*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


1Mẫu số S01-DN: Nhật cam kết - Sổ cái
2Mẫu số S02a-DN: hội chứng từ ghi sổ
3Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ
4Mẫu số S02c1-DN: Sổ dòng (dùng cho bề ngoài Chứng trường đoản cú ghi sổ)
5Mẫu số S02c2-DN: Sổ chiếc (dùng cho hiệ tượng Chứng tự ghi sổ)
6Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật ký tầm thường
7Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật cam kết thu tiền
8Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký bỏ ra tiền
9Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua hàng
10Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng
11Mẫu số S03b-DN: Sổ chiếc (dùng cho vẻ ngoài Nhật ký kết chung)
12Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký chứng từ tiên phong hàng đầu : Ghi có tài khoản 111 - tiền mặt
13Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 2 : Ghi có tài năng khoản 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng
14Mẫu số S04a3-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 3 : Ghi tài năng khoản 113 - Tiền sẽ chuyển
15Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký chứng từ số 4 : Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay nhiều năm hạn, 315 - Nợ dài hạn dến hạn trả, 341 - Vay lâu năm hạn, 342 - Nợ nhiều năm hạn, 343 - Trái phiếu phát hành
16Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 5 : Ghi có tài năng khoản 331 - đề nghị trả cho người bán
17Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký chứng từ số 6 : Ghi có tài năng khoản 151 - Hàng tải đang đi đường
18Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký bệnh từ số 7 : Phần I: Tập hợp chi tiêu sản xuất, sale toàn công ty lớn - PHẦN II: ngân sách sản xuất, marketing theo nhân tố - PHẦN III: Số liệu cụ thể phần “luân đưa nội bộ ngoại trừ vào ngân sách sản xuất, tởm doanh”
19Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 8 : Ghi Có các TK : 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911
20Mẫu số S04a9-DN: Nhật ký triệu chứng từ số chín : Ghi tài giỏi khoản 211 - TSCĐ hữu hình, thông tin tài khoản 212 - TSCĐ mướn tài chính, thông tin tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, tài khoản 217 - bđs nhà đất đầu tư
«Bắt đầu
Lùi123Tiếp theo
Cuối»
Trang 1 trong những tổng số 3 trang

*


*


*


*


*


 

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG mang đến DOANH NGHIỆP (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> mẫu mã số S01-DN: Nhật cam kết - Sổ cái

>> mẫu số S02a-DN: triệu chứng từ ghi sổ

>> mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ

>> chủng loại số S02c1-DN: Sổ chiếc (dùng cho bề ngoài Chứng tự ghi sổ)

>> mẫu mã số S02c2-DN: Sổ loại (dùng cho vẻ ngoài Chứng từ bỏ ghi sổ)

>> mẫu mã số S03a-DN: Sổ Nhật ký phổ biến

>> mẫu mã số S03a1-DN: Sổ Nhật ký kết thu tiền

>> chủng loại số S03a2-DN: Sổ Nhật ký bỏ ra tiền

>> mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua sắm chọn lựa

>> chủng loại số S03a4-DN: Sổ Nhật ký chào bán hàng

>> mẫu mã số S03b-DN: Sổ chiếc (dùng cho hình thức Nhật ký kết chung)

>> mẫu mã số S04a1-DN: Nhật ký chứng từ số 1: Ghi có tài khoản 111 - chi phí mặt

>> chủng loại số S04a2-DN: Nhật ký hội chứng từ số 2: Ghi có tài khoản 112 - Tiền gởi ngân hàng

>> mẫu số S04a4-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 4: Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay dài hạn, 315 - Nợ lâu năm dến hạn trả, 341 - Vay lâu năm hạn, 342 - Nợ dài hạn, 343 - Trái phiếu vạc hành

>> chủng loại số S04a5-DN: Nhật ký chứng từ số 5: Ghi có tài năng khoản 331 - cần trả cho tất cả những người bán

>> mẫu mã số S04a6-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 6: Ghi có tài khoản 151 - Hàng sở hữu đang đi đường

>> mẫu số S04a7-DN: Nhật ký chứng từ số 7: Phần I: Tập hợp chi tiêu sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp - PHẦN II: chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - PHẦN III: Số liệu chi tiết phần “luân đưa nội bộ quanh đó vào giá thành sản xuất, ghê doanh”

>> chủng loại số S04a8-DN: Nhật ký hội chứng từ số 8: Ghi Có những TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> chủng loại số S04a9-DN: Nhật ký hội chứng từ số 9: Ghi tài năng khoản 211 - TSCĐ hữu hình, tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính, thông tin tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, tài khoản 217 - bđs nhà đất đầu tư

>> mẫu mã số S04a10-DN: Nhật ký hội chứng từ số 10: Ghi có tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

Bạn đang xem: Mẫu chứng từ ghi sổ bằng excel

>> mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ tài khoản 111 - chi phí mặt

>> chủng loại số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ tài khoản 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

>> chủng loại số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá cả thực tế Nguyên liệu, vật tư và công cụ, phương pháp ( TK 152, 153)

>> mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp chi tiêu sản xuất theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> mẫu mã số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - giá cả đầu bốn XDCB( TK 241), - đưa ra phí bán sản phẩm (TK 641), - bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp (642)

>> mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - túi tiền trả trước ( TK 142, TK 242 ), - giá thành phải trả ( TK 335), - dự phòng phải trả ( TK 352).

>> chủng loại số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - thành quả (TK 155), - sản phẩm & hàng hóa (TK 156), - sản phẩm & hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> chủng loại số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tế thành phẩm, sản phẩm hóa, hàng hóa kho bảo thuế

>> chủng loại số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> chủng loại số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> mẫu số S06-DN: Bảng cân đối số vạc sinh

>> mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

>> chủng loại số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

>> mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

>> mẫu số S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> mẫu mã số S11-DN: Bảng tổng hợp cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa

>> mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> mẫu số S21-DN: Sổ gia sản cố định

>> mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi và quan sát TSCĐ và công cụ, qui định tại chỗ sử dụng

>> mẫu số S23-DN: Thẻ gia sản cố định

>> mẫu số S31-DN: Sổ cụ thể thanh toán với người mua (người bán)

>> chủng loại số S32-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người tiêu dùng (người bán) bởi ngoại tệ

>> mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi giao dịch bằng ngoại tệ

>> mẫu mã số S34-DN: Sổ cụ thể tiền vay mượn

>> mẫu số S35-DN: Sổ cụ thể bán hàng

>> mẫu số S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, gớm doanh

>> chủng loại số S37-DN: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

>> mẫu số S38-DN: Sổ cụ thể các tài khoản

>> chủng loại số S41-DN: Sổ kế toán cụ thể theo dõi các khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết

>> mẫu mã số S42-DN: Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phân phát sinh khi mua khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết

>> mẫu số S43-DN: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

>> mẫu số S44-DN: Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

>> mẫu số S45-DN: Sổ cụ thể đầu tư triệu chứng khoán

>> mẫu số S51-DN: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn gớm doanh

>> chủng loại số S52-DN: Sổ túi tiền đầu tứ xây dựng

>> mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT

>> mẫu số S62-DN: Sổ cụ thể thuế GTGT được trả lại

>> mẫu mã số S63-DN: Sổ cụ thể thuế GTGT được miễn sút

 


*

1> học tập kế toán tại Hà Nội

2> học kế toán tại TPHCM

3> học tập kế toán tại Hà Đông

4> Lớp học Word - Excel tại Hà Nội

5> Lớp học Word - Excel tại TPHCM


*

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

1> kế toán trưởng doanh nghiệp

2> kế toán trưởng đơn vị nước

KẾ TOÁN THỰC HÀNH

1> học tập kế toán căn bản

2> học tập kế toán thuế thực hành thực tế (Cho bạn chưa biết)

3> học kế toán tổng vừa lòng (Cho fan đã biết)

4> học kế toán sản xuất

5> học kế toán xây dựng

6> học tập kế toán máy

KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ

1> Học cửa hàng đại lý thuế

TIN HỌC VĂN PHÒNG

1> học Word cơ bản

2> học tập excel cơ bản

3> học excel nâng cao

4> học tập excel đến kế toán

5> học tập excel mang lại doanh nghiệp

6> học tập VBA excel mang đến kế toán


>> Xem kế hoạch Khai giảng khóa đào tạo và huấn luyện kế toán - kế toán tài chính thuế - kế toán tài chính trưởng ( tp hcm )


> Đào tạo Kế Toán Thuế

> Đào chế tạo Kế Toán Trưởng

> Đào chế tạo ra Kế Toán

> định kỳ Khai Giảng Đào Tạo


DỊCH VỤ KẾ TOÁN


> dịch vụ Kế Toán doanh nghiệp Mới Thành Lập

> Dịch Vụ báo cáo Thuế Và làm cho Sổ Sách


TIN HỌC VĂN PHÒNG


> Lớp học tập Word cơ bản

> Lớp phím tắt Word thành thạo

> Lớp học tập Excel cơ bản

> Lớp phím tắt Excel thành thạo

> Lớp học Excel nâng cao

> Lớp học tập Excel mang đến kế toán

> Lớp học tập Excel mang đến doanh nghiệp

> Lớp học VBA Excel đến kế toán


> Tải ứng dụng HTKK

> Văn Bản Hướng Dẫn Thuế Mới

> Văn phiên bản Pháp Quy Mới

> Thông tư 133/2016

> Biểu mẫu mã theo TT133/2016

> mẫu sổ sách theo TT133/2016

> Thông tứ 200/2014

> Biểu mẫu theo TT200/2014

> chủng loại sổ sách theo TT200/2014

> Sách kế toán tài chính Thuế

> Mẫu bệnh Từ kế toán Thuế

> chủng loại Sổ Sách kế toán Thuế

> Biểu mẫu mã Thuế

> kế toán Thuế TNCN

> kế toán Thuế TNDN

> kế toán Thuế GTGT


> Giáo trình tin học tập căn bản

> Giáo trình tin học - EXCEL

> Giáo Trình tin học - Word

> Giáo Trình tin học tập - Power
Point

> Thư viện


> kế toán là gì ?

> kế toán tài chính là gì ?

> kế toán quản trị là gì ?

> nhiệm vụ kinh tế, tài chính là gì?

> Đơn vị kế toán tài chính là gì?

> Kỳ kế toán là gì ?

> chứng từ kế toán là gì?

> chế độ kế toán là gì ?

> kiểm tra kế toán là gì ?

> Hành nghề kế toán là gì ?

> hình thức kế toán là gì ?

> phương thức kế toán là gì ?

> Tài liệu kế toán là gì ?


> Thuế TNCN là gì

> Thuế GTGT là gì ?

> Thuế TNDN là gì ?

> Đại diện của tín đồ nộp thuế

> Trụ sở của bạn nộp thuế

> Mã số thuế

> Kỳ tính thuế

> Tờ khai thuế

> hồ sơ thuế

> Khai quyết toán thuế

> dứt nghĩa vụ nộp thuế


Tags

Ke toan thue - Dao tao ke toan - Dao tao ke toan thue - Dich vu ke toan thue - Phan mem ke toan - Lop hoc ke toan truong - Thuc hanh ke toan thue - Hoc ke toan o ha noi - Hoc ke toan tai tp.hồ chí minh - kế toán thuế - kế toán tài chính - Dao tao ke toan thue - thương mại dịch vụ kế toán thuế - học tập kế toán thuế - kế toán tài chính thuế dịch vụ thương mại - kế toán tài chính thuế cung cấp - kế toán xuất nhập vào - kế toán tài chính thuế thương mại & dịch vụ - kế toán tài chính thuế xây lắp - Dao tao ke toan truong - Kế toán thực hành - Ke toan truong - Dao tao ke toan - Ke toan dich vu - Dich vu ke toan - Ke toan xay dung - Ke toan thuong mai - Nhap mon ke toan - Lap bao cao tai chinh - chứng từ đại lý thuế - Đào tạo ra kế toán trưởng - Ke toan thuc hanh - kế toán tài chính trưởng - Sách kế toán tài chính - Sách thuế - Sach tai chinh - Sach ke toan thue - Đào tạo thành kế toán - Sach ke toan - Hoc ke toan tai cau giay - Hoc ke toan tai ha noi - Đào tạo kế toán thuế


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC VAFT

Cơ sở 1: (Xem bạn dạng đồ chỉ đường)

Tầng 4, số 98 Tây Sơn, Đống Đa, hà nội (gần bổ Tư Sở)Mobile phone: 0983131808

Cơ sở 2: (Xem phiên bản đồ chỉ đường)

P. 2206, Tầng 22, Tòa bên 16B Nguyễn Thái Học, Q.Hà Đông, tp. Hà nội (Gần số 12 Đường quang đãng Trung) di động phone: 0906581808

Cơ sở 3:

Số 474/3 è cổ Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP.HCMMobile phone: 0904100123

Tin tức kế toán: Mẫu hội chứng từ ghi sổ tại phụ lục Thông tư200/2014/TT-BTC được ban hành vào ngày 22 mon 12 năm 2014 dùng để làm theo dõi các nghiệp vụ tài chính phát sinh và làm địa thế căn cứ để ghi vào sổ đk chứng trường đoản cú ghi sổ.

Sau đây Tin tức kế toán xin nhờ cất hộ tới chúng ta Mẫu chứng từ ghi sổ và cách lập theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

 I. Mẫu triệu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

*

Các bạn tải mẫu:

  >> Mẫu hội chứng từ ghi sổ theo thông bốn 200 (File Word)

 >> Mẫu hội chứng từ ghi sổ theo thông tư 200 (File Excel)

 II. Hướng dẫn phương pháp lập.

Chứng từ bỏ ghi sổ vị kế toán lập trên các đại lý từng chứng từ cội hoặc Bảng tổng hợp những chứng từ nơi bắt đầu cùng loại, bao gồm cùng ngôn từ kinh tế.

Chứng từ ghi sổ được khắc số hiệu tiếp tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số đồ vật tự vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ nơi bắt đầu đính kèm, đề xuất được kế toán tài chính trưởng phê duyệt trước khi ghi sổ.

Xem thêm: Cách chuyển text thành number trong excel 2010, 4 cách chuyển text to number trong excel 1/2023

*


? chăm trang kế toán: www.emcanbaove.edu.vn

? Hoặc tổng đài lời giải của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

⏩ khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thực tế 

⏩ thương mại & dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩ thương mại dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩ thương mại & dịch vụ Quyết toán thuế

⏩ thương mại & dịch vụ Rà kiểm tra sổ sách, report tài chính


Điều hướng bài bác viết


Previous Post:Mẫu sổ Nhật cam kết – Sổ mẫu và bí quyết lập theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC
Next Post:Mẫu sổ đăng ký chứng trường đoản cú ghi sổ và bí quyết lập theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC
*
*
*
*
*

Dịch vụ hoàn thành BCTC


*
*
*

Ưu đãi khóa học Tiếng tại Kokono


*

Đăng ký download hóa đối chọi điện tửBÀI VIẾT xem NHIỀU


Tuyển sinh Du học Nhật phiên bản


*

Tuyển sinh Du học Nhật phiên bản các kỳ trong thời điểm tại khu vực Tokyo, Chiba, Saitama...