Java
Script is disabled. For a better experience, please enable Java
Script in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng excel


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
*

Phần mềm tất cả 2 module tác dụng chính:
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_2_4244_700.jpg
*
thai cử Đảng - Đoàn
Kiểm phiếu bầu cử áp dụng cho khối Đảng Ủy, Ủy Ban, Hội Đồng Nhân Dân những cấp, Hành chính sự nghiệp...
*
bầu cử Hội Đồng Cổ Đông
giải pháp bầu cử bởi mã vén áp dụng cho những Công ty cổ phần
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_4_4244_700.jpg
*

https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_5_4244_700.jpg
*

Màn hình một số công dụng của phần mềm kiểm phiếu bầu cử BS Vote https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_6_4244_700.jpg
*
screen chính
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_7_4244_700.jpg
*
màn hình Check-in ko ủy quyền
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_8_4244_700.jpg
*
Check-in nhập giấy ủy quyền
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_9_4244_700.jpg
*
bề ngoài bầu dồn phiếu
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_10_4244_700.jpg
*
hiệ tượng bầu không dồn phiếu
https://emcanbaove.edu.vn/phan-mem-kiem-phieu-bau-cu-bang-excel/imager_11_4244_700.jpg
*
screen biểu quyết vấn đề

PHẦN MỀM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN TỨC LIÊN HỆ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG
*

phần mềm gồm 2 module công dụng chính:

*
Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông Giải pháp bầu cử bởi mã gạch áp dụng cho các Công ty cổ phần

*
Bầu cử Đảng - Đoàn Kiểm phiếu bầu cử áp dụng cho khối Đảng Ủy, Ủy Ban, Hội Đồng Nhân Dân các cấp, Hành chính vì sự nghiệp...

Nếu bạn phải dùng ứng dụng riêng mang đến HĐND, ĐBQH, Đoàn, Đảng, các chức danh thì sở hữu phiên bạn dạng khác trên đây: download BS Vote đến chức danh(phiên bản BS Vote mang đến Đại hội đồng cổ đông chỉ lúc là người sử dụng đã đăng của emcanbaove.edu.vn new được cấp.)

Phần mềm kiểm phiếuBS Votetích đúng theo cả hai các bước kiểm phiếutự độngbán từ bỏ động, tức là xử lý dữ liệu phiếu thai cử sử dụng máy quét hoặc bằng tay tùy trực thuộc vào đk đơn vị.

Kiểm phiếu theo quy trìnhbán từ bỏ động:Hệ thống đồ vật tính không tồn tại máy quét mã vạch(Barcode Reader). Kiểm phiếutự động:Hệ thống đồ vật tínhkết phù hợp với máy quét mã vạch.Vì vậy người dùng không đề nghị nhập mã đại biểu bởi tay.
Cả 2 hệ thống trên đều triển khai qua các laptop được nối mạng, dữ liệu được triệu tập về máy chủ bảo vệ tốc độ nhanh, đúng đắn và an toàn.

Mô hình hệ thống bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng mã vạch

Giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): - update danh sách Cổ đông, danh mục, dữ liệu ủy quyền... - In thư mời, thẻ Đại biểu, phiếu biểu quyết. Giai đoạn tiến hành
Đại hội đồng cổ đông (
ĐHDCĐ) Đăng kí Đại biểu: - Check-in, update dữ liệu ủy quyền, hiển thị số đại biểu và số lượng Cổ phần. - In phiếu biểu quyết tạo nên Thống kê số liệu biểu quyết: - update số liệu bằng thiết bị gọi mã vun - Thống kê, hiển thị số liệu biểu quyết

Các tính năng chính của phần mềm
BS Vote:

Chuẩn bị dữ liệu và tài liệu cho Đại hội cổ đông: update danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông. Update các danh mục. Cập nhật dữ liệu về ủy quyền so với các người đóng cổ phần đã nhờ cất hộ trước thư ủy quyền về Ban tổ chức trước khi triển khai đại hội. Tra cứu kiếm Cổ đông. Báo cáo thống kê (Báo cáo tư cách đại biểu, báo cáo kiểm phiếu...) tự động trộn thư, In thư mời, gởi Email thông báo đến từng Cổ đông. In thẻ đại biểu Cổ đông. In sẵn các phiếu biểu quyết.
*
*
(Thư mời bao gồm mã gạch in tự động hóa cho phép gửi qua email, xuất file PDF)
Xây dựng danh sách cổ đông, nội dung bầu cử, nhờ cất hộ thư mời gồm mã vạch, giấy ủy quyền
Đăng kí đại biểu mang lại dự Đại hội đồng cổ đông: Ghi nhận tin tức Check-in nhanh chóng bằng phương pháp đọc mã vạch một chiều in bên trên thẻ đại biểu, thư mời... Update tại chỗ dữ liệu về ủy quyền đối với các đại biểu được ủy quyền nhưng không gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức. In những phiếu biểu quyết tạo ra nếu cần. Thống kê cùng hiển thị liên tục số lượng đại biểu đang đi đến dự và con số cổ phần nhưng mà họ đại diện thay mặt để xác định tính đúng theo pháp và thời khắc có thể bước đầu tiến hành Đại hội theo cách thức của Luật bệnh Khoán. Thống kê số liệu biểu quyết các vấn đề: Đọc mã vén trên phiếu biểu quyết. Cập nhật bằng tay số liệu bên trên phiếu biểu quyết. Thống kê với hiển thị số liệu phiếu biểu quyết. Kết xuất các báo cáo thống kê giao hàng đại hội. Kết xuất các report gửi mang đến UBCKNN sau đại hội.

Hỗ trợ mạng LAN:Chương trình rất có thể chạy qua mạng LAN, dữ liệu được tập trung ở một lắp thêm chủTính năng "Gộp dữ liệu" (menu: Dữ liệuGộp dữ liệu):Cho phép gộp các file dữ liệu nằm phân tán. Chức năng này cần sử dụng trong trường hòa hợp mạng bị lỗi hoặc buộc phải gộp phiếu từ các Đơn vị bầu cử.

Màn hình một số tính năng của phần mềm kiểm phiếu bầu cử
BS Vote

*
Màn hình chủ yếu - Kiểm phiếu đại hội dồng cổ đông

*
Màn hình thiết yếu - Kiểm phiếu Đoàn, Đảng, những chức vụ,...

Xem thêm: Cách Phát Trực Tiếp Trên Facebook Bằng Máy Tính, Laptop, Cách Live Stream Trên Facebook Máy Tính, Laptop

*
Check-in và nhập giấy ủy quyền
Đại hội đồng cổ đông

HÌNH 5:Hình thức bầu dồn phiếu - Kiểm phiếu bằng mã vạch trong
Đại hội đồng cổ đông

HÌNH 6:Hình thức thai không dồn phiếu -Kiểm phiếu bằng mã vạch trong
Đại hội đồng cổ đông

*

Màn hình biểu quyết vấn đề

*

Màn hình điều hành và kiểm soát trong quy trình bầu cử

*

Màn hình phân quyền người tiêu dùng trong Phần mềmkiểm phiếu BS Vote

Một số khách hàng tiêu biểu triển khai chiến thuật phần mượt kiểm phiếu đại hội đồng người đóng cổ phần BS VOTE

*

Đại hội cổ đông thường niên tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP ứng dụng phần mềm kiểm phiếu BS VOTE

*

Ứng dụng technology mã vạch auto hóa vào check-in và kiểm phiếu tại doanh nghiệp PVCFC -Công ty CP Dầu khí Đạm Cà Mau - tập đoàn lớn Dầu khí quốc gia Việt Nam

*

Hiển thị tác dụng check-in, hiệu quả kiểm phiếu và báo cáo từ sever lên màn hình tại trước đại hội.