*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu bỏ ra 02-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm khẳng định các khoản chi phí mặt, ngoại tệ thực tiễn xuất quỹ với làm địa thế căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ cùng kế toán ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu chi excel theo thông tư 200

1. Chủng loại phiếu đưa ra theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ với tên fan nhận tiền:.........................................................................

Lý vị chi:......................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................

...................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Người nhận tiền(Ký, bọn họ tên)

Đã dìm đủ số chi phí (viết bởi chữ):..............................................................

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..........................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng góp dấu)

Tải mẫu Phiếu bỏ ra theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu bỏ ra theo Thông tư 200:Tải mẫu Phiếu chi theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các các bạn không cài về được thì có thể làm theo phong cách sau:

Bước 1: Để lại mail sống phần phản hồi bên dưới

Bước 2: gửi yêu cầu vào mail:emcanbaove.edu.vnthienung
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong mỏi tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và showroom đơn vị.

- Phiếu chi nên đóng thành quyển, trong những Phiếu chi đề xuất ghi số quyển với số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi đề xuất đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi nên ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

- Ghi rõ họ, tên, showroom người nhấn tiền.

- cái “Lý vị chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

- chiếc “Số tiền”: Ghi thông qua số hoặc bằng văn bản số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, tuyệt USD ...

- Dòng tiếp sau ghi số lượng chứng trường đoản cú gốc cố nhiên Phiếu chi.

Phiếu bỏ ra được lập thành 3 liên và chỉ sau khi tất cả đủ chữ ký kết (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau thời điểm nhận đầy đủ số tiền bạn nhận tiền buộc phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, cam kết tên cùng ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở khu vực lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để làm ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với hội chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho tất cả những người nhận tiền.

Chú ý:

+ trường hợp là bỏ ra ngoại tệ đề nghị ghi rõ tỷ giá, solo giá tại thời gian xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

Phiếu bỏ ra là căn cứ xác định các khoản chi phí mặt, ngoại tệ thực tiễn xuất quỹ cùng làm địa thế căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ với kế toán ghi sổ kế toán. Đây là một trong những mẫu phiếu được sử dụng liên tục nhất trong các bước thường ngày của nhân viên cấp dưới kế toán. Trong nội dung bài viết này, emcanbaove.edu.vn xin share với bạn đọc mẫu phiếu đưa ra được phát hành kèm theo Thông tứ 200 cùng Thông tư 133 nhằm hỗ trợ chúng ta kế toán lập phiếu bỏ ra một cách nhanh lẹ nhé.

*

1. Phiếu bỏ ra là gì?

Phiếu chi là phiếu ghi nhận vấn đề chi tiền để sử dụng cho mục tiêu nào kia của doanh nghiệp, solo vị, tổ chức.

2. Phiếu chi dùng để triển khai gì?

Trong chuyển động hàng ngày của doanh nghiệp, đối kháng vị. Khi cần chi tiền ra, cần sử dụng phiếu bỏ ra để khẳng định các khoản tiền mặt tuyệt ngoại tệ được xuất quỹ thực tế, làm triệu chứng từ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ cùng kế toán thì triển khai ghi sổ kế toán.

3. Những nội dung cần phải có trong phiếu chi

Đơn vị/ địa chỉ
Tên Phiếu chi
Ngày tháng năm lập phiếu
Họ tên bạn nhận tiền
Địa chỉ
Lý vị chi
Số chi phí viết bởi số, bằng chữ
Chữ ký của Giám đốc, kế toán trưởng, Thủ quỹ, bạn lập phiếu, người nhận tiền
Tỷ giá ngoại tệ, số tiền quy đổi

4. Hướng dẫn biện pháp ghi phiếu chi

Mục Đơn vị, Địa chỉ trên góc trên cùng phía bên trái của phiếu thu: ghi rõ tên đơn vị và showroom của đơn vị chức năng lập phiếu chi.Mục Quyển, Số, Nợ, tại góc trên thuộc bên bắt buộc của phiếu chi: ghi rõ số quyển cùng số của từng phiếu chi cũng giống như định khoản nợ Có của nghiệp vụ chi tiền.Ngay bên dưới tên phiếu chi, ghi đúng chuẩn ngày mon năm lập phiếu chi.Mục Họ với tên fan nhận tiền: ghi rõ và đúng đắn họ tên bạn nhận tiền.Mục Địa chỉ: ghi rõ và bao gồm xác địa chỉ người nhấn tiền.Mục Lý do đưa ra tiền: ghi rõ và đúng đắn lý do đưa ra tiền.Mục Số tiền: ghi đúng số tiền chi bằng con số.Mục Bằng chữ: ghi đúng số tiền chi bằng chữ.Mục Kèm theo: ghi số bệnh từ nơi bắt đầu kèm theo.

Phiếu bỏ ra tiền thường xuyên được lập thành 3 liên có đủ chữ cam kết trên từng liên của tín đồ lập phiếu, kế toán trưởng và chủ tịch thì Thủ quỹ bắt đầu được chi tiền. Sau thời điểm nhận đủ số chi phí ghi trong phiếu, bạn nhận buộc phải ký, ghi rõ họ tên với số tiền bởi chữ đã nhận được bên dưới.

Xem thêm: Bạn đã biết cách xuống hàng trong excel macbook cực đơn giản, chi tiết

Về dụng cụ lưu phiếu, liên 1 sẽ tiến hành lưu ở khu vực lập phiếu, liên 2 mang lại thủ quỹ ghi sổ và chuyển đến kế toán kèm với bệnh từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 do bạn nhận chi phí giữ.

Hướng dẫn phương pháp khắc phục lỗi #REF! vào Microsoft Excel