĩnh, và các mối dục tình ràng buộc động. Nó cung ứng một ngôn ngữ đúng mực và đồng điệu để xác địnhcác đặc tả chức năng
RBAC Reference Model
Permissions
Users Roles Operations Objects
Sessions
UAuser_sessions(one-to-many)role_sessions(many-to-many)PAAn important difference from classical models is that
Subject in other models corresponds khổng lồ a Session in RBACExample: (John becomes a Musketeer)JOHNJOHNCác tiêu chuẩn RBAC bởi NIST đề xuất Tiêu chuẩn chỉnh RBAC này bao gồm hai phần chính:mô hình tham chiếu RBAC và khối hệ thống RBAC với sệt tả chức năng quản trị. mô hình tham chiếu RBAC tư tưởng tập hợp những yếu tố cơ bản RBAC và các loại quan hệ,các tính năng được bao gồm trong tiêu chuẩn này hệ thống RBAC với quánh tả tính năng quản trị xác minh các yêu thương cầu so với hoạt động làm chủ tạo và duy trì danh sách thành phần và các mối quan hệ tình dục của RBAC.RBAC Reference Model The NIST RBAC model is defined in terms of four model components . chip core RBAC Hierarchical RBAC Static Separation of Duty Relations Dynamic Separation of Duty Relations Each Component is defined by subcomponents: set of basic elements sets A mix of RBAC relations involving those elements sets. A set of mapping functions that yield instances of members from one element mix for a given instance from another element set.Core RBAC quan hệ nhiều – nhiều giữa các cá nhân và các đặc quyền Session là 1 ánh xạ thân một người tiêu dùng và một tập hợp conmới về phương châm được giao quan hệ nam nữ User / vai trò có thể được xác định độc lập các mối quanhệ mục đích / quánh quyền Đặc quyền khối hệ thống / ứng dụng phụ thuộc Chứa điều hành và kiểm soát truy cập khỏe mạnh dựa trên nhóm truyền thống
USERS ROLESOPERATIONSOBJECTSprivileges(UA) User Assignment(PA)Permission Assignment
Sess-ionsuser_sessions session_roles
Core RBAC Permissions = 2Operations x Objects UA ⊆ Users x Roles page authority ⊆ Permissions x Roles assigned_users: Roles  2Users assigned_permissions: Roles  2Permissions Op(p): set of operations associated with permission p Ob(p): phối of objects associated with permission p user_sessions: Users  2Sessions session_user: Sessions  Users session_roles: Sessions  2Roles session_roles(s) = r  avail_session_perms: Sessions  2Permissions
Core RBAC U = (User)Người cần sử dụng = Một tín đồ hoặc một tác nhân trường đoản cú động. R = (Role)Vai trò = Chức năng quá trình / danh hiệu dùng định nghĩa một level quyền thế. p. = Quyềnn được cấp cho = Sự phê chuẩn một hiệ tượng truy cập tài nguyên. S = (Session)Phiên giao dịch thanh toán = Một xếp đặt links giữa U, R cùng P UA = (User Assignment)Chỉ định bạn dùng. page authority = (Permission Assignment)Cấp phép RH = (Role Hierarchy)Sắp xếp chơ vơ tự một phần nào theo trang bị tự level của vai trò. RH còn hoàn toàn có thể được viết là >Core RBAC Một người dùng có thể có khá nhiều vai trò. Một vai trò rất có thể có thể có rất nhiều người dùng. Một vai trò tất cả thể có khá nhiều phép được cấp cho cho nó. Một phép được cấp rất có thể được hướng đẫn cho nhiều vai trò
USERSProcess
Person Intelligent Agent
ROLESDeveloper
Budget
Manager
Help Desk Representative
An organizational job function with a clear definition of inherent responsibility and authority (permissions).Director
Relation between
USERS & PRMSOPERATIONSAn execution of an a program specific function that’s invocated by a user.SQL Database – Update Insert Append Delete Locks – mở cửa Close Reports – Create View Print Applications - Read Write Execute
OBJECTS• OS Files or Directories• DB Columns, Rows, Tables, or Views• Printer• Disk Space• Lock Mechanisms
RBAC will giảm giá with all the objects listed in the permissions assigned khổng lồ roles.An entity that contains or receives information, or has exhaustible system resources.USER Assignment
A user can be assigned to one or more roles
Developer
USERS set ROLES set
Help Desk Rep
A role can be assignedto one or more users
USER Assignment
SUSERSx
ROLEUAMapping of role r onto a set of users
User.DB1•View•Update•Append
USERS set
User.DB1User.DB1permissions object
User.F1User.F2User.F3ROLES set
PERMISSIONSThe mix of permissions that each grant the approval lớn perform an operation on a protected object.Tập những quyền mà lại mỗi cung cấp chính triển khai một hoạt động trên một đối tượng người tiêu dùng được bảo vệ.User.DB1•View•Update•Appendpermissionsobject
User.F1•Read•Write•Executepermissionsobject
Permissions Assignment
A prms can be assigned to one or more roles
Admin.DB1PRMS phối ROLES set
A role can be assignedto one or more prms
User.DB1View
Update
Append
Create
Delete
Drop
Permissions Assignment
SUSERSx
ROLEUAPRMS set
ROLES set
User.F1User.F2User.F3Admin.DB1Mapping of role r onto a mix of permissions•Read•Write•Execute•View •Update•Append•Create•Drop
SQLPermission Assignments
Mapping of permissions to lớn objects
PRMS set
SQLDB1.table1Objects
BLD1.door2Gives the mix of objects associated with the prms
Open
Close
View Update
Append
Create
Drop
SESSIONSThe phối of sessions that each user invokes.USERSQLDB1.table1FIN1.report1APP1.desktop
SESSIONSESSIONSUSERSSQLUser2.DB1.table1.session
User2.FIN1.report1.session
SESSIONUSER2USER1User2.APP1.desktop.session
The mapping of user u onto a mix of sessions.SESSIONSSESSION ROLES• Admin• User• Guest
SQLDB1.table1.session
SESSIONSPermissions available lớn a user in a session.DB1.ADMIN•View •Update•Append•Create•Drop
SQLDB1.table1.session
PRMSROLE SESSIONHierarchical RBAC Hierarchical RBAC cung ứng hệ thống phân cung cấp vai trò. Một hệ thốngphân cung cấp là xác định thứ tự một quan hệ thâm niên giữa những vaitrò.Hierarchical RBAC quan hệ nam nữ Role/role xác minh thành viên sử dụng và thừa kế đặc quyền  bội phản ánh cơ cấu tổ chức và chức năng của hệ thống Hai nhiều loại phân cấp: khối hệ thống phân cấp cho giới hạn hệ thống phân cung cấp tổng quát
USERS ROLESOPERATIONSOBJECTSprivileges(UA) User Assignment(PA)Permission Assignment
Sess-ionsuser_sessions session_roles
Role Hierarchy
Hierarchal RBAC hệ thống phân cung cấp vai trò tổng quát: cung ứng cho một phần trong hệthống phân cấp cho vai trò, bao gồm các có mang của vượt kế cácquyền truy vấn và vai trò của thành viên sử dụng trong hệ thống. khối hệ thống phân cấp cho vai trò giới hạn: áp đặt các gới hạn truy cập theodạng cấu trúc cây đơn giản dễ dàng (ví dụ, một vai trò có thể có một hoặcnhiều ascendants (cha), tuy nhiên chỉ được truy cập trực tiếp 1descendant (con) duy nhất).Doctor
Cardiologist“contains”“contains”“contains”Specialist“contains”Employee
Dermatologistprivilegemembership
NIST Secretary
ITL Secretary
MEL Secretary
CSD Secretary
Comp Security Divisiona-Limited Hierarchies
Added Advantages:• bạn sử dụng hoàn toàn có thể được gửi vào các cạnh của vật thị• sứ mệnh của thể được xác định từ những độc quyền của nhì hoặc những vai trò cung cấp dướib-General Hierarchies
Jill
The Role Hierarchy
Hierarchal RBACHierarchal RBACHierarchal RBACGeneral Role Hierarchies cung cấp đa thừa kế (multiple inheritance), hỗ trợ khả năng thừa kế đặcquyền từ nhị hay nhiều vai trò nguồn và để quá kế xuất phát điểm từ 1 hay những vai tròcủa những thành viên vào hệ thống. Đa thừa kế là một trong thuộc tính quan liêu trọngcủa quy mô RBAC.Userr-w-h
Guest-r-Chỉ khi tất cả các quyền của r1 cũng chính là quyền của r2Chỉ lúc tất toàn bộ cơ thể dùng của r1 cũng là người sử dụngr2i.e. R1 inherits r2Guest Role Set power User Role Set
User Role mix Admin Role Set
Support Multiple Inheritance
Authorized Users
Mapping of a role onto a set of users in the presence of a role hierarchyÁnh xạ một vai trò vào một tập hòa hợp các người sử dụng theo hệ thống phân cấp vai trò
User.DB1•View•Update•Append
First Tier USERS set
ROLES set
User.D

Bạn đã từng nghe thấy thuật ngữ kiểm soát truy vấn (Access Control) tốt điều khiển truy vấn hoặc hệ thống kiểm soát điều hành ra vào?
Có thể bạnkhông biết nó là gì, nhưng bọn họ thực sự gặp các khối hệ thống này trong cuộc sống hàng ngày nhiều hơn thế nữa bạn nghĩ.Nóđược áp dụng vào tất cả các chi tiết của cuộc sống, từ đăng nhậpdấu vân tay trên smartphone của bạn, đến chìa khóa mà bạn sử dụng để vào phòng tập thể dục hoặc căn hộ cao cấp của mình.

Bạn đang xem: Kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-based access control)

Trong hướng dẫn chuyên sâu này, chúng ta sẽ xem xét kiểm soát truy cập là gìvà nguyên nhân tại sao kiểm soát điều hành truy cập lại đặc biệt đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Kiểm soát truy vấn là gì?


Kiểm soát truy vấn là một thuật ngữ bao phủ cho nhiều hệ thống bảo mật không giống nhau được bao gồm bởi phát minh cốt lõi là cấp hoặc lắc đầu quyền truy vấn cập. Đơn giản hơn, ta hoàn toàn có thể hiểu kiểm soát truy cập là hệ thống chophép người dùng mở khóa bằng cách xác định tính danh của họ. Nếu như bạn là bạn được cấp quyền, khóa đã mở, và nếu không, bạn sẽ bị phủ nhận vào. Điều này có thể được tiến hành bằng sinh trắc học, mật khẩu, thẻ thông minh.v.v.

Phân loại kiểm soát truy cập

Kiểm rà soát truy cập hoàn toàn có thể được chia thành nhiều dạng để ứng dụng trong cáclĩnh vực không giống nhau. Mặc dù nhiên, về cơ bảnnó hoàn toàn có thể phân nhiều loại ra thànhba cung cấp độ:

*

RBAC- kiểm soát và điều hành truy cập dựa trên vai trò

Như tên gọicủa nó, quyền truy vấn được cấp cho tất cả những người có cùng công việc hoặc vai trò. Điều này tức là hệ thống sẽ cấp cho quyền cho những người dùng dựa trên mức độ độc quyền của họ. Người dùng chỉ rất có thể truy cập các quanh vùng được xác định theo công việc của họ.

Ví dụ: tất cả mọi bạn trong bộ phận an ninh sẽ có toàn quyền truy cập vào các khu vực tòa nhà A để thực hiện các bước của họ. Trong những khi đó, những nhân viên lễ tânsẽ chỉ có quyền truy vấn vào các quanh vùng trong phần tử của họ.

DAC- kiểm soát điều hành truy cập tùy ý

Cho phép kiểm soáttruy cập theo từng địa điểm. Điều này có nghĩa là mỗi cửa ngõ hoặc cổng sẽ có được đầu đọc riêng lẻ và bao gồm một danh sách người tiêu dùng được ủy quyền khác nhau do chủ cài đặt thiết lập. DAC cho phép tùy chọn thiết lập cấu hình hơn. Điều này chuyển động tốt trong những tổ chức có thông tin ẩn hoặc nhiều phòng ban và người dùng khác nhau.

MAC- kiểm soát truy cập bắt buộc

Loại được kiểm soát nhiều độc nhất vô nhị và tinh giảm quyền truy cập ở mức độ cao nhất. Thông thường, các quy tắc rất có thể được đặt đến loại điều hành và kiểm soát truy cập này, giúp hạn chế người dùng và tăng tính bảo mật. Sử dụng cách thức này là xuất sắc vì nó rất có thể được điều hành và kiểm soát từ một địa chỉ tập trung, chẳng hạn như văn phòng bình yên và tất cả thể chuẩn chỉnh hóa các chế độ bảo mật trên tất cả các điểm truy vấn của bạn.

Các thành phần củakiểm rà truy cập

Kiểm soát truy cập có một vài yếu tố cốt yếu trên đa số các hệ thống, chúng ta hãy coi xét một số khía cạnh này.

Thông tin xác thực: Đây là tất cả những gì người dùng đề xuất xuất trình để được cung cấp quyền tróc nã cập.Điều này rất có thể dựa trên mã thông tin (thẻ hoặc dấu vân tay) hoặc dựa vào kiến ​​thức (mật khẩu hoặc mã pin).Người sử dụng:Người được phép truy cập vào vị trí hoặc khoanh vùng chỉ định.Trìnhđọc:Thiết bị của khối hệ thống nhằm quét thông tin đăng nhập của người dùng làm xác định quyền truy vấn hoặc trường đoản cú chối.Bộ điều khiển:Nơi gửi thông tin được quét từ trang bị đọc, nó sẽ quyết định xem người tiêu dùng cóđược phép truy vấn haykhông.Địa vấn đề cần truy cập:Nơi mà người tiêu dùng đang cố gắng để truy vấn vào, đây có thể là khóa cửa, cổng an toàn hoặc thậm chí là các tệp tin được mã hóa.
Quy trình vận hành kiểm soát truy cập:Người sử dụngxuất trìnhthông tin xác thựccủa họ mang đến trình đọc cùng bộ điều khiển xác định xem họ gồm đủ điều kiện để vào địa vấn đề cần truy cậphay không

Lợi ích của hệ thống điều hành và kiểm soát truy cập

Mỗi hệ thống điều hành và kiểm soát truy cập đều phải sở hữu những tiện ích và bí quyết sử dụng đơn lẻ vớicấp độ bảo mật khác nhau.Chúng ta sẽ để ý các tác dụng rộng rãi của việc tùy chỉnh thiết lập hệ thống nàytrong doanh nghiệp.

Tăng cường lớp bảo mật

Giới hạn truy vấn từ bên ngoài: có hệ thống kiểm soát và điều hành truy cập, doanh nghiệp có thể giảm năng lực xảy ra vi phạm từ bên ngoài, cùng trong trường thích hợp xảy ra, bạn sẽ biết chúng nơi đâu và khi nào.Giảm các tác hại từ nội bộ: với khối hệ thống này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể cấp quyền truy cập cho những nhân viên khác biệt trong các lĩnh vực khác nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đảm bảo người dùng chỉ gồm quyền truy vấn vào đầy đủ gì họ cần. Nếu có một vài người hoàn toàn có thể đến một khoanh vùng nhất định, họ đang ít có nguy cơ tiềm ẩn gây ra rủi ro về an toàn hơn.Kiểm soát thời gian truy cập: Tùy ở trong vào hệ thống của doanh nghiệp, bạncó thể giới hạn thời điểm người dùng có quyền truy tìm cập. Ví dụ, ví như ai đó không xuất hiện trong ca làm cho việc, bạn có thể từ chối quyền truy vấn và ngược lại. Giữ cho việc kiểm soát và bảo mật chặt chẽ.

Tăng hiệu quả hoạt động

Giảm đưa ra phí: Triển khai kiểm soát truy cập sẽ chất nhận được doanh nghiệp của chúng ta hạn chế yêu cầu bảo mật 24/7. Các bạn sẽ không rất cần được thuê đội bảo đảm an toàn suốt ngày đêm. Chúng ta có thể xác minh danh tính mà không yêu cầu kiểm tra thủ công.Tiết kiệm tài nguyên: phần nhiều mọi người tại 1 thời điểm nào kia đều có khả năng bị mất chìa khóa. Với hệ thống Acess Control, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên bằng các phương thức khác nhau.Tích hợp dễ dàng:Bất kể khối hệ thống bảo mật hiện nay tại của doanh nghiệp là gì, việc tích đúng theo nó với kiểm soát và điều hành truy cập nói chung đềutương đối dễ dàng dàng. Vì hầu hết các tùy lựa chọn đềuđược xây dựng để trở thành một trong những phần của chiến lược bảo mật thông tin rộng bự hơn.

Cải thiện môi trường thiên nhiên làm việc

Môi trường làm việc bình yên hơn: bạn không chỉ hoàn toàn có thể giới hạn hồ hết người hoàn toàn có thể ra vào mà còn có thể bảo đảm an toàn tòa nhà của bạn an ninh trong trường hòa hợp khẩn cấp. Ví dụ, vào trường phù hợp hỏahoạn, tất cả các cửa đều rất có thể được unlock để nhân viên cấp dưới thoát ra khỏitòa công ty một biện pháp an toàn.Truy cập cùng với chỉ một tin tức xác thực:Bạn hoàn toàn có thể lập trình hệ thống của chính bản thân mình để cấp cho tất cả những người dùng quyền truy vấn vào nhiều vị trí. Điều này có nghĩa là nhân viên rất có thể sử dụng một thẻthay do nhiều cỗ chìa khóa.Quyền truy vấn tạm thời:Nếu bạn là doanh nghiệp đề nghị cấp quyền truy cập tạm thời hoặc có rất nhiều khách ra vào, hoàn toàn có thể tùy chỉnh cấu hình một phương án khả thi. Phần đông các hệ thống đều cung cấp các cách dễ dãi để cung cấp quyền nhất thời thời.

Làm sao chọn phương án kiểm soát truy vấn thích hợp?

Mỗi doanh nghiệpsẽ bao hàm yêu ước và nguyên nhân riêng để sử dụng, điều quan trọng là nên hiểu và review nhu ước của bạn. Trên thị phần có vô vàn những giải pháp với tùy chọn khác nhau, song khi rất có thể cảm thấy như một trách nhiệm khó khăn để ra quyết định xem doanh nghiệp lớn của các bạn sẽ cần gì. Có một số câu vấn đáp cho những câu hỏi dưới trên đây sẽ cung cấp ý tưởng xuất sắc hơn về loại hệ thống bạn sẽ cần.

Công ty bắt buộc hệ thống để làm gì?
Công ty tất cả cần giới hạn quyền truy cập vào các khu vực nhất định không?
Công ty có chất nhận được khách hoặc fan ngoài truy vấn vàokhông?
Hệ thống nàydành mang đến vị trí nào? Cổng ra vào, cửa ngõ ra vào khu vực hay cửa ngõ phòng riêng?
Có bao nhiêu bạn sẽ áp dụng hệ thống? ích lợi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là gì?

6 cách lập kế hoạch triển khai kiểm soát truy cập

Quyết định loại hình kiểm soát điều hành truy cập:Như phần trên đây, có một trong những loại kiểm soát điều hành truy cập khác nhau, mỗi loại có những ích lợi riêng. Thống độc nhất được khối hệ thống nào sẽ vận động tốt nhất cho khách hàng của bạn là một nửa thành công.Nghiên cứu thật kỹ giải pháp:Việc gọi biết về nghành nghề dịch vụ mà nhiều người đang lên kế hoạch tiến hành không khi nào được bỏ qua mất và vẫn là vô giá chỉ trong việc đưa hệ thống của doanh nghiệp vào hoạt động.Tìm đơn vị kiến tạo uy tín:Họ có kinh nghiệm và sẽ tư vấn thêm và mang đến biếtđiều gì sẽ tốt nhất cho khách hàng của bạn và những option khác biệt mà bạn cũng có thể sử dụng.Cài đặt hệ thống:Tùy thuộc vào mức độ tinh vi của hệ thống, đây thường rất có thể là một quá trình khá nhanhvà ko làm cách biệt hoạt động kinh doanh của công ty.Thiết lập tín đồ dùng:Mỗi khối hệ thống sẽ có các cách khác nhau, thông thường đơn vị thiết lập sẽ phía dẫn chúng ta cách thực hiện. Đa số các khối hệ thống đều đơn giản dễ dàng để thêm, sửa đổi và xóa bạn dùng, nghĩa là các bạn sẽ không cần được có rất nhiều kinh nghiệm trước đó.Giám cạnh bên hệ thống:Công tycó thể giám sát và thống trị Kiểm soát truy cập của mình. Điều này phụ thuộc vào nấc độ tinh vi của khối hệ thống đã xúc tiến nhưng hầu như sẽ cung ứng nhiều tùy chọn để giám sát bảo mật một giải pháp dễ dàng.

Xem thêm: Cách đăng xuất facebook ra khỏi các thiết bị khác từ xa cực nhanh

Phần kết luận

Các yêu thương cầu bảo mật thông tin đang biến đổi liên tục, cùng rất sự cải cách và phát triển của các công nghệ như Io
T và RFID.Kiểm soát truy cập và việc thực hiện nó có thể trải nhiều năm trên toàn thể các ngành với trường hợp sử dụng. Từ kiểm soát điều hành truy cập đồ lý đơn giản hơn cho các hệ thống phức tạp áp dụng phần mềm.