e
Xcel kế toán
| là một trong kế toán tiếp tục với những số lượng lớn bé dại thì đòi hỏi cần biết ít nhất 1 số hàm excel kế toán cơ bản. Excel luôn là công cụ hỗ trợ nhân viên làm cho việc linh động và công dụng nhất cùng với số liệu.để ghi nhấn sổ sách kế toán cùng lập kế hoạch tài chính. Hoàn toàn có thể tạo ra một công tác kế toán cơ bạn dạng hoặc sổ kế toán nhằm theo dõi các giao dịch tài bao gồm và so sánh thu nhập, ngân sách của tổ chức – hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn qua bài bác viết.

Bạn đang xem: Những hàm excel thường dùng trong kế toán

Các hàm cơ bản trong Excel kế toán đề nghị nắm rõ

NỘI DUNG CHÍNH


1. Những hàm excel kế toán nhóm THỐNG KÊ

♦ Hàm SUM

– Tính tổng tất cả các số vào vùng dữ liệu được chọn.

– Công thức: SUM(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là những số rất cần phải tính tổng.

Hàm SUMIF

– Tính tổng giá trị của những ô được hướng đẫn với đk cụ thể, thường được sử dụng trong nghiệp vụ kết chuyển thời điểm cuối tháng khi làm Nhật cam kết chung, làm những bảng tổng hòa hợp nhập – xuất hàng…

– công thức SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) = SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng bắt buộc tính tổng)

– trong đó:

Range: hàng số muốn xác minh tổng
Criteria: đk muốn tính tổng (có thể là biểu thức, chuỗi hoặc số)Sum_range: những ô đựng giá trị yêu cầu tính tổng

– Ví dụ: =SUMIF (B2:B10, “

♦ Hàm AVERAGE

– Hàm tính quý giá trung bình của những đối số nhập vào.

– công thức AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là những số nhập vào đề xuất tính quý giá trung bình.

♦ Hàm SUMPRODUCT

– Tính tích của dãy ô, kế tiếp tính tổng của các tích đó.

– Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

– trong đó: Array1, Array2, Array3… theo lần lượt là những dãy ô bạn muốn tính tích, tiếp nối tính tổng các tích.

– Ví dụ: =SUMPRODUCT(A2:A7, B3:B8, C5:C12)

♦ Hàm MAX

– Trả về tác dụng số lớn nhất trong hàng được nhập vào.

– Công thức: MAX(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị lớn số 1 trong đó.

Hàm LAGRE

– tìm số mập thứ k trong hàng ô được nhập.

– Công thức: LAGRE(Array, k)

– vào đó, Array là hàng ô đề nghị xác định, k là dạng hình số hy vọng tìm, tính từ bỏ số khủng nhất.

Ví dụ =LAGRE(D4:D20, 3) – tìm số mập thứ 3 trong dãy ô tự D4 cho D20.

Hàm MIN

– Trả về hiệu quả là số bé dại nhất trong dãy được nhập vào

– Công thức: MIN(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số mà bạn muốn tìm giá bán trị bé dại nhất vào đó.

♦ Hàm SMALL

– search số có giá trị nhỏ thứ k trong dãy ô được nhập vào.

– Công thức: SMALL(Array, k)

– vào đó, Array là hàng ô được chọn, k là đẳng cấp của số đề nghị tìm tính trường đoản cú số nhỏ dại nhất).

Hàm COUNT

– Là hàm đếm dữ liệu của các ô chứa dữ liệu kiểu số trong hàng được nhập.

– Công thức: COUNT(Value1, Value2, Value3…)

– trong đó, Value1, Value2, Value3… là hàng hay mảng tài liệu được chọn.

Hàm COUNTA

– Là hàm đếm tài liệu của toàn bộ của toàn bộ các cô đựng dữ liệu.

– Công thức: COUNTA(Value1, Value2, Value3…)

♦ Hàm COUNTIF

– Đếm những ô đựng giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước.

– Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

– vào đó:

Range là dãy dữ liệu muốn đếm.Criteria: điều kiện cho các ô được đếm

– Ví dụ: =COUNTIF(A2:A30, “>1000”) – Đếm tất cả các ô trong hàng từ A2 mang đến A30 vừa lòng điều kiện to hơn 1000.

2. Những hàm excel kế toán team ĐIỀU KIỆN

Hàm IF

– Hàm đk này trả về cực hiếm 1 nếu đk đúng, trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai. Hàm này thường được áp dụng khi lập bảng lương đến nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân, thưởng lợi nhuận cho nhân viên cấp dưới kinh doanh…

– Công thức: IF(logical-test,,) = IF(Điều kiện, quý hiếm 1, giá trị 2)

– Ví dụ: =IF(C2>=5, “DUNG”, “SAI”) = DUNG

=IF(C2>=6, “DUNG”, “SAI”) = SAI

3. Các hàm excel kế toán nhóm TÌM KIẾM

Hàm VLOOKUP

– Là hàm trả về quý hiếm tìm tìm theo cột chuyển từ bảng tham chiếu cùng với bảng các đại lý dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. Giả dụ X = 0 thì hiệu quả dò tìm thiết yếu xác, X = 1 là kết quả dò search một biện pháp tương đối.

– Công thức: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, ) = VLOOKUP(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột đề nghị lấy, X)

– Ví dụ: =VLOOKUP(E15,$C$20:$D$22,3,0) – tìm một giá chỉ trị bằng giá trị sinh sống ô E15 với lấy giá bán trị tương ứng ở cột vật dụng 3.

Hàm HLOOKUP

– tra cứu kiếm quý giá như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh với mức giá trị trong số 1 tiên của bảng tham chiếu nhập vào.

– Công thức: HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

4. Các hàm excel kế toán team LOGIC

Hàm AND

– Công thức: AND(Logical1, Logical2,…)

– vào đó, Logical1, Logical2,… là các biểu thức có điều kiện. Những đối số nhập vào yêu cầu là giá bán trị logic hoặc mảng/ tham chiếu tất cả chứa cực hiếm logic, giả dụ không tác dụng sẽ trả về #VALUE!

– giả dụ hàm cho tác dụng TRUE (1) nếu các đối số nhập vào là đúng, và khi hàm trả về giá trị FALSE (0) nếu có một hay các đối số của nó bị nhập sai.

– Ví dụ: =AND(D6>0,D6

Hàm OR

– Công thức: OR(Logical1, Logical2…)

– trong đó, Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện. Hàm vẫn trả về giá trị True (1) nếu bất kỳ đối số như thế nào nhập vào là đúng cùng trả về cực hiếm FALSE(0) nếu tất cả các đối số nhập vào sai.

Hàm NOT

– Đây là hàm hòn đảo ngược quý giá của đối số nhập vào.

– Công thức: NOT(Logical)

– trong những số đó Logical là biểu thức lô ghích hoặc một giá chỉ trị

5. Các hàm excel kế toán team TOÁN HỌC

♦ ​Hàm ABS

– Hàm ABS giúp mang giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số.

– Công thức: ABS(Number)

– vào đó, Number là 1 giá trị số, một biểu thức/ tham chiếu

– Ví dụ: =ABS(B7+7)

Hàm PRODUCT

– Tính tích của một dãy số nhập vào.

– Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số đề nghị tính tích.

♦ ​Hàm MOD

– Tính giá trị dư của phép chia

– Công thức: MOD(Number, pisor)

– vào đó, number là số bị chia, pisor là số chia.

6. Các hàm excel kế toán đội TIỀN LƯƠNG

– hầu như hàm sẽ sử dụng khi lập bảng tiền lương bao gồm:

Hàm LEFT(text,số ký tự cần lấy)

VD: LEFT(“ketoanviethung”,13)= “ketoanviethung”

Hàm VLOOKUP như trên

Hàm LEN(text)

VD: LEN(“ketoanviethung”)=13

Hàm SUMIF

Hàm SUBTOTAL(function_num,relf1,relf2,…)

function_num: là con số từ một -> 11 (có thêm 101 mang đến 111 trong Excel 2003,2007) 

relf1,relf2: là các vùng showroom tham chiếu

VD: kế toán thường áp dụng đối số 9 & thường thực hiện tính tổng mang lại từng tài khoản, tính tổng phạt sinh bên Nợ, gồm tính tổng số tiền cuối ngày.

Xem thêm: Những bài hát về tình bạn bằng tiếng anh về tình bạn, bài hát về tình bạn bằng tiếng anh cực hay

= SUBTOTAL(9;dãy ô yêu cầu tính tổng) (Số 9 là cú pháp mang định của hàm cho bài toán tính tổng)

Hàm MAX

Hàm MIN

Hàm MID

Hàm IF

Hàm AND(đối 1, đối 2,…)

VD: =AND(D7>0,D7

Các đối số: là các biểu thức bao gồm điều kiện

Hàm OR(đối 1, đối 2,…)

– Tra cứu thông tin nhân viên tất cả trong bảng danh sách nhân viên:

Hàm VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Hàm INDEX+MATCH: kết hợp 2 hàm này cùng với nhau để truy vấn, tìm kiếm thông tin

– việc chấm công, tính lương triển khai theo tháng, vày vậy phần đông hàm cách xử trí ngày tháng, thời gian trong excel cũng thường được sử dụng:

Hàm DATE(year,month,day): tạo nên 1 quý giá ngày tháng khẳng định rõ vì năm, tháng, ngày

Hàm YEAR(serial_number) : theo dõi và quan sát số năm của một giá trị ngày tháng

Hàm MONTH(serial_number): theo dõi và quan sát số tháng của một giá trị ngày tháng

Hàm DAY(serial_number): theo dõi và quan sát số ngày của một giá trị ngày tháng

Hàm HOUR(serial_number): theo dõi số giờ của 1 giá trị thời gian

Hàm MIN(serial_number): quan sát và theo dõi số phút của một giá trị thời gian

– Chấm công làm việc của nhân viên trong công ty

COUNTIF : Đếm số cam kết hiệu công vào bảng chấm công (theo 1 đk duy nhất)

COUNTIFS : Đếm số cam kết hiệu công vào bảng chấm công (theo nhiều đk cùng lúc)

SUMIF : Tính tổng khoảng thời gian công trong bảng chấm công (theo 1 đk duy nhất)

SUMIFS : Tính tổng khoảng thời gian công vào bảng chấm công (theo nhiều đk cùng lúc)

– Tính lương cho nhân viên

IF : buộc phải biện luận xúc tích trong việc đo lường và tính toán trong một số ít trường hợp (Nếu theo yêu mong 1 thì tác dụng là gì, ví như không thỏa mãn nhu cầu yêu mong 1 thì công dụng là gì)

Hàm & / OR : Khi yêu cầu biện luận nhiều điều kiện phối hợp nhau thì sẽ áp dụng hàm And/Or nhằm ghép nối những điều kiện trong hàm IF

Hàm LOOKUP / VLOOKUP : truy vấn tới những nội dung: thông tin tính lương, thông tin nhân viên, kết quả chấm công…

Hàm SUM / SUMIF / SUMIFS : Tính tổng (có đk hoặc không) các nội dung chi phí lương.

7. Những hàm excel kế toán đội CÔNG NỢ

Những hàm sẽ thực hiện khi lập bảng công nợ bao gồm:

Excel là 1 trong những công cụ phổ biến và hữu ích cho quá trình kế toán. Đặc biệt để hiểu được đặc điểm dữ liệu, cách đo lường và thống kê và lập các báo cáo kế toán thì hầu hết đều phải khám phá trên Excel. Trong nội dung bài viết này Học Excel Online vẫn tổng vừa lòng lại cho chúng ta những hàm Excel thường thực hiện trong kế toán tài chính tổng hợp. Rõ ràng là:

1. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(range, criteria)Tác dụng: Đếm số lần xuất hiện thêm của 1 nội dung trong một vùngỨng dụng: Đếm số trang bị tự dòng nghiệp vụ phát sinh trong sổ Nhật ký chung theo số hội chứng từ
Trong đó: Range: Cột số hội chứng từ vào sổ NKC Criteria: số triệu chứng từ trên từng mẫu dữ liệu
*
*
*
*
*
*
*
6- hàm Excel thường sử dụng trong kế toán tài chính tổng hợp
Còn rất nhiều hàm nữa thường dùng trong kế toán tài chính tổng hợp. Mời các bạn đón coi tiếp trong những phần tiếp theo của bài viết này nhé.Tổng hợp rất nhiều hàm Excel thường áp dụng trong kế toán tổng đúng theo – Phần 2Để có thể có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng về kế toán tổng hợp, sử dụng excel trong kế toán tổng hợp, mời các bạn tham gia khóa học