Làm tròn số vào Excel là một chức năng khá tiện nghi cho việc đo lường và thống kê số liệu nhưng đôi khi nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy làm khó chịu không nên thiết. Để rất có thể tắt tác dụng làm tròn số vào Excel các chúng ta có thể làm theo đều hướng dẫn tiếp sau đây của Thu
Thuat
Phan
Mem.vn.

Bạn đang xem: Tắt chức năng làm tròn số trong excel 2010

Như các bạn thấy vào hình bên dưới đây, dãy số thập phân dưới đã được gia công tròn từ 499 lên 500.

Các bạn cũng có thể sử dụng tính năng Increase Decimal hoặc Decrease Decimal trong đội Number của ribbon Home để hiển thị giảm sút hoặc hiển thị tăng lên phần phía sau vết phẩy thập phân.

tác dụng các bạn đã sở hữu thể hiển thị hết con số và sẽ không trở nên làm tròn.

Xq3H_102603704.jpg" alt="*">