Icon>Cách thực hiện toán tử chuỗi và ký kết tự đại diện
Toán tử chuỗi (&) hoàn toàn có thể được thực hiện trong cách làm và ký tự đại diện thay mặt (*,?,~) có thể được sử dụng trong điều kiện.Ghép nối những chuỗi hoặc ngôn từ của ô
Một số ví dụ về việc sử dụng toán tử ghép nối gồm:“Abc”&”Def” trả về “Abc
Def”.“Abc”&A1 trả về “Abc2” ví như ô A1 chứa 2.A1&A2 trả về “12” nếu ô A1 cất 1 cùng ô A2 đựng 2.=B2&”, “&E2 trả về “Last, First” nếu B2 chứa “Last” với E2 cất “First”.Sử dụng ký tự thay mặt để khớp với ký tự độc nhất vô nhị bất kỳ
Một số lấy ví dụ về việc thực hiện ? vào các mô hình khớp gồm:“Ea?” vẫn khớp với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bằng “Ea” và chứa đúng đắn một ký kết tự bửa sung, ví dụ như “Ea2” hoặc “Eac”.“Th??” đã khớp với bất kỳ chuỗi nào ban đầu bằng “Th” cùng chứa đúng mực hai ký tự vấp ngã sung, chẳng hạn như “Then” cùng “That”.=COUNTIF(B2:E7,“?ip”) trả về số lượng các ô trong dãy B2:E7 cất một giá trị ban đầu bằng một ký kết tự đứng trước “ip” chẳng hạn như “rip” cùng “tip”. Biểu thức này sẽ không khớp với "drip" hoặc "trip".Sử dụng ký tự đại diện để khớp với bất kỳ số lượng cam kết tự nào
Một số lấy một ví dụ về việc áp dụng * vào các quy mô khớp gồm:“*ed” sẽ khớp cùng với chuỗi tất cả độ dài ngẫu nhiên kết thúc bởi “ed”, ví dụ như “Ted” hoặc “Treed”.=COUNTIF(B2:E7,“*it”) trả về số lượng các ô vào vùng B2:E7 đựng một giá chỉ trị ngừng bằng “it” chẳng hạn như “bit” và “mit”. Quý giá “mitt” không khớp.Khớp cam kết tự đại diện
Một số ví dụ như về việc áp dụng ký từ bỏ ~ vào các quy mô khớp gồm:“~?” vẫn khớp dấu chấm hỏi, nuốm vì áp dụng dấu chấm hỏi để khớp với bất kỳ ký tự nhất nào.=COUNTIF(E,“~*”) trả về con số các ô trong cột E chứa ký tự lốt hoa thị.=SEARCH(“~?”,B2) trả về 19 trường hợp ô B2 chứa “That is a question? Yes it is!” bởi dấu chấm hỏi là ký kết tự máy 19 trong chuỗi.Sử dụng những ký tự thay mặt đại diện trong điều kiện
Các ký tự đại diện (? * ~) rất có thể được áp dụng cùng nhau trong những biểu thức chất nhận được các điều kiện. Một trong những ví dụ gồm:“*a?” đã khớp với ngẫu nhiên biểu thức nào chứa cam kết tự “a” đứng trước ngẫu nhiên ký tự tốt nhất nào khác, ví dụ như “That”, “Cap” và“Irregular”.=COUNTIF(B2:E7,“*on?”) trả về số đếm số lượng các ô trong dãy B2:E7 cất giá trị bước đầu bằng bất kỳ số lượng ký tự như thế nào (bao tất cả không có) đứng trước “on” và kế tiếp là một ký tự duy nhất. Biểu thức này khớp với các từ ví dụ như "alone", "bone", "one" với "none". Biểu thức này sẽ không khớp cùng với “only” (có hai cam kết tự sau “on”) hoặc “eon” (không tất cả ký tự nào sau “on”).

Bạn đang xem: Ký tự đại diện trong excel


Bắt đầu trong Numbers
Tổng quan tiền về Numbers
Tạo hoặc mở bảng tính
Thay cố gắng trình giữ khu vực mẫu
Tổ chức bảng tính có khá nhiều trang tính
Tùy chỉnh áp dụng của bạn
Hoàn tác và làm cho lại các thay đổi
Thêm cùng sửa bảng
Thêm cùng xóa bảng
Làm bài toán với hàng cùng cột
Thêm nội dung vào ô bảng
Định dạng ô bảng
Tạo format ô tùy chỉnh
Thêm tinh chỉnh và điều khiển vào những ô
Nhập với hủy nhập những ô
Thêm dấn xét vào ô
Thêm tô sáng sủa có đk vào ô
Thay đổi hình thức của bảng
Thay đổi vẻ ngoài văn bạn dạng của bảng
Lưu bảng bên dưới dạng loại mới
Di chuyển, định khuôn khổ lại cùng khóa bảng
Sắp xếp dữ liệu trong bảng
Lọc dữ liệu
Nhập công thức và hàm
Phép tính
Các loại đối số với giá trị
Toán tử chuỗi và ký kết tự đại diện
Cách áp dụng toán tử chuỗi và ký kết tự đại diện
Các hàm chấp nhận điều khiếu nại và cam kết tự thay mặt đại diện làm đối số
Thêm với sửa biểu đồ
Thêm hoặc xóa biểu đồ
Biểu đồ tán xạ với biểu vật dụng bong bóng
Biểu đồ dùng Tương tác
Di chuyển, định kích cỡ lại và xoay biểu đồ
Sửa đổi tài liệu biểu đồ
Điều chỉnh ghi lại và nhãn của biểu đồ
Thay đổi loại của biểu đồ
Thay đổi bề ngoài của biểu đồ
Lưu biểu đồ vật dưới dạng dạng hình mới
Thêm hình ảnh, hình và phương tiện
Tổng quan liêu về đối tượng
Thêm cùng sửa hình ảnh
Thêm với sửa hình
Thêm đoạn phim và âm thanh
Thay đổi bề ngoài của đối tượng
Tạo loại đối tượng
Định khuôn khổ lại, xoay cùng lật đối tượng
Căn chỉnh và xác định đối tượng
Xếp lớp, nhóm với khóa đối tượng
Thêm, sửa với định dạng văn bản
Thêm văn bản
Sao chép và dán văn bản
Thay đổi hình thức của văn bản
Căn chỉnh văn bản
Điều chỉnh giãn biện pháp và định dạng ký kết tự
Thêm màu hoặc đường viền đến hộp văn bản
Kiểm tra chủ yếu tả
Tìm và sửa chữa thay thế văn bản
Tự động sửa chữa thay thế văn bản
Thêm dấn xét với tô sáng văn bản
Tạo danh sách có lốt đầu cái và được tấn công số
Định dạng dấu câu
Sử dụng giao diện đoạn
Định dạng văn phiên bản Tiếng Trung, giờ Nhật hoặc tiếng Hàn
Quản lý bảng tính
Lưu và thay tên bảng tính
Lưu bảng tính bằng một format khác
Khóa bảng tính
Bảo vệ bảng tính bởi mật khẩu
Thêm mẫu tùy chỉnh
Xóa bảng tính
Di gửi bảng tính cho tới hoặc tự i
Cloud
Chia sẻ với in
Sử dụng i
Cloud cùng với Numbers
Chia sẻ cùng sửa bảng tính bên trên i
Cloud
Gửi phiên bản sao của bảng tính
In bảng tính
Chuyển tệp bằng i
Tunes
Phím tắt

Trong nội dung bài viết lần này, học Excel Online vẫn hướng dẫn các bạn về đa số ký tự đại diện thay mặt “quyền lực” sử dụng làm tiêu chuẩn khi tìm kiếm văn phiên bản (hay còn được gọi là wildcard).


Ký tự thay mặt đại diện (Wildcard) là gì?

Wildcard là rất nhiều kí tự thay mặt được cần sử dụng làm tiêu chuẩn khi tìm kiếm kiếm văn bản, đại diện thay mặt cho một hoặc các kí trường đoản cú khác. đều kí trường đoản cú này vô cùng bổ ích khi bạn muốn tìm kiếm theo cách tương đối, không chính xác hoàn toàn.

Bạn đã phần như thế nào thấy được wildcard có ích như thế nào khi cung ứng người dùng xử lý một số trở ngại liên quan liêu tới tìm kiếm kiếm một trong những ví dụ bên dưới đây.

3 kí tự thay mặt đại diện trong Excel

Trong Excel, gồm 3 kí tự đại diện thay mặt được thực hiện bao gồm:

Dấu sao (*)Dấu hỏi (?)Dấu xẻ (~)

Dù cho tính năng có phần khác biệt thì trong một chuỗi, các kí tự thay mặt này hoàn toàn có thể đại diện cho bất cứ giá trị làm sao trong chuỗi.

Dấu sao

Wildcard thứ nhất ta sẽ tìm hiểu là vết sao. Dấu sao hoàn toàn có thể thay ráng một hoặc một đội nhóm các kí tự vào chuỗi không nói chữ hay số(ở dạng Text).

Ví dụ, giả dụ ta có một các “Na*”, nó hoàn toàn có thể đại diện cho các chuỗi: “Nam”, “Nammmmmm”, “Nam01234”, “Nam98man89″…


*

Ta có thể đặt dấu sao sinh sống đầu chuỗi, ví như “*98”. Nó thay mặt đại diện cho tất cả các chuỗi chấm dứt bằng “98” cơ mà không cần phải biết có bao nhiêu chữ hoặc số trước đó.

Bạn đã ban đầu mường tượng được công dụng của kí tự thay mặt đại diện rồi, yêu cầu không nào?

Hãy xem chính xác cách mà bạn cũng có thể sử dụng lốt sao:

*

Trong ví dụ bên dưới đây, học Excel Online bắt buộc lọc ra những người dân có họ Lê. Để có tác dụng điều này, ta đang sử dụng chức năng Filter kết hợp wildcard. Cầm cố thể:

*

Và kết quả

*

Ngoài ra, wildcard còn hoạt động không phân minh chữ hoa/thường:

*

Dấu hỏi

Mỗi Dấu hỏi (?) sẽ cụ thế một kí tự trong chuỗi tìm kiếm.

Dấu hỏi được sử dụng khi bạn có nhu cầu tìm tìm một cách rõ ràng hơn, dẫu vậy vẫn không phải là đúng đắn hoàn toàn.

Trong ví dụ phía bên dưới này, ta đang kết phù hợp với những kỹ năng đã biết về dấu sao ở phía trên.

Yêu cầu: Lọc tất cả những người mang tên đệm là “Thị” hoặc “Thu”

Hướng làm:Sử dụng vệt sao kết hợp dấu cách nhằm lọc ra phần tên đệm làm việc giữa.

Sử dụng dấu hỏi để thay mặt đại diện cho kí tự cuối sau “Th”.

Kết quả:

*

Vậy trong trường vừa lòng ta mong mỏi tìm kiếm wildcard trong chuỗi, ví dụ như hình dưới, thì đề nghị làm thay nào?

*
Làm cầm nào để hiển thị phần đông tên tất cả dấu sao bây giờ?
Dấu ngã

Việc đặt dấu ngã sẽ giúp cho Excel dấn dạng dấu sao và dấu hỏi là một phần trong chuỗi vắt vì wildcard như mặc định.

*
Dấu sao đầu tiên là một wildcard, trong những lúc dấu sao sản phẩm công nghệ hai là kí tự nằm trong chuỗi

Bây tiếng ta đang cùng tham khảo thêm một số cách áp dụng Wildcard khác nhé!

Sử dụng wildcard để tìm tìm và thay thế sửa chữa (Find và Replace)

Tìm toàn cỗ tên đệm bước đầu với “Th” bằng “Thu”

*

Chúng ta sẽ thực hiện tương trường đoản cú với các ví dụ trên, gồm khác là thay vày lọc (Filter) thì ta dùng tìm tìm (Find).

Hướng làm:

Khoanh vùng ý muốn tìm kiếm.Sử dụng phím Ctrl+F nhằm mở hộp thoại tra cứu kiếm.Tại ô tìm kiếm, gõ * TH* *Ấn Find.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị mặt dưới:

*

Để đọc hơn về Find và Replace, các bạn cũng có thể tìm đọc tại đây.

Xem thêm: Cách Xem Ai Là Người Quan Tâm Bạn Nhất Trên Facebook, Cách Xem Ai Quan Tâm Tới Bạn Nhất Trên Facebook

Sử dụng wildcard cùng với hàm COUNTIF

Trong những hàm, wildcard cũng tỏ ra là 1 trong những trợ thủ đắc lực. Ví dụ tiếp sau đây với COUNTIF đã chứng tỏ rằng wildcard rất gần gụi và dễ dàng sử dụng.

*

Qua bài học này, chúng ta không chỉ phát âm về wildcard, ngoài ra được thấy bí quyết nó ứng dụng trong các làm việc với trang tính Excel. Trên đấy là những ví dụ cơ bạn dạng nhất, cùng nó không thật khó yêu cầu không nào? Đừng quên tìm hiểu thêm, rèn luyện thành thành thạo để hoàn toàn có thể áp dụng thuần thục vào thực tiễn nhé!