Thành thạo tin học văn phòng hãy tìm đến Sách Excel áp dụng văn chống từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Trong hơn 10 năm triển khai đào tạo mang lại hàng nghìn học viên từ sinh viên đến nhân viên văn phòng các công ty tập đoàn, tôi đã đúc kết lại các kiến thức vẫn được ứng dụng vào thực tế để đã cho ra cuốn sách Excel ứng dụng văn phòng từ cơ bản đến nâng cao.

Bạn đang xem: Ứng dụng excel trong văn phòng

Đặc biệt cuốn sách sẽ có kèm theo tài liệu bài tập thực hành để bạn có thể tự học theo lộ trình của cuốn sách giúp đạt hiệu quả và trải nghiệm tốt hơn khi tự học tại nhà.

Với khát vọng mong muốn muốn giúp mang đến hàng triệu người Việt phái mạnh có thể dễ dàng tiếp cận các kiến thức hữu ích, nâng cao năng lực sử dụng Excel của bản thân từ đó giúp mang đến công việc tốt lên và cơ hội phát triển thăng tiến vào sự nghiệp.

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý độc giả đã theo dõi và ủng hộ Vinh vào suốt thời gian qua.


Nguyễn quang vinh Founder Daotaotinhoc.vn

*


Đặt trước sách dấn ưu đãi

SÁCH EXCEL ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG CƠ BẢN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ EXCEL

1. Giới thiệu chung

2. Khởi động và thoát excel

2.1. Khởi động Excel

2.2. Lưu file Excel

2.3. Thoát tệp tin Excel

3. Cửa sổ Excel: các thanh công cụ Title, menu, Standard, Formatting, Formula; Status

4. Khái niệm: Column; Row; Cell; Sheet; Workbook 18

4.1. Workbook

4.2. Column

4.3. Row

4.4. Cell

4.5. Sheet

5. Các kiểu dữ liệu có sẵn: Number; Text; Date; Formula


5.2. Dữ liệu dạng chữ

5.3. Dữ liệu dạng Ngày tháng năm

5.4. Dữ liệu dạng công thức

CHƯƠNG II: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu: Nhập vào ô; Chỉnh sửa; Xoá; tính toán đơn giản

1.1. Khối: Chọn; sao chép; di chuyển; xoá

2. Xử lý hàng, cột, ô

2.1. Cầm cố đổi độ rộng, chiều cao;

2.2. Chèn và xoá: hàng, cột, ô

2.3. Chèn hàng 30

2.4. Chèn cột 31

2.5. Xóa ô, dòng, cột 32 2.6. Ẩn hiện: Hàng, cột

2.7. Trộn ô 32

2.8. Cố định dòng, cột trong Excel 34

3. Xử lý bảng tính

3.1.Thêm và xoá sheet

3.2. Ẩn hiện sheet

3.3. Đổi tên sheet

4. Các phím tắt thông dụng


CHƯƠNG III: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH

1. Định dạng dữ liệu

1.1. Format là Cell: Number; Alignment; Font; Borders; Pattern

1.2. Sao chép định dạng

2. Sắp xếp dữ liệu

3. Lọc dự liệu

CHƯƠNG IV: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG trong EXCEL

1. Nhóm hàm số học: Round; Int; Mod; Abs; Sqrt

1.1. Hàm Round

1.2. Hàm Int

1.3. Hàm Mod

1.4. Hàm Abs

1.5. Hàm Sqrt

2. Nhóm hàm chuỗi: Left; Right; Mid; Len; Trim

2.1. Hàm LEFT

2.2. Hàm RIGHT

2.3. Hàm MID

2.4. Hàm LEN

3. Nhóm hàm thời gian: Date; Day; Month; Year; Second; Minute; Hour; Time


3.1. Hàm Day

3.2. Hàm Month

3.3. Hàm Year

3.4. Hàm Second

3.5. Hàm Minute

3.6. Hàm Hour

3.7. Hàm Date

3.8. Hàm Time

4. Nhóm thống kê: Sum; Max; Min; Average; Rank; Count; Counta; countblank; Countif; Sumif

4.1. Hàm SUM: tính tổng

4.2. Hàm COUNT: đếm vùng dữ liệu số

4.3. Hàm COUNTA: đếm vùng dữ liệu chuỗi

4.4. Hàm COUNTBLANK: Hàm đếm số ô không có dữ liệu

4.5. Hàm MIN

4.6. Hàm MAX

4.7. Hàm Average

4.8. Hàm Rank

5. Nhóm hàm Logic: And; Or; Not; If

5.1. Hàm And

5.2. Hàm Or

5.3. Hàm IF

6. Nhóm hàm tìm kiếm: Vlookup; Hlookup

6.1. Dò tìm theo cột VLOOKUP


6.2. Dò tìm theo dòng HLOOKUP

7. Nhóm hàm thống kê

7.1. Hàm Sumif

7.2. Hàm Countif

8. Nhóm hàm cơ sở dữ liệu: Dsum; Dmax; Dmin; Dcount; Daverage

8.1. Hàm Dsum

8.2. Hàm Dmax

8.3. Hàm Dmin

8.4. Hàm Dcount

8.5. Hàm Daverage

9. Nhóm hàm lọc và rút trích dữ liệu: Filter, Advanced

Dưới đó là hình hình ảnh thực tế của Sách Excel ứng dụng văn phòng từ cơ phiên bản đến cải thiện – Nguyễn quang quẻ Vinh

*


Đặt trước sách dìm ưu đãi

SÁCH EXCEL ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

CHƯƠNG V: CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO

1. Đặt mật khẩu cho file excel

2. Bảo vệ vùng dữ liệu

3. Đặt tên vùng dữ liệu

4. Siêu liên kết trong excel

4.1 Tạo liên kết

4.2. Sửa đổi và xóa liên kết

5. Kiểm toán bảng tính với auditing worksheets

5.1 truy tìm và tầm nã vấn nguồn gốc với Trace precedents

5.2 truy hỏi tìm và tầm nã vấn sự phụ thuộc với Trace dependents

5.3 Xóa các mũi tên Trace Precedents và Trace Dependents

5.4 Hiển thị công thức với Showing Formulas

CHƯƠNG VI: ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL FORMATTING)

1. Định dạng trình bày bảng tính (Spreadsheet design)

1.1. Các kiểu định dạng

2. Sửa định dạng (Edit Formatting)

3. Xóa định dạng (Delete Formatting)


CHƯƠNG VII: RÀNG BUỘC DỮ LIỆU (DATA VALIDATION)

1. Tạo ràng buộc (Settings data)

1.1. Ràng buộc dạng List

1.2. Ràng buộc nâng cao (custom)

2. Tạo hộp thoại gợi ý (Input Message data)

3. Tạo thông báo lỗi lúc nhập không đúng (Error Alert data)

CHƯƠNG VIII: CÔNG THỨC MẢNG

1. Giới thiệu công thức mảng

1.1. Tính toán dùng công thức mảng

1.2. Các quy định lúc dùng công thức mảng

2. Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If

2.1. Thống kê tổng theo điều kiện dùng công thức mảng

2.2. Tổng Nhiều điều kiện

2.3. Đếm theo điều kiện dùng công thức mảng

2.4. Đếm Nhiều điều kiện

CHƯƠNG IX: HÀM DÒ TÌM TỪ NHIỀU BẢNG

1. Hàm INDIRECT tham chiếu dữ liệu

2. Tạo danh sách lấy dữ liệu từ nhiều vùng


3. Dò tìm dữ liệu theo cột, dòng từ nhiều bảng: Vlookup, Hlookup kết hợp Indirect

CHƯƠNG X: HÀM DÒ TÌM NÂNG CAO

1. Hàm dò tìm vị trí: Match

2. Hàm dò tìm giá trị: Index

3. Dò tìm bảng nhiều dòng nhiều cột: kết hợp INDEX và MATCH

CHƯƠNG XI: CÁC DẠNG THỐNG KÊ (TOTAL)

1. Thống kê theo nhóm (Subtotal)


2. Thống kê từ nhiều bảng (Consolidate)

3. Bảng phân tích dữ liệu (Pivot table)

3.1. Thêm trường tính toán trong Pivot Table

3.2. Biểu đồ động bằng Pivot Chart

3.3. Lọc dữ liệu Slicer

3.4. Tạo một thanh Timelines

3.5. Kết nối slicer/timeline tới nhiều Pivot Table

3.6. Sử dụng Table làm nguồn dữ liệu

3.7. Hiển thị chi tiết các giá trị trong Pivot Table

3.8. Cố gắng thế ô trống trong Pivot Table

3.9. Hiển thị các mục không có dữ liệu


3.10. Nhóm các trường dữ liệu

3.11. Tư động làm mới dữ liệu Pivot Table lúc mở file Excel

3.12. Tách bảng thống kê Pivot Table ra từng Sheets tự động

3.13. Sắp xếp các mục theo giá trị tương ứng

3.14. Tạo một thứ tự sắp xếp tuỳ chỉnh

3.15. Cầm đổi bố cục bảng thống kê Pivot Table

3.16. Lặp lại tất cả các nhãn dán tiêu đề

3.17. Ngăn chặn cố gắng đổi độ rộng bảng Pivot Table khi

3.18. Lọc danh sách theo vị trí cao nhất đầu

3.19. Tuỳ chỉnh giá trị hiển thị

3.20. Sử dụng nhiều bảng để tạo Pivot Table

4. Sơ đồ và biểu đồ

4.1. Biểu đồ

4.2. Sơ đồ

5. Macro cơ bản

5.1. Tạo Macro (Record Macro)

5.2. Sử dụng Macro (Macro View)

5.3. Lưu và đính kèm Macro

6. In bảng tính (print)

6.1. Định dạng trang in (Page setup)

6.2. Page

6.3. Margins: chỉnh khoảng cách lề trang in

6.4. Header/Footer: Tạo nội dung mang lại Header/Footer


6.5. In trang tính (Print practice)

Cảm ơn chúng ta đã cỗ vũ Sách Excel áp dụng văn chống từ cơ phiên bản đến nâng cao của tác giả Nguyễn quang đãng Vinh

Tìm đọc những tin tức về Excel cơ phiên bản đến nâng cấp là điều được rất nhiều người quan tiền tâm. Mặc dù nhiên, ko phải ai cũng biết Excel cơ bản là gì, và cấu trúc của Excel cơ phiên bản văn phòng là gì. Nếu khách hàng quan chổ chính giữa và muốn tham khảo thêm thông tin chi tiết, cùng đọc ngay nội dung bài viết của chúng tôi để phát âm thêm phần đông thông tin quan trọng đặc biệt này nhé. Tin rằng những chia sẻ mà chúng tôi mang mang đến sẽ làm cho chính mình cảm thấy ưng ý và ao ước đọc thêm. Ban đầu ngay thôi!


*

Thủ thuật Excel cơ bạn dạng cho văn phòng


Nội dung

4 5 mẹo nhỏ về Excel cơ bạn dạng văn phòng mà bạn cần biết5 khám phá emcanbaove.edu.vn học Viện công nghệ Trẻ mặt hàng Đầu Việt Nam

Excel cơ phiên bản là gì?

Không phải ai ai cũng biết Excel cơ bạn dạng văn phòng là gì. Đây là một ứng dụng bảng tính ở trong vào cỗ Microsoft Office, với công dụng đó là giúp đỡ fan dùng đo lường nhanh rộng và chế tác ra đúng chuẩn một lượng tài liệu lớn. ứng dụng Excel là một tập hợp bao hàm những hàng với cột khác nhau, được phối kết hợp để tạo nên một bảng tính có form size lớn. 

Bạn rất có thể nhận thấy rằng, hầu hết hàng này thường được ký hiệu bằng những chữ dòng như A, B, C, AA, AB… và những cột thì sẽ được minh họa bằng các số tự 1, 2, 3 cho tới số thứ n. Mỗi một cột và hàng đang gộp trở về với nhau, tạo cho một ô tính. Địa chỉ của ô tính này đã được xác định bởi số đông chữ cái thay mặt cho các cột và các số sẽ đại diện thay mặt cho các hàng.

Excel cơ bản văn chống được áp dụng vào giữa những ngành nghề như vậy nào?

Đối với Excel cơ bản cho văn phòng, tương đối nhiều ngành nghề khác nhau có thể được áp dụng. Với ứng dụng đặc trưng này, một số ngành nghề dưới đây hoàn toàn có thể được coi là đối tượng áp dụng nhiều Excel nhất, đó là:

Kỹ sư: Việc đo lường và thống kê các dữ liệu kỹ thuật vô cùng quan trọng và cần thiết cho những kỹ sư bởi vì nó liên quan mật thiết đến quá trình thi công, kiến thiết của những dự án, các công trình.Ngành giáo viên: tương quan đến việc lập danh sách cho học sinh để tham dự thi các kỳ thi, bên cạnh đó tính điểm bài kiểm tra cho học sinh, giữ hộ điểm về cho phụ huynh hiệu quả. Với vấn đề lập bảng bên trên Excel cơ bạn dạng pdf, phụ huynh hoàn toàn có thể biết được lực học nhỏ mình đang ở đâu, và từ đó chuyển ra cách thức để nâng cao hiệu quả. Nhân sự: Được sử dụng để lập ra list nhân sự, tính được chi phí thưởng, chi phí lương cho các nhân viên làm việc trong công ty
Hành chính: sử dụng để theo dõi thực trạng chấm công cho các nhân viên nghỉ ngơi công ty, quản lý các loại tài sản và list văn phòng phẩm
Ngành kế toán: thực hiện để làm báo cáo tài chính, làm danh sách report hằng ngày, có tác dụng tính toán…
*

Sử dụng excel rất đề nghị thiết


Cấu trúc của một bảng tính trong Excel bao gồm những gì?

Dễ dàng thấy rằng một bảng tính Excel cơ bạn dạng văn phòng sẽ chưa hẳn chỉ bao gồm 1 bảng giấy trắng. Bên phía trong bảng còn có tương đối nhiều thành phần khác nhau, bạn phải đọc nhằm hiểu thêm về chúng. Đó là:

Vùng: Vùng là tập hợp của các ô lân cận nhau, bởi vậy nó được khẳng định bở tọa độ của ô đầu với tọa độ của ô cuối. Một vùng rất có thể coi là một ô, một nhóm các ô khác biệt hoặc là tổng thể các bảng tính. Đối với bảng Excel cơ bản, bạn có thể làm việc trên nhiều vùng không giống nhau cùng một lúc.

Ô: Ô được coi là điểm giao nhau ở giữa những cột và những dòng. Tọa độ của một ô đã được coi là ký hiệu của số trang bị tự giữa các dòng cùng cấc vần âm ở bên trên cột.

Dòng: Đây là hầu như tập hòa hợp của ô theo chiều ngang. độ cao mặt định của một dòng là 12.75 chấm điểm, và gồm thể biến hóa được trị số này tự số 0 đến số 409. Một bảng tính của Excel sẽ sở hữu được ít tốt nhất là 16384 dòng, mỗi cái sẽ được đại diện thay mặt bởi một chữ số bắt đầu từ số 1.

Cột: tựa như với chiếc nhưng khác ở phần cột là tập hợp của những ô theo hướng dọc. Độ rộng của một cột đã được khẳng định bởi 9 ký kết tự không giống nhau, biến hóa trị số từ 0 đến 255 cam kết tự. Bên trong một bảng tính Excel cơ bản sẽ có tối thiểu là 256 cột cùng được thay mặt bởi hồ hết chữ khác biệt như A, B, C…


*

Excel cơ phiên bản cho văn phòng sử dụng ra sao?


5 thủ pháp về Excel cơ bạn dạng văn chống mà bạn cần biết

Với những chia sẻ trên, chắc chắn nhiều độc giả nóng lòng hy vọng biết 5 thủ thuật trên Excel cơ bản được không ít người muốn khám phá và vận dụng nhất hiện nay nay. Trên thực tế, rất nhiều thủ thuật mà shop chúng tôi mang lại không thực sự khó để áp dụng, tuy nhiên không không ít người dân biết và mày mò được chúng. 

Mở được nhiều bảng tính một lúc

Bạn rất có thể nhấn giữ lại nút Ctrl, chọn thêm những tệp tin Excel mà bạn thích mở và nhấn Enter là xong. 

Tự hễ nhập dữ liệu

Hãy nhập tài liệu hoặc bí quyết một lần vào trong ô Excel, tiếp đến bạn sử dụng chuột, dìm giữ vào ô vuông nhỏ ở góc phải, và kéo xuống. 

Hiển thị cách làm trong Excel cơ bản văn chống rất cấp tốc chóng

Hãy bấm vào tổ phù hợp phím Ctrl ~ để có thể xem được các công thức áp dụng trong trang tính rất nhanh. Đây là cách được rất nhiều người cần sử dụng khi nên kiểm tra dữ liệu, dẫu vậy lại không thích mất thời hạn mò mẫm tự đầu.

Tính tổng không buộc phải Sum

Nếu bạn không thích sử dụng hàm Sum làm việc trong Excel cơ bản văn phòng, có một cách khác hết sức hay nhưng bạn tránh việc bỏ qua. Bạn phải quét toàn cục các cột mà bạn phải tính tổng, sau đó bạn nhấn tổ hợp phím tắt alt = để rất có thể tính cấp tốc chóng. 

Đổi loại thành cột, thay đổi cột thành dòng

Nhiều tín đồ do không thay đổi được loại thành cột và trái lại theo phương pháp nhanh chóng, chúng ta lựa chọn lựa cách làm thủ công. Phương pháp để đổi khác không hề cạnh tranh khăn. Bạn cần bôi đen cục bộ phần bảng tài liệu cần vậy đổi, sau đó nhấn vào phải để copy cùng bạn chọn một ô bất kỳ. Thời điểm này, các bạn sẽ nhấn chuột phải và lựa chọn Paste Special rồi tích vào trong 1 ô để chọn transpose. 


*

Excel đem đến sự hứng thú khi sử dụng


Trên phía trên là toàn cục thông tin emcanbaove.edu.vn sở hữu đến cho bạn về Excel cơ bản văn phòng. Bạn hãy xem thêm để tự bản thân thử đề nghị nhé. 

Tìm phát âm emcanbaove.edu.vn học tập Viện công nghệ Trẻ mặt hàng Đầu Việt Nam

emcanbaove.edu.vn là học viện sáng chế công nghệ với chương trình đào tạo và huấn luyện STEAM (Science – giải pháp công nghệ – Engineering – Art – Mathematics) theo chuẩn chỉnh Mỹ thứ nhất tại Việt Nam giành riêng cho trẻ em từ 4 mang lại 18 tuổi.

Được thành lập vào tháng 6 năm 2016, emcanbaove.edu.vn quyết tâm tiến hành sứ mệnh mang lại cho vắt hệ trẻ vn kiến thức trọn vẹn về STEAM, đặc biệt là các tư duy công nghệ, khoa học máy vi tính và khả năng thế kỷ 21 – 4Cs (Critical Thinking: bốn duy bội nghịch biện – Communication: tiếp xúc – Creativity: trí tuệ sáng tạo – Collaboration: thao tác nhóm).


*

Trải nghiệm học lập trình miễn phí


Đây là chương trình không chỉ là trang bị kỹ năng lập trình ngoại giả rèn luyện nhóm kĩ năng 4Cs. Trẻ đang được: Học tứ duy phản biện trải qua việc phân tích các vấn đề. Học tính trí tuệ sáng tạo tư duy Logic thông qua việc lắp đặt và lập trình robot th ông qua các mô hình Lego Mindstorm, app trò chơi. Giúp bé học xuất sắc môn Toán bên trên lớp Kỹ năng hợp tác thông qua các trò nghịch team-building, các dự án nhóm trên lớp. Phát huy kĩ năng giao tiếp kết quả bằng nhiều bài tập và hoạt động hấp dẫn.

Xem thêm: Kéo Công Thức Trong Excel Bị Lỗi, Hướng Dẫn Cách

Các bộ môn đào tạo và huấn luyện tại emcanbaove.edu.vn gồm: xây dựng và trở nên tân tiến ứng dụng, lập trình sẵn game, xây dựng web cùng với python  Lập trình Scratch Robotics Engineering, technology 3D cùng Multi
Media. Cửa hàng chúng tôi tin rằng trẻ con em việt nam có cơ hội phát triển khỏe mạnh trong một nền kinh tế số và cần được trang bị sẵn sàng chuẩn bị để trở thành những doanh nhân technology trong tương lai.

Liên hệ ngay học tập viện technology sáng tạo ra emcanbaove.edu.vn để được hỗ trợ tư vấn khóa học:

Cam kêt 7 tuổi có thể lập trình
Top 10 dự án công trình giáo dục gồm tầm ảnh hưởng nhất Đông nam Á 2017 & 2018Top 3 dự án xuất sắc nhất, Next
Gen – Thụy Sĩ Hotline Hà Nội: 024-7109-6668 | 0975-241-015 Hotline hồ nước Chí Minh: 028-7109 9948 | 097-900-8642